Тема типи організації господарських систем
Скачати 55.69 Kb.
НазваТема типи організації господарських систем
Дата конвертації30.06.2013
Розмір55.69 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы

ТЕМА 3.

ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ


1. Натуральне господарство.

2. Товарне виробництво.

3. Економічна теорія товару.

4. Економічна теорія грошей.

5. Грошові системи і їх типи.

26 1. НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО


Основні відмінності між двома типами організації господарства :

Натуральне виробництво


Товарне виробництво


1. Замкнуте господарство.

2. Універсальна праця працівників

3. Прямі зв'язки між виробництвом і споживанням


1. Відкрите господарство.

2. Суспільний розподіл праці.

3. Виробництво пов'язане із споживанням через ринок.


Натуральне виробництво - такий його рід, коли люди створюють продукти для задоволення власних потреб. Ця історично перша форма виробництва є найпростішою.

Для натурального виробництва характерні такі риси:

1. Натуральне господарство - замкнута система організаційно-економічних відносин.

2. Для натурального виробництва характерна ручна універсальна праця, що виключає його розподіл на види.

3. Натуральному господарству властиві прямі економічні зв'язки між виробництвом і споживанням.

27 2. Товарне Виробництво

Товарне виробництво - тип організації господарства, коли корисні продукти створюються для їх продажу на ринку. Товарному господарству властиві такі основні риси.

1. Це господарство є відкритою системою організаційно-економічних відносин. Тут працівники створюють корисні продукти не для власного споживання, а для продажу їх іншим людям.

2. Виробництво товарів засноване на розподілі праці.

3. Товарному господарству властиві непрямі, опосередковані зв'язки між виробництвом і споживанням.

Товарне господарство має історичний характер.

28Причини виникнення товарного виробництва:

1. Суспільний розподіл праці.

2. Господарське відособлення людей для виготовлення якогось продукту.

Господарське відособлення людей тісно пов'язане з формами власності на засоби виробництва.

293. Економічна теорія Товару.

Всякий продукт натурального виробництва має єдину властивість - корисність, тобто здатність задовольняти якісь потреби людей.

^ Відмінності товару від неринкового блага:

По-перше, товар - це корисна річ, на створення якої витрачена праця людини.

По-друге, товарами - є вироби, створені для потреб для інших людей, - суспільні корисності.

По-третє, до товар – це благо, що продається на ринку, припускає рівноцінне відшкодування.

Таким чином, товар - створена працею суспільна корисність, призначена для рівноцінного обміну на ринку на інший продукт.

^ Товар - це специфічне економічне благо, вироблене для обміну.

Вартість визначається кількістю суспільної праці, якою витрачається на виробництво товару і упредметнюється в нім.

Мінова вартість - здатність товару обмінюватися на інші корисні речі в певних пропорціях (співвідношеннях) обміну.

^ ЗАКОН ВАРТОСТІ регулює еквівалентний обмін товарів відповідно до кількості втіленого в них суспільно-необхідного робочого часу, який є мірилом вартості товару.

Класифікація економічних благ:

Перший клас - залежно від форми власності:

- товари індивідуального вжитку (предмети вжитку і засоби виробництва);

- державні або суспільні блага;

- квазісуспільні або квазідержавні (бібліотеки, музеї, профілактичне медичне обслуговування, пожежна охорона, міліція тощо).

Другий клас - залежно від характеру задоволення потреб:

- взаємозамінні товари;

- взаємодоповнюючі блага;

- незалежні товари.
^

4. Економічна теорія грошей


30Гроші –це абсолютно ліквідний засіб обміну.

Гроші - єдиний товар, який не можна використовувати інакше, окрім як звільнитися від нього.

Попит на гроші залежить від їх очікуваної цінності.

31У історії грошей можна виділити дві різні епохи:

1. Час пошуку, відкриття і використання справжніх, нормальних грошей).

2. У XVII-XIX ст. наступило століття золотого стандарту.

Гроші виконують основні функції:

1. Виступають як міра вартості.

2. Гроші служать засобом обміну (обороту).

3. Гроші служать засобом накопичення або збереження вартості.

4. Гроші служать засобом платежу.

Функція світових грошей????

Грошам (переважно, в наявній формі) повинні бути властиві такі якості: непідробність; зручність користування; зносостійкість; подільність(розмінність); однорідність.

Закони грошового обороту – кількість грошей, що обертаються в країні протягом певного періоду, повинна дорівнювати грошовій вартості проданих за даний період товарів

^ M*V=Q*P

де М – маса грошей;

V – число оборотів;

Q – кількість товару;

Р – ціна одиниці товару.
Грошова маса в обігу - це не лише готівка, але і чекові вклади в банках.

Під вартістю грошей мається на увазі та кількість товарів і послуг, яку можна обміняти на грошову одиницю.

^ Грошові агрегати - частини сучасних грошових коштів, які застосовуються для обороту і платежу.

3234Найбільш поширені такі грошові агрегати (у США, Японії, Італії – 4, Німеччині – 3, Франції – 10):

у ^ M 0 входить готівка (самі ліквідні);

у M l входять гроші у вузькому сенсі, що володіють найбільшою ліквідністю (готівка і трансакційні депозити (внески фізичних і юридичних осіб в комерційних і ощадбанках, засоби яких можуть бути передані іншим особам у вигляді платежів за допомогою чеків або електронних перерахувань – внески до запитання, дорожні чеки);

у M2 включаються “майже гроші” - фінансові (грошові) кошти, призначені для зберігання цінності, – М 1 + гроші на термінових внесках (у США до 100 тис. долл)+ нечекові ощадні рахунки в комерційних і ощадбанках, які легко перевести в грошова або чекова форми;

у ^ M3 включаються М2 + гроші на крупних термінових внесках у формі депозитних сертифікатів тощо;

у L – М3 + банківські акцепти, векселі державної скарбниці, окремі види облігацій та інші види грошових активів.

^ 335. Грошові системи і їх типи

Грошова система — це спосіб організації грошового обігу, що склався історично в даній країні й закріплений законом.

В сучасних умовах гро­шова система країни містить такі основні елементи: -

- найменування грошової одиниці;

- види державних паперових грошових знаків, розмінної монети, що мають законну платіжну силу;

- регламентацію безготівкового грошового обігу;

- державний апарат, що регулює грошовий обіг.

Розрізняють два типи грошових систем: 1) металевого обігу, в яких грошовий товар виконує всі функції грошей або лежить в основі грошової системи; 2) паперово-кредитного грошового обігу, які базуються на паперових грошах.

Грошова одиниця кожної країни є її валютою. Розрізняють валюти:

а) вільно конвертовані;

б) частково конвертовані;

в) неконвертовані (замкнені).

Пропорцію обміну валют називають валют­ним, або обмінним, курсом.

У сучасних умовах валютні курси бувають двох видів: 1) фіксовані; 2) плаваючі.


Схожі:

Тема типи організації господарських систем iconПрикладне Забезпечення
Представлення інформатики як наукової дисципліни пов'язано з розглядом проблем організації обчислень та обробки інформації за допомогою...
Тема типи організації господарських систем iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік»
Льного спостереження, відображення І контролю господарських активів І капіталу, господарських процесів І їх результатів, а також...
Тема типи організації господарських систем iconПоложення мікроорганізмів в природі, загальні властивості, типи організації,...
Основні відмінності в організації та функціонуванні еукаріотичної та прокаріотичної клітин
Тема типи організації господарських систем iconПлан. Зміст, структура та типи економічних систем. Суспільне виробництво...
В економічній літературі сучасний світ розглядається як такий, що складається з економічних систем
Тема типи організації господарських систем icon8. Облік основних господарських процесів
Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів І...
Тема типи організації господарських систем iconПринципи системи оподаткування в Україні господарських спільнот (господарських товариств)

Тема типи організації господарських систем iconУрок як основна форма організації навчання у середніх та професійно-технічних...
Форма, форма навчання, форма організації навчання, функції форм організації навчання, форми теоретичної та практичної підготовки,...
Тема типи організації господарських систем iconПитання для іспиту з курсу «Основи економічної теорії»
Економічна система. Типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна, змішана
Тема типи організації господарських систем icon2. сутнісна характеристика господарських рішень
...
Тема типи організації господарських систем iconЕлементами соціальних систем є люди. Входження людини в суспільство...
Внаслідок цього людина залучена до багатьох соціальних систем, кожна з яких справляє на неї системоформуючий вплив. Вона стає не...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка