Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення
НазваДалі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення
Сторінка1/10
Дата конвертації20.07.2013
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському державному аграрному університеті (далі – ДДАУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 072667 видана 10.09.2012 р.).

Термін дії ліцензії на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» буде продовжено після акредитації.

Термін дії ліцензії на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста спеціальностей 7.03050701 «Маркетинг», 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)», 7.05170101 «Технології зберігання і переробки зерна» буде продовжено після акредитації.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського державного аграрного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.
І. Загальні положення

  1. ДДАУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі:

 1. Верхньодніпровському коледжі ДДАУ (додаток 10);

 2. Ерастівському коледжі ім. Е.К. Бродського ДДАУ (додаток 11);

 3. Коледжі електрифікації ДДАУ (додаток 12);

 4. Нікопольському коледжі ДДАУ (додаток 13);

 5. Новомосковському коледжі ДДАУ (додаток 14);

 6. Технологічному коледжі ДДАУ (див. додаток 15).

  1. До ДДАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до ДДАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. ДДАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3)

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, проводиться за спорідненими спеціальностями (додаток 4).

  6. ДДАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ДДАУ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія ДДАУ працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00, а також у вихідні дні, передбачені Умовами прийому. Зміни у графіку роботи доводяться до громадськості засобами наочного інформування на стендах приймальної комісії і веб-сайті ДДАУ.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання у 2013 році проводяться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ДДАУ

20 липня

31 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань у ДДАУ

31 липня

10 серпня

Строки проведення ДДАУ вступних випробувань

21-31 липня

1-10 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня

другий – не пізніше

12 години 5 серпня

третій – не пізніше

12 години 8 серпня

перший – не пізніше 12 години 11 серпня

другий – не пізніше 12 години 15 серпня

третій – не пізніше 12 години 18 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 24 серпня

за державним замовленням –

не пізніше 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 24

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДДАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2013 році проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня

31 липня

Строки проведення ДДАУ фахових вступних випробувань

22-31 липня

1-9 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня

не пізніше

11 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –

не пізніше 24 серпня

за державним замовленням –

не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки –

не пізніше 24 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДДАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників денної і заочної форм навчання на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Календарні терміни

Початок прийому заяв та документів

18 червня

Закінчення прийому заяв та документів

6 липня

Строки проведення вступних випробувань

8-20 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 23 липня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1 серпня
^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ДДАУ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ДДАУ (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнів спеціаліста або магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які в рік вступу досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження;

для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДДАУ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ДДАУ.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ДДАУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ДДАУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДДАУ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ДДАУ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ДДАУ.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215 (додаток 9).

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до ДДАУ мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДДАУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (додаток 5) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ДДАУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ДДАУ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ДДАУ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (додаток 7) вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (зі скороченим терміном навчання) використовуються результати фахових вступних випробувань. Фахові випробування проводяться у формі тестування, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Тестове завдання містить 20 питань, вірна відповідь на одне питання оцінюється в 5 балів. До конкурсного відбору допускаються особи, що за результатами випробувань набрали не менше 125 балів.

6.4. Для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнів магістра або спеціаліста, в тому числі для тих, що вступають на базі споріднених напрямів підготовки (додаток обов’язковим є складання фахового вступного випробування.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування, тестове завдання містить 100 питань з фахових навчальних дисциплін. Критерії оцінювання визначаються програмами фахових вступних випробувань, що розробляються фаховими атестаційними комісіями приймальної комісії ДДАУ.

Для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

Вступний екзамен з іноземної мови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться у формі тестування, тестове завдання містить 50 питань. Критерії оцінювання визначаються програмами вступних екзаменів з іноземної мови, що розробляються комісією з іноземної мови приймальної комісії ДДАУ.

Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на підставі рейтингових списків вступників, які формуються за сумою значень:

1) середньоарифметичного значення оцінок з додатка диплома бакалавра (спеціаліста), взятих без оцінки державної атестації та визначеного з точністю до другого знака після коми;

2) кількості балів отриманих на фаховому вступному випробуванні;

3) кількості балів отриманих на екзамені з іноземної мови – при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Результати фахових вступних випробувань вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра разом з середніми балами дипломів бакалавра (спеціаліста) вносяться до Єдиної бази.

6.5. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.6. Програми вступних екзаменів, фахових вступних випробувань для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра розробляються і затверджуються ДДАУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів, після чого оприлюднюються на веб-сайті ДДАУ.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому та програмами вступних випробувань мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДДАУ, розглядає апеляційна комісія ДДАУ, склад якої затверджується ректором, а порядок роботи визначається Положенням про апеляційну комісію ДДАУ. Апеляція подається вступником в письмовій формі на ім’я голови приймальної комісії в день оприлюднення результатів вступних випробувань. Апеляційна комісія вирішує питання та надає висновки щодо апеляції на наступний день після подачі заяви. При цьому особі, що подала апеляцію, не може бути надана додаткова можливість складання вступних випробувань.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до ДДАУ

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до ДДАУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ДДАУ особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії ДДАУ.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ДДАУ відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

екологія – при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки згідно з додатком 1 до цих Правил.
9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ДДАУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДДАУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки , визначених у додатку 6.2 до цих правил, при вступі на відповідний напрям ДДАУ додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

9.6. Підсумкова атестація випускників підготовчого відділення ДДАУ передбачає врахування відвідування занять і результатів підсумкового тестування, що проводиться після закінчення навчання на підготовчих курсах. За відвідування занять нараховується до 10 балів, точна кількість балів за відвідування розраховується як добуток 10-ти на питому вагу відвіданих занять в загальній чисельності проведених. Білет підсумкового тестування містить 20 тестових завдань, правильна відповідь на кожне з них оцінюється у 0,5 бала.

Кількість додаткових балів, нарахованих випускникам підготовчого відділення за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ДДАУ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

9.7. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси довузівської підготовки ДДАУ, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.
^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією ДДАУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного ДДАУ (додаток 4).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДДАУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до ДДАУ.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за загальним конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. Рейтинговий список вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які зараховуються за загальним конкурсом.

12.4. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття;

з урахуванням балу з профільного предмету (від більшого до меншого) при однаковому конкурсному балі для вступників на базі повної середньої освіти;

з урахуванням середнього балу атестату про повну середню освіту (від більшого до меншого) при однаковому конкурсному балі для вступників на базі повної середньої освіти;

з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста (від більшого до меншого) при однаковому конкурсному балі для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

з урахуванням середнього балу диплома бакалавра (спеціаліста) (від більшого до меншого) при однаковому конкурсному балі для вступників на базі вищої освіти.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті ДДАУ (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconЗавдання олімпіади
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1099 від 22. 09. 2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від...
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconЗатверджено
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року №384
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconНаказ «10» грудня 2012 року м. Одеса №1546-о/д Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства...
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconЗакон україни
З 20 листопада 2012 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 13 квітня 2012 року n 4652-vi
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconНаказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 05. 2011 №426, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23. 05....
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення icon15. 10. 2012 №957/01-11 Директорам шкіл, заступникам з навчально-виховної роботи
Миколаївського обласного управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України від 12. 10. 2012 р. №493,...
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену...
Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. 06. 1993 р., рекомендацій „Про порядок створення, організації та роботи Державної...
Далі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №1902/22214, 1903/22215. І. Загальні положення iconДержавні будівельні норми україни державний комітет україни у справах...
Держбуду України від 25 листопада 1997 року n 29, від 2 лютого 1999 року n 21, від 16 вересня 1999 року n 227, від 11 квітня 2001...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка