10. фінансові послуги на валютному ринку
Скачати 75.46 Kb.
Назва10. фінансові послуги на валютному ринку
Дата конвертації23.08.2013
Розмір75.46 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Банк > Документы
Тема 10. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

1. Операції з валютою.

2. Поняття і види операцій на валютному ринку.

3. Послуги валютних бірж.

1.Операції з валютою

Валютний ринок – це сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з купівлею або продажем валюти різних країн. Валютний ринок як система включає в себе дві підсистеми:

1) валютний механізм – правові норми та інститути, що репрезентують ці норми на національному та міжнародному рівнях і

2) валютні відносини – це щоденні зв’язки, в які вступають фізичні та юридичні особи з метою здійснення міжнародних розрахунків, кредитних та інших грошових операцій, що спрямовані на придбання або продаж іноземної валюти. Основою цих двох підсистем є валютні операції.

Котирування – це встановлення курсів іноземних валют згідно з практикою, що склалася, і законодавчими нормами.

У світовій практиці існує два методи котирування:

1) пряме котирування, коли одиниця іноземної валюти прирівнюється до певної кількості національної валюти. Таке котирування нині застосовується в більшості країн світу;

2) побічне котирування, коли одиниця національної валюти прирівнюється до певної кількості іноземної валюти. Така система застосовується в небагатьох країнах.

Основними суб’єктами міжбанківського валютного ринку є:

1) Національний банк України.

2) уповноважені банки, які одержали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютою;

3) уповноважені фінансові установи, які одержали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютою.

Правила видачі Ліцензій небанківським фінансовим установам затверджені Положенням НБУ вад 9.08.02 р. № 297.

Для систематизації та вдосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення валютно-обмінних операцій з готівкою іноземною валютою було прийнято «Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України» та «Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України». Даними інструкціями встановлено порядок реєстрації та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти, кваліфікаційні вимоги до працівників, які здійснюють валютно-обмінні операції з готівкою іноземною валютою, перелік валютно-обмінних операцій, які можуть здійснювати пункти обміну іноземної валюти уповноважених банків або фінансових установ та їх агентів.

Згідно з першою інструкцією, операції з купівлі або продажу іноземної валюти на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, здійснюються тільки у касах банків (фінансових установ). Друга інструкція передбачає, що при купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти 2-ї або 3-ї групи класифікатора іноземних валют Національного банку через пункти обміну уповноважених банків та фінансових установ отримувати довідку. Ця довідка надає право вивозити валюту зазначених груп класифікатора іноземних валют у межах норм – у сумі, еквівалентній 5 000 дол. США в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют.

Уповноваженим банкам (фінансовим установам) забороняється здійснювати безготівкові операції з купівлі-продажу іноземної валюти 1-ї групи за іноземну валюту інших груп, крім операцій на міжнародному валютному ринку.

Висновок і підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют уповноваженими банками (фінансовими установами) проводиться виключно під час торгівельної сесії, що є визначеним відрізком часу (Положення НБУ від 16.04.02 р. № 140).

Порядок і умови проведення операцій з наявною валютою визначається окремими нормативними документами НБУ. Дозволяється купівля уповноваженими особами наявної іноземної валюти за безготівкові кошти по угодах (ТОД, ТОМ, СПОТ) для забезпеченні роботи власних кас з метою виконання зобов'язань перед клієнтами.

Уповноважені особи не мають прямого кореспондентського рахунка в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи класифікатора та можуть здійснювати операції купівлі-продажу валют при наявності у них відповідного кореспондентського рахунку й угоди на інкасування іноземної валюти в іншому уповноваженому банку.

У правилах передбачений обмін валют для постійних представництв нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність і неторгові операції, для юридичних осіб-нерезидентів, що не здійснюють підприємницької діяльності, і для фізичних осіб-нерезидентів для здійснення неторгових операцій. Покупка іноземної валюти 1-ї групи з метою повернення на адресу нерезидента коштів, попередньо одержаних від нього резидентом за торгівельну операцію в зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, не дозволяється, якщо ці кошти отримані від нерезидента в гривнях. Іноземна валюта повинна бути витрачена протягом п'яти робочих днів або продана на міжбанківському валютному ринку. Уповноважений банк зобов'язаний продавати без доручення клієнтів усі надходження на його користь в іноземній валюті, що підлягають (відповідно до законодавства) продажу на Міжбанківському валютному ринку. Суб’єкти цього ринку України, а також валютній біржі при проведенні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку одержують комісійну винагороду в гривнях.
^ 2. Поняття і види операцій на валютному ринку

Валютні операції – це операції, які складаються з покупки або продажу валюти за дорученням клієнтів або з ініціативи самої фінансової установи; це операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, з використанням валютних цінностей, як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, переказом і пересиланням на територію країни та за її межі валютних цінностей.

^ Основними функціями валютних операцій є забезпечення руху позичкового капіталу та обслуговування світової торгівлі.

Валютна угода – це угода (контракт) учасників валютного ринку з купівлі-продажу, платежів, надання позичок в іноземній валюті на визначених умовах, в яких вказується найменування валют, сума, курс обміну, процентна ставка, дата валютування (виконання).

Іноземна валюта — грошова одиниця іноземних держав у наявній або безготівковій формі, міжнародна грошова одиниця (євро), а також чеки, векселі та інші види цінних паперів, які підлягають оплаті в грошових одиницях іноземних держав. Основна частина валютних операцій поділяється на депозитні і конверсійні.

Депозитні операції — короткострокові (до одного року) операції з розміщення або залучення засобів в іноземній валюті на рахунки у банках. Їх називають «операції грошового ринку». На світовому грошовому ринку переважають міжбанківські депозити – залучені та розміщенні.

^ Конверсійні операції – операції з купівлі-продажу (обміну, конверсії) визначених сум валюти однієї країни на валюту іншої за узгодженим курсом на визначену дату. Вони називаються «форекс». На світовому валютному ринку переважають міжбанківські конверсійні операції, які поділяються на:

  • клієнтські (за дорученням і за рахунок клієнтів);

  • арбітражні (проводяться банком за свій рахунок з метою одержання

прибутку через різницю валютних курсів).

Валютний арбітраж – покупка (продаж) валюти з наступним здійсненням контругоди для одержання курсового прибутку (аналогічна операція для цінних паперів називається «репо»). Валютний арбітраж буває просторовим і часовим. Різновидом є процентний арбітраж, при якому прибуток виникає через різницю процентних ставок і валютних курсів одночасно.

^ Співвідношення вимог і зобов'язань у відповідних валютах називають валютною позицією банку. При їх рівності позиція закрита, при розбіжності – відкрита. Відкрита позиція є короткою, коли зобов'язання перевищують вимоги і довгою, коли вимоги в іноземній валюті перевищують зобов’язання. Коротку позицію відкривають при очікуванні зниження курсу валют. Закриття довгої позиції відбувається шляхом продажу раніше купленої валюти при прогнозуванні зростання курсу валют.

^ Конверсійні операції поділяються на:

- касові (готівкові, поточні);

- термінові.

СПОТ (англ. spot – наявний, який є у наявності) — це готівкові валютні операції, при яких обмін однієї валюти на іншу відбувається в момент укладання угоди або не пізніше, ніж на другий робочий день. Відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених НБУ 18.03.99 р. № 127, валютні операції з валютами здійснюються на умовах:

  • ТОД (постачання валюти сьогодні);

  • ТОМ (на наступний робочий день);

  • СПОТ (на другий робочий день).

Термінові угоди – угоди з датою валютування не раніше третього робочого дня після їх укладання.

^ Особливості термінових угод:

а) наявність інтервалу в часі між укладанням і виконанням угоди;

б) курс виконання угоди не залежить від зміни курсу на валютному ринку.

Термінові угоди поділяються на: форвардні, опціонні, ф'ючерсні.

3 метою поступового наближення до стандартів ЄС та умов функціонування світових валютних ринків, а також для хеджування ризиків зміни курсів іноземних валют щодо інших іноземних валют, які виникають під час використання резидентами зовнішньоекономічних договорів, уповноваженим банкам дозволяється здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора за іноземні валюти 1-ї групи Класифікатора на умовах «форвард» на міжнародних валютних ринках за дорученням та за рахунок коштів клієнтів, які є суб’єктами господарської діяльності України. Відповідно до встановлених правил проведення термінових валютних операцій в Україні обмежене.

^ 3. Послуги валютних бірж

Основними послугами валютних бірж є організація та проведення торгів. Отримати основні послуги валютних бірж можуть її члени, а членами валютної біржі можуть бути банки, що мають дозвіл НБУ на здійснення валютних операцій згідно з чинним законодавством та які відповідають вимогам, що висуваються до членів валютної біржі. Інші юридичні та фізичні особи можуть отримати послуги на валютному ринку через уповноважені банки шляхом надання відповідних заявок.

^ Основними послугами валютних бірж є:

У торгах беруть участь члени валютної біржі, які уклали договір купівлі-продажу брокерського місця, договір найму та обслуговування робочого місця або договір на обладнання та обслуговування робочого місця трейдера. Укладання угод здійснює трейдер, який пройшов акредитацію на біржі.

Організація торгів проводиться біржею згідно з регламентом, який затверджується радою директорів біржі.
Контрольні питання

1. Як класифікують валютні ринки за територіальною ознакою?

2. Що таке валютний арбітраж? Види валютного арбітражу.

3. Які функції виконує валютний ринок?

4. Які види операцій здійснюються на валютному ринку?

5. Основні послуги валютних бірж.

6. Назвати суб’єкти міжбанківського валютного ринку.

7. Що таке валютні операції? Функції валютних операцій.

8. Що таке конверсійні операції і які із них переважають на світовому валютному ринку?

9. На які види поділяють строкові угоди?

10. Які документи дають право на покупку іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку резидентами при здійсненні неторгових операцій?

Схожі:

10. фінансові послуги на валютному ринку icon4. Фінансові послуги торговців цінними паперами та зберігачів
Згідно з тогами чинного законодавства, професійні учасники фондового ринку мають бути членами хоча б однієї професійної організації,...
10. фінансові послуги на валютному ринку iconТема. Недержавні фінансові фонди План
Діяльність нпф регулюється Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (2003 р.), "Про фінансові послуги та державне регулювання...
10. фінансові послуги на валютному ринку iconСклад та структура інформаційного споживчого ринку
Диференціація споживчих вимог є базою сегментації ринку. Під сегментацією ринку розуміють поділ ринку на окремі частини (сегменти)...
10. фінансові послуги на валютному ринку iconПлан: Сутність та види валютного ринку. 2
Модуль І. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура. Моделювання взаємодії фінансових ринків
10. фінансові послуги на валютному ринку icon1. Валютно-фінансові операції, що здійснюються на національних, міжнародних...
Проблеми та напрями формування ринку фінансово-банківських послуг в умовах глобалізації 24
10. фінансові послуги на валютному ринку icon3. фінансові посередники
Ключові поняття: фінансові посередники, банківська система, небанківські фінансові інститути, контрактні інститути, лізинг, факторинг,...
10. фінансові послуги на валютному ринку iconЕкзаменаційні питання з дисципліни "Економіка підприємств" спеціальність...
Поняття ринку. Суб'єкти І об'єкти ринкових відносин. Структура ринку. Функції ринку. Шляхи переходу до ринку
10. фінансові послуги на валютному ринку iconМ розділ 4 аркетингова товарна політика
Товар – це все, що призначене для задоволення певної потреби І пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні...
10. фінансові послуги на валютному ринку iconТема Фінансові посередники грошового ринку Лекція 25 (2 год.) Мета заняття
Мета заняття: формування у студентів сучасного економічного мислення щодо функції кредитної та банківської системи, ознайомити з...
10. фінансові послуги на валютному ринку iconТематичний план для самостійного вивчення студентами заочної форми...
Поняття «ринок робочої сили». Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропозиція,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка