Визначення та скорочення
Скачати 241.66 Kb.
НазваВизначення та скорочення
Дата конвертації04.07.2013
Розмір241.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут
Система управління якістю


Затверджую

Директор ЧТЕІ КНТЕУ

____________ Т.М. Ореховська

“____”___________ 20__р.

Методика процесу

«Виховний процес»
МП-Ж-5

м. Чернівці, 2012

Зміст


1. Визначення та скорочення 3

2. Призначення і сфера використання 3

3. Відповідальність 3

4.Загальні положення 5

4.1.Блок схема виховного процесу Інституту: 5

5.Організація виховного процесу в Інституті 7

5.1.Управляючі документи 7

5.2. Входи до процесу та їх постачальники 9

5.3.Ресурси, необхідні для функціонування процесу 10

5.4.Опис ключових етапів виховного процесу інституту 11

5.6. Виходи з процесу та їх споживачі 15

6.Показники результативності та ефективності виховного процесу 16


 1. ^

  Визначення та скорочення

ВР

- Верховна Рада України

Інститут

- Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету

КБ

- Кабінет Міністрів України

МОНмолодь спортУкраїни

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НДРС

- науково-дослідна робота студентів

Підпроцес

- сукупність взаємопов’язаних робіт (операцій), що перетворює входи на виходи в рамках одного процесу. Виходи підпроцесу є входами в інші підпроцеси процесу

ПМК

- підсумковий модульний контроль

Процес

- сукупність взаємопов’язаних робіт (операцій), що перетворює входи на виходи. Входами одного процесу є зазвичай виходи інших процесів

РСС

- Рада студентського самоврядування

СУЯ

- система управління якістю


 1. ^

  Призначення і сфера використання

  1. Дана процедура встановлює вимоги до вихованого процесу в Інституті.

  2. Цим документом керуються в своїй діяльності кафедри, декани та заступники деканів факультетів, інститут наставників, наставники академічних груп студентів, органи студентського самоврядування та всі структурні підрозділи Інституту, що задіяні до виховного процесу з метою вирішення комплексу завдань для його ефективної організації та результативного впровадження. 1. Відповідальність


3.1. Керівник процесу – керівник інституту наставників ЧТЕІ КНТЕУ.

3.2. Відповідальність за організацію розробки, внесення змін та актуалізацію даної методики несе керівник інституту наставників ЧТЕІ КНТЕУ.

3.3. Відповідальність за організацію погодження та затвердження даної методики несе завідувач канцелярією.

3.4. Відповідальність за функціонування процесу:

 • за стратегічне планування виховного процесу, контроль за його виконанням, аналіз ефективності та результативності процесу несе заступник директора Інституту з науково-педагогічної та інноваційної діяльності;

 • за операційне планування та організацію процесу несуть декани, заступники деканів з виховної роботи;

 • завідувачі кафедр, керівник інституту наставників, керівники структурних підрозділів, РСС Інституту несуть відповідальність за виховний процес в рамках своїх повноважень.

3.5.Відповідальність та повноваження учасників процесу визначені в Положеннях про кафедри, Положенні про інститут наставників, Положенні про студентське самоврядування, Положенні про центр маркетингу та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, Положенні про бібліотеку, Положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях.
^

4.Загальні положення

4.1.Блок схема виховного процесу Інституту:


^

5.Організація виховного процесу в Інституті

5.1.Управляючі документи
Документи

Ким прийняті

^ Зовнішні управляючі документи


Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9001:2009

Системи управління якістю. Основні положення та словник

ДСТУ ISO 9000:2007

Закон України “Про вищу освіту”

№ 2984-IІІ від 17.01.2002 р.

ВР

Закон України “Про мови в Українській РСР”

від 28. 10.1989 р.

ВР

Закон України “Про захист суспільної моралі”

від 20.11.2003 р.

ВР

Рішення Колегії МОНУ “Про затвердження

Концепції національного виховання

студентської молоді” від 25.06.09 р.

Протокол № 7/2-4

МОНмолодьспорт України


Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” №161 від 2 червня 1993 р.

МОНмолодьспорт України


“Про національну доктрину розвитку освіти” №347/2002 від 17 квітня 2002 р.

МОНмолодьспорт України


Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” від 15 вересня 1999 р.

КБ

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента” №642 від 09.07.2009 р.


МОНмолодьспорт України


Внутрішні управляючі документи


Положення про ЧТЕІ КНТЕУ від 06.09.2011р.

Ректор КНТЕУ

Програма стратегічного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на 2010 -2020 рр.

Вчена рада ЧТЕІ КНТЕУ

Накази, рішення та розпорядження Директорату та Вченої ради

Директорат, Вчена рада

“Положення про кафедру”

Вчена рада

“Положення про центр маркетингу та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників”

від 06.04.2011 р.

Вчена рада

“Положення про інститут наставників студентських академічних груп в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ” від 01.06.2011 р.

Вчена рада


“Положення про наставника академічної групи студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ” від 30.09.2009 р.

Вчена рада


“Положення про конкурс на кращого наставника академічної групи студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ” ” від 30.09.2009 р.

Вчена рада


“Про студентське самоврядування у Чернівецькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ”
“Положення про лабораторію професійної діагностики”

від 04.04.2011 р.

Вчена рада

“Положення про наукове товариство молодих учених та студентів” від 01.04.2011 р.

Вчена рада

“Положення про вищу школу педагогічної майстерності” від 28.09.2004 р.

Вчена рада

“Положення про бібліотеку” від 29.07.2004 р.

Вчена рада

“Положення студентський гуртожиток” 2009 р.

Вчена рада

^

5.2. Входи до процесу та їх постачальники


Входи до процесу


Постачальники / процеси

Підпроцес 1. Планування виховної діяльності


Плани проведення заходів зовнішніх організацій


Зовнішні організації

Підпроцес 2.Організація та проведення виховних заходів


План виховних заходів Інституту


Директорат

Матеріали для проведення виховних заходів


Структурні підрозділи

Підпроцес 3. Контроль та оцінка якості виховної діяльності


Анкети викладачів, роботодавців, студентів


Викладачі, роботодавці, студенти

Дані про соціальну/громадську активність студентів


Кафедри, структурні підрозділи


^

5.3.Ресурси, необхідні для функціонування процесу


Ресурси


Вимоги до ресурсів

Постачальники

Кадрові:
Заступник директора

Інституту з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності
Декани, заступники деканів з виховної роботи
Інститут наставників студентських академічних груп 1-2 курсів
Персонал кафедр та структурних підрозділів, що приймають участь у виховній роботі
Голова та члени ради студентського самоврядування Інституту


Визначені посадовими інструкціями


Визначені посадовими інструкціями
Визначені положенням про інститут наставників
Визначені посадовими інструкціями

Визначені положенням про студентське самоврядування

Директорат, деканати факультетів, кафедри, інститут наставників, структурні підрозділи, РСС

Інформаційні:
Інтернет-сайт інституту

Інформаційно-обчислювальний центр –

Центр інформаційних технологій


Матеріальні:

Матеріали, технічне обладнання, устаткування,

комп’ютерна та мультимедійна техніка для проведення виховних заходів

Інформаційно-обчислювальний центр –

Центр інформаційних технологій, структурні підрозділи
^

5.4.Опис ключових етапів виховного процесу інституту


   1. Планування виховної діяльності в Інституті

Основним планом виховної роботи в інституті є План організаційно-виховної та культурно-масової роботи Інституту на навчальний рік, який розробляє провідний спеціаліст навчально-методичного відділу на основі пропозицій від структурних підрозділів, що беруть участь у виховній роботі, плану заходів деканатів Інституту, інституту наставників, ради студентського самоврядування.

   1. ^ Організація та проведення виховних заходів в Інституті

    1. Профорієнтаційна виховна робота в університеті спрямована на формування особистості студента, який свідомо та творчо ставиться до праці, готовий до професійної роботи в умовах ринкової економіки, творчого розвитку та кар’єрного зростання. Профорієнтаційна робота відбувається в межах проведення таких заходів як:

 • дні відкритих дверей, дні гостинності проводяться з метою активного залучення учнівської молоді, випускників загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів до вступу в Інститут. В основі заходів – інформування абітурієнтів про особливості поточної вступної кампанії, агітаційно-роз’яснювальна та професійно спрямована робота.

 • дні кар’єри, проводяться Центром маркетингу та сприяння працевлаштування студентів та випускників Інституту спільно з випусковими кафедрами, органами студентського самоврядування й підприємствами-роботодавцями міста. Заходи спрямовані на розповсюдження серед студентів обгрунтованої інформації щодо перспектив професійного зростання, побудови майбутньої кар’єри, правил підготовки до співбесіди, написання резюме, працевлаштування тощо;

 • дні спеціальностей організовуються кафедрами Інституту спільно з органами студентського самоврядування та призначені для розкриття можливостей та шляхів, які відкриваються перед студентами після закінчення навчання за обраним фахом;

 • семінари, круглі столи, конференції, тренінги по побудові кар’єри; зустрічі з фахівцями-практиками та випускниками Інституту, які досягли кар’єрних успіхів у професійній діяльності проводяться кафедрами, Центром маркетингу та сприяння працевлаштування студентів та випускників спільно з викладачами Інституту, запрошеними фахівцями з питань ринку праці, фахівцями-практиками. Заходи призначені для поширення новітніх підходів щодо побудови кар’єри та поведінки на сучасному ринку праці студентської молоді та випускників Інституту.

    1. Організаційно-виховні заходи призначені для виховання у студентської молоді відповідального ставлення до власного здоров’я, формування здорового способу життя, розвитку етичних принципів, естетичних потреб і почуттів, культурно-художніх здібностей й творчої активності:

 • організація та проведення Дня здоров’я– святкового спортивно-оздоровчого заходу, який включає тематичні конкурси, веселі естафети, спортивні змагання тощо;

 • комплекс заходів для студентів-першокурсників: День знань– урочисті збори інавгурації першокурсників, Таланти твої, першокурснику” – представлення майбутньої спеціальності, Посвята у студенти, збори студентів та батьків призначені для вирішення питань, пов’язаних з успішністю та поведінкою студентів в Інституті;

 • формування спортивного активу факультетів, участь спортсменів-розрядників з окремих видів спорту та студентських команд у спортивних кубкових змаганнях; проведення спортивно-масових заходів спільно з РСС, кафедрами Інституту під керівництвом заступника директора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності;

 • проведення тематичних фестивалів, ярмарок, конкурсів, виставок – підготовка та організація VI Буковинського студентського фестивалю реклами, участь у Буковинському туристичному ярмарку, щорічному Петрівському ярмарку, конкурсі Козацькі забави, фотовиставках, виставках картин, виставці писанок, виставках творчості студентів;

 • виховна робота в гуртожитку спрямована на адаптацію студентів до побутових умов проживання, роз’яснення необхідності збереження майна, матеріальних цінностей, організація та проведення тематичних заходів, вечорів відпочинку тощо.

    1. Культурно-освітні заходи спрямовані на розвиток у студентської молоді різносторонніх етичних та естетичних поглядів, високої моральності, відповідних соціально-культурних принципів, сучасних наукових та науково-дослідницьких позицій, вирішення питань, окреслених державою по формуванню національно свідомої особистості з притаманними їй цінностями українського виховання:

 • організація екскурсій та подорожей, спрямованих на донесення культурної, духовної, етнічної історії міста та області, ознайомлення з культурно-історичними пам’ятками, відвідування унікальних природно-географічних, екологічних місць краю;

 • участь у студентському науковому товаристві, студентських наукових гуртках, організація та проведення студентських наукових конференцій, кафедральних та міжкафедральних семінарів, наукових гуртків;

 • організація зустрічей з видатними науковцями, провідними фахівцями різних галузей науки та практики, проведення майстер-класів та інших навчально-пізнавальних заходів;

 • сприяння розвитку зв’язків студентів Інституту з молодіжними організаціями міста, України й зарубіжними країнами;

 • робота гуртків, клубів по інтересах, об’єднань художньої самодіяльності спрямована на всебічний розвиток та об’єднання студентів поза навчальним процесом;

 • проведення поточних виховних заходів, які формують риси патріота-громадянина, спонукають до вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, української символіки.

    1. Виховна робота інституту наставників запроваджується з метою активізації роботи в академічних студентських групах 1-2 курсів денної форми навчання, передбачає координування належного рівня виховної, навчальної, науково-дослідної, організаційної, культурно-масової роботи студентів молодших курсів навчання:

 • проведення наставниками щотижневих виховних годин в студентських групах з метою контролю за відвідуванням занять та успішністю студентів, сприяння створенню умов для допомоги студентам, що відстають у навчанні, постійного інформування студентів про рішення вченої та методичної ради Інституту, навчально-методичної ради факультету, наказів директора та розпоряджень декана тощо;

 • педагогічна підтримка позанавчальної роботи студентів, формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, встановлення нормальних стосунків між студентами завдяки неформальним відносинам;

 • проведення організаційно-виховних та культурно-освітніх заходів на рівні студентської групи, підтримка заходів на рівні факультету та Інституту;

 • організація заходів оздоровчого спрямування, практичне доведення згубності шкідливих звичок, зустрічей з працівниками сфери охорони здоров’я, проведення лекцій-бесід тощо;

 • організація заходів, спрямованих на формування активної життєвої позиції студента та його творчого розвитку.

    1. Викладання дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки – соціології, психології, педагогіки, історії України, сучасних європейських мов:

 • заняття з дисциплін циклу соціально-гуманітарного циклу призначені для розширення кругозору студентів, прищеплення їм етичних норм поведінки в діловому співтоваристві.

    1. Заходи соціальної роботи спрямовані на залучення студентської молоді до участі в доброчинних акціях, розвитку волонтерського руху, виховання громадянського обов’язку перед країною, суспільством. Заходи відображають інтереси та запити студентів у соціально-культурній сфері, створюють передумови до формування соціально активної молоді, яка володіє рисами співпраці, співчуття, благодійності тощо:

 • участь в соціальній роботі міста – залучення студентів до волонтерського руху, виконання програми соціально-економічного розвитку міста та регіону, програм збереження та відтворення довкілля, об’єктів культурної спадщини, розвитку краєзнавчого руху, організації туризму тощо;

 • підтримка та розповсюдження інформації про різноманітні соціальні акції, що проводяться у місті, регіоні, залучення до них студентів Інституту;

 • проведення санітарних та екологічних днів, організація трудових загонів;

 • участь в “Дні донора”;

 • проведення благодійних акцій для дітей-сиріт, хворих дітей – участь у благодійній акції Подаруй дитині життя”, до Дня захисту дітей, відвідування дитячого будинку, інтернату та інші заходи.


5.5. Контроль та оцінка якості виховної роботи
Виховний процес контролює заступник директора Інституту з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності.

За результатами виховної роботи, виконавці процесу – декани (заступники деканів з виховної роботи), завідувачі кафедр, керівник інституту наставників, РСС, навчально-методичний відділ складають відповідні звіти, в яких констатуються досягнення у здійсненні виховного процесу й аналізуються найбільш суттєві недоліки, пов’язані з проведенням виховної роботи. Ці звіти подаються заступнику директора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності, який на їх основі готує узагальнену інформацію про стан виховного процесу в Інституті та напрями його удосконалення.

^

5.6. Виходи з процесу та їх споживачі

Виходи з процесу

Споживачі (інший процес)


Підпроцес 1. Планування виховної роботи


Плани викладачів з виховної роботи як складової індивідуального плану роботи викладача


Кафедри, студенти

Плани роботи наставників академічних груп студентів 1-2 курсів


Деканати, студенти

План організаційно-виховної та культурно-масової роботи Інституту


Кафедри, структурні підрозділи, студенти

Підпроцес 2.Організація та проведення виховних заходів


Проведені виховні заходи


Студенти, інші учасники заходів

Виховані студенти


Роботодавці, суспільство

Підпроцес 3. Контроль та оцінка якості виховної роботи


Зауваження та пропозиції щодо поліпшення організації виховної роботи


Інститут

Річний звіт з організаційно-виховної та культурно-масової роботи Інституту


Вчена рада

Звіт з виховної роботи за навчальний рік викладачів


Кафедри

Звіти наставників академічних груп студентів 1-2 курсів


Інститут наставників

Відомості з дисциплін соціально-гуманітарного циклу


Кафедри


^

6.Показники результативності та ефективності виховного процесуПоказники результативності та ефективності проведення виховної роботи в Інституті

з/п


Показник


Відповідальна

особа за

вимірювання


Періодич-

ність

вимірювання

Запис, в якому відображені результати

1.

Питома вага позицій плану виховної роботи Інституту, що залишилися невиконаними в загальній кількості позицій (%)

Заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності


Один раз за навчальний рік

Відмітки про виконання в плані виховної роботи

Інституту
2.

Питома вага позицій плану виховної роботи наставника, що залишилися невиконаними в загальній кількості позицій (%)

Керівник інституту

наставників

Один раз за навчальний рік

Відмітки про виконання в журналі обліку роботи наставникаСередній бал оцінки роботи наставників

3.

Питома вага позицій плану виховної роботи викладача, що залишилися невиконаними в загальній кількості позицій (%)

Завідувач кафедрою

Один раз за навчальний рік

Відмітки про виконання в індивідуальному плані

викладача
4.

Середня Оцінка вихованості випускників роботодавцями (одиніця виміру?)

Відповідальна особа центру маркетингу та сприяння працевлаштування студентів та випускників Інституту

Один раз за навчальний рік

Результати анкетування
5.

Середня Оцінка вихованості студентів викладачами Інституту (одиніця виміру?)

Відповідальна особа лабораторії соціологічних досліджень

Один раз за навчальний рік

Результати анкетування
6.

Соціальна /громадська активність студентів

Декани факультетів (заступники деканів з виховної роботи)

Один раз за навчальний рік

Відмітки у звіті факультетів про виконання плану організаційно-виховної роботи

факультетів;

грамоти, нагороди та інші відзнаки студентів
7.

Наукова активність студентів

Спеціаліст навчально-методичного відділу

Після проведених наукових заходів

Відмітки по участь студентів в НДРС
8.

Підсумковий контроль з дисциплін соціально-гуманітарного циклу (середній бал успішності)

Завідувачі

кафедр

Один раз за навчальний рік

Залікові та екзаменаційні відомості


^ Кількісне оцінювання результативності та ефективності проведення виховної роботи в Інституті
з/п

Параметр

Планове значення

Фактичне значення

1.

Виконання плану організаційно-виховної та культурно-масової роботи Інституту


100%
2.

Виконання плану виховної роботи наставника


100%
3.

Виконання плану виховної роботи викладача


100%
4.

Оцінка вихованості випускників роботодавцями


анкети

% позитивних відгуків при анкетуванні

5.

Оцінка вихованості студентів викладачами Інституту


анкети

% позитивних відгуків при анкетуванні

6.

Соціальна /громадська активність студентів

Кількість нагород за активну участь

7.

Наукова активність студентів

Кількість студентських наукових публікацій,

% студентів-учасників конференцій, олімпіад та інших заходів8.

Підсумковий контроль з дисциплін соціально-гуманітарного циклу

100%

% позитивних оцінок студентів

(відмінно, добре, задовільно)
^ ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН


Дата

пункту

Короткий опис змін

Хто вніс зміни

Підпис
Схожі:

Визначення та скорочення iconВизначення та скорочення
Нтуу «кпі» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Визначення та скорочення icon3 Позначення І скорочення
Сфера застосування
Визначення та скорочення iconОсновні терміни та скорочення ΙΙΙ частини курсу «Історія України»

Визначення та скорочення iconСкорочення
У доповіді наведені регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами
Визначення та скорочення iconПрийняті позначення, символи, скорочення
Нформаційний модуль прямокутні проекції елементарних геометричних об’єктів
Визначення та скорочення icon1. Сутність, завдання, предмет економічного аналізу
Математичні моделі. Прийоми побудови детермінованих факторних моделей (подовження, розширення, скорочення)
Визначення та скорочення icon7. Облік господарських процесів
Набуття навичок визначення фактичної собіваартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення фактичної собівртості виготовленої...
Визначення та скорочення iconModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є
Визначення та скорочення iconАбревіатури та скорочення
Для попередження постійних повторювань авторський колектив склав декілька простих визначень для полегшення розуміння читачем їх перед...
Визначення та скорочення iconТехніко-експлуатаційна характеристика станції Харків – Пасажирський Південної залізниці
Удосконалення роботи станції Харків-Пасажирський шляхом скорочення прикордонно-митного контролю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка