Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
НазваПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Сторінка1/27
Дата конвертації10.07.2013
Розмір2.82 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Погоджено Затверджено


Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 034984 від 12.06.2012 р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, № 1902/22214, 1903/22215, з наступними змінами та доповненнями.І. Загальні положення


  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1 до цих Правил прийому).

До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття вищої освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності вільних місць.

1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс ННЦ Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного, економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки ( додаток 3 до цих Правил прийому).

  5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6. На денну форму навчання до Військового інституту приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту, віком до 21 року, а також військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби. 

2.7. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2013 році);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00. У неділю 11серпня 2013 року – з 9-00 до 14-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2013 року

20 липня 2013року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2013 року

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2013 року

31 липня 2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

22-31 липня

2013 року

22-31 липня

2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

22 – 31 липня

2013 року

22 – 31 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 рокуперший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 рокуТерміни зарахування вступників

за державним замовленням - 11 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2013 року

за державним замовленням - 11 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2013 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

1 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15 липня

2013 року

15 липня

2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

17-22 липня

2013 року

17-22 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

не пізніше 12 години

24 липня 2013

року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — до 30 липня 2013р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року

за державним замовленням — до 30 липня 2013р;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2013 року


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

26 липня 2013 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 29 липня по 20 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

2013 року4.5. На заочну форму навчання ННЦ Інституту біології на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом підготовки «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «видавнича справа та редагування».

На денну та заочну форми навчання Інституту філології за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «філологія» на спеціальність «українська мова і література та іноземна мова» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «початкова освіта», «дошкільна освіта»; на спеціальність «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова» приймаються випускники педагогічних коледжів та інших вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «дошкільна освіта», «початкова освіта», «музична педагогіка та виховання», «музичне мистецтво», «хореографія», «народна художня творчість», «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом підготовки «геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

На денну та заочну форму навчання геологічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання економічного факультету за напрямом підготовки «фінанси і кредит» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються випускники, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «фінанси і кредит», «оціночна діяльність». На денну форму навчання економічного факультету на напрям підготовки «менеджмент» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «економіка підприємства» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «економіка підприємства». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «прикладна статистика» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «прикладна статистика». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «облік і аудит» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «бухгалтерський облік». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «економічна теорія» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «економіка підприємства», «прикладна статистика», «фінанси і кредит», «оціночна діяльність», «бухгалтерський облік».

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом підготовки «радіотехніка» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями.

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «правознавство».

Прийом документів у осіб, зазначених п.4.5. цих Правил ( крім ННЦ Інститут біології) здійснюється з 1 липня по 20 липня 2013 р. Фахові випробування у формі вступного екзамену проводяться з 22 липня по 31 липня 2013 року. Зарахування вступників проводиться до 25 серпня 2013 р.

Прийом документів у осіб, які на базі отриманого ОКР «молодший спеціаліст» вступають до ННЦ Інституту біології, здійснюється з 1 липня до 6 серпня 2013 року. Вступний екзамен проводиться з 7 до 9 серпня 2013 року. Зарахування вступників на місця державного замовлення проводиться 11 серпня 2013 року, за кошти фізичних та юридичних осіб - до 25 серпня 2013 року.

4.6. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2013 року. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2013 року.

4.7. Вступники, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та які не пройшли хоча б одного з вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), до складання вступних екзаменів, творчого конкурсу і участі в конкурсі сертифікатів не допускаються.

4.8. Порядок прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу визначається правилами прийому, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України, та є невід’ємним додатком до цих Правил.

4.9. Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки «філологія» – спеціальності «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «літературна творчість та українська мова і література» – проходять творче випробування у період з 22 по 31 липня 2013 року. Особи, які не пройшли творчого випробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екзаменів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПроект положенн я про куратора першокурсника Київського національного...
Дане положення регулює порядок призначення, обов’язки, критерії відбору кураторів першокурсника відповідного факультету (інституту)...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році icon1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових...
Для перевірки дотримання санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка створюються...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПлан заходів 46-ої «Журналістської весни»
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адміністрація Інституту журналістики, викладачі, студенти...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського...
Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році iconПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Міністрів України від 14 березня 2007 р. №443 в редакції від 06. 11. 2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка