Рішення Чернігівської міської ради
Скачати 300.68 Kb.
НазваРішення Чернігівської міської ради
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір300.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

29 вересня 2011 року

(13 сесія 6 скликання)
Правила

утримання собак та котів у м. Чернігові
Правила утримання собак та котів у м. Чернігові (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» з метою урегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території м. Чернігова.
1. Загальні положення

1.1 Правила утримання собак та котів у м. Чернігові встановлюють порядок утримання, поводження та використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах міста, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників собак та котів, а також контроль у цій сфері.

1.2.Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно – правові акти:

- «Про благоустрій населених пунктів»

- «Про захист тварин від жорстокого поводження»

- «Про місцеве самоврядування в Україні»

- «Про тваринний світ»

- «Про охорону навколишнього природного середовища»

- «Про ветеринарну медицину»

-«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

- «Про захист населення від інфекційних хвороб»

- інші нормативно-правові та нормативні документи.

1.3. Ці Правила поширюються на підприємства, установи та організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи), а також на фізичних осіб, які утримують котів та собак на території м. Чернігова.

Вимоги цих Правил щодо власників собак та котів поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.

1.4. Собаки та коти можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

1.5. Собаки та коти, яких утримують громадяни, є приватною власністю і, як кожна власність, охороняється законом. Тварина може бути вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, передбачених діючим законодавством України.

1.6. Відповідальність за дії собак та котів несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.7. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- захисту тварин від жорстокого поводження;

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

- обов'язкового виконання власниками собак та котів вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин у місті.

2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

- адаптованість собаки в умовах міста - перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки собаки відносно до її власника та оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою - визначається шляхом тестування за встановленою програмою;

- безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

- вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

- відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

- власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;

- гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їхньому благу, покращання якості їх життя тощо;

- домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

- евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їхні передсмертні страждання;

- екскременти – відходи життєдіяльності котів та собак;

- жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

- жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

- загальна електронна база даних непродуктивних тварин у м. Чернігові - автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;

- ідентифікація тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

- карантинний майданчик – спеціально обладнана територія, приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

- куточок живої природи (зоокуток) - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;

- майданчик для дресирування собак - огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

- поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, після закінчення яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-поводир сліпого"), передається особі, яка позбавлена зору;

- притулки (міні – притулки) для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

- пункт тимчасового утримання тварин – спеціально обладнані території, приміщення, призначені для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, бездоглядних та безпритульних тварин на час вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням, пошуком власників тварин, догляду за хворими безпритульними тваринами та тваринами після операцій стерилізації;

- реєстрація (обов'язкова реєстрація) - система обліку тварин, яку здійснює орган, уповноважений у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин у м. Чернігові;

- службові тварини – тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно – постових, захисно – вартових, пошуково – рятувальних та інших службових цілях;

- собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

- стерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

- тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні-притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов'язаних з їх подальшим утриманням;

- утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

- шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою.
3. Обов’язки та права власників тварин

3.1. Кількість собак та котів, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-епідеміологічного законодавства.

3.2. Умови утримання собак та котів повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

3.3. Місце утримання собак та котів повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

3.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують собак та котів, зобов`язані виконувати вимоги нормативно – правових актів у цій сфері, санітарно – гігієнічних норм та Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

3.5. Особи, які утримують собак та котів, зобов’язані:

- утримувати котів та собак згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води;

- дотримуватись санітарно – гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, вимог цих Правил, правил громадського порядку, Правил благоустрою та забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, правил проведення обов`язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;

- реєструвати (перереєструвати) собак та котів відповідно до вимог цих Правил. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника;

- незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, у тому числі тих, які мають міжнародний статус (сертифікат), зареєструвати тварин у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Чернігова;

- новопридбаних собак зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання;

- тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про наявність таких собак застерігати написом при вході та за периметром об’єкта або території;

- у разі неможливості подальшого утримання собак та котів передати її у власність іншої особи або здати до органу, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові або притулків для тварин;

- негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування за вказівкою ветеринарної установи, а покусаних тварин – для огляду і лікування.

- у разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, повідомити про них орган, уповноважений у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові з метою вилову і доставки їх до установи ветеринарної медицини;

- надавати собак та котів для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок на вимогу посадових осіб державних органів ветеринарної медицини, органу, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові, житлово-комунальних організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;

- забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 22.00 до 8.00 годин - при проживанні власників у багатоквартирних будинках;

- забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак та котів;

- забезпечувати тимчасову ізоляцію собак та котів у випадку відповідного рішення органів санітарно – епідеміологічної та ветеринарної служби;

- негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного;

- у разі смерті тварини відповідно з вимогами цих Правил негайно повідомляти ветеринарну установу, здавати трупи тварин, письмово повідомити органу, уповноваженому у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові;

- здійснювати перевезення собак та котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, чинних на відповідному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх собак та котів, регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- відшкодовувати громадянам матеріальну та моральну шкоду, нанесену їхніми тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку;

- пройти процедуру обов`язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.

3.6. Власники собак та котів мають право:

3.6.1. Утримувати собак та котів:

- у домашніх умовах:

- у квартирах, у яких проживає одна сім`я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності;

- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою усіх повнолітніх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію собаки на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;

- кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно - зоогігієнічних вимог;

- у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу керівника відповідного закладу за погодженням з органами державної санітарно – епідеміологічної служби та ветеринарної медицини за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження ”;

- юридичні особи на території об’єктів будівництва, території підприємств, установ, організацій за умови наявності підтверджуючого документу про проведення щорічного щеплення проти сказу:

- для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

3.6.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.

3.6.3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їхнього створення.

3.7. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, тримання яких дозволено у пункті 3.6.1 цих Правил у відповідно до вимог законодавства України.

3.8. Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов`язковому порядку відповідним розпорядчим документом повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

3.9. Власникам домашніх тварин забороняється:

- утримувати тварин незареєстрованими;

- продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без додержання ветеринарних та санітарних вимог;

- вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених спеціально для цього місцях ( з урахуванням роз’яснення п.5.6);

- купувати, продавати або дарувати собак та котів, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного документа з необхідними відмітками про проведення передбачених законодавством щеплень, обробок;

- займатися розведенням собак та котів:

  • з уродженими вадами;

  • генетично та фізіологічно несумісних;

  • при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;

  • з перевищенням фізіологічного навантаження;

- жорстоко поводитись з собаками та котами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення, інвентар, що травмують тварин;

- проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість відносно тварини;

- примушувати до нападу одних тварин на інших;

- нацьковувати одну тварину на іншу;

- вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;

- викидати трупи собак та котів у контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.
4. Реєстрація котів та собак

4.1. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:

- єдиного обліку цих тварин у місті;

- організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів в м. Чернігові.

4.2. Реєстрація собак та котів здійснюється виконавцем робіт, який визначається рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

4.3. Дані про зареєстрованих тварин вносяться до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин м. Чернігова відповідно до Положення про реєстрацію собак та котів у м.Чернігові. Оператором загальної електронної бази даних непродуктивних тварин м. Чернігова є орган, уповноважений у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові, відповідно до Програми охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Чернігові.

4.4. Підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Чернігова собаки, в тому числі ті, які належать фізичній або юридичній особі - члену кінологічної організації, незалежно від реєстрації у цій організації.

4.5. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею реєстраційного посвідчення встановленого зразка.

4.6. Не підлягають реєстрації собаки та коти, що тимчасово утримуються на карантинних майданчиках, пунктах тимчасової перетримки для тварин, у притулках для тварин (міні-притулках).

4.7. Власники собак та котів, які не є мешканцями м. Чернігова, але перебувають у місті тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні свідоцтва з відповідною відміткою про стан здоров`я тварини та щеплення проти сказу.

4.8. Власники котів та собак, які перебувають з твариною у місті більше 30 діб повинні зареєструвати її у встановленому порядку.

4.9. Реєстрація собак та котів проводится відповідно до Положення про реєстрацію собак та котів у м.Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради у тримісячний термін.

4.10. Виконавець робіт повинен у п`ятнадцятиденний термін видати власнику реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

Власник тварини може отримати зазначені вище документи та інформаційні матеріали за місцем знаходження виконавця робіт, що здійснює реєстрацію (перереєстрацію) тварин, протягом 60 діб з кінцевого терміну дати видачі. Не витребувані документи зберігаються у виконавця робіт

4.11. Для проведення реєстрації власник тварини повинен надати паспорт та відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати послуг за реєстрацію.

4.12. Перереєстрація собак та котів проводиться щорічно. Крім того, у випадках втрати реєстраційного посвідчення, особистого номерного знаку тварини, у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника обов`язково проводиться перереєстрація тварини протягом одного місяця.

4.13. Собаки та коти, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.

4.14. Реєстрація або перереєстрація собак та котів здійснюється в приміщенні Виконавця робіт, службових приміщеннях житлово-експлуатаційних організацій, у т. ч. ЖБК, ОСББ тощо (відповідно до узгодженого графіка).

В окремих випадках реєстрація або перереєстрація собак та котів може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

4.15. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг щодо сплати послуг за перереєстрацію та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини.

Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації (перереєстрації) є обов'язковою.

4.16. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (П. І. Б., дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тощо із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин у м. Чернігові.

4.17. Власники домашніх тварин сплачують за їх реєстрацію, перереєстрацію, реєстраційне посвідчення та особистий номерний знак у розмірі, що визначається виконавчим комітетом Чернігівської міської ради.

4.18. Пільги при сплаті за реєстрацію (перереєстрацію) собак та котів у розмірі 50% вартості послуг реєстрації (перереєстрації) надаються при реєстрації (перереєстрації) стерилізованих тварин. Для підтвердження стерилізації тварини власнику тварини необхідно надати довідку встановленого зразка, засвідчену ветеринарною установою або ветеринарним лікарем, які уклали договір про проведення стерилізації непродуктивних тварин з органом, уповноваженим у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові.

4.19. Реєстрація (перереєстрація) тварин, які належать фізичній або юридичній особі - члену кінологічної або фелінологічної організації та зареєстрованих у цій організації може проводитись за спрощеною процедурою. За такою процедурою реєстрація (перереєстрація) тварин у загальній електронній базі даних непродуктивних тварин в м. Чернігові здійснюється згідно з договором, заключеним між виконавцем робіт та відповідною кінологічною або фелінологічною організацією зі сплатою 50 % вартості послуг реєстрації (перереєстрації), вартості реєстраційного посвідчення та особистого номерного знаку.

4.20. Звільняються від сплати послуг реєстрації власники собак та котів, отриманих за відповідними договорами про безоплатну передачу тварини від притулків (міні-притулків) або від органа, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Чернігові. Перереєстрація таких тварин здійснюється на загальних підставах у встановленому Правилами порядку.

4.21. Звільняються від сплати послуг реєстрації та перереєстрації власники собак - інваліди за зором, для яких собака слугує поводирем.

  1   2   3

Схожі:

Рішення Чернігівської міської ради iconРішення Чернігівської міської ради від 29 липня 2011 року
«Про встановлення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання І прибирання вуличних, дворових територій, парків,...
Рішення Чернігівської міської ради iconПоложення про департамент культури виконавчого органу київської міської...
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Основ законодавства України про культуру, рішення Київської...
Рішення Чернігівської міської ради iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Рішення Чернігівської міської ради iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Рішення Чернігівської міської ради iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Рішення Чернігівської міської ради iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Основною формою роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій міської ради та засідань виконкому....
Рішення Чернігівської міської ради iconПравила прийому до Чернігівського базового медичного коледжу Чернігівської...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському базовому медичному коледжі Чернігівської обласної ради здійснюється відповідно...
Рішення Чернігівської міської ради iconРішення виконавчого комітету Артемівської міської ради від 14. 12....
Закону України від 21. 05. 97 №280/97-вр «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Положенням про порядок...
Рішення Чернігівської міської ради iconБобровицька мiська рада чернігівської областi
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про поховання та похоронну...
Рішення Чернігівської міської ради iconДо виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради заява
Громадська організація «Дніпропетровська міська федерація спортивного туризму», що легалізована шляхом повідомлення рішенням виконкому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка