Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році




НазваПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році
Сторінка1/24
Дата конвертації01.07.2013
Розмір2.39 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24










Правила прийому

до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ508914 від 24.06.2011р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року №1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.
І. Загальні положення


  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, а також яким надано статус біженця або особа, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у порядку, передбаченому для громадян України.

  1. Прийом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету можуть забезпечуватися гуртожитком за наявності вільних місць.

1.5. Усі питання, пов’язані зі вступом до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішуються Приймальною комісією.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на другий курс ННЦ Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного,економічного, радіофізичного, юридичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2 до цих Правил прийому).

  5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6. На денну форму навчання до Військового інституту приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту, віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

На заочну форму навчання до Військового інституту приймаються особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття базової вищої освіти за спеціальністю, не спорідненою з військово-обліковою спеціальністю за окремим конкурсом на місця державного замовлення, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Особи жіночої статі приймаються на навчання до Військового інституту на напрями (спеціальності), що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста без відриву від виробництва осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Київському національному університету імені Тараса Шевченка в 2012 році);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих начальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00. У неділю 29 липня та 5 серпня 2012 року – з 9-00 до 14-00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17 липня 2012 року

17 липня 2012року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20 липня 2012 року

20 липня 2012року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань

18-31 липня 2012 року

18-31 липня 2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року



перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий ( у разі необхідності ) – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року



Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року



4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня

2012 року

2 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16 липня

2012 року

16 липня

2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

18-23 липня 2012 року

18-23 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

25 липня 2012

року

не пізніше

25 липня 2012

року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2012р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2012 року

за державним замовленням — за ОКР «магістр» до 01 серпня 2012р., за ОКР «спеціаліст» до 03 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня 2012 року


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

на основі базової або повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

26 липня 2012 року

Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань

з 27 липня по 20 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня

2012 року
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПроект положенн я про куратора першокурсника Київського національного...
Дане положення регулює порядок призначення, обов’язки, критерії відбору кураторів першокурсника відповідного факультету (інституту)...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році icon1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових...
Для перевірки дотримання санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка створюються...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПлан заходів 46-ої «Журналістської весни»
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адміністрація Інституту журналістики, викладачі, студенти...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського...
Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує...
Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році iconПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Міністрів України від 14 березня 2007 р. №443 в редакції від 06. 11. 2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка