Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики
Скачати 52.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики
Дата конвертації07.11.2013
Розмір52.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра менеджменту та логістики


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Корпоративне управління»
напрям професійного спрямування

6.030601 «Менеджмент»

ЗАВДАННЯ. У якості індивідуального завдання кожний студент повинен ознайомитися з основними законами, які регламентують діяльність корпоративних структур: Закон України «Про господарські товариства» та Закон України «Про акціонерні товариства» (редакція 2013 року) і відповісти на запитання у відповідності з індивідуальним варіантом.

Варіант завдання обирається за останньою цифрою у заліковій книжці.
^ ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Варіант 1

 1. Які заклади визнаються господарськими товариствами?

 2. Які організаційно-правові форми підприємницької діяльності належать до господарських товариств?

 3. У якій послідовності задовольняються вимоги кредиторів у випадку ліквідації товариства?

 4. Які особи не можуть бути посадовими особами органів управління господарського товариства?

 5. Які питання вирішують Установчі збори акціонерного товариства?

 6. За яких умов відбувається збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства?

 7. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів та акціонерів АТ у разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства?

 8. Хто приймає рішення про ліквідацію АТ?


Варіант 2

 1. Хто може бути засновником товариства?

 2. Яку інформацію повинні містити установчі документи товариства?

 3. Які особливі риси повного товариства?

 4. Які особливі риси товариства з додатковою відповідальністю?

 5. Які права мають акціонери – власники привілейованих акцій?

 6. Які зобов’язання мають акціонери?

 7. Хто має право вимагати аудиторської перевірки діяльності АТ?

 8. Яким чином здійснюється захист кредиторів АТ при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства


Варіант 3

 1. На який строк може створюватися товариство?

 2. Які наслідки мають для товариства угоди, заключні до моменту реєстрації товариства?

 3. Яким повинно бути покриття підписки акцій для того, щоб акціонерне товариство вважалося заснованим?

 4. Яким чином акціонерне товариство має право викупати власні акції?

 5. Яка максимальна кількість членів товариства з обмеженою відповідальністю?

 6. Який мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ?

 7. Які права мають акціонери – власники простих акцій?

 8. За рахунок яких коштів здійснюється виплата дивідендів по простим та привілейованим акціям?


Варіант 4

 1. Які права мають учасники товариства?

 2. Які обов’язки мають учасники товариства?

 3. Яку суму повинні внести акціонери на рахунок засновників, якщо вони бажають придбати акції товариства?

 4. Який орган здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства?

 5. У яких розмірах несуть відповідальність перед кредиторами члени ТОВ?

 6. Якими шляхами може бути створено акціонерне товариство?

 7. Яку максимальну кількість акціонерів може мати приватне АТ?

 8. Яка кількість акцій формує значний та контрольний пакети акцій?


Варіант 5

 1. Що може використовуватися у якості вкладу до статутного капіталу товариства?

 2. Що забороняється використовувати для формування статутного
  капіталу господарського товариства?

 3. За яким принципом проводиться голосування на установчих зборах?

 4. Вирішення яких питань потребує більшості у ¾ голосів, присутніх на установчих зборах?

 5. Яким чином здійснюється контроль над діяльністю дирекції товариства?

 6. Які особливі риси командитного товариства?

 7. Який орган управління АТ приймає рішення щодо виплати дивідендів?

 8. За яких умов акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів?


Варіант 6

 1. Які фонди і у якій кількості повинні створюватися товариством?

 2. У яких формах може відбуватися припинення діяльності товариства?

 3. Який орган є вищим органом акціонерного товариства?

 4. Хто має право брати участь у загальних зборах акціонерного товариства?

 5. За яких умов здійснюється публічне розміщення акцій АТ?

 6. Назвіть основні етапи створення АТ.

 7. Яким чином формується резервний капітал АТ?

 8. Які види цінних паперів може випускати АТ?


Варіант 7

 1. Назвіть основні ознаки акціонерного товариства.

 2. У яких межах акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства?

 3. Яка інформація повинна міститися У повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства?

 4. Які питання відносяться до компетенції загальних зборів?

 5. Яка періодичність скликання загальних зборів ТОВ?

 6. Який виконавчий орган створюється у ТОВ? Хто може бути його членом?

 7. З якою метою укладається засновницький договір при створенні АТ?

 8. Яким чином визначається власний капітал АТ?


Варіант 8

 1. Які види акцій мають право випускати акціонерні товариства?

 2. Яку кількістю акцій повинні придбати засновники акціонерного товариства при їх первинному розповсюдженні і на який термін?

 3. Який управлінський орган є вищим органом ТОВ?

 4. Яку компетенцію мають загальні збори ТОВ?

 5. Яка кількість акцій формує значний та контрольний пакети акцій?

 6. Яким чином визначається і затверджується ринкова вартість майна АТ?

 7. Яка періодичність скликання загальних зборів акціонерів?

 8. Яка роль наглядової ради акціонерного товариства? Хто може бути її членом?


Варіант 9

 1. Який строк відкритої підписки на акції?

 2. На які витрати забороняється залучати кошти шляхом випуску додаткових акцій?

 3. При яких умовах установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними?

 4. Дайте визначення поняттю «корпоративні права».

 5. Що таке «голосуюча акція»?

 6. Які особливі риси командитного товариства?

 7. Який орган управління АТ приймає рішення щодо виплати дивідендів?

 8. Який управлінський орган є вищим органом ТОВ?


Варіант 10 (0)

 1. Які особи не можуть бути посадовими особами органів управління господарського товариства?

 2. Які питання вирішують Установчі збори акціонерного товариства?

 3. Який орган є вищім органом акціонерного товариства?

 4. Хто має право брати участь у загальних зборах акціонерного товариства?

 5. Яким повинно бути покриття підписки акцій для того, щоб акціонерне товариство вважалося заснованим?

 6. Яким чином акціонерне товариство має право викупати власні акції?

 7. Які умови придбання значного та контрольного пакетів акцій АТ?

 8. За яких умов акціонер може вимагати викупу акцій, які йому належать, акціонерним товариством?

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconОдеська національна академія харчових технологій
Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти І науки України національний університет харчових технологій

Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіське будівництво та господарство (форма навчання денна, заочна) одеса 2011
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська державна академія будівництва І архітектури
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти. Науки молоді та спорту україни національний університет
...
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатеєвої та В. Л. Яроцького
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Знання студентів перевіряються через перевірку написаної ними контрольної роботи, яку слід вчасно (згідно з графіком навчального...
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання інженерно-педагогічних спеціальностей Української...
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти І науки України Одеська національна академія харчових технологій Кафедра менеджменту та логістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Розглянуто І схвалено на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування 28. 09. 2012p., протокол №11, та на засіданні методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка