«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Скачати 465.6 Kb.
Назва«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Сторінка1/4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір465.6 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
  1   2   3   4


МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

НА ТЕМУ :

«Вступ. Фізіологія як наука».
ПРЕДМЕТ : фізіологія людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -512010102 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Спрямованість сучасної медицини на збереження здоров'я передбачає професійну готовність медичного працівника до фізіологічно осмисленої оцінки рівня здоров'я пацієнтів.

Підготовка медичного працівника, в т.ч. і медичної сестри має на меті формування спеціаліста, діяльність якого спрямована на запобігання захворюванню, на охорону і підтримку здоров'я та здорового способу життя, що вимагає обов'язкових знань фізіології, анатомії і біології.

Цілком очевидно, що підґрунтям цілеспрямованої дії медичної сестри повинні має бути знання структурно-функціональної та біологічної організації здорової людини і розуміння, що оцінка здоров'я, профілактика, діагностика й лікування можливі лише на засадах профілактично спрямованої прикладної фізіології людини, систе­матично інтегрованої з іншими фундаментальними, клінічними та гігієнічними дисциплінами. Саме вивченням нормальної фізіології ми і будемо займатися протягом навчального року.

Фізіологія відноситься до біологічних дисциплін. Вона розглядає функції організму у взаємодії з факторами зовнішнього середовища.

Завданням фізіології є зрозуміти роботу людського організму і визначити значення кожної його складової; зрозуміти, як ці складові взаємодіють.

У най­більш загальному значенні фізіологія є на­укою, що вивчає природу живих організмів, тобто вивчає:

  • як функціонують окремі структурні еле­менти організму (клітини);

  • органи, що складаються з набору цих клі­тин;

  • функціональні системи;

  • організм у цілому.

Фізіологія є теоретичною базою багатьох медичних та біологічних наук.

Вивчення фізіології необхідне для наукового обґрунтування і створення умов здорового способу життя, що попереджує захворювання. Фізіологія є основою профілактичного напрямку в медицині. Вона є однією з базових наук при підготовці медичних працівників, тому що без знань функцій здорового організму неможливо встановити їх порушення, а значить, і правильно визначити шлях лікування.

^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .

А) проаналізувати зв`язок між фізіологією і іншими природничо – науковими та клінічними дисциплінами ( В І ),

Б) розкрити на основі системного підходу закономірності зв`язку між будовою організму і його функціями ( В ІІ ) ,

В) розкрити на основі системного підходу роботу регуляторних систем організму ( В ІІ )

Г) визначити історичний шлях розвитку фізіології як науки ( В І ) .

Д) визначити перспективи розвитку фізіології як науки ( В ІІ ).
^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .

На матеріалі теми розвинути :

А) уявлення про вплив зовнішніх факторів на функцію регулюючих систем та виникнення процесів адаптації,
Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології,
В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами .

^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.
А) біологія
Б) хімія .


В) фізика .

Г) Анатомія та фізіологія


Еволюційний розвиток рівнів організації живої матерії у тварин і людини.
Обмін речовин і енергії як основної умови життя людини.

1. Поняття «рух» ,

2. Поняття «потенціал спокою» ,

« потенціал дії», «збудливість» тощо.
Вплив будови органів на їх функції.

Пояснити роботу організму людини як єдиного цілого.
Пояснити процеси асиміляції і диссимиляції, метаболізму.
Пояснити фізичні поняття, які напряму зв`язані з роботою живого організму.
Пояснити роботу організму як єдиного цілого.

2.

Наступні дисципліни.

А) терапія

Б) педіатрія

В) фармакологія .


Функції органів і систем організму в нормі та при різних патологічних станах.
Вплив лікарських препаратів на роботу органів

Пов`язати зміни , які відбуваються при хворобах з будовою і функціями вражених органів.

Пояснити дію лікарських препаратів на роботу органів.

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

А) всі послідуючі теми предмету « Фізіологія»


Базові поняття фізіології.

Вміти застосовувати базові поняття фізіології при вивченні подальших тем.^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.
2.


3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

1).Фізіологія як наука.

2) Методи фізіологічних досліджень

^ 3) Рівні будови організму людини.

4).Гомеостаз.

5). Історія розвитку фізіології.
Заключний етап .

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання, вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .

ІІ

ІІ

ІІ
ІІ

І
Вступна лекція .
Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення, таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .

Питання , тести, проблемні і ситуаційні задачі .

Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання - І. С. Кучеров «Фізіологія людини» стор. 3 - 20.

- Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»,

стр.7 – 17,

С. А. Георгієва

« Фізіологія» стор. 5 – 28.


5 %

( 5 хв ) .


90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .

Спрямованість сучасної медицини на збереження здоров'я передбачає професійну готовність медичного працівника до фізіологічно осмисленої оцінки рівня здоров'я пацієнтів.

Підготовка медичного працівника, в т.ч. і медичної сестри має на меті формування спеціаліста, діяльність якого спрямована на запобігання захворюванню, на охорону і підтримку здоров'я та здорового способу життя, що вимагає обов'язкових знань фізіології, анатомії і біології.

Цілком очевидно, що підґрунтям цілеспрямованої дії медичної сестри повинні має бути знання структурно-функціональної та біологічної організації здорової людини і розуміння, що оцінка здоров'я, профілактика, діагностика й лікування можливі лише на засадах профілактично спрямованої прикладної фізіології людини, систе­матично інтегрованої з іншими фундаментальними, клінічними та гігієнічними дисциплінами. Саме вивченням нормальної фізіології ми і будемо займатися протягом навчального року.

На сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:

1).Фізіологія як наука.

2) Методи фізіологічних досліджень

3) Рівні будови організму людини.

4).Гомеостаз.

5). Історія розвитку фізіології.
І. Визначення фізіології як науки, об’єкта її досліджень, завдань.

Фізіологія - наука про функції живих організмів.

Фізіологія відноситься до біологічних дисциплін. Вона розглядає функції організму у взаємодії з факторами зовнішнього середовища.

^ Завдання фізіології – зрозуміти роботу людського організму і визначити значення кожної його складової, зрозуміти, як ці складові взаємодіють.

Тобто,

фізіологія це наука, що вивчає функції організму та його складових частин (клітин, тканин, органів та систем органів) механізми їх­ньої дії, а також закономірності взаємодії організму з навколишнім середовищем.
В перекладі з грецької physis – природа, logos – вчення.

У най­більш загальному значенні фізіологія є на­укою, що вивчає природу живих організмів, тобто вивчає:

  • як функціонують окремі структурні еле­менти організму (клітини);

  • органи, що складаються з набору цих клі­тин;

  • функціональні системи;

  • організм у цілому.


Фізіологія пов`язана з багатьма іншими дисциплінами. Ось незначний перелік зв`язків між науками.
1. Зв'язок з науками, що вивчають властивості чинників навколишнього середовища, здатних впливати на роботу організму (фізика, хімія, біологія, мікробіологія, соціологія

2. Зв'язок з науками, що вивчають властивості організму і його життєдіяльність (ци­тологія, ембріологія, гістологія, біохімія, імунологія, гене­тика).

3. Зв'язок з загальнотеоретичними науками, що вивчають хворобу (патологічна ана­томія, патологічна фізіологія, фармакологія).

4. Зв'язок з клінічними науками. За образним висловом О. О. Богомольця, лікар, який у своїй діяльності не вміє керуватися засадами фізіології, ніколи не зрозуміє жодного рядка в чу­десній книзі природи про людину.
Фізіологія є теоретичною базою багатьох медичних та біологічних наук. Вона є однією з базових наук при підготовці медичних працівників, тому що без знань функцій здорового організму неможливо встановити їх порушення, а значить, і правильно визначити шлях лікування.

ІІ. Методи фізіологічних досліджень: спостереження, експеримент, моделювання, види та умови проведення. Етапи відтворення експерименту.
Фізіологія є наукою експериментальною. Всі знання про функцію тієї чи іншої частини організму одержані за допомогою конкретного методу, розробленого і засто­сованого кимось із численної армії талановитих дослід­ників.
При вивченні будь-якого явища, що відбувається в організмі, насамперед виникає два питання:

  1. як змінюється це явище протягом часу,

  2. які механізми лежать в основі цих змін.

Саме ці питання і вирішують основні методи дослідження фізіології.

Го­ловним методом фізіологічних досліджень є спостере­ження, тобто визначення фізичних і хімічних параметрів процесу.

Якщо це спостереження відбувається при ство­ренні певних умов, то його називають експериментом.

^ Та­ким чином, у фізіології використовуються два основних методи до­сліджень: спостереження процесу в звичайних умовах і експеримент — спостереження у спеціальних умовах.
Експерименти поділяють на гострі (вівісекція) та хро­нічні.

При проведенні гострих експериментів тварину, що знаходиться під наркозом, розтинають з метою реєст­рації діяльності певного органа. Після закінчення або під час досліду тварина гине.

При хронічних — за допомогою хірургічного втручання відкривають доступ до органа, що цікавить дослідника, і встановлюють датчики, які да­ють змогу після одужання тварини реєструвати фізіоло­гічні процеси. Перевага хронічних до­слідів над гострими полягає в тому, що фізіологічний про­цес вивчається тривалий час у природних умовах і тварина залишається живою.
Останнім часом у зв'язку з розвитком кібернетики і комп`ютерних технологій значного поширення набув метод моделювання функцій. Точне вимірювання параметрів функції з появою електронно-обчислювальної техніки дозволяє математич­но моделювати процеси. Але при цьому увага акценту­ється лише на частині найбільш типових з точки зору експериментатора характеристик процесу, що вивчається, а не на всій різноманітності властивостей. Тому моделю­вання завжди пов'язане із спрощенням завдань дослід­ження складної функції і потребує чіткого визначення меж застосування моделі. Моделювання має безліч методів. Ось деякі з них.

^ Метод видалення видалення органу дозволяє більш повно зрозуміти його значення для організму.

Метод перевантажень. Дозволяє зрозуміти максимальні навантаження на орган, які ще не викликають патологічних змін.

^ Метод створення дефіциту. Створюючи дефіцит тої чи іншої речовини вивчають її значення для обміну речовин.

Метод створення перешкод. Перев'язуючи кровоносні судини, нерви, вивчають живлення і іннервацію того чи іншого органу. .

^ Метод експлантації вивчення процесів поза організмом: в куль­турах тканин, на ізольованих органах.

Крім згаданих методів у фізіології використовуються багато інших сучасних способів дослідження органів і систем. Наприклад, застосування УЗД, комп`ютерної томографії, ендоскопічні методи дослідження, лабораторне дослідження рідин організму та багато інших, які більш детально ви будете вчити на клінічних предметах.
ІІІ. Визначення основних понять фізіології: функція,

процес, фізіологічна норма, механізм, реакція, подразнення.
Основні поняття фізіології використовуються для характеристики всіх тих процесів, які відбуваються в організмі в нормі протягом життя.

До них відносять такі поняття як функція, біологічний процес, фізіологічна норма, механізм, реакція, подразнення, фізіологічна константа та інші. Дамо визначення основним з них.
Основне поняття в біології - це життя .

Життя – це спосіб існування білкових тіл , суттєвим моментом котрого є постійний обмін речовин з зовнішнім середовищем . Причому з зупинкою цього обміну припиняється і саме життя” .

«Функція - це специфічна діяльність всіх структурних елементів організму».

Діяльність організму або окремої його частини но­сить назву фізіологічної функції. Фізіологічні функції мають пристосувальне значення. Завдяки їм організм пристосовується до тих змін навколишнього середовища.
Здоровим можна вважати організм , який забезпечує постійність внутрішнього середовища ( гомеостазу) . Такий організм відповідає на зовнішні впливи доцільними , адекватними реакціями .

^ Гомеостаз характеризується біологічними константами

Біологічна константа – це стійкий кількісний показник життєдіяльності організму”( рН крові , цукор крові , гематокрит та інші , які ви будете вивчати на анатомії та фізіології) .

Фізіологічною мірою здоров`я є НОРМА .

Норма – це межі фізіологічних коливань , при яких в організмі не спостерігається патологічних змін”. Норма відбиває оптимальний рівень життєдіяльності організму .
Основною умовою існування організму є здатність забезпечувати гомеостаз при змінах умов зовнішнього і внутрішнього середовища, тобто , допускати коливання показників гомеостазу у досить вузькому діапазоні .

Реакції , які відповідають за збереження гомеостазу називаються пристосувальними , або адаптаційними .

Ці реакції спрямовані на виживання організму та відновлення клітин і тканин у незвичайних умовах .
^ Фізіологічний процес – це сукупність місцевих і загальних реакцій організму, які виникають в відповідь на дію певного чинника”.
  1   2   3   4

Схожі:

«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія дихання». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 Спеціальність
Система дихання є чи не найголовнішою системою людського організму. Саме завдяки їй всі органи І системи організму отримують необхідний...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія контактних аналізаторів» предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Опрацювання сигналів, що надходять, відбувається за допомогою різних структур нервової системи. Вона перет­ворює вплив подразника,...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія системи виділення. Регуляція сечоутворення І сечовиділення»....
Підтримання сталості внутрішнього середовища є умовою нормальної життєдіяльності організму. Гомеостаз значною мірою залежить від...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Фізіологія скелетних І гладких м’язів опорно-рухового апарата»....
Одним із найважливіших чинників роз­витку тваринного світу є активний рух. Рухи можуть здійснюватися в межах само­го організму, а...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Травлення в ротовій порожнині та шлунку». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр
Однак поживні речовини їжі переважно є складними високомолекулярними сполуками І для засвоєння потребують розщеплення на прості складові...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«обмін речовин та терморегуляція». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Більшість процесів життєдіяльності клітини відбуваються з викорис­танням енергії. Вона витрачається на підтримання цілісності клітинних...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«обмін речовин та складання харчового раціону». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1
Більшість процесів життєдіяльності клітини відбуваються з викорис­танням енергії. Вона витрачається на підтримання цілісності клітинних...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 iconПлан Література Старушенко Л. И. Анатомія І фізіологія людини. Київ...
Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник-За ред. Бобрика. К.: Вища шк с.: іл
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Основні принципи регуляції фізіологічних функцій». Предмет : фізіологія людини Курс 2
Будь який організм це відкрита система, що саморегулюється І відтворюється, складається з білків І нуклеїнових кислот, які у свою...
«Вступ. Фізіологія як наука». Предмет : фізіологія людини Курс 2 Семестр 1 icon«Травлення в кишці. Роль печінки та підшлункової залози в травленні»....
Система травлення забезпечує організм людини всіма необхідними для життєдіяльності поживними речовинами. Саме завдяки її діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка