Тести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Скачати 41.88 Kb.
НазваТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Дата конвертації24.06.2013
Розмір41.88 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Тести з дисципліни "Фінансовий облік"

Варіант 1

 1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) власник.

 1. Фінансова звітність:

а) є комерційною таємницею підприємства;

б) має оприлюднюватися всіма підприємствами без винятку;

в) оприлюднюється лише підприємствами, що зобов’язані Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".


 1. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається:

а) дебіторською заборгованістю;

б) власним капіталом;

в) чистим прибутком.

 1. До поточних зобов’язань відносяться:

а) короткострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов’язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги;

б) короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

в) відстрочені податкові зобов’язання, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги.


 1. Поточні зобов’язання відображаються в балансі:

а) за сумою погашення;

б) за швидкістю погашення;

в) за теперішньою вартістю.

 1. Заробітну плату неможливо виплатити за:

а) розрахунково-платіжною відомістю;

б) розрахунковою відомістю;

в) платіжною відомістю.

 1. Спосіб проведення ремонтних робіт основних засобів сторонніми підприємствами називається:

а) господарським;

б) внутрішньопідрядним;

в) підрядним.

 1. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій амортизується інвестором протягом періоду:

а) з дати придбання;

б) з дати придбання до погашення за методом ефективної ставки відсотка;

в) з дати погашення.

 1. До собівартості реалізації не включається:

а) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;

б) адміністративні витрати;

в) інші прямі витрати.


 1. Метод ФІФО базується на:

а) оцінці запасів за середніми цінами;

б) оцінці запасів за цінами перших надходжень;

в) оцінці запасів за цінами останніх надходжень.


 1. В касі підприємства можуть зберігатися:

а) тільки грошові кошти;

б) грошові кошти та цінні папери;

в) грошові кошти, цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.


 1. Перерахування коштів для придбання або продажу іноземної валюти оформлюється проводкою:

а) Д-т 32 К-т 31;

б) Д-т 33 К-т 31;

в) Д-т 30 К-т 31.


 1. Доходи від реалізації майнових комплексів є доходами:

а) інвестиційної діяльності;

б) фінансової діяльності;

в) операційної діяльності підприємства.


 1. Норми П(С)БО 15 поширюються на:

а) доходи від отриманого цільового фінансування;

б) доходи за договорами оренди;

в) доходи від страхової діяльності.


 1. Групування витрат за елементами дозволяє:

а) провести аналіз використання ресурсів на виробництво продукції;

б) обчислити собівартість конкретної продукції;

в) повністю заповнити форму 2 "Звіт про фінансові результати".


 1. До елементів операційних витрат включаються:

а) всі витрати, які знаходять відображення у "Звіті про фінансові результати";

б) тільки операційні витрати;

в) тільки витрати від звичайної діяльності.

 1. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат встановлює:

а) держава в особі Міністерства фінансів;

б) галузеві органи;

в) підприємство самостійно.


 1. Адміністративні витрати та витрати на збут є:

а) витратами інвестиційної діяльності;

б) витратами фінансової діяльності;

в) витратами операційної діяльності підприємства.


 1. Регістрами аналітичного обліку орендованих необоротних активів є:

а) інвентарна картка;

б) копія інвентарної картки;

в) інвентарна книга.


 1. Свідоцтва, трудові книжки, посвідчення обліковуються на рахунку:

а) "Грошові документи в національній валюті";

б) "Активи на відповідальному зберіганні";

в) "Бланки суворого обліку".


 1. До складу організаційної стадії не входять наступні процедури:

а) вибір об’єктів інвентаризації;

б) пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації;

в) огляд місця зберігання.


 1. Цінності, які зберігаються в непошкодженій упаковці, інвентаризуються:

а) шляхом перерахунку з вибірковою перевіркою;

б) розрахунковим шляхом;

в) інвентаризації не підлягають.


 1. Об’єднання підприємств - це:

а) з’єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого;

б) з’єднання окремих підприємств внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства;

в) всі відповіді правильні.


 1. Операційна діяльність - це:

а)придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

б) діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу;

в) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.


 1. У Звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті:

а) операційної діяльності;

б) інвестиційної діяльності;

в) фінансової, операційної, інвестиційної діяльності.


Схожі:

Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 3
Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік і»
...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 icon1. Господарський облік, його суть І характеристика
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Тести з дисципліни \"Фінансовий облік\" Варіант 1 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 1
Значні за розміром фінансові вкладення в довгострокові активи або інші активи з тривалим строком служби це
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка