Вопросы на экзамен по международной экономике
Скачати 123.21 Kb.
НазваВопросы на экзамен по международной экономике
Дата конвертації28.02.2014
Розмір123.21 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Роль міжнародної торгівлі в системі міжнародної економіки (30)

Визначення поняття міжнародна торгівля (5), основні суб’єкти міжнародної торгівлі (5), основні показники залежності країни від міжнародної торгівлі (10), визначення значення міжнародної торгівлі для країн, що розвиваються (5) та для розвинутих країн (5).

2. Міжнародний фінансовий кредит (25)

Визначення поняття міжнародний фінансовий кредит (5), специфіка функціонування (5), напрями (5) та види (10) фінансового кредиту.

^ 3. Варіанти валютної політики (20)

Визначення поняття валютна політика (5). Перерахування варіантів валютної політики (5). Коротке визначення змісту кожного з варіантів валютної політики (10)

^ 4. Економічна основа міжнародної торгівлі. Спеціалізація й порівняльні переваги (40)

Визначення поняття міжнародна торгівля (5). Визначення двох основних компонентів, які лежать в основі міжнародної торгівлі (5).

Визначення змісту основних теорій міжнародної торгівлі (20) і пояснення економічної основи міжнародної торгівлі (10).

^ 5. Міжнародний комерційний кредит (20).

Визначення поняття міжнародний комерційний кредит (5), специфіка функціонування (10), види (5) комерційного кредиту

^ 6. Основні етапи міжнародної трудової міграції (15)

Перерахування основних етапів міжнародної трудової міграції (5). Встановлення причин та змісту міжнародної трудової міграції на кожному з етапів (10)

^ 7. Структура і динаміка міжнародної торгівлі (35)

Визначення поняття міжнародна торгівля (5). Визначення товарної структури міжнародної торгівлі (10). Визначення географічної структури міжнародної торгівлі (5). Встановлення в чому полягає динаміка міжнародної торгівлі (5) та визначення основних причин цього процесу (10)

  1. ^ Міжнародна економічна інтеграція (25)

Визначення поняття міжнародна економічна інтеграція (10). Перерахування рівнів міжнародної економічної інтеграції (5) та встановлення їх сутності (10)

^ 9. Наслідки міжнародного переміщення трудових ресурсів для країни еміграції (20)

Визначення поняття міжнародна міграція трудових ресурсів (5). Перерахування вигод, які отримують країни-експортери робочої сили (5). Перерахування негативних наслідків, які отримують країни-експортери робочої сили (5). Визначення шляхів зняття негативних наслідків еміграції робочої сили (5).

^ 10. Торгівля напрямки (25)

Визначення поняття торгівля напрямки (10). Доцільність використання та значення торгівлі напрямки (5). Переваги (5), недоліки (5) торгівлі напрямки перед торгівлею через посередників.

  1. ^ Валютні відносини (30)

Визначення поняття валютні відносини (10). Суть підприємницької діяльності у валютній сфері (10). Мета торгівлі валютою (5). Місце валютних відносин в системі світогосподарських зв’язків (5)

^ 12. Наслідки міжнародного переміщення трудових ресурсів для країни імміграції (20).

Визначення поняття міжнародна міграція трудових ресурсів (5). Перерахування вигод, які отримують країни-імпортери робочої сили (5). Перерахування негативних наслідків, які отримують країни-імпортери робочої сили (5). Встановлення шляхів зняття негативних наслідків від імміграції робочої сили (5)

^ 13. Торговельні посередники (40)

Визначення поняття торгівельні посередники (10). Визначення поняття та значимості бірж (3), аукціонів (3), міжнародних торгів (3), дилерів (3), дистриб’ютерів (3), комісіонерів (3), консигнаторів (3), торгового дому (3) Встановлення переваг і недоліків торгівлі через посередників перед торгівлею напрямки (6).

  1. ^ Валютний ринок (30).

Визначення поняття валютний ринок (5). Характеристики валютного ринку (5). Основні види валютного ринку за характером операцій (5) та їх сутність(5). Види валютного ринку в залежності від обсягу, характеру валютних операцій та кількості використовуваних валют (5), їх сутність (5)

^ 15. Прямі зарубіжні інвестиції: чинники, що визначають їх доцільність (15).

Визначення поняття прямі зарубіжні інвестиції (5). Перерахування основних чинників прямих зарубіжних інвестицій (5) та встановлення їх змісту (5)

  1. ^ Особливості міжнародної конкуренції (35)

Визначення поняття міжнародна конкуренція (10). Визначення специфіки міжнародної конкуренції (10). Форми міжнародної конкуренції (5) та їх зміст (10)

  1. ^ Світова криза заборгованості, головна причина її періодичної повторюваності (25)

Визначення поняття світова криза заборгованості (10), причина її періодичної повторюваності (5). Система вирішення проблеми відмови від виплати платежів (10)

  1. ^ Основні моделі інтеграції в Латинській Америці (20).

Визначення особливостей інтеграції в Латинській Америці (5). Визначення моделей інтеграції в Латинській Америці (5), встановлення їх змісту і наведення прикладів (10)

  1. ^ Україна в системі світоторгівельних зв'язків (40)

Визначення можливостей виходу України на світовий аграрний (10) і промисловий (10) ринки. Встановлення проблем виходу України у світовий торгівельний простір (10). Визначення перспектив включення України у світоторгівельні зв’язки (10).

^ 20. Контракт оренди (15)

Визначення поняття контракт оренди (5). Суб’єкти контракту оренди (5). Види контракту оренди (5)

  1. Світова валютна система (20).

Зміст поняття світова валютна система (10). Структура світової валютної системи (10)

^ 22. Міжнародна міграція робочої сили: економічна природа, основні етапи (35)

Зміст поняття міжнародна міграція робочої сили (10). Визначення економічної причини міжнародної трудової міграції (5). Перерахування основних етапів міжнародної міграції (10) з встановленням їх причин і наслідків (10)

^ 23. Гнучкі і фіксовані валютні курси (20)

Визначення поняття валютний курс (10). Види валютного курсу. Суть плаваючого валютного курсу (5) та фіксованого валютного курсу (5)

^ 24. Реструктурізація боргу (20)

Зміст поняття реструктурізація боргу (10). Напрями реструктурізації боргу (10)

25. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація праці (35)

Суть державної міграційної політики (10). Визначення як і ким регулюються міжнародні міграційні процеси (5). Світова організація праці: сутність функціонування (10), цілі (10)

  1. Валютний курс (30)

Визначення поняття валютний курс (10). Види валютного курсу (10). Чинники, що визначають валютний курс (10)

^ 27. Специфічні риси міжнародної торгівлі: сутність (15).

Перерахування специфічних рис міжнародної торгівлі (5) та визначення їх змісту (10)

28. Україна у світових міграційних процесах (25)

Причини еміграції з України і імміграції в Україну (10), основні напрямки еміграції (5).

Напрями участі України у світових міграційних процесах (10)

^ 29. Ціноутворення в міжнародній економіці (25)

Визначення поняття множинність цін (5). Види цін (10) та їх сутність (10)

30. Основні чинники, що визначають валютний курс (20).

Перерахування чинників, що визначають валютний курс (10), визначення їх змісту (10)

^ 31. Функціонування системи міжнародного кредиту: вигоди та втрати (35)

Визначення поняття міжнародний кредит (5). Встановлення особливостей функціонування міжнародного кредиту (10). Наведення вигод від використання та надання міжнародного кредиту (10) та можливих втрат (10)

^ 32. Контракт в міжнародній торгівлі (20)

Визначення поняття контракту в міжнародній торгівлі (5). Перерахування основних видів міжнародних контрактів (5), встановлення їх сутності (10).

^ 33. Структура платіжного балансу країни (20).

Визначення поняття платіжний баланс країни (10). Структура платіжного балансу за рахунками (10)

34. Основні форми та види міжнародного кредиту (30).

Визначення поняття міжнародний кредит (5). Визначення форм міжнародного кредиту (10). Виокремлення міжнародного кредиту за видами (5), за строками (5), за забезпеченістю (5)

^ 35. Зовнішньоторговельні операції (25)

Визначення поняття зовнішньоторговельна операція (10). Перерахування основних зовнішньоторговельних операцій (5) та зазначення їх змісту (10)

^ 36. Система “золотого стандарту”. (20)

Визначення поняття валютна політика (5). Суть системи “золотого стандарту” (10). Успіх та недоліки цієї системи (5)

^ 37. Конкуренція в міжнародній торгівлі (40)

Визначення поняття конкуренція (10). Визначення основних стратегій виходу компанії на ринок (10). Визначення монополії (5), олігополії (5), поліполії (5), поліпсонії (5).

^ 38. Контракт купівлі-продажу (20)

Визначення поняття “контракт купівлі-продажу” (10). Складові контракту (10)

39. Основні напрямки впливу прямих зарубіжних інвестицій на приймаючі країни (25).

Визначення поняття прямі зарубіжні інвестиції (5). Визначення та перерахування чинників позитивного впливу (10), негативного впливу (10)

^ 40. Проблема конвертованості національної валюти (35)

Визначення поняття конвертованість (10). Визначення поняття ступень конвертованості (5). Встановлення проблем конвертованості національної валюти та засобів їх вирішення (10). Вигоди від оборотності національної валюти для країни (10)

^ 41. Системне визначення предмету курсу “Міжнародна економіка” (20)

Концепт міжнародної економіки (5). Субстрат міжнародної економіки (5). Визначення предмету курсу “Міжнародна економіка” (10)

^ 42. Основні напрямки впливу прямих зарубіжних інвестицій на країни, що інвестують (25).

Визначення поняття прямі зарубіжні інвестиції (5). Визначення та перерахування чинників позитивного впливу (10), негативного впливу (10)

^ 43. Сутність та відмітні ознаки прямих зарубіжних інвестицій (30)

Визначення форми приватних іноземних інвестицій до виникнення ТНК та після (5). Визначення поняття ПЗІ (10).Перерахування (5) та зміст відмітних ознак ПЗІ (10)

^ 44. Контракт підряду (20)

Визначення поняття контракту підряду (10). Структура контракту (10)

45. Бреттон-Вудська валютна система (20)

Визначення поняття валютна політика (5). Зміст Бреттон-Вудської системи (10). Успіх та недоліки цієї системи (5)

^ 46. Форми ПЗІ. Технологічний трансферт (30)

Визначення поняття ПЗІ (10). Перерахування форм ПЗІ (5). Визначення поняття технологічний трансферт (5). Принципи технологічного трансферта (10)

^ 47. Світова організація торгівлі (20)

Головна мета СОТ (5), функції (10), органи (5)

48. Інституційна структура міжнародного кредиту (25)

Сутність поняття міжнародний кредит (5). Зміст поняття інституційна структура міжнародного кредиту (10). Суб’єки інституційної структури міжнародного кредиту (10)

^ 49. Перспективи та проблеми прямих зарубіжних інвестицій в економіку України (35)

Перспективи інвестування економіки України (10). Проблеми інвестування економіки України (10). Програма заохочення зарубіжних інвестицій: зміст та цілі (10). Вимоги до інвестиції (5)

^ 50. Контракт при зустрічній торгівлі (20).

Визначення поняття контракту при зустрічній торгівлі (10). Структура контракту (10)

51. Основні аргументи на користь протекціонізму (20).

Визначення поняття протекціонізм (5). Встановлення різниці між протекціонізмом та вільною торгівлею (5). Перерахування основних аргументів на користь протекціонізму (10)

^ 52. Валютний курс (35)

Визначення поняття валютний курс (10). Визначення поняття котирування та його видів (10). Ціна валюти: зміст, види (10). Роль валютного курсу у світовому господарстві (5)

^ 53. Теорія порівняльних переваг (20)

Зміст теорії (10). Визначення різних аспектів порівняльних переваг та їх ролі в міжнародному поділі праці та спеціалізації виробництва (10).

54. Основні інструменти торговельної політики (20).
^

Перерахування інструментів торгівельної політики (10) із зазна


55. Формування сучасного механізму зовнішньоекономічної діяльності України (25)

Визначення напрямів зовнішньоекономічної діяльності України (10). Виокремлення етапів формування сучасного механізму зовнішньоекономічної діяльності України (15)

^ 56. Валютний ринок (30)

Визначення поняття валютний ринок (5). Характеристики валютного ринку (5). Основні види валютного ринку за характером операцій (5) та їх сутність(5). Види валютного ринку в залежності від обсягу, характеру валютних операцій та кількості використовуваних валют (5), їх сутність (5)

^ 57. Проблеми орієнтації торгівельної політики країн, що розвиваються (20).

Особливості вибору торгівельної політики країнами, що розвиваються (10). Напрями та проблеми цієї політики (10) ченням їх змісту і цілей (10)

^ 58. Методи міжнародної торгівлі (25)

Торгівля напрямки (5). Торгівля через посередників (5). Особливості функціонування кожного з методів (5), позитивні (5) та негативні (5) сторони

^ 59. Конференція Організації Обєднаних Націй з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД) (30)

Сутність функціонування (10), цілі (10), організаційна структура (10)

60. Принципи Ямайської валютної системи (20).

Визначення змісту Ямайської валютної системи (10). Відмінність ямайської валютної системи від Бреттон-Вудської (10)

^ 61. Дві тенденції в міжнародній торгівельній політиці (30)

Види торгівельної політики та їх зміст (10). Особливості проведення вільної торгівлі (5), її переваги перед політикою протекціонизма (5). Особливості та цілі проведення політики протекціонизма (5), її переваги перед політикою вільної торгівлі (5)

^ 62. Євроринок валют (20)

Визначення поняття євроринок валют (5). Позитивний та негативний вплив євроринку на світогосподарськи процеси (5). Особливості функціонування ринку євродолару (10)

^ 63. Нові товарні форми, які обертаються на сучасному світовому ринку (20).

Перерахування нових товарних форм (10), встановлення їх змісту (10)

64. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація праці (25)

Зміст поняття міжнародна міграція (5). Особливості та напрями державного регулюваня міжнародних міграційних процесів (10). Цілі, напрями діяльності МОП (10)

^ 65. Рівні міжнародної економічної інтеграції (30)

Визначення поняття міжнародна економічна інтеграція (10). Регіональні інтеграційні об’єднання за ступенем інтегрованості (20)

^ 66. Основні принципи технологічного трансферту (20)

Визначення поняття технологічний трансферт (10). Принципи та особливості функціонування (10)

67. Міжнародні розрахунки та їх основні форми (40)

Визначення поняття міжнародні розрахунки (10). Двосторонні та багатосторонні міжнародні розрахунки (10). Готівкові та безготівкові міжнародні розрахунки (10). Форми міжнародних розрахунків (10)

^ 68. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (25)

Головна мета функціонування (5), основні функції (10), організаційна структура (10)

69. Проблеми орієнтації торгівельної політики розвинутих країн (15).

Особливості торгівельної політики розвинутих країн (10). Напрями цієї політики (5)

^ 70. Основні етапи розвитку Європейського Союзу (40)

Зміст, цілі та особливості першого етапу (10), другого етапу (10), третього (10) та четвертого етапу (10)

71. Зміст підприємницької діяльності в валютній сфері (25)

Визначення поняття підприємницька діяльність в валютній сфері (10). Ризики підприємницької діяльності в валютній сфері (5) та заходи їх зменшення (10).

^ 72. Виграш від міжнародної торгівлі (15)

Перерахування основних моментів виграшу від міжнародної торгівлі (5), визначення їх змісту (10)

73. Платіжний баланс і його структура (30)

Визначення поняття платіжний баланс (5). Зв’язок платіжного балансу та валютного становища країни (10). Статті кредиту платіжного балансу (5). Статті дебіту платіжного балансу (5). Частини платіжного балансу (5)

^ 74. Акредитив (25)

Визначення поняття акредитив (10). Безвідзивний акредитив (5). Відзивний акредитив (5). Переказний акредитив (5)

75. Критерії світової ціни (20)

Визначення поняття світова ціна (10). Визначення критеріїв світової ціни (10)

^ 76. Поняття “валюта”. Конвертованість валют (40)

Визначення поняття “валюта” (10). Властивості грошей (5). Конвертовані валюти (5), неконвертовані (5), частково конвертовані (5). Внутрішня конвертованість (5), зовнішня конвертованість (5)

^ 77. Міжнародна трудова міграція (20)

Визначення поняття міжнародна трудова міграція (10). Причини міжнародної трудової міграції (5). Форми міжнародної трудової міграції (5)

^ 78. Умови функціонування міжнародних фінансових центрів (15)

Функції міжнародних фінансових центрів (10). Основні умови функціонування міжнародних фінансових центрів (5)

^ 79. Міжнародний поділ праці (25)

Визначення поняття міжнародний поділ праці (10). Форми міжнародного поділу праці (15).

80. Економічна інтеграція в Азії (30)

Особливості економічної інтеграції в Азії (10). Форми економічної інтеграції в Азії (10) Приклади інтеграційних об’єднань Азії (10)

^ 81. Складові сучасного механізму зовнішньоекономічної діяльності (20)

Перерахування основних складових сучасного механізму зовнішньоекономічної діяльності (10), пояснення кожної з складових, які вона принесе зміни (10)

^ 82. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) (30)

Цілі створення (10), напрями функціонування (10), вигоди для країн учасниць (10)

83. Міжнародний кредит (20)

Визначення міжнародного кредиту як економічної категорії (10), суб’єкти (5), основні функції (5).

^ 84. Причини міжнародної міграції робочої сили (25)

Форми міграції (10). Визначення причин міжнародної міграції робочої сили (5). Наслідки міжнародної міграції для країни-експортера (5) та для країни-імпортера (5)

^ 85. Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну систему світогосподарських зв'язків (40)

Умови включення України у процеси міжнародної економічної інтеграції (10). Показники відкритості економіки (10). Чинники ускладнення інтернаціоналізації української економіки (10). Чинники розвитку двосторонніх та багатосторонніх відносин України з іншими державами (10)

^ 86. Нові форми кредитування (30)

Визначення поняття факторинг (10). Визначення поняття форфейтинг (10). Визначення поняття лізинг (10)

87.Ступінь залежності країни від міжнародної торгівлі (15)

Визначення поняття залежність країни від міжнародної торгівлі (5). Показники залежності країни від міжнародної торгівлі (10)

88. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки (30)

Визначення поняття інтернаціоналізація (10). 6 напрямів інтернаціоналізації (20)

89. Економічні інститути, що регулюють міжнародну торгівельну політику (30)

Значення Світової торгівельної організації (10). Цілі ЮНКТАД (10). Напрями діяльності ЮНСІТРАЛ (10)

90. Трансфертні ціни (20)

Значення трансфертних цін (10). Визначення поняття трансфертні ціни (10).

Схожі:

Вопросы на экзамен по международной экономике iconКраткий конспект лекций по международной торговле 1
Все субъекты мэо: физические и юридические лица, государства, международные организации
Вопросы на экзамен по международной экономике iconНа украинском языке
Международной школы-симпозиума «Филология без границ», которая состоится 16-18 октября 2013г в Тну им. В. И. Вернадского
Вопросы на экзамен по международной экономике iconЭкзамен: розділ1 Філософія, її зміст І призначення Поняття про світогляд...
...
Вопросы на экзамен по международной экономике iconСписок використаних джерел акуленко В. В. Лексические интернационализмы...
...
Вопросы на экзамен по международной экономике iconВопросы к экзамену по курсу «социология» для студентов философского факультета

Вопросы на экзамен по международной экономике iconЗинченко В. П. Миры сознания и структура сознания //Вопросы психологии. 1991. №2. С. 15-33
Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания //Вопросы психологии. 1991. №2. – С. 15-33
Вопросы на экзамен по международной экономике iconОтветы на вопросы що відноситься до державного мисливського фонду?
Хто здійснює державне управління в галузі охорони І використання тваринного світу?
Вопросы на экзамен по международной экономике iconВопросы по геодезии для мк-2
Короткі відомості із теорії похибок. Класифікація похибок. Властивості похибок Середня квадратична похибка
Вопросы на экзамен по международной экономике iconВопросы и проблемные ситуации к экзамену по суп
Визначте зміст І причини застосування поняття „профіль покупця”. Назвіть показники, за допомогою яких може бути охарактеризовано...
Вопросы на экзамен по международной экономике iconЭкзаменационные вопросы. Технічні показники І характеристики насосів
Поняття насосу, насосної установки, насосного агрегату. Схема насосної установки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка