№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів
Скачати 456.01 Kb.
Назва№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів
Сторінка1/2
Дата конвертації25.06.2013
Розмір456.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2


Міністерство охорони здоров’я України
Криворізький медичний коледж, заснований на спільний власності

територіальних громад, сіл, селищ і міст Дніпропетровської області

Робочий зошит

для самостійної роботи студентів

з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології
та технікою мікробіологічних досліджень»

Студента ______________________________
Відділення «Лабораторна діагностика» _____
Курс__________________ Група___________
Викладач: Васильєва В.М. _______________

2012 рік

Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень.

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
Видання 1 – 2012 р. - 33 с.


Рецензенти: Звонова Н.М. - викладач Криворізького медичного коледжу.

Укладач: Васильєва В.М., викладач Криворізького медичного коледжу.

Робочий зошит складено у відповідності до програми з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень» для вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

ЗМІСТ
Пояснювальна записка.

Тема №1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів.

Тема №2 Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії.

Тема №3 Бактеріоскопічний метод дослідження. Прості та складні методи фарбування.

Тема №4 Хімічний склад та фізіологія мікроорганізмів.

Тема №5 Поширення мікроорганізмі у природі. вплив факторів довкілля на мікроорганізми.

Тема №6 Виготовлення живильних середовищ.

Тема №7 Техніка посіву на живильні середовища.

Тема №8 Методи виділення чистих культур мікроорганізмів.

Тема №9 Віруси бактерій. Генетика мікроорганізмів.

Тема №10 Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.

Тема №11 Вчення про імунітет.

Тема №12 Специфічна імунопрофілактика і імунотерапія інфекційних хвороб. Вчення про алергію.

Література

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робочий зошит містить завдання та матеріали самоконтролю для самостійної підготовки до теоретичних і практичних занять з розділу «загальна мікробіологія» дисципліни.

При виконанні роботи студент повинен дати письмові відповіді на питання, тестові завдання, ситуаційні задачі, підготувати доповіді з наведених тем. Контроль виконання завдань проводиться на практичному занятті з відповідної теми.
^ Тема №1. Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія
і фізіологія мікроорганізмів.

Актуальність теми: Мікробіологія як наука має свою історію. Задовго до відкриття мікробного світу людям були відомі процеси, що викликали мікроорганізми. У другій половині XІХ століття мікробіологія міцно утверджується як самостійна наука. На межі XІХ–ХХ століть формуються цілі школи мікробіологів (Одеська, Київська, Харківська), які збагатили мікробіологічну науку. Лаборант повинен знати вклад українських вчених у розвиток мікробіології.

^ Зміст теми (опорний конспект): «Наші знання – це накопичена думка і досвід багатьох поколінь» (Р. Емерсон).

Мікробіологія – це наука про дуже дрібні, невидимі оком живі істоти, названі мікроорганізмами. В історії розвитку мікробіології виділяють 4 періоди: морфологічний, фізіологічний, імунологічний і молекулярно-генетичний.

«Перед минулим – схили голову, перед майбутнім – засукай рукава», - сказав Г.Менкен (американський журналіст). У цьому ви переконаєтеся, вивчаючи мікробіологію. Вітчизняні мікробіологи – М.Ф.Гамалея, О.М.Безредко, І.Т.Савченко, Д.К.Заболотний, В.Т.Дроботько, Л.С.Ценковський, С.С.Дяченко та інші. За останні десятиліття розроблені високочутливі молекулярно-генетичні методи, запропоновані ефективні вакцини, винайдені нові препарати для лікування інфекційних хвороб. За рішенням ВООЗ у 1974 р. створена Розширена програма профілактики інфекційних хвороб. Мікробіологія як наука стоїть на варті здоров’я населення України.

^ Рекомендована література

Основна: Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С. «Мікробіологія. Вірусологія. Імунологія», стор. 18–22, 26–31.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою
з теми
«Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія і фізіологія
мікроорганізмів».

^ Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1) Внесок українських вчених у розвиток мікробіології: М.Гамалея, Д.Івановського, С.Виноградського, С.Дяченко, В.Дроботько, Л.Громашевського, Г.Ручко, Л.Тарасевич, І.Садовського, М.Холодного, М.Нещадименко.

1) Запишіть у конспект теоретичні і практичні розробки вчених у галузі медичної мікробіології, вірусології.^ Основні завдання

Вказівки

Відповіді

2) Види мікроскопій – фазово-контрастна, темнопільна, люмінесцентна, електронна.

2) Підготуйте повідомлення, напишіть звіт про внесок вчених у розвиток мікробіології. Запишіть у щоденник принципи даних мікроскопій, їх застосування. Зверніть увагу на об’єкти мікроскопічних досліджень.

^ Матеріали для самоконтролю

Дайте відповіді на питання:

1. М.Ф. Гамалея, як засновник інституту мікробіології та вірусології, назвіть його відомі праці.

2. Обґрунтуйте думку, чому Д. Івановського вважають засновником науки вірусології?

3. Внесок С.М. Виноградського у розвиток загальної мікробіології.

4. Чому С.С. Дяченко вважають засновником Київської школи мікробіологів?

5. Опрацюйте вклад українських вчених і забуті імена: Г.Ручко, Л.Тарасевич, І.Садовський, М.Холодний, М.Нещадименко.

6. Ваше бачення вкладу академіка Л.В. Громашевського – видатного українського мікробіолога і епідеміолога, його наукова і громадська діяльність.

7. В.Г. Дроботько і його вагомий вклад–внесок у розвиток і формування української школи мікробіологів.

8. Для чого використовують фазово-контрастну, люмінесцентну мікроскопію?

9. Поясніть переваги застосування електронної мікроскопії.

10. Який вид мікроскопії дозволяє вивчити структуру клітини, бактерій, вірусів на субклітинному і молекулярному рівнях?

11. Заповніть таблицю:

п/п

Моделі мікроскопів

Об’єкт мікроскопування

1

Світловий мікроскоп
2

Електронний мікроскоп
3

Люмінесцентний мікроскоп

12. Які моделі мікроскопів випускають сучасна українська та зарубіжна промисловість?

Контроль:

Практичне заняття «Організація та обладнання баклабораторії. Бактеріоскопічний метод дослідження».
^ Тема №2. Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії.
Бактеріоскопічний метод дослідження. Прості та складні методи фарбування.

Актуальність теми: Мікробіологічна лабораторія – спеціальна установа, в якій проводять мікроскопічні, мікробіологічні, біологічні, серологічні дослідження. Головне в підготовці майбутнього лаборанта медичного є оволодіння на високому професійному рівні практичними навичками для виконання досліджень у бактеріологічних лабораторіях клінік, лікарень, санітарно-епідеміологічних станцій.

^ Зміст теми (опорний конспект): Мікроскопічний метод – виготовлення і забарвлення мазків із досліджуваного матеріалу від хворого і вивчення його під мікроскопом. Він дає змогу швидко виявити характерні особливості збудника і має важливе значення при діагностиці гонореї, сифілісу, поворотного тифу, віспи, малярії, лейшманіозу, токсоплазмозу тощо. Складні методи забарвлення мають важливе діагностичне значення. Забарвлення за Грамом – розробив Кристіан Грам у 1884 р. Грампозитивні мікроорганізми забарвлюються в темно-фіолетовий колір (стафілококи, стрептококи, бацили, клостридії, дифтерійні та туберкульозні палички). Грамнегативні – в червоний колір (менінгокок, гонокок, кишкові палички, сальмонели, шигели, вібріони, рикетсії). Забарвлення кислотостійких бактерій проводять за методом Ціля-Нільсена (збудників туберкульозу, прокази, актиноміцетів). За методом Ціля-Нільсена (1884 р.) бактерії забарвлюються в червоний колір. За Романовським-Гімзою мікроорганізми - спірохети (збудник сифілісу) забарвлюються у блідо-рожевий колір. Цей метод застосовують для виявлення токсоплазм, рикетсій, малярійних плазмодіїв.

^ Рекомендована література

Основна: Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С. «Мікробіологія. Вірусологія. Імунологія», стор. 35–54, 57.

Допоміжна: Алгоритми виконання практичних навичок, Інструкція з техніки безпеки. Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С., Широбоков В.П. «Практична мікробіологія», стор. 35, 39-40.

^ Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою
з теми
«Бактеріоскопічний метод дослідження. Прості та складні методи фарбування».


^ Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1) Алгоритми виготовлення мазків-препаратів з мікробної культури, патологічного матеріалу, нативних препаратів.

2) Фарбування мазків-препаратів за методом Грама, Романовського-Гімзи, Ожешко, Буррі-Гінсу, Ціля-Нільсена, Нейссеру.

3) Замалюйте основні форми бактерій.

4) Мікроскопія мазків з різними морфологічними групами мікроорганізмів.


1) Відпрацюйте практичні навички по виготовленню, фарбуванню, мікроскопії препаратів, визначенню морфології мікроорганізмів.

4) Відпрацюйте практичні навички, проведіть мікроскопію препаратів.

Для особистого контролю розв’яжіть ситуаційні задачі:

Задача №1

При мікроскопії харкотиння знайдено палички рубіново-червоного кольору на голубому фоні.

1. Визначте метод забарвлення цього препарату.

2. Етапи фарбування.

3. Які барвники необхідно приготувати за цією методикою?

Задача №2

У мазку, виготовленому з гною хворого, виявлені грампозитивні шаровидні форми бактерій, що розміщені у вигляді ланцюжків.

1. Які бактерії можна вважати збудником захворювання?

Задача №3

При бактеріоскопії мазка, виготовленого з виділень уретри, виявлено внутрішньоклітинно розташовані грамнегативні диплококи і велику кількість лейкоцитів.

1. Які мікроорганізми виявлено в досліджуваному матеріалі?

Задача №4

При несприятливих умовах зовнішнього середовища деякі бактерії утворюють спеціальний елемент, для виявлення якого використовують фарбування за методом Ожешко.

1. Назвіть цей елемент клітини.

2. Ваша послідовність дій при забарвленні препаратів.

3. Перелічить основні барвники, час (експозицію) фарбування за цією методикою.

Задача №5

У пацієнта з підозрою на дифтерію в мазках із зіву були виявлені мікроорганізми, які при фарбуванні за методом Нейссера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми потовщеннями на кінцях у вигляді розчепірених пальців руки.

1. Який структурний компонент клітини збудника дифтерії при цьому було виявлено?

Задача №6

При проведенні мікроскопії препарату були виявлені капсульні мікроорганізми.

1. Запропонуйте метод фарбування для виявлення капсул.

2. Послідовність дій, фарби, які застосовують в даному випадку, особливості виготовлення препарату.
Контроль:

Практичні заняття «Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії»; «Виготовлення препаратів з культур мікроорганізмів і забарвлення їх простим способом»; «Складні методи фарбування. Мікроскопія виготовлених препаратів».
^ Тема №3. Хімічний склад і фізіологія мікроорганізмів
Актуальність теми: Під фізіологією мікроорганізмів розуміють хімічний склад мікробної клітини і різні процеси, які пов’язані з її життєдіяльністю. Володіючи досить активним ферментним апаратом, мікроорганізми здійснюють процеси розщеплення і синтезу самих складних органічних речовин, що використовується у біотехнологіях, в розробці сучасних тест-систем для визначення ферментативної активності бактерій.

^ Зміст теми (опорний конспект): Виділення чистої культури мікроорганізмів складається з ряду етапів: посів матеріалу, вивчення морфологічних, тинкторіальних, культуральних ознак. Однак цих досліджень недостатньо, щоб зробити остаточний висновок про вид виділених мікробів. Тому вивчають біохімічні властивості бактерій. Вони досить різноманітні. Найчастіше досліджують цукролітичні, протеолітичні, пептонолітичні, гемолітичні властивості, утворення ферментів каталази, оксидази, плазмокоагулази тощо.

За останні роки в практиці мікробіологічних лабораторій почали використовувати спеціальні тест-системи для визначення різноманітних властивостей бактерій «Koche», «АРГ», «Enterotest», пластини та диски індикаторні біохімічні. Вони зручні для користування, надійні, дозволяють визначати 15-20 і більше різноманітних ознак, значно полегшити ідентифікацію мікробів. Прискорені методи – мікротест-системи («АРІ», «Minitek», «Enterotest» тощо) дають змогу швидко ідентифікувати.

^ Рекомендована література

Основна: Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С. «Мікробіологія. Вірусологія. Імунологія», стор. 102-105.

Допоміжна: Люта ВА., Кононов О.В. «Практикум з мікробіології», стор. 50-53.

^ Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою
з теми
«Хімічний склад і фізіологія мікроорганізмів».


^ Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1) Способи виявлення ферментативної активності мікроорганізмів.

2) Прискорені методи – мікротест-системи для біохімічної ідентифікації мікроорганізмів.


1) Запишіть середовища, на яких виявляють цукролітичну, протеолітичну, гемолітичну активність мікроорганізмів.

2) Запишіть мікротест-системи («АРІ», «Minitek», «Enterotest» тощо).
^ Матеріали для самоконтролю

Контрольні питання:

1. З якою метою визначають ферментативну активність мікроорганізмів?

2. Які групи ферментів враховують під час визначення ферментативної активності?

3. На яких середовищах і як визначають цукролітичні ферменти мікроорганізмів?

4. На яких середовищах і як визначають протеолітичні ферменти мікроорганізмів?

5. Яким чином визначають гемолітичну властивість мікроорганізмів?
6. Які сучасні тест-системи використовують для прискореної біохімічної ідентифікації мікроорганізмів, їх переваги?

7. Дайте відповіді на тестові завдання:

1. Ферменти, що розщепляють білки:

А протеолітичні

В цукролітичні

С уреаза

D гіалуронідаза

2. Середовище для визначення цукролітичної активності мікроорганізмів:

А МПА

В МПБ

С середовище Гісса

D кров’яний агар

3. Гемолітичні властивості мікробів визначають на:

А сироватковому агарі

В кров’яному агарі

С Ендо

D середовищі з сечовиною

4. Протеолітичну активність мікроорганізмів визначають на середовищах, що містять:

А желатин

В молоко, шматочки вареного м’яса, пептон

С сироватку крові

D всі відповіді правильні

5. Під впливом цукролітичних ферментів вуглеводи розщепляються до:

А кислоти

В газу

С кислоти і газу

D всі відповіді правильні
Контроль:

Практичне заняття «Методи виділення чистих культур мікроорганізмів».
  1   2

Схожі:

№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів icon«Вступ. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів»
Методику введення сироватки з метою профілактики анафілактичного шоку запропонував
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів iconРозділ 1 Предмет, історія, методи І значення фізіології
Фізіологія вивчає філоге­нез І онтогенез функцій І їх зв'язок з умовами існування. Найбільш ефективна форма пристосування, в основі...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів iconМікробіологія як наука. Морфологія мікроорганізмів. Мікроскопічний...
З давніх давен людина жила в оточенні невидимих істот та шукала шляхи пояснення різним явищам І захворюванням, пов’язаних з ними
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів icon«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Спрямованість сучасної медицини на збереження здоров'я передбачає професійну готовність медичного працівника до фізіологічно осмисленої...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів icon«Фізіологія системи виділення. Регуляція сечоутворення І сечовиділення»....
Підтримання сталості внутрішнього середовища є умовою нормальної життєдіяльності організму. Гомеостаз значною мірою залежить від...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів icon«Фізіологія дихання». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 Спеціальність
Система дихання є чи не найголовнішою системою людського організму. Саме завдяки їй всі органи І системи організму отримують необхідний...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів icon«Фізіологія скелетних І гладких м’язів опорно-рухового апарата»....
Одним із найважливіших чинників роз­витку тваринного світу є активний рух. Рухи можуть здійснюватися в межах само­го організму, а...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів icon«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Опрацювання сигналів, що надходять, відбувається за допомогою різних структур нервової системи. Вона перет­ворює вплив подразника,...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів iconМорфологія
Морфологія — це наука про частини мови. В українській мові є 10 частин мови. Серед них є самостійні І службові. Окремо виділяють...
№1 Предмет мікробіології. Основи класифікації. Морфологія І фізіологія мікроорганізмів iconМорфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність...
Морфологія – це розділ мовознавчої науки, що вивчає частини мови, їх граматичні особливості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка