Тести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
Скачати 38.91 Kb.
НазваТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
Дата конвертації27.06.2013
Розмір38.91 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Тести з дисципліни " Бухгалтерський облік"

Варіант 2

 1. У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні:

а) іноземні громадяни;

б) військовослужбовці;

в) особи без громадянства.

 1. До зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності відносяться:

а) менеджери по збуту продукції;

б) інвестори;

в) акціонери товариства.

 1. До невідчутних активів відносяться:

а) основні засоби і витрати майбутніх періодів;

б) нематеріальні активи і МШП;

в) витрати майбутніх періодів, нематеріальні активи і дебіторська заборгованість.


 1. Переоцінка в бухгалтерському обліку буває:

а) об’єктивна і суб’єктивна;

б) індивідуальна і агрегатна;

в) уцінка і дооцінка;

г) номінальна і фіксована.

 1. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовують для визначення собівартості виготовленої продукції:

а) інвентаризація;

б) калькуляція;

в) оцінка.

 1. Які елементи бухгалтерського обліку використовують для первинного спостереження:

а) баланс і звітність;

б) документування та інвентаризація;

в) рахунки і подвійний запис.

 1. Ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод в майбутньому, називається:

а) власним капіталом;

б) активами;

в) зобов’язаннями.

 1. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті:

а) статутний капітал, прибуток, інвестиції;

б) позика, кредиторська заборгованість;

в) витрати майбутніх періодів, цільове фінансування.


 1. Активні рахунки - це рахунки, призначені для:

а) обліку капіталу;

б) обліку зобов’язань перед кредиторами;

в) обліку майна.


 1. Складні проводки передбачають:

а) дебетування і кредитування декількох рахунків;

б) дебетування і кредитування рахунків декілька разів на різні суми;

в) дебетування одного і кредитування декількох рахунків.


 1. Синтетичні рахунки:

а) класифікують і систематизують інформацію про рух засобів та їх джерел;

б) ще мають назву об’єднуючих;

в) мають обидві характеристики, названі в пунктах а) і б).


 1. Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за структурою та призначенням:

а) що обліковується на самому рахунку;

б) як обліковується об’єкт спостереження на рахунку;

в) як довго обліковується об’єкт спостереження на рахунку.


 1. Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами, називають:

а) позабалансовими;

б)транзитними;

в) операційними.


 1. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:

а) стандартизацією;

б) уніфікацією;

в) контируванням.


 1. Повне товариство здійснює діяльність на підставі:

а) установчого договору;

б) статуту;

в) установчого договору і статуту.


 1. Активи, призначені для використання протягом терміну більше одного року ( або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) називають:

а) необоротними;

б) оборотними;

в) цінними паперами. 1. Калькуляція - це:

а) групування витрат за статтями;

б) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;

в) групування витрат виробництва за елементами.

 1. Бланки суворого обліку - це:

а) цінні папери, які є гарантією погашення кредиту;

б) зобов’язання виплатити грошові кошти;

в) бланки свідоцтв, дипломів про освіту, трудових книжок тощо.

 1. Проведення інвентаризації є обов’язковим:

а) перед виплатою дивідендів;

б) при приватизації або реорганізації підприємства;

в) перед модернізацією виробництва.


 1. До складу інвентаризаційної комісії не можна включити:

а) головного бухгалтера;

б) керівника;

в) МВО.


 1. Бухгалтерські регістри за розміщенням інформації поділяються на:

а) ручні та електронні;

б) систематизовані та хронологічні;

в) однобічні та двобічні.


 1. При журнально-ордерній формі обліку баланс складається за даними залишків в:

а) журналах-ордерах;

б) Головній книзі;

в) оборотній відомості по синтетичних рахунках.


 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності носять характер:

а) директивний;

б) рекомендований;

в) нормативний.


 1. Домінуючу роль в регулюванні бухгалтерського обліку відіграють:

а) органи виконавчої і законодавчої влади;

б) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

в) Міжнародні професійні бухгалтерські організації.


 1. Які з фактів знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку:

а) виплата заробітної плати;

б) віковий склад службовців;

в) розумовий потенціал бухгалтера;

г) кількість звільнених працівників за рік.

Схожі:

Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 1
Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби це
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconБухгалтерський облік, його сутність І основи організації
Методичні вказівки «Бухгалтерський облік у схемах І таблицях» для самостійного вивчення студентами напряму підготовки 030509 «Облік...
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Тести з дисципліни \" Бухгалтерський облік\" Варіант 2 iconОпорний конспект лекціЙ дисципліни «Звітність підприємств» для спеціальності...
«Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка