Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять
Скачати 383.95 Kb.
НазваЛекція №3 Тема: соціальна пам’ять
Сторінка1/3
Дата конвертації29.06.2013
Розмір383.95 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Біологія > Лекція
  1   2   3
ТІСК, МАГ, 2 семестр

Лекція № 3

Тема: СОЦІАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ
План


  1. Види пам’яті і мнемічні дії.

  2. Інформаційна модель індивідуальної пам’яті.

  3. Групова соціальна пам’ять.

  4. Структура соціальної пам’яті суспільства.

  5. Протиріччя суспільного пізнання.


1. Види пам’яті і мнемічні дії
У попередніх лекціях ми визначали соціальну пам'ять, або мнемічну діяльність, як рух сенсів у соціальному часі. Для розкриття суті і специфічних особливостей соціальної пам'яті доцільно зіставляти її з іншими типами пам'яті, які відповідають різним видам смислової комунікації. Нагадаємо, що, крім соціальної комунікації, існує ще генетична і психічна комунікація зі своїми сенсами і хронотопами. Отже, вимальовувалися три типи пам'яті:

• генетична;

• психічна:

• соціальна.

^ Генетична пам'ять, або спадковість (пам'ять біологічного виду або родова пам'ять) забезпечує рух в біологічному часі генетичних програм, інстинктів, безумовних рефлексів і біологічних образів, властивих даному різновиду. Матеріальним носієм генетичної пам'яті служать нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК), за допомогою яких закодовані генетичні сенси. Сукупність цих сенсів утворює генофонд — матеріальне втілення генетичної пам'яті.

Крім генетичної пам'яті, біологи ще розрізняють нейрофізіологічну пам'ять — стійкі зв'язки в нервовій системі, що виникли під час життя особи, наприклад, умовні рефлекси, і біохімічну пам'ять, що зберігає індивідуальні біохімічні зміни, наприклад, імунітет. Ці види пам'яті несуть відбитки зовнішніх дій некомунікаційного характеру, тому вони не становляють для нас інтересу. Виняток — дресирування тварин і виховання умовних рефлексів в лабораторних умовах (досліди І. П. Павлова), де наявне комунікаційне повідомлення (сигнали). Що ж до спадковості (генетичної пам'яті), то вона визначає природжені структури і якості індивідуальної людської пам'яті, а також етнопсихологічні особливості соціальної пам'яті, і тому ми не можемо її не враховувати. Спадковість — готовий для індивідуального досвіду запас потенційних психічних особливостей і їх зв'язків.

^ Психічна пам'ять розуміється в психології як збереження й подальше відтворення людиною її досвіду. Під досвідом маються на увазі знання, уміння (навички), емоційні переживання і вольові стимули (бажання, інтереси, ціннісні орієнтації), тобто те, що ми назвали сенсом. Дійсно, безглуздий досвід в пам'яті не фіксується, а сенс завжди осягався людиною завдяки досвіду. Тому наше визначення психічної пам'яті не протистоїть загальноприйнятому в психології трактуванню. Треба відзначити, що останнім часом у зв'язку з розповсюдженням в психології інформаційного підходу пам'ять почали визначати як «передачу інформації по тимчасовому каналу»1. Інформаційні моделі пам'яті наочні, і ми їх продемонструємо далі, але не можна не відзначити, що автори цих моделей не пояснюють, що вони розуміють під «інформацією». По суті інформація ототожнюється із «сенсом» і «досвідом».

За змістом розрізняються наступні різновиди індивідуальної пам'яті:

образний (зоровий, слуховий, дотиковий) — пам'ять про сприйняття і уявлення, отримані завдяки органам чуття; цей різновид можна назвати фактографічним, тому що він зберігає образи епізодів, подій, явищ, які людині трапилося спостерігати протягом його життя;

семантичний (смисловий) або словесно-логічний різновид — пам'ять на слова, поняття, вислови, абстрактні ідеї, коротше — пам'ять про мови, тексти і знання, виражені на цих мовах; цю пам'ять іноді називають тезаурус2;

афектний сховище позитивних і негативних емоцій, «пам'ять серця»;

моторний різновид пам'яті про реакцію на певні стимули як керівники поведінкою (умовні рефлекси — різновид моторної пам'яті); тут зберігаються фіксовані установки, тобто готовність діяти певним чином (Д. Н. Узнадзе); сприйняття шляхом наслідування і вироблені особистим досвідом уміння, навички, прийоми, звички;

самосвідомість збереження самотожності, свого Я, своєї «самості».

Різновиди пам'яті розрізняються за сенсами, що зберігаються ними, що підтверджує формулювання «пам'ять — рух сенсів в часі». Саме рух, а не відображені в мозковій речовині зображення і письмена (звукобуква). Тому пам'ять тотожна мнемічній діяльності (мнема — гр. «пам'ять»). Подібно до всякої складної діяльності, мнемічна діяльність складається з дій. Розрізняються наступні мнемічні дії:

Запам'ятовування (у інформаційних моделях - «уведення інформації», сприйняття органами чуття зовнішніх сигналів, стимулів, образів, їх уявна обробка (пізнання, асоціації з наявними в пам'яті сенсами, оцінка) і формування нового сенсу, який включається в той або інший вид пам'яті. Запам'ятовування може бути мимовільним (підсвідомим), таким, що здійснюється без вольових зусиль, і свідомим, навмисним; цілеспрямовано організоване запам'ятовування є заучуванням.

Збереження — власне мнемічний процес — рух сенсів в часі без їх зникнення. Збереження — це не пасивне зберігання матеріалу, не проста його консервація. Збереження — це динамічний процес, що включає якусь більш менш виражену переробку матеріалу, що допускає участь різних розумових операцій (узагальнення, систематизації і так далі). Воно включає освоєння і оволодіння матеріалом, його переробку і відбір, узагальнення і конкретизацію, систематизацію і деталізацію і т. д. Важливою умовою збереження є повторення акту запам'ятовування.

Відтворення (виведення інформації) — витягання сенсів, що зберігаються в пам'яті, і використання їх у практичному житті. Спогад — суто людський спосіб відтворення сенсів, що запам'яталися, що є результатом особистої комунікації, діалогу з власною пам'яттю. Спогад, як і запам'ятовування, може бути мимовільним, а може бути свідомим.

• Те, що забувається — звільняє пам'ять від неактуальних сенсів, не затребуваних в практичній діяльності. Проте, як з'ясувалося, людська пам'ять володіє здатністю десятиліттями зберігати образи, факти, тексти, здавалося б давним-давно забуті. Канадський нейрохірург У. Пенфілд виявив, що електричне роздратування деяких ділянок кори головного мозку викликає у пацієнтів картини далекого минулого. Так, одна пацієнтка пригадала улюблену в дитинстві мелодію, яку пізніше жодного разу не чула. Аналогічних результатів добиваються гіпнотизери. Таким чином, межі і критерії того, що забувається, виявилися відносними.

Завдяки індивідуальній пам'яті людина виходить за межі своєї спадковості і засвоює соціальний досвід, утілений в культурній спадщині суспільства. Перш за все дитина оволодіває рідною мовою і первинними навиками поведінки в колі сім'ї. Потім вона залучається до сенсів і цінностей своїх однолітків, а в школі починається педагогічно організоване вивчення культурної спадщини суспільства. Всяке вивчення (навчення) полягає в розумінні і запам'ятовуванні деяких символів. Наприклад, вивчити історію України XVII століття або французьку мову означає міцно зафіксувати і систематично упорядкувати в тезаурусі факти, концепції, поняття, імена, лексику і граматику, а в моторному різновиді відобразити навички вимови і сприйняття французької мови. Професіоналізація збагачує індивідуальну пам'ять такими знаннями і уміннями, які дозволяють людині стати фахівцем у якійсь корисній справі.

Зрозуміло, що будь-яке освоєння соціального досвіду, вивчення культурної спадщини, професіоналізація і тому подібне — це комунікаційна діяльність. Кінцевим реципієнтом тут є індивідуальна пам'ять, у якій концентруються отримані сенси. А хто виступає як комунікант? Інші люди (мікрокомунікація), соціальні групи (мідікомуниікації), суспільство в цілому (макрокомунікації), але вони можуть виконувати функції комуніканта тільки в тому випадку, якщо володіють пам'яттю, в якій зосереджені сенси, що передаються. Комунікант, який нічого не пам'ятає, випадає з комунікації. Всяка смислова комунікація є взаємодією не між суб'єктами, а між пам’ятями, точніше — тезаурусами, цих суб'єктів. Елементарну схему комунікаційної діяльності (див. мал. 1) можна представити так:Мал. 1. Елементарна схема

Смислової комунікаційної діяльності
Пам'ять комуніканта є індивідуальною пам'яттю, якщо мова йде про мікрокомунікації, і соціальною, якщо мова йде про мідікомунікації або мікрокомунікації. Отже, потрібно розділяти два види соціальної пам'яті, носіями яких є різні соціальні суб'єкти: групова пам'ять і пам'ять суспільства. Існує ще поняття загальнолюдська пам'ять або пам'ять світу, суб'єктом якої мислиться все людство. Ми розглянемо ці види соціальної пам'яті, але спочатку завершимо розмову про пам'ять індивідуальну.

Індивідуальна пам'ять повідомляє зв'язність і стійкість життєвому досвіду людини і є передумовою формування соціалізованої особи. С. Л. Рубінштейн добре сказав: «Без пам'яті ми були б істотами миті. Наше минуле було б мертве для майбутнього. Сьогодення, з часом його плину, безповоротно зникло б у минулому. Не було б заснованих на минулому ні знань, ні навиків. Не було б психічного життя»3.

Проте механізми пам'яті невідомі і загадкові. Насправді, в результаті метаболізму відбувається постійне оновлення організму, відмирання і народження нових клітин, зовнішні і внутрішні зміни. Дитя і чоловік, хлопець і старий, що носять одне і те ж ім'я, абсолютно не схожі ні фізіологічно, ні психологічно. Але всі метаморфози індивіда об'єднує пам'ять. Незрозумілим чином пам'ять про дитинство зберігається у свідомості старого, неначе мнемічні структури не підвладні змінам. Як це можливо в тілі, що вічно змінюється? Неначе кристали льоду в киплячій воді. Наука не знає відповіді на це питання. Щоб отримати уявлення про сучасний рівень наших знань, розглянемо інформаційну модель індивідуальної пам'яті, запропоновану американським психологом Річардом Аткінсоном.
^ 2. Інформаційна модель індивідуальної пам'яті

Система пам'яті включає наступні функціональні блоки:

Сенсорний регістр (СР) — «вхід» у систему пам'яті, куди поступають зорові, слухові, тактильні образи, сприйняті із зовнішнього середовища органами чуття (рецепторами), які є вхідною сенсорною інформацією. Сенсорна інформація, що надійшла, оцінюється блоком управління і частина її відбирається для передачі в короткочасні і довготривалі сховища, частина, що залишилася, стирається.

^ Короткочасне сховище(КС) — це оперативна пам'ять індивіда, яка здійснює обробку інформації, що надійшла із СР, з метою її відбору для довговічного зберігання. Таким чином КС реалізує дію запам'ятовування. Дія відтворення також входить у функції КС.

^ Довготривале сховище (ДС) включає головні різновиди пам'яті (образна, семантична, афектна, моторна пам'ять) і виконує головну функцію — зберігання сенсів. Те, що забувається, також функція ДС, оскільки в СР і КС стирання інформації здійснюється дуже швидко.

Генератор відповіді — блок, що забезпечує видачу інформації з ДС або КС при свідомому спогаді. Блок управління забезпечує рух інформаційних потоків і їх обробку: розпізнавання образів, узагальнення, повторення, ухвалення рішення, внутрішній діалог і так далі

Р. Аткінсон звертає увагу на наступні особливості своєї моделі:

Інформація кодується двома видами кодів: перцептивні коди (П-коди) відображають перцептивні, сприймані чуттями характеристики сенсорної інформації, що поступає в СР; концептуальні коди (К-коди) відносяться до семантичних елементів, що умоглядно осягаються. Поєднанням цих кодів фіксуються сенси, що зберігаються в різних відділах пам'яті. Велика увага приділяється організації фактографічних і семантичних відділів.

Модель Р. Аткінсона страждає техніцизмом, що спрощує складні розумові процеси. У ній не знайшли віддзеркалення внутрішньособисті джерела сенсів, що живлять пам'ять, такі, як самосвідомість, особисті ціннісні орієнтації, переконання, симпатії і антипатії (злопам'ятність, добродушність). Її можна розглядати як перше наближення до розуміння механізму мнемічної діяльності.

^ 3. Групова соціальна пам'ять
Структура і зміст групової пам'яті залежить від суб'єкта-носія, тобто соціальної групи, якій належить ця пам'ять. У соціології розрізняють малі соціальні групи, великі соціальні групи і масові сукупності (випадковий натовп, масова аудиторія і тому подібне). Малими групами є сім'я, первинна вікова група («хлопці з нашого двору»), виробничий осередок (бригада, команда, екіпаж, відділ), компанія для відпочинку (клуб за інтересами). Для малих груп характерна безпосередня міжособова мікрокомунікація у формах І – І. Великі соціальні групи — це сукупність людей, що володіють загальними соціальними ознаками: а) соціально-демографічні групи формують такі ознаки, як вік, стать, освіта, національність; б) виробничо-економічні групи утворюються за майновим цензом, приналежністю до професії; у) суспільні об'єднання: політичні партії, релігійні конфесії, профспілки, молодіжні союзи, ради ветеранів і так далі. Масові сукупності діляться на епізодичні, такі, що існують короткочасно, наприклад, натовп на вулиці, і стабільні – населення або суспільство.

Очевидно, що ці епізодичні масові сукупності ніякою груповою пам'яттю не володіють і володіти не можуть, на відміну від стабільних співтовариств, що мають соціальну пам'ять. Малі групи з розвиненою діалоговою комунікацією мають неупредметнену пам'ять у вигляді загальних спогадів (пам'ятні події, зустрічі, пригоди, смішні історії і т. д.) і упредметнені реліквії (фотографії, символи, мисливські трофеї, листи, звукозаписи і так далі). По суті справи групова пам'ять малих груп — це сума індивідуальних памятей їх членів і значуща тільки в межах групи.

У великих соціальних групах виявляються потреба в спеціальній груповій пам'яті і можливості для її формування. Численні й роззосереджені соціально-демографічні групи не потребують спеціальної пам'яті; потребу в соціальній груповій пам'яті виявляють професійні групи і суспільні об'єднання, які можна назвати цільовими соціальними групами.

Цільові соціальні групи беруть на себе виконання певних суспільних функцій, що вимагає консолідації групи, фіксації позитивного досвіду, збереження і передачі його між членами групи. Ради цього цільовими і соціальними групами створюється система соціальної комунікації, що включає особливу групову пам'ять. Особливо розвинену групову пам'ять з давніх часів створювало чернецтвотво, приховуючи в ній езотеричне (таємне) знання, в середні віки — лікарі і юристи, у новий час — учені і політики.

Групова пам'ять цільових соціальних груп включає наступні різновиди:

• спеціальна мова, багата поняттями і термінами;

• масив недокументованих знань, що передавлися з вуст у вуста, усвідомлюваних самосвідомістю;

• професійні норми, що включають кодекс честі, клятви і присяги, наприклад, «клятва Гіппократа», а також звичаї спілкування всередині групи і поза нею;

• технологічні уміння, пов'язані з виконанням професійних або спеціальних суспільних функцій (особливо характерний для лікарів, священнослужителів, юристів, політичних лідерів);

• документальні фонди спеціальних творів писемності і друку — основне джерело і носій групового знання; у цих фондах зберігаються також символи, емблеми, групові реліквії, що підлягають довготривалому зберіганню;

• матеріальні вироби, наприклад: медичний інструментарій і фармакологічні речовини, спеціальні споруди і приміщення (храми, лабораторії, лекторії), техніка зв'язку і так далі

Завдяки груповій пам'яті цільові соціальні групи утворюють свою субкультуру, яка протистоїть пануючій масовій культурі, що базується на пам'яті суспільства, що природно й історично склалася. Пам'ять національних діаспор, що існують в іншомовному середовищі, за своєю структурою наближається до пам'яті цільових груп.

Отже, з погляду мнемічної діяльності соціальні групи діляться на три класи:

• «Безпам'ятні» — епізодичні масові сукупності і великі статистичні групи.

• Групова пам'ять — сума індивідуальних спогадів — малі групи, включаючи сім'ю і дружні компанії.

• Групова пам'ять з розвиненою структурою, що має неупредметнену і упредметнену частини, властива цільовим соціальним групам. Відзначимо, що структурована групова пам'ять подібна (ізоморфна) до культурної спадщини суспільства, але є істотна різниця між груповою і суспільною пам'яттю: групова пам'ять не має несвідомої психічної основи, а у суспільств, що історично склалися, вона є.
  1   2   3

Схожі:

Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconНервово-психічна, чи нервова, пам'ять
Пам'ять — це властивість живої матерії сприймати, запам'ято- вувати, зберігати, активувати, відтворювати І забувати інформацію
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconПлан. Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи. Роль пам'яті...
Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи. Роль пам'яті в психічному житті людини*
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconОс конспект: Управління пам’яттю. Методи
Витіснення процесів з оперативної пам’яті на диск, якщо розміри основної пам’яті недостатньо для розміщення в ній усіх процесів,...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconПоложення про акцію фоторобіт «Незгасна пам’ять»
Мета акції – збереження пам’яті про події Великої Вітчизняної війни, виховання поваги до подвигу захисника Вітчизни, популяризація...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconЛекція №3 Тема лекції: Відчуття, сприйняття, увага. Пам'ять. Мислення. Інтелект
Відчуття первина форма відображення дійсності: хронологія розвитку психічних процесів; визначення поняття "відчуття"; будова аналізатора;...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconЛекція 1 Тема: соціальна сфера: склад, функції та призначення
Соціальна сфера — одна з найважливіших у житті суспільства, в якій реалізуються соціальні інтереси всіх верств населення, відносини...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять icon«затверджено» наказом окз «хнмцокс» від 03. 04. 2013 №08 Положення...
Мета акції – збереження пам’яті про події Великої Вітчизняної війни, стимулювання поваги до подвигу захисника Вітчизни, популяризація...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconЦе мої прадідусь І прабабка, яких я дуже любила І поважаю пам’ять...
Мальовниче село Новоселиця розкинулося по обидва боки гірської бистроплинної Рибниці. Розмаїтям своєї чарівної краси милує воно всіх,...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconЦіль роботи: вивчити теоретичний матеріал по даній темі, ознайомитися...
Оперативна пам'ять це той міст, через який направляють потоки своїх даних всі пристрої, І головний тут центральний процесор. При...
Лекція №3 Тема: соціальна пам’ять iconКод програми (містить команди програми й бібліотечних функцій, які...
На відміну від них, розмір вільної пам’яті обмежений тільки наявною пам’яттю комп’ютера, яку не зайнято іншими програмами. Це дозволяє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка