Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Скачати 333.76 Kb.
НазваТема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2
Сторінка3/3
Дата конвертації10.07.2013
Розмір333.76 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Астрономія > Документы
1   2   3Перехід від астрономічного азимуту до геодезичного азимуту здійснюється за формулоюде - складова відхилення прямовисної лінії в першому вертикалі;

 - широта пункту спостережень.
^ Вирахування дирекційного кута.
Перехід від геодезичного азимуту до дирекційного кута здійснюється за формулою:

 = АГ - ,
де  - зближення меридіанів:
 = (L - L0)sin B,
де B, L -геодезичні координати пункту спостережень.

Для забезпечення необхідної точності при визначенні астрономічного азимуту в межах  10-60, достатньо використовувати для визначення  координати зняті з топографічної карти з точністю  2-5.

В залежності від замовлення та отриманого завдання військам можуть видаватися як астрономічні азимути напрямків так і геодезичні азимути, і дирекційні кути напрямків.

Примітка: якщо, заняття проводилось в класі без польових спостережень, розрахунки проводити згідно Додатка № 2.

3. Порядок обчислення азимута із спостережень по висотам та за годинним кутом світил.

Польові спостереження при визначенні азимута по висоті Сонця з точністю 60 .

Перед спостереженням кожного прийому теодоліт ретельно горизонтують. В ході спостережень бульбашка рівня при алідаді горизонтального кругу не повинна відхилятися від середини більше ніж на 2 поділку.

Викладач контролює роботу обслуг, зміну спостерегачів, порядок роботи і дисціпліну в групі.

^ Азимут за годинним кутом Сонця можна визначати при висоті Сонця (h) не більше 50. Найбільш вигідними для спостережень є ранкові

та вечірні години. Починати спостереження можна не раніше ніж через 30 хв. Після сходження Сонця та закінчувати не пізніше ніж за 30 хв. До заходу Сонця.

Для регістрації моментів спостережень застосовуються двострілкові секундоміри типу 51СД, або годинники зі стабільним годинним ходом, які встановлюються за Київським часом. Поправку годинника слід визначати з прийому сигналів точного часу за сигналами широкомовних станцій (6 сигналів) не рідше ніж через 2 години.

Перед спостереженням кожного прийому теодоліт ретельно горизонтують, а в процесі спостережень слідкують за тим, що би бульбашка рівня при алідаді горизонтального кругу відхилялася від середини не більше ніж на 2 поділки.

^ Астрономічний азимут за висотою Сонця можна визначати з точністю 30 та 60 в ранкові та вечірні години на висоті Сонця . Не дозволяється спостерігати Сонце в наступні години за місцевим часом:

від 10 до 14 години на широтах 20-40;

від 9 до 15 годин 40-60

від 8 до 16 години 60.
Місцевий час вираховується за формулою:для м. Львова .

Тобто у Львові в зимку Сонце в цьому способі можна спостерігати до 9.30 і з 15.30 за Київським часом.

Для спостережень потрібно мати годинник поправка якого відносно Київського часу відома з похібкою не більшою за 2 хв.

Перед кожним прийомом спостережень теодоліт ретельно готується. Під час спостережень слідкують за тим, щоби бульбашка рівня відхилювалась від середини не більше ніж на 2 поділки.

Спостереження на Сонце обов’язково ведуть з затемненим світлофільтром.

Кожний прийом спостережень ведеться у такій послідовності:

  • наводять при КЛ(КП) центральну вертикальну нитку сітки ниток на земний предмет, беруть відлік з ГК;

  • наводять при КЛ(КП) зорову трубу на Сонце (при цьому одягають світлофільтр), підводять горизонтальну нитку сітки ниток наводящим гвинтом обертання зорової труби до нижнього (верхнього) краю зображення диску Сонця та обертанням гвинта утримують його на цій нитці до моменту торкання зображення диску Сонця до центральної вертикальної нитки сітки ниток; фіксують момент торкання за годинником, знімають відліки з горизонтального кругу та вертикального кругу (обов’язково з’єднують зображення кінців бульбашки контактного рівня);

  • переводять зорову трубу через зеніт та візують при КП(КЛ) на Сонце, беруть відліки як і при КЛ(КП), але при цьому Сонце повинно лежати в діаметрально протилежному положенні;

  • наводять зорову трубу на земний предмет і беруть відліки як і при КЛ(КП).

Взаємне положення Сонця та горизонтальної та вертикальної ниток сітки ниток обов’язково повинні замальовуватися в польовому журналі.

Вході спостережень слід чітко дотримуватись правила: в першому напівприйомі фіксувати нижній та правий краї диску Сонця, а в другому напівприйомі - верхній та лівий краї.

Один раз за період спостережень вимірюють та записують в польовий журнал температуру та атмосферний тиск повітря.
^ Зразок запису спостережень в польовому журналі
ОРП-І

Теодоліт ТБ-1 № 09320

11.11.1995 р. t = -3C P=747мм рт.ст.

Прийом 1Об’єкт спосте-реження

Відлік з годинника

Відлік з вертикаль-ного кругу

Відлік з горизонталь-ного кругу


Примітки

КЛ

ОРП-ІІ


14h30m


64 20 10

10

10

0 14 35

37

36

333 06 33

33

33

_М= 01438

N=333 22 20

Q= 26 52 18

КП


ОРП-ІІ

14 36
Tc=14 33

u= 0

Tk=14 33

294 25 36

37

36

153 38 06

08

07

180 14 40

40

40

_h=25 02 43 = 2 02

h= 25 00 41


Обробку спостережень в польовому журналі виконують в послідовності:де Тс - середній момент спостережень Сонця в прийомі;

u - поправка годинника для моменту Тс відносно Київського часу;де М - середнє з відліків з ГК при наведенні зорової труби при КЛ та КП на земний предмет;

N - середнє з відліків з ГК при наведенні зорової труби при КЛ та КП на Сонце;де h’ - середня висота Сонця в момент спостережень,-поправка за рефракцію вибирається з таблиці №11а Каталога;
2.Обчислення астрономічного азимуту і перехід до дирекційного кута за допомогою ЕОМ. Ознайомлення з нормативом №35.

Азимут напрямку на земний предмет з одного прийому спостережень вираховують за формулою:де а - азимут Сонця.Знак «+» перед а береться, якщо Сонце спостерігалось зранку, «-» -якщо ввечері.де - годинна зміна схилення

Кінцеве значення азимуту напрямку на земний предмет вираховується як середнє арифметичне з окремих прийомів.

^ Зразок вирахування астрономічного азимуту за висотою Сонця.

  1. р.

Позначення

Вирахування

І


ІІ215150


- 21,6


- 5 14


21 46 36


62 50 01
h

25 00 41


0,88968
sin h

0,42280
x

0,37616


0,37099


- 0,00517


0,45658
cosh

-0,90622
y

0,41376
cos a

-0,01250
a

90 42 58
a

269 17 02
Q

26 52 18
A

296 09 20

Перехід від астрономічного азимуту до геодезичного азимуту здійснюється за формулоюде - складова відхилення прямовисної лінії в першому вертикалі;

 - широта пункту спостережень.
^ Вирахування дирекційного кута.
Перехід від геодезичного азимуту до дирекційного кута здійснюється за формулою:

 = АГ - ,
де  - зближення меридіанів:

 = (L - L0)sin B,
де B, L -геодезичні координати пункту спостережень.

Для забезпечення необхідної точності при визначенні астрономічного азимуту в межах  10-60, достатньо використовувати для визначення  координати зняті з топографічної карти з точністю  2-5.

В залежності від замовлення та отриманого завдання військам можуть видаватися як астрономічні азимути напрямків так і геодезичні азимути, і дирекційні кути напрямків.

Примітка: якщо, заняття проводилось в класі без польових спостережень, розрахунки проводити згідно Додатка №1.

4.Обчислення астрономічного азимуту і перехід до дирекційного кута за допомогою ЕОМ. Ознайомлення з нормативом №35.
Обчислення азимуту виконують в такій послідовності:

A = a + Q
Азимут Сонця (а) вираховують за формулою:Знак «+» перед а береться, якщо Сонце спостерігалось ранком та “-“ - ввечері.

Чверть (І чи ІІ), в якій лежить азимут Сонця, визначається за знаком ctg a’

Годинний кут Сонця вираховують за формулою

де - годинний кут Сонця в 0h всесвітнього часу на меридіані Гринвіча, вибирають з таблиці 1 Каталога

- годинна зміна ;

 - довгота пункту спостережень.

Схилення вираховують за формулою:де  - схилення Сонця в 0h всесвітнього часу вибирають з табл. № 1 Каталога.

- годинна зміна

Кінцеве значення азимута вираховують як середнє арифметичне з окремих прийомів.
Зразок обчислення астрономічного азимуту за годинним кутом Сонця.

11.05. 2009 р.

Позначення

Вирахування

І


ІІ

Тк

19h30m22,5s


21 33 50


- 23,4


16,51


- 6 26,3


212724


11h54m12s


16 30 22,5


2 35 10


6 59 40,2


104 55 03


61 20 35


0,87751


-0,26641
x

-0,23378
cos 

0,47956


0,39304
y

0,18849


0,96630
ctg a

0,42884
a

664718
a

293 12 42
Q

91 46 19
A

24 59 01
Aсер.
Перехід від астрономічного азимуту до геодезичного азимуту здійснюється за формулоюде - складова відхилення прямовисної лінії в першому вертикалі;

 - широта пункту спостережень.


^ Вирахування дирекційного кута.

Перехід від геодезичного азимуту до дирекційного кута здійснюється за формулою:

 = АГ - ,

де  - зближення меридіанів:

 = (L - L0)sin B,

де B, L -геодезичні координати пункту спостережень.

Для забезпечення необхідної точності при визначенні астрономічного азимуту в межах  10-60, достатньо використовувати для визначення  координати зняті з топографічної карти з точністю  2-5.

В залежності від замовлення та отриманого завдання військам можуть видаватися як астрономічні азимути напрямків так і геодезичні азимути, і дирекційні кути напрямків.

Примітка: якщо, заняття проводилось в класі без польових спостережень, розрахунки проводити згідно Додатка №1.
Заключна частина - 10хв.


  1. Підвести підсумок заняття, оголосити оцінки за опитування,.Відповісти на запитання студентів.

  2. Дати завдання на самостійну підготовку.

  • навчальний посібник «Визначення азимутів напрямків з астрономічних спостережень»;

  • керівництво РАГР-2 ст. 136- 139;


1   2   3

Схожі:

Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconТема №5: Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Т е м а №5: Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconТема №5: Засоби автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Т е м а №5: Засоби автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconТема № Прилади для лінійних вимірів, які застосовуються у військах Заняття 3
На першому навчальному місці відпрацьовуються повірки дослідження віддалемірів ст-5 110 хв
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 icon2. Основні види приладів, що застосовуються для лінійних вимірів
Навчальний посібник “Електронні віддалеміри, які застосовуються у військах”. вид. 1989 р
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconТема №3: Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті
Удосконалювати знання студентів при проведенні вимірів; прищеплювати акуратність І точність в роботі на картах
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconЛекція. Тема 10. Матричні методи у формування корпоративної стратегії підприємства
Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства та оцінки стратегічних альтернатив
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 icon№3: Визначення дирекційних кутів І азимутів на карті
Навчити студентів визначати на карті істинні та магнітні азимути, дирекційні кути напрямків на об'єкти та місцеві предмети
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconТема Предмет, методи І завдання дисципліни
Коротка історія виникнення та формування Економетрії як науки. Визначення предмета курсу “Економетрія”. Альтернативні підходи до...
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconМетодичні рекомендації визначення потреб населення
Ці Методичні рекомендації застосовуються з метою організації процесу визначення потреб населення у соціальних послугах та здійснення...
Тема № Методи автономного визначення азимутів, що застосовуються у військах Заняття 2 iconЗаняття №1
Тема: Вступ. Значення неорганічної хімії у формуванні провізора. Вивчення правил техніки безпеки та правил роботи в хімічній лабораторії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка