Задача Матеріальну точку масою
Скачати 61.64 Kb.
НазваЗадача Матеріальну точку масою
Дата конвертації28.02.2014
Розмір61.64 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Астрономія > Задача
Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 1.

Задача 1. Матеріальну точку масою т кинули під кутом до горизонту з початковою швидкістю V. Нехтуючи опором повітря, знайдіть залежність від часу: а) моменту імпульсу L; б) моменту М сили, яка діє на частинку. Обидва моменти порахуйте відносно точки, з якої кинуто тіло.Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, координати та шляху, який пройдено. Залежність швидкості від часу подано на рис. Початкову координату вважати нульовою.

Питання 1. Закони збереження імпульсу, енергії та моменту імпульсу. Приклади їх застосування для розв'язання задач.

Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 2.

Задача 1. Тіло масою т кинули під кутом до горизонту з початковою швидкістю V. Через час тіло впало на землю. Нехтуючи опором повітря, знайдіть: а) приріст імпульсу тіла за час польоту, б) середнє значення імпульсу <> за час .

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, швидкості та шляху, який пройдено. Залежність координати від часу подано на рис.

Питання 1. Теорема про рух центру інерції (довести).

Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 3.

Задача 1. Космічне тіло рухається до Сонця, маючи далеко від нього швидкість V0 відносно центру Сонця. Прицільний параметр тіла відносно Сонця становить при цьому l. Знайдіть найменшу відстань, на яку може наблизитись це тіло до Сонця.

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для координати, швидкості та шляху, який пройдено. Початкові координата та швидкість дорівнюють нулю. Залежність прискорення від часу подано на рис.

Питання 1. Векторний характер основних рівнянь механіки. Його наслідки.


Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 4.Задача 1. Гармата масою M починає вільно сковзати вниз уздовж гладкої похилої площини, яка становить кут до горизонту. Коли гармата пройшла шлях l, відбувся постріл, внаслідок якого снаряд вилетів із імпульсом в горизонтальному напрямку, а гармата зупинилась. Нехтуючи масою снаряду m порівняно з масою гармати, знайдіть тривалість пострілу.

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, швидкості та шляху, який пройдено. Початкові координата та швидкість дорівнюють нулю. Залежність координати від часу подано на рис.

Питання 1. Закон динаміки матеріальної точки в неінерціальній системі відліку.

Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 5.

Задача 1. За поданою на мал. залежністю потенціальної енергії від координати наведіть: а) координати точок рівноваги, б) значення кінетичної енергії в цих точках, в) інтервали координат, в яких тіло із поданою повною енергією не може опинитись, г) значення повної енергії, яку належить мати тілу, щоб воно могло рухатись інфінітно.

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, координати та шляху, який пройдено. Початкова координата дорівнює нулю. Залежність швидкості від часу подано на рис.

Питання 1. Прискорення матеріальної точки відносно інерціальної системи відліку при довільному криволінійному русі.


Контрольна робота. 1. курс. 1. семестр. Варіант 6.Задача 1. Куля масою т, яка летіла горизонтально, влучила, застрявши, в тіло масою М, яке підвішене на двох однакових нитках довжиною l. Внаслідок зіткнення нитки відхились на кут . Вважаючи т<<М, визначте: 1) швидкість кулі перед зіткненням; 2) відносну частку початкової кінетичної енергії кулі, яка перейшла в тепло.

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для координати, швидкості та шляху, який пройдено. Початкові координата та швидкість дорівнюють нулю. Залежність прискорення від часу подано на рис.

Питання 1. Проблема двох тіл. Зведена маса.

Контрольна робота. 1. курс. 1. семестр. Варіант 7.Задача 1. Знайти найменшу швидкість, яку належить надати тілу відносно поверхні Землі на екваторі, щоб воно могло полишити Сонячну систему. Опором повітря знехтуйте.

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, швидкості та шляху, який пройдено. Залежність координати від часу подано на рис.

Питання 1. Повна енергія матеріальної точки, яка рухається в потенціальному полі. Зв'язок між силою та потенціальною енергією матеріальної точки. Межі руху.


Контрольна робота. 1. курс. 1. семестр. Варіант 8.Задача 1. Одна частинка є нерухомою. Інша частинка тієї ж маси налітає на першу. Відбувається пружне зіткнення. Доведіть, що після зіткнення, якщо воно не було лобовим, частинки розлетяться під прямим кутом одна до іншої. Як рухатимуться частинки після лобового зіткнення?

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, координати та шляху, який пройдено. Залежність швидкості від часу подано на рис.

Питання 1. Закони Кеплера.

Контрольна робота. 1. курс. 1. семестр. Варіант 9.

Задача 1. Акробат масою M=60 кг, маючи при собі тягар m=5 кг, стрибає під кутом =45° до горизонту зі швидкістю V = 7 м/с. В найвищій точці траєкторії він кидає тягар горизонтально назад із відносною швидкістю = 3 м/с. На скільки сантиметрів зросте внаслідок цього відстань, на яку стрибає акробат?Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для координати, швидкості та шляху, який пройдено. Початкові координата та швидкість дорівнюють нулю. Залежність прискорення від часу подано на рис.

Питання 1. Момент сили, момент імпульсу, зв'язок між ними.
Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 10.

Задача 1. Відбувається лобове пружне зіткнення кулі масою т1 із кулею масою т2, яка була нерухомою, а) Яким має бути співвідношення мас, щоби внаслідок зіткнення перша куля полетіла у зворотному напрямку? б) Як рухатиметься після зіткнення перша куля, якщо маси куль однакові? в) Як рухатиметься перша куля, якщо т1<<т2?

Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, швидкості та шляху, який пройдено. Залежність координати від часу подано на рис.

Питання 1. Основні та такі, що від них походять, характеристики руху тіла в класичній механіці.

Контрольна робота. 1 курс. 1 семестр. Варіант 11.

Задача 1. Радіус-вектор тіла змінюється із часом t за законом =t(1-t), де - сталий вектор, - додатна стала. Знайти: а) швидкість і прискорення тіла в залежності від часу; б) шлях, який тіло пройде до зупинки; в) проміжок часу t, після якого тіло повернеться до точки, з якої починало рух.
Залежність швидкості від часу
Задача 2. Виходячи з геометричного змісту похідної та інтегралу, накресліть графіки залежності від часу для прискорення, координати та шляху, який пройдено. Залежність швидкості від часу подано на рис.

Питання 1. Реактивний рух. Рівняння Мещерського. Формула Ціолковського.

Схожі:

Задача Матеріальну точку масою iconСитуаційні завдання (іук)
В чому полягає зміст неолітичної революції І який її влив на матеріальну І духовну культуру суспільства
Задача Матеріальну точку масою iconЗадача 1
Задача Розрахувати цехову технологічну собівартість на основі даних практичної
Задача Матеріальну точку масою iconЗадача №2
Задача №2. Задано функцію І вектор. Знайти І похідну цієї функціїв точці а за напрямком вектора
Задача Матеріальну точку масою iconЗадача 5
Задача 5 Відомо, що повідомлення з’являється з імовірністю. Визначити кількість інформації, що міститься в цьому повідомленні
Задача Матеріальну точку масою iconЗавдання до лабораторної роботи №2: Варіант №1: Задача №1
Задача №1. Написати програму, що буде друкувати ваше ім.’я, прізвище І з нового рядка – домашню адресу
Задача Матеріальну точку масою iconЗавдання до лабораторної роботи №5: Варіант №1: Задача №1
Задача № Скласти програму для підрахунку кількості цифр у рядку символів, що вводиться з клавіатури
Задача Матеріальну точку масою iconЗадача №1
Задача № Скласти програму, що виводить таблицю значень функції y=2,4x2 + 5x – 3 в діапазоні від -2 до 2 з кроком 0 Вигляд екрану...
Задача Матеріальну точку масою iconДо яких біологічних систем відносять рослинні І тваринні організми: відкрита, гетерогенна
Система, у якої відбувається обмін енергією та масою з навколишнім середовищем називається
Задача Матеріальну точку масою iconВища математика 1
Через точку А(5; 2) провести пряму, що відтинає рівні відрізки на осях системи координат
Задача Матеріальну точку масою iconЗавдання обласного конкурсу іспиту з фізики ман- 2010 рік
На яку висоту треба підняти тіло масою 500 г, щоб потенціальна енергія збільшилась на 30 Дж?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка