Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики
Скачати 97.17 Kb.
НазваФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики
Дата конвертації03.08.2013
Розмір97.17 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Біологія > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.03

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Житомирський національний агроекологічний університет

Щоденник практики
___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________
Кафедра, циклова комісія _____________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________
напрям підготовки ___________________________________________________
спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________
Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року
____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року
_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

^ Відгук осіб, які перевіряли проходження практики


^ Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)


Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року


^ Календарний графік проходження практики

п/п

Види робіт

К-ть днів

Відмітки про виконання
1

2

31.

Адміністративна структура та розміщення підприємства в районі, області

12.

Транспортні та енергетичні комунікації, економічні зв’язки з іншими пунктами

13.

Організаційна структура підприємства, підпорядкованість (зовнішнє та внутрішнє)

14.

Аналіз матеріалів виробничої та комерційної діяльності з виробництва с.-г. продукції та її переробки

15.

Шляхи та види реалізації с.-г. продукції, попит на певні види с.-г. продукції

16.

Матеріально-технічна база рослинництва. Специфіка наявних машин енергетичних і транспортних засобів, машин та обладнання, досвід їх використання в умовах господарства

27.

Матеріально-технічна база тваринництва. Особливості комплектування галузі машинами та обладнанням. Рівень механізації процесів водопостачання, кормо роздачі, прибирання та видалення гною, доїння корів

28.

Особливості комплектування машинами та обладнанням переробної галузі. Наявність цехів для переробки та зберігання с.-г. продукції

29.

Оптимізація заходів з енергозбереження, економії матеріалів, охорони праці та охорони навколишнього середовища на підприємстві

110.

Виявлення стану та резервів скорочення затрат праці на виробництво продукції, удосконалення машин і технологічних процесів, узагальнення досвіду з машиновикористання

111.

Вивчення досвіду індустріалізації виробництва с.-г. продукції, механізованих технологій виробництва основних с.-г. культур, на підприємстві

212.

Організація прогресивних технологічних процесів виробництва продукції тваринництва в умовах господарства

113.

Організація (шляхи і схеми) постачання електроенергії, календарний графік роботи енергетичних потужностей, категорія надійності енергоспоживачів

114.

Матеріально-технічна база ТО і ремонту техніки. Наявність дільниць та обладнання ремонтної майстерні, стаціонарних і пересувних засобів, приладів, інструментів для проведення ТО та діагностики с.-г. техніки, складів для зберігання запасних частин

215.

Організація ремонту та ТО машинно-тракторного парку, закупівлі, споживання та зберігання ПММ. Планування міроприємств по раціональному використанню ПММ; завезенню нафтопродуктів, запасних частин. Планування ТО машин та обладнання галузей

216.

Організація роботи інженерно-технічної служби господарства, аналіз структури ІТС, посадові обов’язки, матеріально-технічної бази ІТС господарства

217.

Аналіз первинної документації з питань машиновикористання в рослинництві, тваринництві та в переробній галузі; наряди на виконання робіт, подорожні листи, акти на введення машин в експлуатацію, постановки на зберігання, контрольні карти витрати палива

218.

Організація диспетчерської служби в області управління, використання ПММ, машин та обладнання галузей

219.

Матеріально-технічні засоби диспетчеризації в господарстві

120.

Профорієнтаційна робота по формуванню студентів на спеціальності університету

121.

Апробація матеріалів за темою дипломного проекту

322.

Підготовка звіту за практику

3Разом

35

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали
^ Робочі записи під час практики

Схожі:

Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни національний...
Детальна загальногеографічна карта великого масштабу, яка відображає сукупність основних елементів місцевості, передає її основні...
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри захисту рослин ім доцента А. К. Мішньова
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни млинівський...
Про проходження виробничої технологічної практики студентами I групи 3 курсу спеціальності 050202 “Організація виробництва”
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconУказ президента україни №1085/2010
Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши Міністерство...
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства сумський національний аграрний університет
Дайте соціальну І економічну оцінку атестації робочих місць. Порядок її проведення
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний...
Міністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерства аграрної політики та продовольства України Київ “Аграрна...
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної...
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни відокремлений підрозділ
Нмц аграрної освіти для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2010 рік
Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства України

Форма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України Житомирський національний агроекологічний університет Щоденник практики iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
Опп підготовки окр «бакалавр» напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка