Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В
Скачати 45.01 Kb.
НазваКерівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В
Дата конвертації14.09.2013
Розмір45.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Керівнику представництва ПАТ «ПриватБанк» у м. Києві

Волкову С.В.

01001, м.Київ, вул. Грушевского, 1Д
від
гр. N

Шановний Сергію Володимировичу!
Між ПАТ КБ «ПриватБанк» та мною 11.12.2007р. був укладений договір, відповідно до якого я отримала кредит у розмірі 1500 доларів США у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків у розмірі 19,20% (копія додається).

Долар США в якості валюти кредиту був обраний мною на переконання працівника кредитного відділу банку, який наполегливо доводив явні переваги валютної кредитної програми у вигляді меншої кредитної ставки, посилаючись на цілком усталений підхід державного регулятора валютного ринку до формування курсової політики, а також оптимістичні прогнозні розрахунки з адміністрування кредиту, які демонстрували необтяжливість таких витрат для мене і моєї родини.

Під час перемов, що передували укладанню договору, я в якості джерела погашення кредиту декларувала надходження від свого основного місця роботи в розмірі 2 000 грн., що було цілком та безумовно прийнято Банком. Але кризові явищу в економіці країни у 2008-2009р.р. та непорозуміння з боку керівництва ТОВ «N» призвели до того, що я була вимушена в порядку ст. 38 КЗпП України подати заяву про звільнення мене за власним бажанням, про що є відповідний запис № 4 від 29.12.2008р. у трудовій книжці № 000000 (копія додається). Всі намагання та подальші дії щодо пошуку нової роботи не призвели до бажаного результату.

Необхідно зазначити, що з метою зменшення ризиків банківської діяльності (кредитного, ліквідності, юридичного, репутації) та недопущення втрати довіри до банківської системи, зокрема шляхом створення банками прийнятних умов для забезпечення виконання позичальниками – фізичними особами взятих на себе зобов'язань за споживчими кредитами Правління Національного банку України (далі – НБУ) прийняло Постанову «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» від 06.08.2009р. № 461. Даною Постановою затверджені Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище.

Відповідно до п. 1.2. цих Рекомендації НБУ рекомендує банкам використовувати їх під час роботи з позичальниками – фізичними особами, які потрапили в скрутне фінансове становище внаслідок настання непередбачених обставин, що спричинили негативний вплив на їх здатність забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за споживчими кредитами.

Непередбаченими обставинами, що спричинили негативний вплив на здатність позичальника забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання своїх зобов'язань за споживчим кредитом, НБУ серед інших визначив втрату роботи, що і мало місце у моєму випадку та докази чого, у відповідності та на виконання п. 1.3. Рекомендацій, я надаю.

Крім цього, на моєму фінансовому становищі, як позичальника, відбилася і курсова ситуація, оскільки, як абсолютна більшість громадян, я отримую дохід саме в українській національній валюті. За цих обставин, тільки за рахунок знецінення гривні кредит «виріс» у собівартості пропорційно росту курсу долара, тобто майже на 80%, ймовірність чого аж ніяк не припускалася на момент запозичення коштів.

Внаслідок цього обслуговування кредиту стало надто обтяжливим для мене і моєї родини та призвело до неможливості виконання обов’язків по вищевказаному договору.

Зараз в провадженні судді Колесник О.М. Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № 00000 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до мене про стягнення коштів у розмірі 4 363,30 доларів США. Судове засідання призначено на 06.01.2012р. о 09:30.

Відповідно до ст. 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

^ Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

На момент укладання договору (11.12.2007р.) згідно з службовим розпорядженням НБУ від 10.12.2007р. № 417/477 «Про офіційний курс гривні до іноземних валют» 100 доларів США прирівнювались до 505 грн. На цю ж дату 100 доларів США у відділеннях Вашого банк продавали за 510 грн., а купували за 506 грн. На момент порушення умов кредитного договору курс долару США істотно виріс, що, як Ви розумієте, не можливо було передбачити та спрогнозувати.

За таких умов, прошу Вас дані зміни курсу долару США вважати істотною зміною обставин, оскільки якби я змогла це передбачити, то не укладала би договір щодо кредитування, тому що отримувала дохід у гривні.

На сьогоднішній день фінансові установи йдуть на зустріч своїм клієнтам, зменшуючи фінансовий тягар, що сприяє стабілізації становища позичальників.

Цією ж постановою Правління НБУ затвердило Пам’ятку позичальника, який має заборгованість перед банком за споживчим кредитом і потрапив у скрутне фінансове становище, де визначило шляхи забезпечення повернення кредиту, а саме: реструктуризація кредиту, зміна валюти кредиту тощо.

З урахуванням вищезазначеного, прошу Вас, шановний Сергію Володимировичу, розглянути можливість надання відстрочки сплати чергових платежів (тіла кредиту та відсотків за кредитом) на дванадцять місяців.

Враховуючи нестабільну ситуацію в економіці та політиці (як внутрішньої так і зовнішньої) нашої країни є всі підстави припускати ще більшого знецінення гривні та відповідно підвищення курсу долару США, тому переконливо прошу Вас здійснити заходи щодо переведення тіла кредиту та відсотків за ним у національну валюту України – гривню.

Наявність цивільної справи № 00000 у Дарницькому районному суді м. Києва передбачає ще більші матеріальні витрати на представництво моїх інтересів в суді, що також є обтяжливим для мене в даній ситуації, негативно впливає на мій моральний та психічний стан, тому прошу Вас надати підлеглим працівникам розпорядження щодо подання, в порядку передбаченим Цивільним процесуальним кодексом України, до суду заяви про залишення позову без розгляду чи відмови від позову або укладання зі мною мирової угоди.

При вирішені цих питань прошу врахувати всі перелічені вище обставини та те, що я з чоловіком зараз виховую чотирьох неповнолітніх дітей і це також потребує значних коштів для нормального та повноцінного їх розвитку.

В свою чергу, зобов’язуюсь сплатити всі кошти протягом періоду, який буде наданий мені в результаті відстрочки платежів.

Дякую за порозуміння.
Додатки:

  • копія кредитного договору від 11.12.2007р. на 2 арк.;

  • копія трудової книжки на 2 арк.;

  • копія ухвали Дарницького районного суду м. Києва по справі № 00000 на 1 арк.;

  • копія судової повістки про призначення справи на 06.01.2012р. на 1 арк.


___/___/_____ _______________

Схожі:

Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconЕкзаменаційні питання з патанатомії та патфізіології тварин
Поняття про здоров'я та хворобу, пат реакцію, пат процес, пат стан. Періоди розвитку хвороби та види закінчення хвороби
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В icon2. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від університету,...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного...
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconПротокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів пат “Елемент Шість” Дата проведення
Місце проведення : м. Полтава, вул. Красіна, 71-а, актовий зал пат «Елемент Шість»
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconІі курс ІІ семестр загальні положення про договір
Приватбанк не тільки не виконав обов'язки боржника, а й не сплатив суму, на яку було видано гарантію
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconЗатверджую
Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconТема №2: «Військове виховання»
Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В icon«затверджую» керівник апарату Печерської районної у місті Києві державної...
Відбулася ознайомча зустріч з керівником практики, ознайомлення з робочим місцем, з трудовим розпорядком Печерської районної у місті...
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconПрезидента україни
Це Положення визначає статус, завдання та функції дипломатичного представництва України за кордоном
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconЗавдання для лабораторної роботи Корпоративні сайти
Опрацюйте теоретичні й практичні питання створення сайту як елементу інформаційного представництва організації в мережі
Керівнику представництва пат «ПриватБанк» у м. Києві Волкову С. В iconПат аbsоlиtиs довершений, безумовний, необмежений те що нічим не...
Абсолют (пат аbsоlиtиs — довершений, безумовний, необмежений) — те що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне. У філософії під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка