Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут
Скачати 105.64 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут
Дата конвертації11.08.2013
Розмір105.64 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Астрономія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський університет імені Бориса Грінченка
Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти
Документація
інспекторсько-методичної практики в районних управліннях освіти і науки

студентки:______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Спеціальність 7.01010101 – дошкільна освіта
8.01010101 – дошкільна освіта
ОКР «спеціаліст», «магістр»

Київ – 2012
Приклад оформлення документації

Додаток А
«Затверджую»
«____»____________ 2012 р.
Начальник відділу дошкільної освіти

Деснянського РУО

Тацій А.А. ______________

(підпис)
Маршрут роботи студента-практиканта

(орієнтовний)З/п

Дата, час проведення

Місце проведення

Зміст роботи

Відмітка про виконання

І тиждень

1

21.02.2012

Педагогічний інститут

Настановча конференція.
2

26.02. 2012

Районне управління освіти і науки

Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти і науки в галузі ДО. Вивчення посадових обов’язків спеціалістів та методистів відділу з питань дошкільної освіти. Складання маршруту.
3

27.02.2012

Районне управління освіти і науки
4

28.02.2012

ДНЗ

Виконання доручень начальника з питань ДО. Відвідування ДНЗ. Зустріч з керівниками ДНЗ. Складання плану інспектування.
5

29.02.2012

ДНЗ
6

30.02.2012

ДНЗ
ІІ тиждень

6

2.03.2012

ДНЗ І пол.. дня


Інспектування ДНЗ згідно складеного плану.

(конкретизація послідовності роботи студента-практиканта).

Складання довідок про результати перевірки роботи ДНЗ.
7

3.03.2012

ДНЗ ІІ пол.. дня
8

4.03.2012

ДНЗ І пол.. дня
9

5.03.2012

ДНЗ ІІ пол.. дня
10

6.03.2012

ДНЗ І пол.. дня
ІІІ тиждень

11

9.03.2012

Районний науково-методичний центр (РНМЦ)

Бесіда з керівником РНМЦ і методистами з дошкільного виховання. Ознайомлення з їхніми посадовими обов’язками, умовами роботи РНМЦ тощо. Виконання доручень методистів дошкільного виховання (конкретизація доручень). Планування системи методичної роботи за підсумками інспектування.
12

10.03.2012

Районний науково-методичний центр (РНМЦ)

Узагальнення передового педагогічного досвіду роботи вихователів ДНЗ. Підготовка до проведення методичного заходу.
13

11.03.2012

Районний науково-методичний центр (РНМЦ)

Проведення методичного заходу (уточнити якого).

Оформлення розгорнутої схеми проведення методичного заходу.
14

12.03.2012

Вихідний15.

13.03.2012

Районний науково-методичний центр (РНМЦ)

Оформлення документації інспекторсько-методичної практики в районних управліннях освіти і науки. Підготовка звіту про практику.


Примітка. Маршрут розписувати детально. Кожного дня ставиться підпис про виконання наміченого маршруту. Підпис ставить відповідальна за даний день практики особа (бажано і печать).

Додаток Б
Довідка про стан

у дошкільному навчальному закладі №_______
__________________________району міста Києва

З….. до….. комісією у складі:_______________________________
_________________________________________________________
вивчена робота з___________________________________________
Під час тематичного контролю аналізувалось кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення…………………………………………..

Встановлено, що адміністрацією дошкільного навчального закладу №……, вихователями груп,……. проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи з проблеми, підвищення фахової та методичної майстерності………….

Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені…………………

Стало традицією…………………………….

З метою контролю за станом…………….. адміністрація ДНЗ практикує………….. результати були розглянуті…………………..

Доцільно зазначити позитивний досвід роботи………………..

Значна увага приділена………………………………………….

Належна увага приділяється…………………………………….

В ДНЗ створено систему…………………………………………

З метою координації та організації роботи……………………..

Очолюють і спрямовують роботу…………………………………

На допомогу педагогам створено……………………………….

З метою розвитку педагогічної майстерності, виявлення талановитих педагогів проводиться…………………………………………………….

На основі вивчення системи роботи створено………………….

Навчально-технічна база переважної кількості перевірених груп дозволяє в основному виконувати………………………………………….

На належному рівні знаходиться…………………………………….

Разом із тим, результати контролю засвідчили, що……………….

Це свідчить, на нашу думку, про те, що у………………………….

Потребує серйозного поліпшення……………………………………

Суттєвим недоліком є………………………………………………….

Причиною низького рівня є……………………………………………….

Зафіксовано певні недоліки…………………………………………..

Перевірка виявила, що……………………………………………………

Вимагає вдосконалення контроль за станом………………………….

У узагальнюючих матеріалах попередніх перевірок не приділяється належна увага аналізові…………………………………………………………

Не належне місце у плані методичної роботи приділено…………………

Не вивчається результативність підвищення кваліфікації………………

Ефективність методичної роботи не аналізується, на розгляд педагогічної ради не виносяться………………………………………………….

Недоліки в роботі пояснюються відсутністю належного контролю за діяльністю…………………………………………………………………………

Потребують кращого забезпечення…………………………………….

Залишається гострою проблемою………………………………………

Особливо серйозною є проблема……………………………………….

Не вирішуються питання………………………………………………

З метою усунення недоліків пропонується……………………………

Підписи голови та членів комісії……………………………………

Додаток В

Схема складання карти передового педагогічного досвіду
Форма титульної сторінки


^ КАРТА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
вихователя дошкільного навчального закладу № ___________
Тема досвіду _________________________________________

____________________________________________________

Підготувала студентка-практикантка

V курсу спеціальності «Дошкільна освіта»

Педагогічного інституту

Київського університету імені Бориса Грінченка

_____________________________________

(Прізвище, ініціали)

Оцінка ____________

Підпис ____________________________

Студент-практикант повинен дотримуватись такої послідовності:
^ 1. Автор досвіду.

2. Анотація досвіду роботи (провідна ідея, мета, новизна, практична значущість). В анотації необхідно подати характеристику набутого в роботі досвіду за інноваційним потенціалом:

- модифікаційний, який пов’язаний з удосконаленням, раціоналізацією відомих методик, ідей тощо;

- комбінаторний, який полягає в нових конструктивних поєднаннях відомих ідей, методик виховної роботи;

- авторський, радикальний – впровадження оригінальних ідей, форм, методів роботи;

- зазначити рівень актуальності досвіду (для конкретного дитячого колективу, для конкретного дошкільного навчального закладу чи закладу зі схожими умовами, для певного регіону, у загальнодержавному масштабі);

- вказати репрезентабельність досвіду роботи, тобто його тривалість, підтвердження у роботі інших педагогів, дошкільних навчальних закладів;

- обгрунтувати відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, витрат.

^ 3. Ким і коли схвалений цей досвід роботи.

4. Форми впровадження (опис у методичних рекомендаціях, проведення консультацій, семінарів, семінарів-практикумів, участь автора досвідів у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, публікація матеріалів досвіду на сторінках педагогічної періодичної преси).
Крім опису кращого досвіду роботи вихователя ДНЗ у формі запропонованої вище карти передового педагогічного досвіду, студенти-практиканти можуть оформити буклет, розгортку чи іншу наочну форму презентації цього досвіду роботи. Бажано унаочнити текст фотографіями, моделями, схемами, що ілюструють основні методичні ідеї, втілювані носієм досвіду в практику роботи з дітьми дошкільного віку.

Додаток Г
^ Схема написання конспекту методичного заходу
Форма титульної сторінки
«Затверджую»

«_____» _____200 року

Методист______________
КОНСПЕКТ
методичного заходу з вихователями-методистами ДНЗ №………………………
Форма роботи:____________________________________________________
Тема:____________________________________________________________________________________________________________________________________


Підготувала студентка-практикантка V курсу спеціальності «Дошкільна освіта»
__________________________________________________________________

(П.І.Б. студента)
Оцінка____________________
Підпис __________________________

Додаток Д
^ Розгорнута схема проведення методичного заходу
Форма роботи.
Тема.
Мета.
Питання для підготовки та обговорення: перерахувати у формі плану основні аспекти теми, з якими вихователі-методисти ознайомлюються попередньо.
^ Рекомендована література.
Підготовча робота: коротко охарактеризувати всі види діяльності педагогічного колективу, які повинні бути організовані перед методичним заходом (перегляди відкритих занять, консультації, розробка конспектів занять та інших форм роботи з дітьми, конкурси на кращий методичний посібник тощо).
^ Хід методичного заходу: у конспекті слід детально подати зміст доповідей та виступів, навести проблемні запитання та творчі завдання для виступів та обговорень у тій послідовності, в якій вони мають бути використані під час роботи з вихователями; описати всі види діяльності, до яких будуть залучені учасники заходу. Закінчують конспект формулюванням висновків, до яких дійшли у процесі обговоренні теми, та перерахуванням завдань, які даються вихователям для подальшої самоосвіти.

Оскільки захід готується спільно кількома практикантами, у документації кожного з них повинен бути короткий опис заходу на основі наведеної вище схеми та представлені у повному обсязі ті матеріали, які були підготовлені власне цим практикантом, розкрита його особиста участь у проведеному заході.

Додаток Е

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Напрямки та зміст практичної роботи практиканта з організації методичної роботи районних науково-методичних центів (далі рнмц ) та...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconРобоча навчальна програма інспекторсько-методична практика в районних...
Робоча навчальна програма. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 25 с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Прикарпатський...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconНаказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Психолого-педагогічні дисципліни, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
Розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут iconМіністерство науки І освіти України Харківський національний педагогічний...
Педагогіка здоров’я”, яка буде присвячена 210-річчю з дня заснування хнпу імені Г. С. Сковороди. Основна мета конференції висвітлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка