Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу
Скачати 28.66 Kb.
НазваПро надання послуг з організації та проведення концертного заходу
Дата конвертації25.09.2013
Розмір28.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
ДОГОВІР №___

про надання послуг з організації та проведення концертного заходу

м. Миколаїв

«___» ____________ 2013 р.

Цей Договір про надання послуг з організації та проведення концертного заходу (надалі
–Договір) підписаний між приватним підприємцем ______________________________________

(П.І.Б)

_________________________________________, який проживає ___________________________

( Поштовий індекс, повна адреса)

_______________________________________________________________________________________, що діє на підставі Свідоцтва про підприємницьку діяльність № ______________________, ідентифікаційний номер платника податку ______________________ іменується надалі «ЗАМОВНИК», з одного боку, і

__________________________________________________________________________________,

(П.І.Б)

надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» з іншого боку, ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ, що далі по тексту Договору іменуються кожен окремо Сторона, а разом - Сторони, домовились про наступне:

^ 1. Предмет Договору

    1. ВИКОНАВЕЦЬ обов’язується організувати та провести «____» _____________ 2013 року, захід ________________ (надалі – «Захід»), а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти і оплатити ці послуги відповідно до умов Договору.

^ 2. Вартість Послуг

2.1 Послуги ВИКОНАВЦЯ, зазначені у п. 1.1., оплачуються ЗАМОВНИКОМ у сумі _____________ грн., на умовах 100% попередньої оплати.

3. Права й обов’язки Сторін

3.1. ЗАМОВНИКА:

3.1.1. Прийняти від ВИКОНАВЦЯ послуги, що надаються згідно з цим Договором.

3.1.2. Оплатити послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 2 цього Договору.
3.2. ВИКОНАВЦЯ:

3.2.1. Своєчасно та якісно надати послуги зазначені в п. 1.1 цього Договору.

3.2.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це ЗАМОВНИКА.
^ 4. Термін дії Договору

4.1. Договір набуває чинності відразу після підписання його Сторонами й діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

4.2. Кожна зі сторін може розірвати Договір у разі порушення іншою Стороною умов цього Договору, попередивши іншу Сторону за _____ дні.

^ 5. Додаткові умови

5.1. Договір може бути змінений, визнаний недійсним на підставах, передбачених чинним законодавством, або за згодою Сторін.

5.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають бути оформлені у формі додатків і підписані обома Сторонами.

5.3. Договір укладений у двох екземплярах, по одному для кожної зі Сторін.

^ 6. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 5%.

6.5. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором відповідальність Сторони несуть відповідно до чинного законодавства України.
^ 7. Реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

П.І.Б_____________________________________________________________________________

Адреса___________________________________________________________________

телефон/ факс _____________________________________________________

код платника податку _______________________

свідоцтво про реєстрацію___________________________________________________

розрахунковий рахунок _________________ в__________________________________________ код банку__________________________

МФО___________________, ЗКПО____________________________________

Підпис _______________/ __________________________/

« ___ » ____________________ 2013 р.
ВИКОНАВЕЦЬ:

П.І.Б_____________________________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________________________

Паспорт серія _________№____________________

виданий___________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ______________________

Телефон_____________________________________________________

Підпис _______________/ __________________________/

« ___ » ____________________ 2013 р.

Схожі:

Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconПоложення про добровільного помічника на громадських засадах у сфері надання соціальних послуг
Діяльність добровільних помічників у сфері надання соціальних послуг ґрунтується на таких основоположних засадах
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconАлгоритм підготовки І проведення виховного заходу
Психолого-педагогічний аналіз обстановки в колективі, необхідність проведення заходу та формулювання його мети
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconПлан Поняття про табірну зміну; її роль у житті дитини. Тимчасово...
Виховний захід; його особливості в умовах табірного літа. Предметний та виховний результати виховного заходу. Технологія підготовки...
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconПро встановлення розцінок за надання освітніх послуг(підготовка науково-педагогічних...
Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconДовідка про роботу виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних...
Центр надання адміністративних послуг надає 47 видів послуг. До Центру на 01. 01. 2014 року надійшло 7653 звернень, із них задоволено...
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconЗагальні положення про послуги
Поняття, загальна характеристика, сфера застосування та законодавче регулювання договорів про надання послуг
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconПроцедура погодження проведення студентських заходів в Наукма
При прийнятті рішення про проведення заходу в наукма представники адміністрації враховують
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconВідділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та контролю Каб.№34
Заява пишеться у довільній формі з обов’язковим зазначенням назви або мети акції, місце та часу її проведення, тривалість заходу,...
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconВ своїй роботі оператор поштового зв'язку керується Правилами надання...
Постановою кабінету Міністрів України №270 від 05. 03. 2009 р., які визначають порядок надання послуг поштового зв‘язку, права та...
Про надання послуг з організації та проведення концертного заходу iconПро надання інформаційних послуг
Київської області, свідоцтво №985864 „Про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця”, ідентифікаційний код 3173319590, в особі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка