Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу
Скачати 62.33 Kb.
НазваТема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу
Дата конвертації03.11.2013
Розмір62.33 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу

 1. Виділяють такі принципи зовнішньоекономічної діяльності:

 2. Загальні принципи зовнішньоекономічної діяльності це:

 3. Специфічні принципи зовнішньоекономічної діяльності це:

 4. Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності це:

 5. Національні принципи зовнішньоекономічної діяльності України закріплені в Законі України:

 6. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в України є:

 7. Об’єктами зовнішньоекономічної діяльності є:

 8. До об’єктів (видів) зовнішньоекономічної діяльності відносяться:

 9. До державних органів, що регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, належать:

 10. Приймає, скасовує і змінює закони про зовнішньоекономічну діяльність:

 11. Затверджує митні тарифи і збори:

 12. Кабінет Міністрів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності:

 13. Національний банк України у сфері зовнішньоекономічної діяльності:

 14. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є:

 15. Антимонопольний комітет України у сфері зовнішньоекономічної діяльності:

 16. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі у сфері зовнішньоекономічної діяльності:


Тема. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 1. Зовнішньоекономічна діяльність це:

 2. Зовнішньоекономічна діяльність включає такі види ділових операцій:

 3. До основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни відносять:

 4. До показників інтеграції країни в світову систему господарювання відносять:

 5. До показників динаміки зовнішньоекономічних зв'язків відносять:

 6. До показників структури зовнішньоекономічних зв'язків відносять:


Тема. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:

 2. Основним законом, що регулює зовнішньоекономічну діяльність в Україні є:

 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачає:

 4. В основу державного регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності покладені принципи:

 5. До національних органів, що регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, належать:

 6. До недержавних органів, що регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, належать:

 7. До організацій (об'єднань) координаційного типу відносяться:

 8. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності це:

 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за допомогою таких методів:

 10. Тарифні (економічні) методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності це:

 11. Протекціоністська функція тарифного регулювання полягає у:

 12. Фіскальна функція тарифного регулювання полягає у:

 13. Нетарифні (організаційно-адміністративні) методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності це:

 14. Технічні бар'єри як засіб нетарифного регулювання ЗЕД це:

 15. Ембарго як специфічний вид квотування:

 16. "Добровільні" обмеження як специфічний вид квотування:Тема. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 1. Мито це:

 2. Мито в Україні сплачується:

 3. Розрізняють такі види мита:

 4. Мито, яке нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України називається:

 5. Мито, яке нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України називається:

 6. Мито, яке нараховується на товари та інші предмети, що переміщуються в режимі транзиту через митну територію України:

 7. До особливих видів мита відносять:

 8. З метою захисту від демпінгу вітчизняних виробників, при ввезені на митну територію країни товарів за ціною, значно нижчою від цін інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів застосовується:

 9. У випадку ввозу на територію України товарів, при виробництві чи експорті яких використовувались субсидії застосовується:

 10. Для захисту вітчизняних виробників від імпортних конкурентних товарів, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та за таких умов, що їх ввезення заподіює значну шкоду національному товаровиробнику застосовується:

 11. За методом нарахування митні ставки бувають:

 12. Адвалорні митні ставки:

 13. Специфічні митні ставки:

 14. Комбіновані митні ставки:

 15. Змішані митні ставки:

 16. Митні ставки, які вводяться тією чи іншою державою в односторонньому порядку без згоди з іншою країною:

 17. Митні ставки, які встановлюються на підставі міжнародних договорів (угод) між державами:

 18. До основних нормативних актів, що розкривають мету, цілі та завдання митної політики відносять:


Тема: Форми виходу підприємств на зовнішній ринок

 1. До форм виходу підприємств на зовнішні ринки відносять:

 2. До експортних операцій відносять:

 3. До імпортних операцій відносять:

 4. Інвестиційна діяльність іноземних інвесторів це діяльність, яка:

 5. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі переробки, а також на заключному, є основним матеріалом, а її вартість становить не менш як:

 6. Операції із зустрічної торгівлі це зовнішньоторговельні операції, при здійсненні яких


Тема: Форми зустрічної торгівлі

 1. До операцій, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих ним відносять:

 2. До операцій в рамках промислового співробітництва відносять:

 3. До операцій з натурального обміну відносять:

 4. Операції, які передбачають укладання основного контракту, за яким приблизно 50 % вартості поставленого товару імпортер сплачує грошима, а ще 50 % – зустрічною поставкою товарів, але цю зустрічну поставку він здійснює авансом називають:

 5. Операції з передачі експортером своїх зобов'язань із зустрічної закупівлі третій стороні, як правило, спеціалізованій торговій фірмі називають:

 6. Угоди, які передбачають поставку експортером на умовах кредиту комплектного обладнання та подальше погашення імпортером вартості обладнання та вартості кредиту зустрічними поставками продукції, виробленої на цьому обладнанні називають:
 7. ^

  Особливий вид довгострокових (5-10 років) великомасштабних (100 млн.дол.США і більше) компенсаційних операцій називають:

 8. Операції, при яких торгівля виступає частиною промислового співробітництва називають:Тема: Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 1. Валютне регулювання здійснюється на:

 2. До резидентів відносяться:

 3. До нерезидентів відносяться:

 4. До першої групи Класифікатора іноземних валют відносяться:

 5. До другої групи Класифікатора іноземних валют відносяться:

 6. До третьої групи Класифікатора іноземних валют відносяться:

 7. Торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами – юридичними особами здійснюється:

 8. Обсяг іноземної валюти, що купується та перераховується у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань:

 9. Іноземна валюта, придбана через банки (фінансові установи) на міжбанківському валютному ринку України, має бути використана резидентом:

 10. Іноземна валюта, придбана через банки (фінансові установи) на міжбанківському валютному ринку України, має бути використана резидентом:

 11. Позитивна курсова різниця, отримана внаслідок продажу іноземної валюти щодо якої порушено строки використання:

 12. Негативна курсова різниця, отримана внаслідок продажу іноземної валюти щодо якої порушено строки використання:

 13. У разі повернення резиденту коштів в іноземній валюті, що були куплені на міжбанківському валютному ринку України та перераховані на користь нерезидента, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, ці кошти:

 14. Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни сплати заборгованості, зазначені в контрактах, але:

 15. Відлік законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними операціями резидентів банк починає:

 16. Експортна операція знімається уповноваженим банком з контролю:

 17. Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності:

 18. Основними принципами валютного контролю є:

 19. Головним органом валютного контролю в Україні є:

 20. Контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через уповноважені банки здійснюють:

 21. Фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами та нерезидентами здійснюють:

 22. Контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України здійснює:

Схожі:

Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconТема Предмет, зміст І структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст І структура курсу
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconТема суть, завдання та принципи комерційної діяльності підприємства...
Зміст, предмет та завдання дисципліни, послідовність вивчення, зв’язок з іншими дисциплінами
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconТема 1: предмет науки, метод вивчення І значення (6 год.)
Дати визначення «мети» І «завдання» дисципліни «Історії вчень про державу І право»
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconСапожников Ю. С. Криминалистика в судебной медицине. К.: Здоров'я,...
Тема №1: “Предмет, метод та завдання судової медицини. Процесуальні та організаційні основи
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconЛекція 1 Тема: «Предмет, зміст І структура курсу»
Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури; їх використання в управлінні персоналом
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconЛекція № Філософія в житті людини І суспільства (2 години). Предмет,...
Предмет, об’єкт та завдання курсу «Філософія». Міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconВступ. Предмет І завдання курсу “Історія України”. Найдавніша історія України
Мета: Визначити предмет І завдання курсу “Історія України”. Встановити взаємозв’язок історії України з іншими соціально-гуманітарними...
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconКонспектуєте!!!!!! Тема основи фінансів підприємств
Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах ( самостійно опрацьовуєте І...
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconТема Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн Теоретичні питання
Наведіть приклади норм законодавства зарубіжних країн (не менш 3-х), які закріплюють наступні поняття: «господарська діяльність»,...
Тема. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу iconЛекція №10 Тема: Предмет І завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” І „менеджмент” в фізичному вихованні І спорті: спільне та особливе
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка