Тести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"
Скачати 257.2 Kb.
НазваТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"
Дата конвертації20.07.2013
Розмір257.2 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Астрономія > ДокументыТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія і стандартизація".
Спеціальність "ТБКВМ".
Об'єкт стандартизації - це:

 1. продукція, процес, послуга;

 2. процес;

 3. продукція;

 4. послуга.


ДСТУ 1.0 установлює:

 1. мету, принципи стандартизації, категорії НД та види стандартів;

 2. мету, основні принципи створення НД та класи стандартизації;

 3. мету та основні принципи стандартизації.

 4. мету стандартизації;


Стандартизація є:

 1. регіональною;

 2. національною і державною;

 3. міжнародною;

 4. міжнародною, регіональною, національною і державною.


Уніфікація – це:

 1. вибір оптимальної кількості і різновидів продукції;

 2. сукупність взаємозв'язаних стандартів;

 3. відсутність недопустимою ризику;

 4. придатність одного виробу заміси, іншого


Нормативні документи розподіляють на:

 1. ДСТУ, ГСТУ, СТТУ, ТУУ, СТП;

 2. ДСТУ, ГСТУ, СТТУ;

 3. ДСТУ, ГСТУ;

 4. ДСТУ, СТТУ


Існують такі види стандартів:

 1. основоположні, на продукцію і послуги;

 2. на процеси та продукцію;

 3. основоположні, на процеси, методи контролю, на продукцію і послуги;

 4. методи контролю.


Державний нагляд за додержанням стандартів здійснюють:

 1. Держстандарт України;

 2. територіальні органи Держстандарту;

 3. Держстандарт та його територіальні органи;

 4. центри стандартизації.


Обов'язкові вимоги стандартів України:

 1. вимоги безпечності продукції, вимоги ТБ;

 2. безпечність продукції, вимоги ТБ, метрологічні норми, технічна єдність;

 3. вимоги ресурсозбереження, метрологічні норми, технічна єдність;

 4. вимоги ТБ, безпеки і гігієни


Вимоги стандарту України є обов'язковими для:

 1. підприємств України та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

 2. підприємств України та країн СНД;

 3. України, СНД та закордонних виробників;

 4. іноземних виробників.


Комплекс стандартів - це:

 1. сукупність стандартів із взаємопогодженими вимогами;

 2. сукупність стандартів;

 3. система стандартів;

 4. сукупність стандартів із спільним об'єктом стандартизації.


Державний стандарт України - це:

 1. стандарт, затверджений Кабінетом міністрів України;

 2. стандарт, затверджений Мінбудархітектури України;

 3. стандарт, затверджений Держкомітетом України по стандартизації;

 4. стандарт, прийнятий національним органом з стандартизації.


Державні стандарти, затверджені Держстандартом України, мають індекс:

 1. ДК;

 2. ГОСТ;

 3. ГСТУ;

 4. ДСТУ, ДСТУ Б, ДСТУ ІSО;

 5. ДСТУ


Номер НД може складатися з:

 1. цифр, розділених крапкою або тире;

 2. букв та цифр;

 3. цифр;

 4. букв.


Позначення республіканських стандартів подані:

 1. з індексом ДСТУ;

 2. з індексом РСТ УССР;

 3. з індексом РСТ;

 4. без індексу;

 5. РСТ України


Літерою Е позначаються стандарти на продукцію для:

 1. внутрішнього ринку;

 2. експорту;

 3. зовнішнього ринку;

 4. внутрішнього та зовнішнього ринку;

 5. експорту та внутрішнього ринку


Рекомендовані вимоги державних стандартів України є обов'язковими, якщо:

 1. це передбачено чинними законодавчими актами;

 2. продукція є небезпечною для життя і здоров'я людини;

 3. ці вимоги включено до договорів на розроблення та виготовлення продукції;

 4. вини містять вимоги ТБ, безпеки і гігієни.


Вимоги стандартів є обов'язковими для:

 1. громадян;

 2. громадян, підприємств, установ, організацій;

 3. українських і закордонних підприємств;

 4. відомств.


Технічне завдання на розробку стандарту складається з:

 1. мети і завдання розробки;

 2. підстави, мети, характеристики об'єкта, джерел інформації, додатків;

 3. підстави, терміну розробки;

 4. джерел інформації


У розділі "Джерела інформації" зазначаються основні джерела:

 1. ДСТУ;

 2. нормативні акти

 3. нормативні акти, ДСТУ, міжнародні стандарти, звіти, наукова література;

 4. нормативні акти, ДСТУ, міжнародні та регіональні звіти;


Документація, що повинна бути надана разом з проектом стандарту

 1. перелік організацій, з якими узгоджений проект стандарту;

 2. технічне завдання на розробку та акт експертизи;

 3. пояснювальна записка, копія технічного завдання, протокол засідання ТК та зведення відгуків;

 4. супровідний лист за підписом голови ТК.


Інформація про видання стандартів публікується в:

 1. Держстандарті України;

 2. Урядовому кур'єрі;

 3. щомісячному інформаційному покажчику стандартів;

 4. деяких друкованих виданнях


Перевірку стандартів здійснює:

 1. органи Держадміністрації;

 2. Мінбудархітектури;

 3. ТК або організація-розробник стандарту;

 4. Держспоживстандарт України


Порядок перегляду стандартів полягає у:

 1. розробленні нових стандартів та підготовці пропозицій щодо перегляду взаємопов'язаних НД;

 2. підготовці пропозицій щодо його доцільності;

 3. розробленні нових стандартів;

 4. внесенні нових пропозицій; внесенні вимог і норм з безпеки


Інформація про скасування стандарту публікується в інформаційному покажчику:

 1. за 3 місяці до скасування;

 2. за рік до скасування;

 3. за тиждень до скасування;

 4. за місяць до скасування


Документ, що скасується, подається до органів реєстрації не пізніше:

 1. 2 тижнів до скасування;

 2. 6 місяців до його скасування;

 3. 3 місяців до його скасування;

 4. місяця до скасування


Перевірку стандартів здійснюють:

 1. кожен рік;

 2. один раз в 5 років;

 3. 2 рази на рік;

 4. 1 раз в квартал


У розділі "Етапи робіт і терміни їх виконання" зазначають:

 1. етапи роботи, термін виконання, результати етапу;

 2. етапи роботи;

 3. термін виконання;

 4. результати роботи


Розділ "Додаткові вказівки" включають до технічного завдання в разі:

 1. розсилання проекту стандарту на відгук;

 2. потреби викладення додаткових вимог розробника;

 3. доопрацювання проекту стандарту;

 4. узгодження проекту стандарту


Пояснювальна записка до проекту стандарту повинна бути підписана:

 1. розробником ДСТУ;

 2. головою ТК, керівником організації-розробника;

 3. головою ТК;

 4. Мінбудархітектури


Категорія нормативного документа, що встановлює вимоги до об'єктів стандартизації:

 1. контракт;

 2. директивний документ;

 3. технічні умови;

 4. технічні вимоги.


Нормативний документ, що встановлює вимоги до конкретної продукції (моделі, марки), послуг і реалізує стосунки між постачальником (розробником, робітником) і споживачем (замовником) продукції, послуг - це:

 1. технічні умови;

 2. державні стандарти;

 3. галузеві стандарти;

 4. державні класифікатори.


Державні стандарти на продукцію поділяються на такі види:

 1. науково-технічної експертизи;

 2. параметри та розміри;

 3. технічні завдання;

 4. правової експертизи.


Вид державного стандарту на продукцію:

 1. марка;

 2. методи контролю;

 3. контракт;

 4. технічне завдання.


ТУ розробляють на:

 1. один конкретний виріб та одну послугу;

 2. один конкретний виріб, декілька конкретних виробів;

 3. матеріал та речовину;

 4. один конкретний виріб, матеріал, речовину, одну послугу.


Термін введення в дію ТУ встановлює підприємство, яке:

 1. експортує продукцію;

 2. розробляє продукцію;

 3. випускає продукцію;

 4. імпортує продукцію.


Кінцеву редакцію проекту державного стандарту подають на затвердження разом з:

 1. копією технічного завдання;

 2. загальними технічними умовами;

 3. контрактом;

 4. зразком-еталоном і технічним описом зразка.


Територіальні органи Держстандарту України проводять державну реєстрацію ТУ (змін до них) від часу надходження протягом:

 1. 10 днів;

 2. 1 доби;

 3. 15 днів;

 4. 1 місяця.


Вписувати в ТУ окремі слова та умовні позначення, а також виконувати схеми та рисунки необхідно:

 1. чорним чорнилом, пастою чи тушшю;

 2. чорною пастою;

 3. тушшю;

 4. чорнилом.


Зміни до ТУ узгоджують з:

 1. торговельними фірмами;

 2. організаціями-виробниками;

 3. організаціями, які раніше узгодили ТУ;

 4. організаціями-експортерами.


Термін узгодження ТУ та змін до них не повинен перевищувати з дня їх одержання від підприємства-виробника:

 1. 1 тиждень;

 2. 10 днів;

 3. 15 днів;

 4. 1 місяць.?


Не підлягають державній реєстрації ТУ на:

 1. сувеніри, відходи;

 2. сувеніри та вироби народних художніх промислів (крім виробів з дорогоцінних металів);

 3. складні частини виробу, одиничне виробництво;

 4. дослідні зразки;

 5. усе перераховане разом.


Після закінчення терміну дії ТУ державна реєстрація ТУ підлягає анулюванню органом, який зареєстрував документ, протягом:

 1. півроку;

 2. 1 місяця;

 3. трьох місяців;

 4. 15 днів.


Термін введення в дію ТУ встановлює:

 1. розробник;

 2. ТУ не має терміну дії;

 3. підприємство і розробник;

 4. організація.


Державну реєстрацію ТУ здійснюють:

 1. органи Держстандарту України;

 2. підприємства;

 3. міністерство;

 4. відомства.


Стадії розроблення ТУ здійснюються згідно з:

 1. ДСТУ 1.3:2004;

 2. ГОСТ 2.105;

 3. ГОСТ 2.103;

 4. ДСТУ 1.5-93.


ТУ допускається не розробляти:

 1. якщо продукція не розроблена;

 2. термін введення в дію ТУ встановлює підприємство;

 3. якщо це узгоджено в стандартах;

 4. в усіх перерахованих випадках.


Останньою сторінкою ТУ повинен бути:

 1. "листок реєстрації змін";

 2. зміст;

 3. класифікатор;

 4. вільне місце розміром 90×45.


Внесення змін до ТУ проводяться згідно з:

 1. ГОСТ 2.102;

 2. ДСТУ 1.3:2004;

 3. ГОСТ 2.503;

 4. ДСТУ 1.5-93.


Що таке сертифікат відповідності?

 1. документ, що дає право випуску продукції

 2. документ, який вказує, що продукція відповідає вимогам чинних нормативних документів

 3. документ, який вказує, що продукція є безпечною для життя і здоров'я людей

 4. документ, який вказує, що продукція може бути продана або використана в межах України


Дати пояснення поняття "третя сторона".

 1. орган державної або недержавної форми власності, який визнається незалежним від виробника (постачальника) та споживача в адміністративному і фінансовому плані і не має зацікавленості в результатах своєї діяльності

 2. орган виключно державної форми власності, який визнається незалежним від виробника (постачальника) та споживача в адміністративному і фінансовому плані

 3. орган виключно недержавної форми власності, який визнається незалежним від виробника (постачальника) та споживача в адміністративному і фінансовому плані

 4. орган державної або недержавної форми власності, який визнається незалежним від виробника (постачальника) та споживача в фінансовому плані

 5. орган державної або недержавної форми власності, який визнається незалежним від виробника (постачальника) та споживача в фінансовому плані


Що таке обов'язкова та добровільна сертифікація?

 1. обов'язкова сертифікація здійснюється виключно над продукцією, яка за міжнародними нормами є небезпечною для життя та здоров'я людей та оточуючого середовища, а добровільна над продукцією, яка не має такого впливу

 2. обов'язкова сертифікація здійснюється виключно над харчовою і косметичною продукцією, а добровільна над рештою продукції

 3. обов'язкова сертифікація здійснюється над продукцією, на яку поширюються обов'язкові вимоги чинних нормативних документів, а добровільна над продукцією, на яку такі вимоги не поширюються

 4. обов'язкова сертифікація здійснюється виключно над продукцією, яка вважається споживачами небезпечною для життя та здоров'я людей та оточуючого середовища, а добровільна над продукцією, яка не має такого впливу


Яким чином продукція визначається як така, що підлягає обов'язковій сертифікації?

 1. обов'язковій сертифікації підлягає продукція, яка вважається виробником небезпечною для життя та здоров'я людей та оточуючого середовища

 2. обов'язковій сертифікації підлягає виключно харчова і косметична продукція

 3. обов'язковій сертифікації підлягає продукція, яка вважається споживачами небезпечною для життя та здоров'я людей та оточуючого середовища

 4. обов'язковій сертифікації підлягає продукція, яка зазначена в Переліку продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації


Хто здійснює в Україні обов'язкову сертифікацію та випробування продукції?

 1. Держбуд України

 2. Українська асоціація якості

 3. УкрСЕПРО

 4. Випробувальні центри і випробувальні лабораторії


Який найбільший строк дії сертифіката відповідності на продукцію?

 1. 3 роки

 2. 1 рік

 3. 2 роки

 4. 5 років


Що таке схема (модель) сертифікації?

 1. сукупність операцій, які проводяться в системі УкрСЕПРО для встановлення відповідності продукції

 2. послідовність процедур, які виконуються органом з сертифікації для визначення якості продукції

 3. послідовність процедур, які виконуються випробувальним центром для визначення якості продукції

 4. графічне зображення послідовності робіт, виконуваних при сертифікації.


Які операції проводяться при сертифікації?

 1. оцінювання стану виробництва та випробування продукції

 2. тільки випробування продукції

 3. попереднє оцінювання стану виробництва, випробування продукції, подальший атестаційний контроль за продукцією та виробництвом

 4. оцінювання стану виробництва, випробування продукції та аналіз ринку


Які знаки відповідності чинні на території України? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 1. 2, 3, 5, 6

 2. 3, 5, 6

 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 4. 1, 3, 5, 6

 5. 1, 2, 3


Знаком маркується:

 1. продукція, яка випускається в Україні, на яку поширюються обов‘язкові вимоги і яка відповідає цим вимогам

 2. продукція, яка випускається в Україні або за її межами, на яку не поширюються обов‘язкові вимоги і яка відповідає усім необов‘язковим вимогам

 3. продукція, яка випускається в Україні або за її межами, на яку поширюються обов‘язкові вимоги і яка відповідає цим вимогам

 4. продукція, яка випускається за межами України, на яку поширюються обов‘язкові вимоги і яка відповідає цим вимогам


Які існують методи випробування продукції?

 1. випробування кожного екземпляру продукції

 2. випробування усієї партії продукції

 3. випробування вибірки з партії продукції

 4. випробування типу

 5. усе, зазначене в б) - г)

 6. усе зазначене в а) - г)


Ліцензія, яка надається при сертифікації, надає:

 1. право продажу продукції в Україні та за її межами

 2. право випуску продукції за межами України

 3. право випуску продукції в Україні

 4. право продажу продукції в Україні

 5. право маркування продукції, що пройшла сертифікацію, відповідним знаком відповідності


При сертифікації випробування здійснюються:

 1. до отримання першого негативного результату

 2. в повному об‘ємі над усією групою зразків незалежно від проміжних результатів

 3. спочатку над першою половиною зразків, а в разі позитивного результату - над рештою

 4. незалежним випробувальним центром для кожного зразка продукції


Перші 5 членів ряду Ренара R10 утворюються наступним чином:


Перші 5 членів ряду Ренара R40 утворюються наступним чином:


Члени ряду Ренара R80 з 20-го по 25-й утворюються наступним чином:
Члени ряду Ренара R40 з 15-го по 20-й утворюються наступним чином:
Що таке обмежені ряди чисел і як вони утворюються?

 1. обмежені ряди утворюються шляхом обмеження тільки верхньої межі ряду Ренара R10

 2. обмежені ряди утворюються шляхом обмеження верхньої та/або нижньої межі рядів Ренара R5, R10, R20, R40

 3. обмежені ряди утворюються шляхом обмеження тільки нижньої межі рядів Ренара R5, R10, R20, R40

 4. обмежені ряди утворюються шляхом обмеження верхньої та/або нижньої межі ряду нормальних лінійних розмірів


Розшифрувати запис R10 (1,25 …):

 1. це вибірковий ряд, утворений з ряду Ренара R10

 2. це обмежений ряд, утворений з ряду Ренара R10 шляхом обмеження нижньої межі і який обов’язково повинен включати значення 1,25

 3. це ряд Ренара R10, який може включати усі члени, крім 1,25

 4. це обмежений ряд, утворений з ряду Ренара R10 шляхом обмеження нижньої межі і який не повинен включати значення 1,25


Що таке вибіркові ряди переважних чисел і як вони утворюються?

 1. вибіркові ряди утворюються шляхом вибору з основних рядів Ренара R5, R10, R20, R40 кожного n-го елемента ряду, який вказаний в позначенні вибіркового ряду

 2. вибіркові ряди утворюються шляхом вибору з ряду Ренара R10 першого і останнього елементів ряду

 3. вибіркові ряди утворюються шляхом обмеження тільки нижньої межі рядів Ренара R5, R10, R20, R40

 4. вибіркові ряди утворюються шляхом вибору з ряду нормальних лінійних розмірів кожного n-го елемента ряду, який вказаний в позначенні вибіркового ряду


Вказати перші п'ять членів ряду R20/3.


Координаційні розміри елементів можуть бути:

 1. суцільними, адитивними та основними

 2. адитивними та адитивними з роздільними елементами

 3. суцільними, адитивними та адитивними з роздільними елементами

 4. суцільними, адитивними та просторовими


Чим відрізняються адитивні координаційні розміри від координаційних розмірів з роздільними елементами?

 1. відрізняються тим, що координаційні розміри з роздільними елементами мають один або два спільних елементи з сусідніми координаційними просторами

 2. відрізняються тим, що координаційні розміри з роздільними елементами мають заповнювати два або три сусідніх координаційних простори

 3. відрізняються на величину зазору-шва

 4. відрізняються величиною координаційного простору

 5. відрізняються кількістю координаційних елементів


В чому відмінність між координаційними і конструктивними розмірами елементів?

 1. відрізняються кількістю конструктивних та координаційних елементів

 2. відрізняються на величину зазору-шва

 3. відрізняються величиною координаційного простору

 4. відрізняються кількістю координаційних елементів


Що таке основний модуль?

 1. це модуль, який дорівнює 1000 мм

 2. це модуль, який дорівнює 10 мм

 3. це модуль, який дорівнює 100 мм

 4. це модуль, який отримується з рядів переважних чисел Ренара

 5. це модуль, який використовується для призначення розмірів конструктивних елементів


Які похідні модулі Ви знаєте?

 1. суцільні, основні, укрупнені та дробові

 2. основні, укрупнені та дробові

 3. укрупнені та дробові

 4. адитивні, укрупнені та дробові


Як утворюють укрупнені модулі?

 1. 1М, 5М, 10М, 15М, 30М, 50М

 2. 3М, 6М, 12М, 15М, 30М, 60М

 3. 1М, 2М, 6М, 12М, 15М, 30М

 4. 3М, 6М, 12М, 15М, 30М, 60М, 100М


Вкажіть, яка з наведених груп модулів є повною групою

 1. 3М, 6М, 12М30М, 60М

 2. 3М, 6М, 12М, 60М

 3. 3М, 12М, 30М, 60М

 4. 6М, 12М, 60М, 120М


Вкажіть принцип утворення груп модулів

 1. значення приймаються з укрупнених модулів, таким чином, щоб кожен наступний модуль кратний усім попереднім

 2. модулі вибираються за найбільшим загальним множником

 3. значення приймаються з дробових і укрупнених модулів, шляхом відбору кожного другого елементів

 4. значення приймаються з укрупнених модулів, таким чином, щоб усі модулі були кратні один одному


Як визначити допуск через одиницю допуску?


Одиниця допуску залежить від:

 1. методів виконання вимірювань

 2. типу допуску і величини розміру

 3. класу точності виробу

 4. наявних засобів вимірювань


Коефіцієнт точності у визначенні допуску залежить від:

 1. кількості прийомів вимірювань під час виробництва

 2. допуску

 3. класу точності деталі

 4. кваліфікації обслуговуючого персоналу


В яких випадках використовуються допуски форми і взаємного розташування поверхонь.

 1. коли необхідно встановити додаткову точність виконання операцій

 2. коли неможливо перевірити якість виконання робіт шляхом вимірювання тільки лінійних розмірів елементів

 3. тільки коли треба отримати числове значення точності виготовлення елементів конструкції

 4. тільки коли треба отримати числове значення точності виконання розбивочних та монтажних робіт


Який з параметрів визначає величину допуску площинності?

 1. ЕХ

 2. Н

 3. А (при А > В)

 4. В (при А > В)


Оцінювання постачальника (субпідрядника) виконується на наступних етапах забезпечення якості продукції:

 1. на етапі закупівлі

 2. на етапі планування та розроблення процесів

 3. на етапі виробництва

 4. на етапі перевірка


При виконанні функцій забезпечення якості на етапі "Перевірка" проводять такі основні види контролю, випробувань та обстежень:

 1. контроль готової продукції та її випробування;

 2. контроль параметрів обладнання, оснащення, інструменту, систем енергозабезпечення та виробничого середовища, систем транспортування;

 3. вхідний контроль та контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, деталей, складальних одиниць у процесах їх зберігання, транспортування;

 4. метрологічний контроль та нагляд

 5. усе, зазначене в а) – в)

 6. усе, зазначене в а) – г)


Допуск, що зображений на рисунку, називається допуском:

 1. передачі висотних позначок

 2. перпендикулярності осей

 3. прямолінійності

 4. створноті


Допуск, що зображений на рисунку, називається допуском:

 1. перпендикулярності осей

 2. прямолінійності

 3. передачі висотних позначок

 4. створноті


В яких випадках використовуються допуски форми і взаємного розташування поверхонь.

  1. тільки коли треба отримати числове значення точності виготовлення елементів конструкції

  2. коли необхідно встановити додаткову точність виконання операцій

  3. коли неможливо перевірити якість виконання робіт шляхом вимірювання тільки лінійних розмірів елементів

  4. тільки коли треба отримати числове значення точності виконання розбивочних та монтажних робітЕталони одиниць фізичних величин поділяються за рівнем точності відтворення фізичних одиниць на

 1. міжнародний, вихідний, первинний, вторинний, робочий

 2. міжнародний, міждержавний, первинний, вторинний, вихідний, робочий

 3. міждержавний, первинний, вторинний, вихідний, робочий

 4. міжнародний, первинний, вторинний, вихідний, робочий


Повірка засобів вимірювальної техніки виконується для:

 1. встановлення градації параметрів розмірної величини

 2. встановлення точності вимірювань даним приладом

 3. встановлення систематичної похибки вимірювань даним приладом

 4. врахування похибки вимірювань даним приладом в подальшій роботі

 5. все, перераховане вище

 6. все, перераховане в б) – г)


Який з пунктів не є методом компарування рулеток:

 1. на стандартному компараторі

 2. за допомогою штрихового метра

 3. порівнянням рулетки, що компарується з еталонною рулеткою

 4. з використанням вторинного еталона


Рівняння штрихового метра використовується для:

 1. визначення похибки знімання показань

 2. визначення середньоквадратичної похибки усієї серії дослідів

 3. приведення довжини штрихового метра до температури вимірювань

 4. перерахунку довжини штрихового метра до вологості в приміщені

 5. визначення мінімальної кількості прийомів вимірювань


На розміри пуансона не впливає

 1. температурні коливання

 2. усадка матеріалу

 3. попереднє напруження арматури

 4. зношування


Із збільшенням класу точності виробу допуск на виконання розміру:

 1. зменшується

 2. збільшується

 3. не змінюється


Чи треба визначати температуру виконання вимірювань штриховим метром

 1. треба, якщо температура вимірювань більше 20°С

 2. треба, якщо температура вимірювань менше 20°С

 3. треба обов’язково

 4. не треба

 5. треба, якщо вологість в приміщені більше 65%


З двох деталей з розмірами 3500 – 3S5 та 3500 – О4 точніше виготовлена деталь:

 1. балка

 2. отвір

 3. їх точність однакова


Номінальний розмір панелі по довжині Lн = 3000 мм; допуск на виконання цього розміру Т=6 мм. Чи є виріб із довжиною L = 3006 мм годним, якщо верхнє відхилення es і нижнє відхилення ei розташовані симетрично відносно лінії номіналу

 1. так, є годним, якщо температура в приміщенні становить 20°С

 2. так, є годним

 3. ні, не є годним

 4. так, є годним, якщо температура в приміщенні не перевищує 20°С


Граничні значення довжини панелі становлять 4887 і 4909 мм. Допуск на виконання цього розміру становить:

 1. 12 мм

 2. 15 мм

 3. 22 мм

 4. 22 см

Таблиця

оцінювання тестових завданьКількість правильних відповідей

Оцінка

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

86-97

4,75-5,0 (А)

5(відмінно)

71-85

4,25 (В)

4 (добре)

61-70

3,75 (С)

4 (добре)

51-60

3,25 (Д)

3 (задовільно)

41-50

3,0 (Е)

3 (задовільно)

0-40

2,0 (FX)

2 (незадовільно)Схожі:

Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconТести для перевірки знань з дисципліни "Метрологія І стандартизація". Спеціальність "тбквм"

Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconКонспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»
Документознавство та інформаційна діяльність”, 1601 “Інформаційна безпека”, 0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”, 0915 “Комп’ютерна...
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconТести для перевірки знань студентів з оперативної хірургії, анестезіології...
Рідина, яку не можна використовувати для внутрішньовенних інфузій при лікуванні шоку
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconМалиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація І...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconОцінювання знань з дисципліни "Програмування" (3 семестр)
Підведення результатів перевірки знань за кожен модуль проводяться на 9-му та 19-ому тижнях
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconПлан Завдання І зміст перевірки та оцінки результатів на­вчання....
Методика створення тес­тових завдань із правознавства та використання їх під час перевірки знань
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconПерелік тем завдань Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму...
Вимірювання параметрів комплексного опору (імпедансу) та комплексної провідності (адмітансу)
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconПерелік Питань, які виносяться на екзамен з курсу Метрологія, стандартизація...
Похибки вимірювань: систематичні І випадкові, основні І додаткові, абсолютна І відносна, методична й інструментальна
Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconМіжнародна стандартизація стандартизація, участь в якій є доступною...

Тести для перевірки знань з дисципліни \"Метрологія І стандартизація\". Спеціальність \"тбквм\" iconТести з дисципліни «Економіка підприємства» з навчальної дисципліни...
Згідно із Господарським кодексом України до суб'єктів малого підприємництва відносяться
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка