Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень
Скачати 140.76 Kb.
НазваОрганізація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень
Дата конвертації24.06.2013
Розмір140.76 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Криворізький медичний коледж


ЦМК спеціальних дисциплін відділення «Лабораторна діагностика»

Інструкції

до проведення практичних занять
з навчальної дисципліни

«Мікробіологія з основами імунології

та технікою мікробіологічних досліджень»
Для студентів спеціальності

«Лабораторна діагностика»

Обговорено та ухвалено на засіданні ЦМК спеціальних дисциплін
відділення «Лабораторна діагностика»

«_____»_________________ 2013 року

протокол №
Кривий Ріг

2013

ІНСТРУКЦІЯ

до проведення практичного заняття №1
Дисципліна: «^ Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»

Тема: Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень

Спеціальність: «Лабораторна діагностика»


Оснащення:

- інструкція з техніки безпеки при роботі в бактеріологічній лабораторії;

- термостати, стерилізатори, центрифуга, дистилятор, нагрівальні прилади;

- автоклав;

- холодильник,

- світлові мікроскопи;

- імерсійне масло;

- бактеріологічні петлі;

- спиртівка, сухий спирт, сірники;

- лабораторний посуд (пробірки, чашки Петрі, піпетки);

- предметні, покривні скельця;

- вата, пінцет, ножиці, скальпель;

- розчини барвників;

- пробірки з ізотонічним розчином натрію хлориду;

- пісочні годинники;

- промивалка з дистильованою водою;

- лотки із місточком;

- фільтрувальний папір;

- фіксатори для мазків;

- олівець для скла (маркер);

- гумові груші;

- 0,2% розчин дезактину;

- 70% етиловий спирт, Стерилліум;

- гумові рукавички, мило, рушник.

Конкретні цілі:

Знати:

Організацію та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Методи лабораторних досліджень: бактеріоскопічний, бактеріологічний, біологічний, серологічний, алергологічний.

Вміти:

- Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, тощо.

- Обладнати робоче місце лаборанта.

^ Практичні навички:

1. Організація та обладнання мікробіологічної лабораторії. Правила роботи.

2. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи обладнанням, апаратурою, патогенним матеріалом, кислотами, лугами, реактивами тощо.

^ Хід заняття:

Завдання №1. Інструктаж викладача: Правила техніки безпеки, охорони праці в галузі професійної безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи обладнанням, апаратурою, патогенним матеріалом, кислотами, лугами, реактивами.
Завдання 2. Ознайомтеся зі структурою та обладнанням бактеріологічної лабораторії. Запишіть у щоденник:

^ Структура мікробіологічної лабораторії.

Вимоги щодо влаштування приміщення, безпеки робіт і правил поведінки персоналу мікробіологічної лабораторії викладені в Державних санітарних правилах «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю» (ДСП 9.95.-080-02), затверджених МОЗ України 28.01.2002 р. Мета Правил – створення безпечних умов праці, забезпечення індивідуальної та загальної безпеки, запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторії, нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Медичні мікробіологічні лабораторії організують при лікарнях, поліклініках, санітарно-епідемічних станціях, медичних науково-дослідних інститутах, вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.

За призначенням медичні мікробіологічні лабораторії бувають: бактеріологічні, вірусологічні, мікологічні, паразитологічні, імунологічні. Окремо існують лабораторії для діагностики особливо небезпечних інфекцій, шкірно-венеричних інфекцій, а також туберкульозу.

^ Завдання медичної мікробіологічної лабораторії

1. Діагностичні дослідження при інфекційних хворобах проводять з метою:

- виявлення збудника або ДНК і продуктів його метаболізму в матеріалі, що досліджується;

- визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків;

- виявлення імунної відповіді макроорганізму на проникнення мікроорганізму.

2. Профілактичне обстеження населення для виявлення носіїв патогенних мікроорганізмів.

3. Санітарно-мікробіологічне обстеження об’єктів навколишнього середовища (води, харчових продуктів, повітря, тощо) з метою стеження за циркуляцією збудників та запобігання поширенню інфекцій.

4. Наукові дослідження з метою вивчення властивостей збудників інфекційних хвороб, вдосконалення методів мікробіологічної діагностики, створення ефективних препаратів для профілактики та лікування інфекційних хвороб.

Робота мікробіологічної лабораторії в комплексі з іншими медичними і немедичними установами спрямована на зниження захворюваності населення і оздоровлення довкілля.

^ Структура мікробіологічної лабораторії

М
Міжнародний знак

«Біологічна небезпека»
едична мікробіологічна лабораторія – це складний самостійний структурний підрозділ медичного закладу, що виконує експериментальні, діагностичні або виробничі роботи з патогенними біологічними агентами. Специфіка роботи потребує ізоляції її від інших приміщень. Вимоги до планування та складу приміщень лабораторії, їх обладнання залежать від конкретних задач, обсягу досліджень, призначення, централізації лабораторної служби. Лабораторія має бути забезпечена водопроводом, каналізацією, електрикою, засобами зв’язку, вентиляцією, опаленням, а також бути газифікованою.

На вхідних дверях потрібно позначити: назву лабораторії і міжнародний знак «Біологічна небезпека». Двері повинні мати кодові замки.

Приміщення мікробіологічної лабораторії за степенем небезпеки для персоналу ділять на три зони:

 «заразна» зона – приміщення, в яких проводять роботу з біологічним матеріалом;

 «умовно-заразна» зона – приміщення, в яких проводять роботу із знезараженим біологічним матеріалом;

 «чиста» зона – приміщення, в яких не проводять роботу з біологічним матеріалом.

Приміщення лабораторії слід розташовувати відповідно до ходу виконання аналізів і мати раціональне розміщення щодо основних потоків технологічного процесу. Дослідження патологічного матеріалу проводять у лабораторній кімнаті.

Лабораторна кімната має бути просторою, світлою, непрохідною. Для зручності оброблення дезінфекційними розчинами і миття стіни облицьовують глазурованою плиткою на висоту 1,5 м або фарбують олійною фарбою світлих тонів. Поверхня дверей, підлоги має бути рівною, без виступів, легко митися, стійкою до дезінфекційних засобів. Робочі поверхні столів потрібно роботи із водонепроникного, кислото- і лужностійкого, незгораючого матеріалу, який не псується від оброблення вогнем і дезінфекційними розчинами. Столи, на яких проводять мікроскопію, розміщують біля вікон.

Оснащення бактеріологічної лабораторії має забезпечувати умови для праці персоналу. В ній слід розмістити: термостати, холодильники, стерилізатори, центрифуги, дистилятор, нагрівальні прилади. Лабораторна кімната має бути обладнана водопроводом. Раковини зі змішувачами холодної та гарячої води розміщують біля виходу. Біля раковини встановлюють пристрої, в яких мають постійно знаходитись розчини для дезінфекції рук і мийні засоби. У лабораторній кімнаті повинні бути мікроскопи, інструменти для виконання досліджень.

Дослідження в стерильних умовах проводять у боксах.

Площа боксу має бути розрахована на роботу одночасно двох осіб. Перед роботою і після неї приміщення боксу обробляють дезінфекційними розчинами і опромінюють бактерицидними лампами.
^ Завдання №3. Вивчіть правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Основні положення правил запишіть у щоденник.

Правила поведінки і техніки безпеки в мікробіологічній лабораторії.

1) Під час виконання роботи в «заразній» та «умовно-заразній» зонах персонал повинен працювати в спеціальному одязі: халат, шапочка, змінне взуття, гумові рукавички; у боксі – в стерильному спеціальному одязі: халат, маска, бахіли, гумові рукавички.

2) Робоче місце утримувати в чистоті і порядку.
Увага! Забороняється носити взуття із тканини та з відкритим носком!
3) На посудинах із культурою мають бути чітко написані назва культури, реєстраційний номер, дата посіву.

4) Забороняється переливання бульйонних культур і матеріалу, який досліджується, із однієї посудини в іншу, він переноситься піпеткою так, щоб не інфікувати горловину посудини.

5) У разі потрапляння патологічного матеріалу або культури мікроорганізмів на руки, їх негайно слід обробити дезінфекційним розчином.

6) Відпрацьований заразний матеріал, культури мікроорганізмів знезаражують в автоклаві чи заливають дезінфекційним розчином, занурюють у дезінфекційний розчин або спалюють.

7) У лабораторії не допускають зайвих рухів, сторонніх розмов.

8) Всі маніпуляції проводять таким чином, щоб уникнути виникнення аерозолів.

9) Категорично забороняється пити воду, їсти, палити.

10) Після закінчення роботи поживні середовища з посівами поміщають у термостат, культуру мікроорганізмів – у холодильник і опечатують їх; інструменти, прилади ставлять на відведені для них місця, стіл протирають дезінфекційним розчином, руки обробляють 70% етиловим спиртом, Стерилліумом і ретельно миють із милом.

11) Персонал лабораторії повинен мати щеплення проти тих інфекцій, збудники яких можуть бути в патологічному матеріалі, що досліджується.

Режим роботи мікробіологічної лабораторії визначається ступенем небезпечності мікроорганізмів, які можуть перебувати в патологічному матеріалі.
^ Завдання №4. Запишіть у щоденник принципи основних методів мікробіологічних досліджень.

Принципи основних методів мікробіологічних досліджень

Важливою умовою ефективності лабораторних досліджень є доцільний вибір методу. Основні вимоги, яким мають відповідати сучасні методи, - це висока специфічність і чутливість. У сучасних мікробіологічних лабораторіях використовуються такі методи.


Мікроскопічний

-

виявлення збудника під мікроскопом у мазках, виготовлених із патологічного матеріалу. Застосовують для діагностики гонореї, сифілісу, туберкульозу, малярії, тощо.

Бактеріологічний (вірусологічний, культуральний)

-

посів патологічного матеріалу на поживні середовища, зараження культури клітин, курячих ембріонів, виділення чистої культури збудника та його ідентифікація. Використовують для діагностики більшості хвороб бактеріальної, вірусної, грибкової природи: черевного тифу, чуми, мікроспорії, грипу та ін. Нині розроблено автоматичні аналізатори, за допомогою яких протягом декількох годин
(4-24) можна визначити вид збудника.

Біологічний
(експериментальний)


-

зараження лабораторних тварин патологічним матеріалом для моделювання інфекції або виділення та ідентифікації збудника. Застосовують для виділення чистої культури пневмокока, збудника туляремії, діагностики туберкульозу та ін. Біологічний метод використовують також для виявлення мікробних токсинів, під час харчових отруєнь (ботулізм), при хворобах (правець, газова гангрена), тощо.

Імунологічний (серологічний, від лат. serum – сироватка)

-

виявлення специфічних антитіл у сироватці крові або антигенів у патологічному матеріалі. Для цього використовують імунні реакції.

Молекулярно-генетичний

-

виявлення РНК або ДНК збудника в патологічному матеріалі. Для цього використовують:метод гібридизації ДНК або РНК (метод ДНК-, РНК-зондів);метод ПЛР.
Молекулярно-генетичний метод найбільш специфічний і чутливий, він дає змогу ідентифікувати будь-який біологічний об’єкт навіть за незвичайної концентрації його нуклеїнових кислот у досліджуваному матеріалі. Метод ЛПР дає змогу виявити 1 молекулу нуклеїнової кислоти в зразку, що досліджується.

^ Методи лабораторних досліджень
МІКРОСКОПІЧНИЙ
(бактеріоскопічний,
вірусоскопічний,
протозооскопічний)


Виготовлення й забарвлення мазків із досліджуваного матеріалу від хворого й вивчення його під мікроскопом.

Він дає змогу виявити характерні морфологічні особливості збудника й має важливе значення при діагностиці гонореї, менінгококового менінгіту, туберкульозу, лепри, сифілісу,поворотного тифу, віспи, малярії, лейшманіозу, токсоплазмозу, тощо.
бактеріологічний
методЗводиться до посіву матеріалу від хворого на відповідні живильні середовища, виділення і ідентифікації чистої культури.

Він має вирішальне значення при діагностиці черевного тифу, дизентерії, холери, дифтерії, чуми та інших хвороб.
серологічний
методБазується на виявленні специфічних антитіл у сироватці крові хворих до певного збудника.

Для цього використовують різні імунологічні (серологічні реакції): РА, розгорнута РА, РЗК, РП, РІФ, ІФА, РПГА, тощо.
біологічний
метод
(експериментальний)Полягає у зараженні лабораторних тварин чистою культурою збудника, досліджуваним матеріалом або введенні бактерійних токсинів і відтворенні типової картинки захворювання.

З діагностичною метою використовують при чумі, сибірці, туляремії, правці, ботулізмі, анаеробної газовій інфекції, кліщовому енцефаліті, тощо.
алергійний
методДає змогу встановити діагноз за допомогою внутрішньо-шкірних алергічних проб.

Цим методом широко користуються при діагностиці туберкульозу (проба Манту), бруцельозу (проба Бюрнс), туляремії та інших хвороб.
молекулярно-генетичні
методиВикористовують для виявлення та ідентифікації бактерій, вірусів, грибів і найпростіших.

Реакція гібридизації ДПК і РНК (реакція генних зондів).

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).

ПЛР використовують при визначенні і ідентифікації збудників туберкульозу, сифілісу, гонореї, мікоплазм, вірусів СНІДу, герпесів, гепатитів, ротавірусів та ентеровірусів.


^ Завдання №5. Ознайомтеся з організацією робочого місця лаборанта.

Робочі місця в лабораторії мають бути постійно оснащені всім необхідним для повсякденної роботи.

Для роботи потрібні:

- мікроскоп,

- спиртівки, сухий спирт

- бактеріологічні петлі,

- предметні та покривні скельця,

- лабораторний посуд (чашки Петрі, пробірки)

- банка з ватою,

- пінцет, піпетки,

- ножиці,

- скальпель,

- склянка з дезінфекційними розчинами для піпеток і для відпрацьованих предметних скелець,

- невелика склянка з прикритою кришкою для покривних скелець,

- фіксатори для мазків,

- фільтрувальний папір,

- сірники,

- олівці для скла (маркер),

- гумові груші,

- 70% етиловий спирт, Стерилліум для оброблення рук,

- пробірки з ізотонічним розчином натрію хлориду,

- імерсійне масло.

Перед початком роботи предмети на столі потрібно розмістити так, щоб середина столу була вільною. Дезінфекційні розчини для оброблення рук, посудина для піпеток, банка для відходів мають бути розміщені справа від працівника на відстані, що дає змогу, не встаючи з робочого місця, обробляти руки, занурювати в дезінфекційний розчин піпетки й інший відпрацьований матеріал. Спиртівка повинна знаходитися у центрі столу на відстані 30 см від його краю. Об’єкти з посівами, незасіяні поживні середовища розміщують зліва на однаковому рівні зі спиртівкою.

Для фарбування мазків обладнують спеціальне місце, на якому потрібно мати:

- барвники,

- спирт, пісочні годинники, пінцет,

- промивалку з дистильованою водою,

-
Бактеріальна голка (1) і бактеріальні петлі:
2, 3 – виготовлені неправильно,
4 – виготовлена правильно
лоток із місточком, фільтрувальний папір.

^ Завдання №6. Проведіть дезінфекцію робочого місця, рук.

Алгоритм «Дезінфекція рук»:

- зробіть із вати дві кульки діаметром 1-2 см;

- візьміть пінцетом одну кульку, змочіть її у розчині дезінфектанту;

- протріть нею руки у такій послідовності: ліва рука – тильна сторона, долонна сторона, між пальцями, нігтьова пластинка, під нігтями; права рука – у такій самій послідовності;

- кульку опустіть у посудину з дезінфекційним розчином;

- візьміть пінцетом другу кульку і все повторіть;

- вимийте руки з милом;

- висушіть руки, змастіть кремом для рук.
Завдання №7. Оформіть щоденник. Зробіть висновки.
Література:

В.А. Люта, О.В. Кононов «Практикум з мікробіології», стор. 10-14, 19-20.

Алгоритм «Організація та обладнання мікробіологічної лабораторії, правила роботи».


Схожі:

Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень icon3. Облаштування навчальної лабораторії
Лабораторія добре освітлена, використовують штучне та природне освітлення. Для робочого освітлення в лабораторії використовують освітлення...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconОрганізація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія» складається з двох модулів, в кожному з яких 60 годин практичних занять. У з'вязку з цим...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
В ході вивчення курсу студенти ознайомляться з конкретними методами наукових досліджень, основними положеннями щодо їх застосування,...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconБернард Халперн є імунолог І алерголог народився Tarnoruda ( України...
Нансі, а потім у Парижі в 1928. Він працює паралельно в лабораторії професора Gautrelet експериментальної біології, медичний факультет...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconЛабораторний журнал
Лабораторні роботи по курсу “Гідравліка, гідро- та пнемопривод” проводяться в спеціальній лабораторії, де встановлені діючі апарати,...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconЯкщо вчитись – то у найбільш престижних навчальних закладах україни...
Ав Мальований. На кафедрі працюють 3 доктори наук, професори І 17 кандидатів наук. Функціонує комп’ютерний клас, спеціалізовані наукові...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconЗаняття №1
Тема: Вступ. Значення неорганічної хімії у формуванні провізора. Вивчення правил техніки безпеки та правил роботи в хімічній лабораторії....
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconТематичний план практичних занять для студентів II курсу, ІV семестру...
Тема Організаційні принципи роботи ортопедичного кабінету. Устаткування клініки та лабораторії. Ознайомлення з робочим місцем лікаря-ортопеда...
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconТема: “Перше знайомство з текстовим редактором word”
Практичне опанування основними прийомами роботи в операційному середовищі Windows на прикладі роботи з текстовим процесором Word
Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень iconРозвиток слухового сприймання І формування вимови. Литовченко С. В
Жук В. В., ст наук співр лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни керівник творчої групи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка