Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році
Скачати 413.02 Kb.
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році
Сторінка1/4
Дата конвертації11.02.2014
Розмір413.02 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного вищого навчального закладу

«Криворізький національний університет» у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270578, яка видана 02.07.2013 р).

Прийом на напрями підготовки: 6.030503 Міжнародна економіка – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.030504 Економіка підприємства – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.030507 Маркетинг – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.030601 Менеджмент – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.040103 Геологія – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.050301 Гірництво – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.050303 Переробка корисних копалин – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.050502 Інженерна механіка – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.050701 Електротехніка та електротехнології – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.060101 Будівництво – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.070106 Автомобільний транспорт – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації).

Прийом на спеціальності: 7.03050701 Маркетинг – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.03050802 Банківська справа – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.04010301, 8.04010301 Геологія – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05030101, 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05030102, 8.05030102 Шахтне та підземне будівництво – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05030104, 8.05030104 Маркшейдерська справа – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05030301, 8.05030301 Збагачення корисних копалин – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05050201, 8.05050201 Технології машинобудування – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05050301, 8.05050301 Металорізальні верстати та системи – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05050309, 8.05050309 Гірничі машини та комплекси – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.05070103, 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.06010101, 8.06010101 Промислове та цивільне будівництво – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 8.06010103 Міське будівництво та господарство – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.06010108 Водопостачання та водовідведення – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації); 7.08010101,8.08010101 Геодезія – до 01.07.2014 (за умови проходження акредитації).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДВНЗ «Криворізький національний університет» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.
І. Загальні положення

1.1. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є відокремленими структурними підрозділами: Автотранспортний технікум (додаток 1.1); Гірничоелектромеханічний технікум (додаток 1.2); Гірничий технікум (додаток 1.3); Жовтоводське педагогічне училище (додаток 1.4); Нікопольське педагогічне училище (додаток 1.5); Політехнічний коледж (додаток 1.6); Інгулецький технікум (додаток 1.7); Індустріальний технікум (додаток 1.8), які здійснюють прийом та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно до отриманої ліцензії.

1.2. До ДВНЗ «Криворізький національний університет» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток, під час навчання гарантовано надається місце. Умови проживання відповідають технічним стандартам проживання у студентських гуртожитках. Кімнати обладнані необхідним комплектом меблів. У кімнаті мешкає 2-3 особи.
ІІ. Фінансування підготовки фахівців

2.1. Фінансування підготовки фахівців у ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

  • за ваучерами;

  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

2.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень він здобуває вперше.

2.3. Громадянин України має право безплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

2.4. Прийом до ДВНЗ «Криворізький національний університет» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (Додаток 4).

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста (Додаток 4).

3.4. ДВНЗ «Криворізький національний університет» приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання – на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» (Додаток 3).

ДВНЗ «Криворізький національний університет» зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV, V, VI, пунктом 16.1 розділу XVI цих Правил.

3.5. ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише в разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3.6. ДВНЗ «Криворізький національний університет» має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет».ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія працює щоденно з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Субота – з 9.00 до 13.00. Неділя – вихідний.

19 липня, 4, 7, 11 серпня 2014 року – робочий день з 9.00 до 18.00.

2, 3, 9, 10 серпня 2014 року – робочий день з 9.00 до 17.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ОКР «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (табл. 4.1):

Таблиця 4.1

Етапи вступної

кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву

від виробництва

(заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі

1 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс

19 липня 2014 року

19 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі від осіб, які не складають вступних випробувань

о 12.00 годині

31 липня 2014 року

о 12.00 годині

31 липня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

21 – 31 липня 2014 року

21 – 31 липня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2014 року

21 – 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року.

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року.

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками

перший – о 18 годині

4 серпня 2014 року;

другий – о 18 годині

7 серпня 2014 року;

третій – о 18 годині

11 серпня 2014 року

перший – о 18 годині

4 серпня 2014 року;

другий – о 18 годині

7 серпня 2014 року;

третій – о 18 годині

11 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 години 12 серпня 2014 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 року

за державним замовленням – не пізніше 15 години 12 серпня 2014 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 року
    1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» проводиться в такі строки (табл. 4.2):

Таблиця 4.2

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

21 – 31 липня 2014 року

21 – 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 4 серпня

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 4 серпня

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками

перший – о 17 годині

3 серпня 2014 року;

другий – о 17 годині

5 серпня 2014 року

перший – о 17 годині

3 серпня 2014 року;

другий – о 17 годині

5 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 години 6 серпня 2014 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 року

за державним замовленням – не пізніше 15 години 6 серпня 2014 року;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 року


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст», «магістр» вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки (табл. 4.3):

Таблиця 4.3


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від

виробництва

(заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

3 липня 2014 року

3 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 12.00 годині

15 липня 2014 року

о 12.00 годині

15 липня 2014 року

Строки проведення вступних випробувань

16 – 24 липня 2014 року

16 – 24 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 25 липня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 28 липня 2014 року.

перший – не пізніше 12 години 25 липня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години 28 липня 2014 року.

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками

перший – о 17 годині

27 липня 2014 року;

другий – о 17 годині

31 липня 2014 року

перший – о 17 годині

27 липня 2014 року;

другий – о 17 годині

31 липня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15 години 1 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня 2014 року

за державним замовленням – не пізніше 15 години 1 серпня 2014 року;

за кошти фізичних та (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня 2014 року

4.5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня проводиться в такі строки (табл. 4.4):
Таблиця 4.4

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

31 липня 2014 року

26 серпня 2014 року


4.6. Для іноземних громадян прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» проводиться в такі строки (табл. 4.5):

Таблиця 4.5

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

12 листопада 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесіди

3 липня 2014 року

22 серпня 2014 року

17 вересня 2014 року

13 листопада 2014 року

Терміни зарахування вступників

5 липня 2014 року

26 серпня 2014 року

19 вересня 2014 року

14 листопада 2014 року


  1   2   3   4

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconПравила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу
До Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту (далі Козятинське мвпузт) приймаються громадяни...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconПравила прийому до Обласного комунального вищого навчального закладу
Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Державного вищого навчального закладу
Заохочення за успіхи в роботі, навчанні та активну участь у громадському житті університету або його підрозділу
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconДержавного вищого навчального закладу «донецький національний технічний...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології” (для студентів спеціальності 100403...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconЧи маєте Ви намір вступати у 2013 році до вищого навчального закладу?

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» у 2014 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка