Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові
Скачати 227.29 Kb.
НазваПоложення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові
Дата конвертації25.06.2013
Розмір227.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Додаток 2

до розпорядження

міського голови

№739-01 р від 14.06.2011
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації та проведення виборів депутатів

Молодіжної ради при Одеському міському голові
1. Загальні положення
1.1. Організація і порядок проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові (далі - Молодіжна рада) регулюється цим Положенням, розробленим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларацією  «Про загальні засади державної молодіжної політики», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

1.2. Вибори депутатів Молодіжної ради проводяться за змішаною системою: мажоритарною – для вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації та пропорційною для громадських організацій. Депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від:

- вищих начальних закладів І-IV рівня акредитації в одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами м. Одеси;

- молодіжних громадських організацій або їх блоків по багатомандатному виборчому округу, межі якого збігаються з межами м. Одеси (далі – блок).

1.3. Депутати Молодіжної ради обираються молодими членами територіальної громади м. Одеси (віком від 14 до 35 років), які навчаються на денних відділеннях вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації або є членами зареєстрованих молодіжних громадських організацій, діяльність яких поширюється на територію м. Одеси.

1.4. Участь молоді у виборах депутатів Молодіжної ради є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

1.5. Документом, який засвідчує особу виборця на виборах депутата Молодіжної ради, є:

- студентський квиток;

- членський квиток або посвідчення співробітника молодіжної громадської організації;

- паспорт громадянина України;

- залікова книжка студента.

1.6. Вибори депутатів Молодіжної ради є рівними. Виборці беруть участь у виборах Молодіжної ради на рівних засадах.

1.7. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Молодіжної ради. Цей голос виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.

1.8. Вибори депутатів Молодіжної ради є прямими. Виборці обирають депутатів Молодіжної ради шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, сформованих міською виборчою комісією.

1.9. Вибори депутатів Молодіжної ради є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

1.10. Застосування будь-яких дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

1.11. Голосування на виборах є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.

1.12. Кожен виборець голосує на виборах депутатів Молодіжної ради особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

1.13. Депутатами Молодіжної ради можуть бути обрані студенти денного відділення вищого начального закладу І-ІV рівня акредитації, члени молодіжної громадської організації (блоку), чий вік на день виборів не перевищує 35 років включно.

1.14. Виборчий процес здійснюється на засадах:

- законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

- плюралізму думок;

- публічності і відкритості виборчого процесу;

- рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності.

1.15. Початок виборчого процесу оголошує на підставі розпорядження міського голови виборча комісія у строки та в порядку, визначеному дійсним Положенням та Положенням про Молодіжну раду при Одеському міському голові.

1.16. Виборчий процес включає наступні етапи:

- формування дільничних виборчих комісій;

- утворення виборчих дільниць;

- висування та реєстрація кандидатів у депутати Молодіжної ради;

- проведення передвиборної агітації;

- голосування;

- підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів Молодіжної ради (не пізніше однієї доби з часу закінчення голосування);

- оголошення результатів виборів (не пізніше однієї доби з часу підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів).

1.17. Виборчий процес завершується офіційним оголошенням результатів місцевих виборів. Офіційне оголошення відбувається шляхом оприлюднення результатів виборів через офіційні джерела інформації Одеської міської ради та інших засобів інформації.

1.18. Суб'єктами виборчого процесу є:

- виборці;

- міська та дільничні виборчі комісії;

- кандидати у депутати Молодіжної ради;

- вищі органи молодіжних громадських організацій;

- офіційні спостерігачі;

- довірені особи кандидатів у депутати.

1.19. Організація і проведення виборів депутатів Молодіжної ради здійснюються публічно і відкрито.

1.20. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, про порядок заповнення виборчих бюлетенів; сповіщають управління освіти та науки Одеської міської ради і населення про підсумки голосування та результати виборів депутатів Молодіжної ради. 


  1. Види виборів депутатів Молодіжної ради,

порядок та строки їх призначення
2.1. Вибори депутатів Молодіжної ради можуть бути черговими та позачерговими.

2.2. Чергові місцеві вибори проводяться у зв'язку із закінченням визначеного Положенням про Молодіжну раду при Одеському міському голові строку повноважень Молодіжної ради. Чергові вибори депутатів Молодіжної ради проводяться на підставі розпорядження міського голови.

2.3. Позачергові вибори депутатів Молодіжної ради призначаються розпорядженням міського голови у разі дострокового припинення ним повноважень Молодіжної ради.

2.4. Чергові вибори депутатів Молодіжної ради призначаються не пізніше 30 днів до дня виборів.

2.5. Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше 50 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 30 днів до дня виборів.

2.6. Вибори депутатів Молодіжної ради призначаються на четвер.

2.7. Загальний склад (кількість депутатських мандатів) Молодіжної ради визначається у Положенні про Молодіжну раду при Одеському міському голові.

 

  1. Виборчі округи та виборчі дільниці


3.1. Для виборів депутатів Молодіжної ради утворюються наступні виборчі округи:

-  для проведення виборів депутатів за квотами вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації – 50 одномандатних територіальних виборчих округів, межі яких визначаються управлінням освіти та науки Одеської міської ради;

- для проведення виборів за квотами молодіжних організацій або їх блоків – один багатомандатний виборчий округ, межі якого збігаються з межами м. Одеси.

3.2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.

3.3. Виборчі дільниці утворюються у кожному вищому навчальному закладі І-ІV рівня акредитації.

 

^ 4.  Виборчі комісії
4.1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів, становлять:

- міська виборча комісія, повноваження якої поширюються на всю територію м. Одеси;

- дільничні виборчі комісії, повноваження яких поширюються на територію виборчої дільниці.

4.2. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до дійсного Положення. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до повноважень виборчих комісій.

4.3. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних виборів, забезпечувати додержання та однакове застосування норм дійсного Положення та діяти на його підставі.

4.4. Склад міської виборчої комісії затверджується розпорядженням міського голови. До складу комісії входять 7 осіб – представники управлінь Одеської міської ради, громадських організацій та громадськості міста. Міська виборча комісія є комісією вищого рівня стосовно всіх дільничних виборчих комісій.

4.5. Рішення про утворення міської виборчої комісії та про її склад підлягає оприлюдненню шляхом використання офіційних джерел інформації Одеської міської ради та інших засобів масової інформації.

4.6. Міська виборча комісія:

- забезпечує організацію і проведення виборів депутатів Молодіжної ради;

- надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

- приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Положення;

- встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для роботи виборчої комісії та приміщень для голосування;

- виготовляє та розповсюджує виборчі бюлетені та урни для голосування;

- звертається, у разі необхідності, за роз’ясненнями до юридичного департаменту Одеської міської ради;

- встановлює форми, зразки виборчої документації, виборчих бюлетенів;

- повідомляє про зареєстровані списки кандидатів у депутати Молодіжної ради;

- заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів Молодіжної ради;

- реєструє (доводить цей реєстр до відома дільничних комісій) спостерігачів – суб'єктів виборчого процесу;

- здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Положенням порядку проведення передвиборчої агітації;

- розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає стосовно них рішення;

- встановлює на підставі одержаних від дільничних виборчих комісій протоколів результати виборів депутатів Молодіжної ради та надає їх на затвердження міському голові.

4.7. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії. До складу виборчих комісій не можуть входити кандидати у депутати Молодіжної ради, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.

4.8. Статус дільничної виборчої комісії визначається дійсним Положенням. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. З метою оформлення протоколів засідань, підрахунку голосів бажано користуватися, за згодою керівництва закладу, печаткою навчального закладу (вищого навчального закладу, школи), у приміщені якого вона працює.

4.9. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття міською комісією рішення про її утворення і закінчуються в день передання рішення міської виборчої комісії про результати виборів на затвердження міським головою.

4.10. До складу дільничної виборчої комісії, яка здійснює організацію підготовки та проведення виборів депутатів Молодіжної ради на виборчій дільниці, можуть входити молоді особи, які мають право голосу на цих виборах.

4.11. Дільнична виборча комісія затверджується міською виборчою комісією не пізніше як за 10 днів до проведення виборів. До складу дільничних комісій входять представники зареєстрованих кандидатів у депутати Молодіжної ради від навчальних закладів та організацій по одному на дільницю. До дільничної комісії входять не менше 3-х та не більше 10-ти осіб.

4.12. Розподіл керівних посад у дільничній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування.
4.13. Дільнична виборча комісія:

- здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням цього Положення;

- забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати Молодіжної ради, опублікованими міською виборчою комісією;

- завчасно інформує виборців щодо дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

- забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

- організовує голосування на виборчій дільниці;

- здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

- складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці.

4.14. Основною формою роботи виборчої комісії є відкрите засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.

4.15. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

4.16. Перше засідання виборчої комісії скликається головою комісії, а в разі відсутності - його заступником, не пізніше як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

4.17.  Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 2/3 складу комісії. У день голосування, зокрема при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах виборчого округу, засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.

4.18. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

4.19. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови.

4.20.  На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

4.21. Рішення виборчої комісії приймається на відкритому голосуванні простою більшістю голосів. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття.

4.22. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні норми цього Положення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.

4.23. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

4.24. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій.

4.25. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, має право приймати будь-який член комісії.

4.26. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, обов’язково реєструються та розглядаються виборчою комісією.  

 

^ 5.  Списки виборців
5.1. Для підготовки та проведення голосування дільничні виборчі комісії одержують від адміністрацій вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації списки студентів денної форми навчання, віком від 14 до 35 років включно. Відповідальний за надання списків – управління освіти та науки Одеської міської ради.

5.2. Списки виборців мають містити наступну інформацію:

- прізвище, ім'я та по батькові виборця;

- дату народження виборця (число, місяць, рік);

- клас, факультет, курс, групу, в яких навчається учень, студент  відповідно.

5.3. Список виборців на виборчій дільниці складається та зберігається у алфавітному порядку або за групами та курсами на паперовому та електронному носіях і засвідчується підписом, печаткою голови міської виборчої дільниці.

5.4. У списку виборців передбачається відповідна графа для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня.

5.5. Для голосування членів молодіжних громадських організацій, які не є студентами вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, молодіжними громадськими організаціями складаються списки виборців та передаються до міської виборчої комісії не пізніше ніж за 14 днів до дня проведення виборів із зазначенням виборчого округу, в якому бажають голосувати члени організації. Не пізніше ніж за 7 днів до дня голосування молодіжні громадські організації отримують від міської виборчої комісії запрошення для своїх виборців з печаткою управління освіти та науки Одеської міської ради.

 

^ 6.  Висування кандидатів у депутати Молодіжної ради
6.1. Висування кандидатів у депутати розпочинається відразу після оголошення початку виборів.

6.2. Право висування в якості кандидата у депутати Молодіжної ради реалізується самостійно шляхом подання відповідних документів до міської виборчої комісії, передбачених цим Положенням.

6.3. Висуванець повинен бути студентом вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації або делегованим представником молодіжної громадської організації (блоку).

6.4. Молодіжними громадськими організаціями або їх блоками має бути висунуто виборчий список кандидатів у депутати Молодіжної ради у мінімальній кількості – 10 осіб; прохідна кількість зазначених у списку кандидатів визначається згідно з отриманими голосами та не повинна перевищувати 5 місць від однієї молодіжної громадської організації або блоку (суб’єкта виборчого процесу). Кількість та послідовність встановлюється за виборчим списком. Кандидати, які не потрапили до прохідної кількості, зазначаються в якості резерву для заміщення депутатів, які втрачають цей статус.

6.5. Висування кандидатів від вищих навчальних закладів I-ІV рівня акредитації проводиться самостійно. Висування кандидатів від блоків молодіжних громадських організацій - на загальних зборах (конференціях) членів молодіжних громадських організацій або їх блоків.

6.6.  Під час засідання, з метою створення блоку складається протокол засідання про висування кандидатів (далі - протокол засідання). У протоколі засідання блоку зазначаються час і місце його проведення, кількість учасників засідання, порядок денний, відомості про кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, факультет, група, в якій він навчається, місце проживання, контактний телефон), дані про кількість та послідовність висуванців. Протокол загального засідання підписується головуючим і секретарем та скріплюється печатками членів блоку (член блоку – молодіжна громадська організація).

 

^ 7.  Реєстрація кандидатів у депутати Молодіжної ради
7.1.  Міська виборча комісія реєструє кандидатів у депутати від вищих навчальних закладів I-ІV рівня акредитації, молодіжних громадських організацій та утворених ними блоків за умови отримання від них наступних документів:

- заяви про реєстрацію кандидатів у депутати Молодіжної ради (подається особисто або представником за довіреністю);

- копії паспорта, студентського квитка (обов’язково у разі навчання);

- протоколу загальних зборів (конференцій) з висування кандидатів (для молодіжних організацій та їх блоків);

- виборчого списку кандидатів у депутати від блоку, підписаного головуючим та секретарем засідання блоку;

- передвиборної програми кандидата, що висувається самостійно, та програми блоку, що висунув кандидатів у депутати Молодіжної ради;

- 2 фотографій осіб, включених до виборчого списку, розміром 3 х 4.

7.2.  Подання документів до міської виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати здійснюється протягом 14 діб з дня оголошення початку виборів.

7.3.  Міська виборча комісія не пізніше як на другий день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати Молодіжної ради та видає копію відповідного рішення кандидатам.

7.4. Черговість кандидатів у депутати Молодіжної ради, визначена у виборчому списку, не може бути змінена після їх реєстрації виборчою комісією.

 

^ 8.  Передвиборна агітація
Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Право вести передвиборну агітацію мають кандидати-самовисуванці та блоки. Члени територіальної громади м. Одеси мають право вільно і всебічно обговорювати громадянські, ділові та особисті якості кандидатів у депутати Молодіжної ради, їх передвиборні програми. Передвиборна агітація здійснюється у формах і засобами, що не суперечать чинному законодавству України.
^ 9.  Офіційні спостерігачі

та довірені особи кандидата у депутати Молодіжної ради
9.1. Офіційним спостерігачем може бути молода особа, яка має право голосу на виборах депутатів Молодіжної ради та зареєстрована міською виборчою комісією за поданням кандидата у депутати Молодіжної ради.

9.2.  У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, день, місяць і рік народження, місце навчання, адреса місця проживання, номер телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем.

9.3. Офіційний спостерігач має право:

- перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, їх опечатуванні, під час голосування;

- спостерігати за діями членів дільничної виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;

- робити фотозйомку, аудіо- та відеозаписи;

- бути присутнім під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення дільничною виборчою комісією підсумків голосування та міською виборчою комісією - результатів виборів;

- отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування;

- звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Положення в разі їх виявлення.

9.4. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог пп. 9.3 цього Положення дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної дільничної виборчої комісії.

9.5. Довіреною особою кандидата у депутати Молодіжної ради (далі – Довірена особа) може бути молода особа, яка має право голосу на виборах депутатів Молодіжної ради. Кандидат у депутати Молодіжної ради має право обрати трьох Довірених осіб.

9.6. Довірена особа реєструється міської виборчою комісією за поданням кандидата у депутати Молодіжної ради. У поданні про реєстрацію Довіреною особою зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, день, місяць і рік народження, місце навчання, адреса місця проживання, за наявності - номер телефону.

9.7. Довірена особа має право:

- виконувати особисті доручення та представляти інтереси кандидата у депутати Молодіжної ради;

- брати учать у передвиборній агітації;

- перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, їх опечатуванні, під час голосування;

- спостерігати за діями членів дільничної виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;

- робити фотозйомку, аудіо- та відеозаписи;

- бути присутнім під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення дільничною виборчою комісією підсумків голосування та міською виборчою комісією - результатів виборів;

- отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування;

- звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Положення в разі їх виявлення.

 

^ 10. Голосування і встановлення результатів виборів
10.1. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

10.2. Форма виборчого бюлетеня затверджується міською виборчою комісією.

10.3. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату проведення виборів, а також місце для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.

10.4. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається виходячи з кількості молодих осіб, внесених до списків виборців на виборчих дільницях.

10.5. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення стосовно порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчі бюлетені друкуються за кошти бюджету м. Одеси, головним розпорядником яких є управління освіти та науки Одеської міської ради, та за його замовленням.

10.6. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.

10.7. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях.

10.8. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування, інформаційні плакати навчальних закладів (блоків), які висували кандидатів у депутати Молодіжної ради.

10.9. Голосування проводиться в день виборів з дев’ятої до сімнадцятої години.

10.10. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.

10.11. Дільнична виборча комісія не раніше як за 45 хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається місце збереження виборчих бюлетенів. Голова дільничної виборчої комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

10.12. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам навчальних закладів партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду опечатуються печаткою навчального закладу.

10.13. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у пп. 1.5 цього Положення, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на виборах депутатів Молодіжної ради надає виборцю список виборців для підпису; інший член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище, розписується у визначеному місці виборчого бюлетеня і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчого бюлетеня для голосування, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. При цьому, робити на виборчому бюлетені будь-які інші позначки забороняється. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.

10.14.  Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.

10.15. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто.

10.16. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.

10.17. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви навчального закладу (блоку) за кандидатів у депутати Молодіжної ради, за яких він голосує.

10.18. У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.

10.19. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку.

10.20. О 17.00  голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування. Доступ до приміщення інших виборців припиняється, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Положенням надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.

10.21. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

10.22. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.

10.23. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.

До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться наступні дані:

- кількість виборчих бюлетенів для голосування, одержаних дільничною виборчою комісією;

- кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

- кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

- кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

- кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

- кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати.

10.24. Протокол про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою".

10.25. Кандидатам, довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців.

10.26. Після складення протоколів підрахунку голосів пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно передаються до міської виборчої комісії.

10.27. Міська виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців встановлює результати виборів депутатів Молодіжної ради, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів Молодіжної ради. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами наступні відомості:

- кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

- кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

- кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

- кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

- кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

- кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

- кількість голосів виборців, поданих за кожен виборчий список та за кожного кандидата.

10.28. Протокол міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Молодіжної ради складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою управління освіти та науки Одеської міської ради. Перший примірник протоколу зберігається в управлінні освіти та науки Одеської міської ради, другий розміщується для загального ознайомлення на офіційному веб-сайті Одеської міської ради.

10.29. Результати голосування, список обраних депутатів (в алфавітному порядку) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, назви навчального закладу, молодіжної громадської організації (блоку), від якого він обраний, не пізніше однієї доби після підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів Молодіжної передаються на затвердження міському голові.

Підставою для скликання першої сесії Молодіжної ради є розпорядження міського голови про затвердження складу Молодіжної ради при міському голові.

 

11.  Фінансове та організаційне забезпечення підготовки

та проведення виборів депутатів Молодіжної ради
Витрати на підготовку і проведення чергових та позачергових виборів депутатів Молодіжної ради здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, головним розпорядником яких визначено управління освіти та науки Одеської міської ради. Навчальні заклади надають всебічне організаційне сприяння проведенню виборів.

Керуюча справами Т. Герасименко

Схожі:

Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconПоложення про Молодіжну раду при Одеському міському голові
Одеси, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства,...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconПро Організаційний комітет з питань створення І забезпечення функціонування...
Молодіжної Верховної ради України, Молодіжного Кабінету міністрів України, Молодіжних місцевих (обласних, районних та міських) державних...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconРегламенту Верховної Ради
Основні положення щодо порядку виборів, прав І обов'язків народних депутатів України визначають статті 76-81Конституції України
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconРегламент івано-франківської обласної молодіжної ради
Молодіжна рада, її органів та керівних осіб, засади формування, організації діяльності у Молодіжній раді встановлюються актами Молодіжної...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconІнформація щодо загального інформаційного забезпечення повторних...
Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в одномандатному...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconПоложення про проведення конкурсу медіа-проектів «Нове покоління...
Це положення регламентує умови та порядок проведення конкурсу на кращий медіапроект «Нове покоління обирає» (далі Конкурс) в рамках...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconКонкурсу. Організатори конференції
Положення про проведення ІII науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів м. Дніпропетровська (далі – Положення)...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconДодаток №1 до наказу №1 від «04» лютого 2013 року
Це Положення визначає порядок організації та проведення Конкурсу «Фотомагія» (далі Конкурс)
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові icon"про громадські слухання в місті (селі, селищі) N"1
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів...
Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові iconСклад студентської ради при голові обласної державної адміністрації
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», голова студентської ради голова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка