Мова запитів sql загальні питання
Скачати 62.26 Kb.
НазваМова запитів sql загальні питання
Дата конвертації03.07.2013
Розмір62.26 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Астрономія > Документы

Мова запитів SQL

Загальні питання


SQL – це інструмент, призначений для обробки та читання даних, які зберігаються в комп'ютерній базі даних.

SQL – це скорочена назва структурованої мови запитів (Structured Query Language). Як випливає з назви SQL є мовою програмування, яка застосовується для організації взаємодії користувача з базою даних. Насправді SQL працює лише з базами даних одного типу, які називають реляційними.

SQL придумали в IBM на початку 1970-их, відразу після введення Коддом поняття реляційних баз даних. Від початку SQL був легкою у вивченні, але потужною мовою. Він нагадує природну мову, таку як англійська, тому не втомлює тих, хто не є технічним спеціалістом. SQL став дуже популярним серед користувачів, для яких призначався, що в 1980-их компанія Oracle випустила першу в світі загальнодоступну комерційну SQL-систему. Oracle-SQL став неймовірно популярним та породив навколо SQL цілу індустрію. Sybase, Informix, Microsoft та ряд інших компаній вийшли на ринок з власними розробками реляційних систем управління базами даних (РСУБД), які ґрунтуються на SQL.

Хоча читання даних залишається однією з найважливіших функцій SQL, сьогодні ця мова використовується для реалізації всіх функціональних можливостей, які СУБД представляє користувачам:

  • Організація даних. SQL надає користувачу можливість змінювати структуру представлення даних, а також встановлювати співвідношення між елементами бази даних.

  • Читання даних. SQL надає користувачу або програмі можливість читати із бази даних містиму в ній інформацію.

  • Обробіток даних. SQL надає користувачу або програмі можливість змінювати дані, тобто добавляти нові дані, а також поновлювати та видаляти дані, які в вже знаходяться в базі даних.

  • Управління доступом. За допомогою SQL можна обмежити можливості користувача для читання та зміни даних та захистити їх від несанкціонованого доступу.

  • Одночасне використання даних. SQL координує одночасне використання даних користувачами, які працюють паралельно, щоб не заважати один одному.

  • Цілісність даних. SQL дозволяє забезпечити цілісність бази даних, захищаючи її від руйнування через невідповідність змін або відмову системи.

Таким чином SQL є достатньо потужною мовою для взаємодії з СУБД. SQL є мовою інтерактивних запитів, яка забезпечує користувачам миттєвий доступ до даних. За допомогою SQL користувач може в інтерактивному режимі отримати відповіді на найскладніші запити за хвилини аьо й секунди, тоді як програмісту знадобилося б дні та тижні для написання відповідної програми. Через можливість SQL допускати негайні запити, дані стають більш доступними та можуть допомогти в прийнятті рішень, роблячи їх більш обґрунтованими.

Оператори SQL виглядають як звичайні англійські речення, що спрощує їх вивчення та розуміння. Частково це обумовлено тим, що оператори SQL описують дані, які необхідно отримати, а не визначають спосіб їх пошуку. Таблиці та колонки в реляційній базі даних можуть мати довгі імена. В результаті більшість операторів позначають саме те, що відповідає їх іменам, тому їх можна читати як прості, зрозумілі речення.

Далі ми розглянемо основні оператори мови SQL, для маніпулювання даними: вставки, пошуку, поновлення та видалення даних.
^

Вставка даних


Вставка даних в таблицю є однією з найбільш простих операцій SQL. Стандартний синтаксис на вставку даних має наступний вигляд:

INSERT INTO ім'я_таблиці (колонка1, колонка2,..., колонкаN) VALUE (значення1, значення2,...,значенняN)

Всі українські терміни повинні замінятися на реальні значення. Значення1 повинно відповідати Колонці1 і т.д. Дані для числових полів вводяться як вони є. Для всіх інших полів значення беруться в одинарні лапки. Наприклад:

^ INSERT INTO addresses (name, address, city, phone, age) VALUE ('Іван Піддубний', 'вул.Крутогірська', 'м.Київ', '(044)527-34-86', 47)

Даний рядок читається дуже просто: ВСТАВИТИ В таблицю addresses (в перераховані колонки) ЗНАЧЕННЯ (перераховані в других дужках). Слова написані великими літерами є зареєстрованими операторами мови SQL, решта залежить від структури бази даних та власне даних, які вносяться.

Важливо! Всі оператори мови SQL можуть писатися як великими, так і малими літерами. Але для швидкого відділення при читанні операторів від значень гарним тоном вважається писати їх великими літерами.

Існують також інші нестандартні синтаксиси для введення даних, але всі вони базуються на операторі INSERT.

Окремо потрібно сказати про синтаксис введення даних, які є результатом вибірки з іншої таблиці:

^ INSERT INTO ім'я_таблиці1 (колонка1, колонка2,..., колонкаN) SELECT колонка1, колонка2,..., колонка N FROM ім'я_таблиці2

Зверніть увагу, що число колонок в INSERT відповідає числу колонок в SELECT. Крім того, типи даних колонок в INSERT повинні співпадати з типами даних відповідних колонок SELECT. І, нарешті, речення SELECT в середині команди INSERT не повинно містити модифікатора ORDER BY і не може робити вибірку з тієї ж таблиці, в яку робиться вставка.
^

Вибірка даних


Найбільш розповсюдженою командою SQL є та, яка дозволяє переглядати дані в базі: SELECT. Введення та зміна даних відбуваються лише час від часу, а більшість баз даних зайнято в основному тим, що надають дані для читання. Загальний вид команди наступний:

SELECT колонка1, колонка2,..., колонкаN FROM таблиця1, таблиця2,..., таблицяN [WHERE умови вибірки]

Отже, після команди SELECT задається список полів (колонок), дані яких нас будуть цікавити. Можна задати “*”, щоб вказати, що ви бажаєте вибрати всі колонки. Після команди FROM задається список таблиць, в яких ці дані знаходяться. Команда WHERE вказує, які саме рядки повинні бути відібрані, та дозволяє визначити, яким чином повинні бути об'єднані таблиці.

Саме об'єднання вносить “реляційність” в реляційні бази даних. Саме об'єднання дозволяє спів ставити рядки однієї таблиці рядку іншої. Основним видом об'єднання є таке, яке іноді називають внутрішнім об'єднанням. Об'єднання таблиць полягає в прирівнюванні колонок двох таблиць:

^ SELECT book.title, author.name FROM author, book WHERE book.author = author.id

Даний приклад читається як: вибрати колонку title таблиці book та колонку name таблиці author з таблиць author, book де значення колонки author таблиці book відповідає значенню колонки id таблиці author. Як видно з прикладу, стандарт SQL дозволяє складне іменування полів бази даних, яке включає назву таблиці та через крапку назву колонки. Повні імена, які складаються з імені таблиці та колонки досить часто є дуже громіздкими. В цьому випадку доречним є застосування так званих псевдонімів, які звичайно є коротшими та більш виразними. Наприклад, псевдонім колонки:

^ SELECT long_field_names_are_annoying AS myfield FROM tabl_name

Псевдоніми можуть бути використані і в інших випадках.

Вибрані з бази дані повертаються нам у будь-якому порядку, що не залежить навіть від порядку введення даних в таблиці. Але засобами SQL ми можемо вказати в якому саме порядку ми бажаємо отримати дані. В запиті це досягається за допомогою команди ORDER BY (сортує в порядку зростання):

^ SELECT last_name, first_name, age FROM peaple ORDER BY last_name, first_name

В даному прикладі сортування відбудеться за двома колонками спочатку за прізвищем а потім за ім'ям. Можна проводити сортування за будь-яким числом колонок, але всі вони повинні бути перераховані після команди SELECT.

Для сортування відібраних даних в оберненому порядку потрібно в кінці колонки добавити DESC:

^ SELECT last_name, first_name, age FROM peaple ORDER BY last_name, DESC

Групування також є однією з можливостей вибірки. Як і визначається назвою, групування дозволяє об'єднати в один рядки з аналогічними значеннями з метою їх сумісного обробітку. В запиті це робиться за допомогою команди GROUP BY та назви колонки, за якою потрібно згрупувати:

^ SELECT year FROM albums GROUP BY year

Сила сортування та групування у поєднанні з функціями SQL дозволяє проводити великий об'єм обробітку даних на сервері до їх видобутку.

Функції SQL це окремий великий розділ вивчення даної мови. Ми зупинимося лише на деяких з них. Функції зазвичай працюють над всім масивом вибраних даних. Використовуються вони у вигляді НАЗВА_ФУНКЦІЇ(колонка):

^ SELECT MAX(price) FROM book

Крім функції MAX (максимальне) можна використовувати MIN (мінімальне), AVG (середнє), COUNT (підрахунок кількості значень). Також можна застосовувати математичні операції для створення розрахункових колонок в таблиці виводу.

Для того, щоб вибрати з таблиці дише деякі, необхідні нам записи, після команди WHERE необхідно вказати обмеження для вибірки у вигляді колонка, оператор порівняння (<, >, =, LIKE і т.д.), значення:

SELECT name, author FROM book WHERE year = 2006

В даному прикладі ми просимо вибрати з таблиці book дані про назву та автора книг, які були видані в 2006 році.
^

Зміна даних


Якщо створена база не є “тільки для читання”, в ній швидше за все доведеться час від часу змінювати дані. Стандартна команда для зміни даних в SQL виглядає так:

UPDATE таблиця SET колонка1=значення1, колонка2=значення2, ... , колонкаN=значенняN [WHERE умова]

Команда WHERE є не обов'язковою. Без неї будуть поновлені всі рядки таблиці. А вказавши умову, можна поновити тільки необхідні записи. Наприклад:

UPDATE bands SET lead_singer = `Ian Anderson` WHERE band_name = `Jethro Tull`

Видалення даних


Видалення даних є дуже простою операцією. Ви просто вказуєте таблицю, з якої потрібно видалити рядки та після команди WHERE задаєте рядки які бажаєте видалити:

DELETE FROM таблиця [WHERE умова]

Як і в інших запитах, які допускають використання команди WHERE, її використання є необов'язковим. Якщо дана команда буде пропущеною з таблиці буде видалено всі записи! З усіх запитів SQL даний найшвидше може призвести до помилки.

Схожі:

Мова запитів sql загальні питання iconЛекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів
Основна мета: актуалізація знань про призначення та основні можливості запитів в скбд access для Windows; формування практичних навичок...
Мова запитів sql загальні питання iconВ. Л. Красюк Ділова українська мова
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні...
Мова запитів sql загальні питання iconПлан Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. —К.,1998. — 416 с
Мова запитів sql загальні питання iconОрієнтовні питання до підсумкового контролю (іспиту) з курсу «історія...
Основні поняття курсу: «літературна мова», «мовна норма», «книжна мова», «живе народне мовлення»
Мова запитів sql загальні питання iconТема 1 Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи І форми...
«мова» І «мовлення», які функції виконує мова, яким чином співвідносяться поняття «національна мова», «державна мова», «літературна...
Мова запитів sql загальні питання iconПрактичне заняття 2 Державна мова – мова професійного спілкування
Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С. 19–52
Мова запитів sql загальні питання icon1 Мова суспільне явище. Літературна мова
Українська мова: Збірник вправ І завдань для курсантів та студентів І курсу – Черкаси: апб, 2008. – 84 с
Мова запитів sql загальні питання iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
Мова запитів sql загальні питання iconУкраїнська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний...
Мова – система звукових І графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається І має соціальне призначення;...
Мова запитів sql загальні питання iconЗакони, що регламентують функціонування української мови
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка