В. О. Сухомлинського колективний договір
НазваВ. О. Сухомлинського колективний договір
Сторінка1/3
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.О.Сухомлинського

КОЛЕКТИВНИЙ договір

між адміністрацією і первинною профспілковою організацією

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського


на 2013 рік
Погоджений і затверджений конференцією трудового колективу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

«___» лютого 2013 р.


Уповноважені представники сторін:Ректор Миколаївського

національного університету

імені В.О.Сухомлинського

____________ В.Д.Будак

Голова профкому Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

____________ В.М.Січко


Миколаїв – 2013

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Колективний договір (КД) – двосторонній договір між адміністрацією МНУ імені В.О. Сухомлинського в особі Ректора та трудовим колективом Університету, інтереси якого представляє профспілковий комітет в особі його голови. Згідно з чинним законодавством колективний договір регулює трудові й соціально-економічні відносини між адміністрацією Університету та трудовим колективом, гарантує захист прав та інтересів усіх працівників.

^ 1.2. Правовою основою колективного договору є чинне законодавство, Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України: «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Закон про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» від 23 вересня 2010 року, Генеральна угода, Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Угода між Миколаївською обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» Миколаївською обласною радою профспілок з соціально-економічних питань на 2013-2014 рр., Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП).

1.3. Ректорат університету зобов’язується дотримуватися нормативних положень, забезпечувати виконання зобов’язань, передбачених Колективним договором, здійснювати контроль за його вчасним виконанням, щоквартально інформувати профком про хід виконання Колективного договору, окремих його пунктів з поданням відповідних документів.

^ Профспілковий комітет сприяє виконанню Колективного договору, здійснює поточний контроль за вчасним виконанням заходів, передбачених договором, виконує свої зобов’язання та разом з ректоратом організовує виконання спільних зобов’язань, періодично заслуховує інформацію сторін s звітує Конференції колективу про виконання договору за рік.

^ Колектив працівників зобов’язується дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, вимог посадових інструкцій; заслуховує на Конференції колективу звіти ректорату та профспілкового комітету про виконання Колективного договору; профспілковий комітет або Конференція ставить питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують зобов’язань Колективного договору, відповідно до вимог Закону України „Про Колективні договори та угоди” (ст. 17-20).

Колективний договір діє з дня його схвалення Конференцією до дня прийняття нового Колективного договору.

1.4. Звіт про виконання Колективного договору за півріччя заслуховується на розширеному засіданні профкому та ректорату не пізніше вересня кожного року, звіт за рік – на Rонференції колективу університету не пізніше лютого кожного року. Проект колективного договору доводиться до відома співробітників університету не пізніше, ніж за місяць до його розгляду на конференції трудового колективу. Термін дії колективного договору: лютий 2013 р. – лютий 2015 р.

Зміни до Колективного договору в період між Конференціями можуть вноситися за спільною угодою ректорату та профкому, якщо такі зміни не погіршують становища працівників. Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників університету, докторантів, аспірантів.

У випадку відсутності фінансування термін виконання окремих пунктів договору (за винятком заробітної плати) за спільною додатковою угодою ректорату та профкому може бути перенесений на інший термін з обов’язковим повідомленням працівників через засоби внутрішньої інформації.

Після схвалення проекту Колективного договору Конференцією колективу університету він підписується ректором і головою профспілкового комітету протягом 5-ти днів з моменту схвалення. Текст Колективного договору доводиться до відома працівників МНУ імені В.О.Сухомлинського шляхом його розміщенням на сайті університету.

Колективний договір підлягає повідомчій реєстрації в порядку, встановленому Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225.
Розділ 2. Фінансово-економічна діяльність, нормування праці, оплата та матеріальне заохочення працівників
2.1. Адміністрація університету встановлює форму, систему оплати праці згідно зі штатним розписом (додаток 4), законів України «Про освіту», «Про оплату праці», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» у межах навантаження викладачів та робочого часу з урахуванням виконання інших обов’язків (навчальних, наукових, методичних, виховних, організаційних).

Установлені такі форми оплати: посадові оклади, погодинна оплата, трудові угоди, матеріальне заохочення, додаткова заробітна плата, компенсаційні виплати.

Адміністрація зобов’язана дотримуватися таких термінів виплати:

а) заробітної плати працівникам – два рази на місяць (15 числа місяця і останнього робочого дня місяця);

б) заробітної плати сумісникам – два рази на місяць (15 числа місяця і останнього робочого дня місяця);

в) відпускних не пізніше, як за три дні до виходу співробітника у відпустку. Наказ повинен бути оформлений не пізніше, як за 10 днів до виходу у відпустку.

2.2. За несвоєчасно подану інформацію до бухгалтерії щодо лікарняних листів (10 та 25 числа кожного місяця) відповідальність несуть керівники підрозділів та завідувачі кафедр.

2.3. Адміністрація та колектив співробітників університету зобов’язуються перераховувати щомісячно до обласної профспілки працівників освіти і науки профспілкові внески у розмірі 20% від загальної суми утриманих внесків.

2.4. Умови матеріального забезпечення та організації праці співробітників університету можуть бути представлені у трудовому договорі або контракті.

2.5. Адміністрація університету здійснює розрахунки виплат відповідно до законів України, наказів МОНмолодьспорт України та ректора. Тарифні ставки встановлені згідно з додатком № 2-20 наказу МОН України № 557 від 26.09.2005 р. зі змінами.

2.6. Адміністрація університету встановлює персональні надбавки та доплати за складність та напруженість у роботі, за високі творчі показники та виконання особливо важливої роботи на термін її виконання за рахунок позабюджетних коштів (додаток 2). Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100% посадового окладу.

2.7. Адміністрація університету проводить доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання разом з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників та встановлює їх у розмірі до 50%, за роботу в нічний час – 40%, за ненормований робочий день водію ректора – 25%.

2.8. Преміювання працівників університету здійснюється згідно з Положенням про оплату праці та преміювання працівників МНУ в межах ФЗП, затвердженого кошторисом.

2.9. Система матеріального стимулювання працівників, що діє в університеті, повністю поширюється на ректора та проректорів.

2.10. Адміністрація зобов’язується виплачувати штатним педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення, в т.ч. у разі важкого захворювання, згідно з кошторисом, затвердженим МОНмолодьспорт України (ст. 57 Закону України «Про освіту») у розмірі місячного посадового окладу на рік (виплати здійснюються у кінці календарного року).

2.11. Адміністрація університету має право надавати навчально-допоміжному та адміністративно-господарському штатному персоналу матеріальну допомогу в разі важкого захворювання в розмірі до одного посадового окладу в межах затвердженого фонду ЗП.

2.12. Допомога на оздоровлення навчально-допоміжному та адміністративно-господарському штатному персоналу виплачується (виплати здійснюються у кінці календарного року) за рішенням роботодавця в розмірі 50% посадового окладу за рахунок позабюджетних коштів (Постанова КМУ від 30.08.02 № 1298 зі змінами).

2.13. Укладання договорів із суб’єктами підприємницької діяльності здійснювати тільки на взаємовигідних умовах за погодженням з профкомом. Кожних півроку інформувати профком університету про дотримання умов договорів із суб’єктами підприємницької діяльності, які діють на території університету.

2.14. Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем (додаток 3) у кількості 7-ми календарних днів.

Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем (відповідно до ^ Переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) у кількості до 7-ми календарних днів працівникам бухгалтерії, навчально-методичного та навчального відділів, відділу кадрів, канцелярії.

Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем (відповідно до ^ Переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) до 7-ми календарних днів навчально-допоміжному та адміністративно-господарчому персоналу.

Для санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.

Невикористана частина щорічної основної відпустки може надаватися викладачам в інший (не літній) канікулярний період за умови виконання навчального навантаження.

2.15. Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам бібліотеки в кількості 5-ти днів, а також прибиральникам, яким встановлена доплата 10% за прибирання санвузлів, в кількості 3-х днів.

2.16. Надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю 10 к. д., а за наявності кількох підстав – 17 к.д. без урахування святкових і неробочих днів жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину інваліда, або, яка всиновила дитину, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері (у.т.ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку.

2.17. Надавати щорічну додаткову відпустку членам добровільної пожежної дружини (ДПД) у кількості 4-ьох днів.

2.18. Під час організації навчального процесу диференційовано підходити до навантаження кожного викладача з урахуванням його наукової, методичної та організаційної роботи згідно з індивідуальним планом.

2.19. Працівники університету мають право на відшкодування та одержання інших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями в розмірах згідно з установленими нормами. Видача авансу на поточні видатки по відрядженню здійснюється на підставі наказу про відрядження працівника та його заяви на видачу авансу.

2.20. Працівникам університету обов’язково індексуються грошові доходи відповідно до вимог Закону України «Про індексацію доходів громадян» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

2.21. Запровадити підсумований облік робочого часу (на рік) для працівників, умови роботи яких неможливі з триманням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (сторожів).

2.22. Доходи працівників університету підлягають обов’язковому індексуванню згідно з вимогами Закону України «Про індексацію доходів громадян» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

2.23. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у
зв'язку із порушенням строків її виплати проводиться відповідно до
індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у
порядку, встановленому чинним законодавством, згідно з Законом України «Про компенсацію втрати частини доходів громадян в зв’язку з несвоєчасною її виплатою» та ст. 34 Закону України «Про оплату праці».
Розділ 3. Соціальний розвиток університету
3.1. Підготувати до літнього оздоровчого сезону спортивно-оздоровчий табір „Моряна” у с. Рибаківка, продовжувати роботу за планом благоустрою табору та поліпшити умови відпочинку відповідно до складеного кошторису.

3.2. Кошти спеціального фонду можуть бути використані згідно з кошторисом доходів і витрат.

3.3. Продовжити роботу за затвердженим планом благоустрою університету.

3.4. Надавати службові квартири у власність за особливі заслуги перед колективом та при залученні докторів, професорів на постійну роботу до МНУ імені В.О.Сухомлинського не менше ніж на 7 років.

3.5. Встановити грошову винагороду працівникам університету – учасникам бойових дій, війни, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та які вийшли на пенсію з університету, афганцям та учасникам бойових дій на території інших держав після 1945 року (згідно з положенням про преміювання).

3.6. Надавати додаткову відпустку (у вигляді відгулів):

- особистого шлюбу – 3 к.д.

- шлюбу дитини – 3 к.д.

- смерті близьких (батько, мати, дружина, чоловік, діти) – 3 к.д.

- батькам, чиї діти ідуть до 1 класу школи (1 вересня) – 2 к.д.
Розділ 4. Умови та охорона праці
4.1. Під час укладання трудового договору під розписку інформувати працівників про умови праці, про Правила внутрішнього трудового розпорядку, про наявність небезпечних та шкідливих факторів та можливі наслідки їх впливу на стан здоров’я, ознайомити працівника з посадовими інструкціями.

4.2. Усі працівники університету згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

4.3. Умови праці на робочому місці та санітарно-побутові умови в університеті організує адміністрація відповідно до вимог законодавства.

4.4. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором; порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 38 і 39 Кодексу законів про працю України); якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу.

4.5. Працівники університету зобов’язані знати і виконувати правила та нормативні акти з охорони праці, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих людей, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди та щорічні обов’язкові медичні огляди особами віком до 21 року.

4.6. Уповноважені особи з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти в університеті виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов’язкові до розгляду пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці.

Під час перевірок звільняти уповноважених осіб з питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього заробітку, для виконання цих обов’язків, один день на два тижні.

4.7. Виконувати у встановлені терміни комплексні заходи з охорони праці, узгоджені між адміністрацією та профкомом університету на 2013 рік (додаток 1).

4.8. Направляти на лікування першочергово осіб, які перебувають на диспансерному обліку.

4.9. Безкоштовно і першочергово надавати в користування співробітників та їх дітей всі наявні спортивні зали, споруди та майданчики для занять спортом.

4.10. Забезпечити періодичний (один раз на місяць) контроль радіоактивного випромінювання у всіх навчальних корпусах і виробничих приміщеннях університету. Результати вимірювань доводити до відома працівників університету.

4.11. До 31 серпня виконати заплановані заходи, що забезпечують готовність навчальних аудиторій і лабораторних приміщень до проведення занять. Акт про готовність приміщень подати комісії профкому з охорони праці.

4.12. Адміністрації університету спільно з профкомом проводити перед початком відпускного сезону перевірки стану охорони праці і готовності спортивно-оздоровчого табору до експлуатації.

4.13. У всіх корпусах передбачити наявність аптечок для надання першої медичної допомоги.

4.14. Адміністрація університету безкоштовно (згідно з нормами) забезпечує працівників спецодягом, миючими засобами, засобами індивідуального та колективного захисту.

Проводити щоквартально аналіз захворюваності з тимчасової стійкої втрати працездатності і приймати заходи щодо попередження захворювань і травм.

4.15. У випадку смерті членів сім’ї штатного працівника1 (батько, мати, дружина, чоловік, діти), йому надається матеріальна допомога в розмірі 1000 грн. при наданні довідки про поховання.

4.16. Викладачі та наукові працівники університету один раз на п’ять років мають право підвищити науково-педагогічну кваліфікацію зі збереженням заробітної плати шляхом надання терміном від 1 до 3 місяців стажування з відривом від виробництва при навчальному навантаженні, зменшеному відповідно до терміну стажування.

4.17. Адміністрація несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків. Відшкодування проводити відповідно до діючого законодавства.

4.18. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

4.19. Сторожам надавати можливість приймати їжу протягом робочого часу, цей час враховують як відпрацьований і підлягає оплаті.

4.20. Адміністрація зобов’язується:

- забезпечити при укладанні трудового договору інформування працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст.5 Закону України «Про охорону праці»);

- працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація не виконує законодавчі вимоги про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячного заробітку (ст.6 Закону України «Про охорону праці»);

- спільно з профспілковим комітетом застосовувати для працівників такі заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні роботи щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці, як: подяку із занесенням до трудової книжки, нагородження грамотою, надання додаткових днів оплачуваної відпустки, нагородження цінним подарунком або премією (ст.25 Закону України «Про охорону праці»);

- передбачувати фінансування комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також забезпечувати надання працівникам соціальних гарантій з охорони праці згідно з вимогами законодавства (ст. 20 Закону України «Про охорону праці»).
Розділ 5. Трудові та соціально-економічні правові відносини між сторонами колективного договору
5.1. Надавати профкому університету, в межах його компетенції, нормативно-правові документи, накази, що видаються в університеті.

5.2. Продовжити дію договору між адміністрацією та профспілковими комітетами працівників університету про здійснення безготівкової оплати профспілкових членських внесків шляхом щомісячного відрахування бухгалтерією їх суми з заробітної плати при наявності згоди членів профспілки.

5.3. Бухгалтерії університету перераховувати профспілкові внески на рахунок профкому не пізніше 3-ьох днів після виплати заробітної плати.

5.4. Не менше одного разу на семестр проводити офіційні зустрічі ректора з трудовими колективами інститутів/факультетів та інших структурних підрозділів.

5.5. Для забезпечення діяльності профспілкової організації (згідно зі ст. 249 КЗпП України) ректорат університету надає профспілковому комітету приміщення з необхідним обладнанням, засоби зв’язку та комп’ютер (у разі потреби).

5.6. Зміна статусу, структури, підпорядкування ВНЗ може здійснюватися тільки за рішенням зборів трудового колективу.
Розділ 6. Порядок прийняття та звільнення співробітників
6.1. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників університету проводиться згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації. Під час прийняття на роботу науково-педагогічних працівників має укладатися безстроковий, строковий трудовий договір або контракт в якому передбачені основні напрями та обсяги роботи НПП.

6.2. При звільненні науково-педагогічного персоналу проводити першочергове заміщення вакантних посад науковими працівниками університету, кандидатами, докторами наук та випускниками аспірантури, магістратури університету за наявності в останніх відповідної кваліфікації.

6.3. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати згідно з чинним законодавством.

6.4. Згідно з вимогами ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» встановити норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік.

6.5. Дотримуватись гранично допустимого рівня скорочення чисельності працівників підприємств – не більше 5% від загальної чисельності працюючих протягом року.

6.6. Здійснювати звільнення педагогічних і науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи та закінченням трудового договору або контракту в кінці навчального року.

6.7. У разі припинення трудового договору на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України та п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП України працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

У наслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю , колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

6.8. У випадках, передбачених законодавством, на ректора покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається.

6.9. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.
Розділ 7. Зайнятість працюючих
7.1. Адміністрація зобов’язується:

 інформувати профспілковий комітет, або уповноваженого представника трудового колективу про наступне вивільнення працівників не пізніше ніж за три місяці (ст.49/4 КЗпП України);

– попереджувати про наступне вивільнення працівників персонально не пізніше ніж за два місяці ( ст.49/2 КЗпП України);

– попереджувати державну службу зайнятості про майбутнє вивільнення працівників не пізніше ніж за два місяці письмово (п.5 ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення»);

 • враховувати при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством (ст.42, п.2 ст.49/2 КЗпП України).

Розділ 8. Гарантії діяльності профспілкової організації
Адміністрація зобов’язується:

8.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки із захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

8.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст. 249 КЗпП України, ст. 42 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»).

8.3. Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову сплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3-ьох днів після виплати зарплати.

8.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання зі збереженням заробітної плати.

8.5. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади зі штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово (за строковим договором).

8.6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими органами.

8.7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника працівників, які обрані до складу профспілкових органів, і не звільнені від виробничої роботи без згоди відповідного профоргану.

8.8. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації, соціально-побутові пільги, встановлені у Колективному договорі, на обраних профспілкових працівників.

8.9. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (буфет, медкабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.
Додаток 2

до Колективного договору МНУ імені В.О.Сухомлинського
Положення про оплату праці та преміювання

працівників МНУ імені В.О.Сухомлинського
^ 1. Загальні положення

Розмір заробітної плати працівникам університету встановлюється на основі штатного розпису з урахуванням професійного досвіду та результатів діяльності університету в межах діючого законодавства, визначається фондом оплати праці.

Схеми посадових окладів встановлюються згідно з цим «Положенням» та наказами ректора університету на підставі Кодексу законів про працю, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України.

Розміри надбавок, премій та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат встановлюються з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством та Колективним договором між адміністрацією та первинною профспілковою організацією МНУ імені В.О.Сухомлинського.
^ 2. Оплата праці педагогічних та науково-педагогічних працівників

2.1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових, організаційних, виховних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному плані. Тривалість робочого часу викладача ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 годин (6 днів по 6 годин). За видами роботи тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника становить: навчальна робота – 900 годин, навчально-виховна робота – 70 годин, методична робота – 292 години, наукова робота – 250 годин, організаційна – 100 годин. Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік.

Затверджується кошторис, штатний розпис, графік відпусток, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників разом із профкомом університету.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. Види навчальних занять, що входять до обсягу навчального навантаження конкретного викладача, встановлюються предметною або цикловою комісією і затверджуються керівником вищого закладу освіти.

 1. Частка ставки науково-педагогічних та педагогічних працівників встановлюється за затвердженим індивідуальним планом: на 0,5 ставки – 774 години; на 0,25 ставки – 387 годин (від загальної кількості годин).

 2. Обов'язковий обсяг навчального навантаження диференціюється за науково-педагогічною кваліфікацією та посадою викладача в межах його робочого часу. Норми часу для розрахунку та обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи викладачів встановлює ректор університету.

 3. Для різних видів робіт норми часу встановлені у конкретних кількісних вимірах. Норми часу розраховуються з астрономічної години (60 хвилин), крім таких видів роботи, як читання лекцій та проведення групових (лабораторних, практичних і семінарських) занять, де академічна година (40 хвилин) обліковується як астрономічна.

2.1.4. Обсяг навчальної роботи викладачів, виражений в облікових годинах, складає їх навчальне навантаження. Навчально-методична рада університету на кожний навчальний рік визначає обов'язковий обсяг навчального навантаження викладачів у порядку, передбаченому його Статутом та Колективним договором. Встановлення обсягу обов'язкового навчального навантаження конкретному викладачеві здійснюється кафедрою з урахуванням виконання ним методичної, наукової та організаційної роботи й особливостей та структури навчальної дисципліни.

 1. Навчальна, методична, наукова, організаційна робота викладачів планується у відповідних розділах індивідуального робочого плану на весь навчальний рік із помісячним зазначенням конкретних підсумкових результатів, за фактичними затратами часу. Звіт викладача про виконання індивідуального плану роботи щомісяця обговорюється на засіданні кафедри, візується завідувачем і затверджується ректором.

Розподіл резервних годин затверджується кадровою комісією університету. У разі необхідності дозволяється залучати до роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників на умовах сумісництва, планувати їм навчальне навантаження не менше 0,25 ставки і не більше 0,5 ставки. Викладачі за сумісництвом складають додатковий індивідуальний план.

У разі неповної комплектації штату професорсько-викладацького складу можна залучати для виконання певного обсягу навчальної роботи осіб на умовах погодинної оплати, але не більше 240 годин. Погодинна оплата праці здійснюється щомісяця за фактично виконану кількість годин.

 1. На період відряджень, хвороби, підвищення кваліфікації та з іншої об'єктивної причини відсутності на роботі викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених індивідуальним робочим планом. Ця робота рішенням засідання кафедри передається іншим викладачам для виконання її безкоштовно. Інші випадки розглядаються ректором індивідуально з кожним викладачем.

Встановлене викладачу навчальне навантаження за цей період також виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого тижня (6 днів по 6 годин) за рахунок зменшення обсягу методичної, наукової та організаційної роботи або шляхом залучення у встановленому порядку викладачів з погодинною оплатою праці чи додатковими частками ставки. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової та організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня.

2.1.7. Ці нормативи та розрахунки використовуються під час формування бюджетного та позабюджетного посадового окладу, відповідно до тривалості робочого часу, який дорівнює 1548 годинам на навчальний рік.

2.2. Норми робочого часу викладачів з навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та підготовки до друку науково-педагогічних працівників університету встановлені на підставі Кодексу законів про працю, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. № 1033, від 17 серпня 2002 р. № 1134, наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. № 450.

2.3. У випадку виробничої необхідності викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу, однак додаткова кількість облікових годин не може перевищувати 0,25 обов'язкового обсягу навчального навантаження на одну ставку без додаткової оплати. Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його індивідуальний робочий план.

2.3.1. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять, консультацій, графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Журнал обліку роботи академічної групи з обов'язковим підписом викладача за проведення лекцій, групових занять тощо, є офіційним документом з контролю за виконанням навантаження викладача.

2.4. Крім основної заробітної плати, до складу фонду оплати входить додаткова заробітна плата: надбавки, доплати, премії та інші заохочувальні, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством та які виплачуються всім науково-педагогічним та педагогічним працівникам, включаючи ректора за посадою і як викладача відповідно до його індивідуального плану.

Джерелом коштів на оплату праці є кошти державного бюджету – загального фонду в межах асигнувань та спеціального фонду.

2.4.1. Бюджетне асигнування фонду оплати праці затверджується головним розпорядником коштів та розподіляється за наступними напрямками:

а) встановлення доплати до посадових окладів за наукові ступені та вчені звання здійснюється диференційовано відповідно до видів та якості роботи кожного викладача;

б) виплати науково-педагогічним та педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу науково-педагогічної та педагогічної роботи та коштів, затверджених кошторисом, передбачених законодавством;

в) доплати за виконання обов'язків декана, заст. декана, зав. кафедри;

г) надбавки за звання заслуженого працівника, діяча, майстра спорту (встановлюється, згідно з діючими нормативами, ректором);

д) виплати науково-педагогічним та педагогічним працівникам грошової допомоги на оздоровлення у розмірах, передбачених законодавством та затверджених кошторисом;

е) встановлення доплати до посадових окладів за допуск до державної таємниці (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 414 від 15.06.1994 р., Закону України про державну таємницю. Ст. 30 «У разі коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних обмежень, види, розміри та порядок надання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України»).

2.4.2. Встановлення доплат та надбавок до тарифних ставок педагогічним працівникам коледжу у розмірах, передбачених законодавством:

а) за класне керівництво;

б) за перевірку зошитів та письмових робіт;

г) за керівництво цикловими (предметними) і методичними комісіями;

д) за престижність праці.

2.4.3. Грошова допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки видається на підставі наказу ректора і затвердженого кошторису університету.

2.5. До складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат науково-педагогічним та педагогічним працівникам, включаючи ректора як викладача, відносяться виплати, премії, доплати, надбавки, які передбачені та затверджені кошторисом у поточному році за рахунок спеціального фонду й передбачені колективним договором, а саме:

а) надання премій окремим працівникам за виконання особливо важливих складних завдань. Ці премії можуть надаватися щомісячно, тобто мати постійний характер, або бути одноразовими;

б) премії до ювілейних та пам’ятних дат, святкових днів у державі, регіоні, колективі;

в) матеріальна допомога, в сумі не більше одного посадового окладу на рік;

г) надання надбавок у розмірі до 100% посадового окладу за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність та напруженість у роботі, за високі досягнення в роботі, творчі показники згідно з Постановою КМУ від 31.08.1996 р. № 1033, № 1298 від 30.09.2002 р., Наказом МОН України від 26.09.2005 р. № 557.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки, премії, щорічні грошові винагороди скасовуються або зменшуються.

 1. Надання спеціальних премій штатним працівника:

 • за захист докторської дисертації – 20000 грн

 • за захист кандидатської дисертації – 2000 грн

2.7. Положення про порядок преміювання співробітників університету розповсюджується на штатних працівників, а в окремих випадках за рішенням ректора – і на сумісників.

2.8. Преміювання виконавців науково-дослідних робіт і співробітників, які сприяють організації та їх виконанню, проводиться за рахунок економії фонду заробітної плати в межах затвердженого кошторису по науці. Подання підписує керівник теми.

2.9. Преміювання науково-педагогічних працівників проводиться відповідно до діючого Положення за основними показниками діяльності кожного викладача та інститутів/факультетів.

  1. Розмір одноразової премії встановлюється індивідуально кожному працівникові залежно від специфіки та значущості виконуваної роботи, його особистого внеску та не перевищує 40 середньомісячних зарплат працівника.

2.11. Система преміювання, що діє в університеті, повністю поширюється на ректора.

2.12. Адміністрація університету нагороджує грамотами та виплачує премії працівникам за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці до 0,5 ставки.

2.13. Адміністрація університету виплачує премію відповідальним особам, які забезпечили успішне проведення ліцензування, акредитації спеціальностей. Розмір премії залежить від спеціальності (до 10 ставок).

2.14. Адміністрація університету виплачує премію за рахунок економії фонду заробітної плати:

 • колективу авторів у номінаціях «Навчально-методичний посібник» (другий посібник протягом 5 років з однієї дисципліни з грифом МОНмолодьспорт України)  до 1 ставки;

 • автору опублікованої статті у виданнях з міжнародним індексом цитування  до 2000 грн за статтю;

 • переможцю конкурсу виконавців науково-дослідних тем за експертною оцінкою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  до 1 ставки;

 • переможцям та призерам конкурсу на кращий інститут, факультет  за І місце – 2000 грн, ІІ місце – 1500 грн, ІІІ – місце – 1000 грн;

 • керівнику інституту (декану факультету) та голові спортклубу за призове командне місце у Всеукраїнській універсіаді  до 1 ставки;

 • викладачам – відповідальним за випуск наукового вісника МНУ імені В.О.Сухомлинського  до 1 ставки;

 • співробітникам університету, які отримали патенти України на винаходи  до 0,5 ставки;

 • викладачам за підготовку та проведення Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій  до 1 ставки;

 • науковим керівникам студентів, які отримали призові місця на олімпіадах МОНмолодьспорту України, а також призерів Всеукраїнських наукових студентських конкурсів за рахунок економії ФЗП до 1 ставки.

2.15. Адміністрація університету здійснює преміювання працюючих та непрацюючих учасників ВВВ, учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів та дітей війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  до 0,2 ставки.

2.16. Преміюванню не підлягають працівники, які допустили:

 • порушення навчальної, фінансової та виконавчої дисципліни;

 • відсутність контролю за збереженням матеріальних цінностей;

 • незаконні витрати та недостачі;

 • неповне виконання функціональних обов’язків;

 • порушення та невиконання вимог нормативних актів з охорони праці.

2.17. Розмір премії встановлюється наказом ректора університету, за погодженням із профспілковим комітетом.

2.18. Надання квартири у власність за особливі заслуги перед колективом та при залученні докторів, професорів на постійну роботу в університет не менше ніж на 7 років.

2.19. Підставою для виплати премії є наказ ректора.

2.20. Скарги робітників з приводу порушення діючого Положення розглядаються адміністрацією та профспілковим комітетом університету.
^ 3. Оплата праці спеціалістів та інших працівників університету

3.1. Структура заробітної плати спеціалістів та інших працівників установи складається з основної та додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

3.2. Основна заробітна плата є обов'язковою за виконану працівником роботу згідно зі встановленими нормами праці (норми часу, посадові обов’язки) і встановлюється у вигляді посадових окладів для працівників закладів освіти згідно з Постановами Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (окремі посади – згідно з наказами Міністерства культури і мистецтв України).

 1. Додаткова заробітна плата  це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення та винахідливість, особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством.

 2. Доплата у розмірі до 50 % посадового окладу:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, що виконуються;

- за суміщення професій.

 1. Доплата за роботу в понадурочний час обмежується 120 годинами на рік, у святкові та неробочі дні оплачується у розмірі за розцінками згідно з законодавством. Праця у нічний час не може бути оплачена нижче, ніж з підвищенням на 40 % тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час (з 22 години вечора до 6 години ранку).

 2. Доплата у розмірі 25% до посадового окладу водію ректора за ненормований робочий день.

 3. Надбавка за класність водіям: І клас – 25%, ІІ клас – 10%.

3.8. Доплата за роботу в шкідливих умовах праці здійснюється прибиральникам спеціальних приміщень, які використовують дезинфікуючі засоби, а також прибиральникам туалетів у розмірі 10 % посадового окладу.

3.9. Провадити доплату за вислугу років штатним працівникам бібліотеки, а також виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за поданням директора бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу на рік (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 82, від 30.09.2009 р. № 1062).

3.10. Виплачувати надбавку за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою відповідно до стажу, який дає право на встановлення надбавки (згідно з постановою КМУ від 29.12.2009 р.
№ 1418).

3.11. Премії одноразового або постійного характеру за виконання загальних показників діяльності установи, а також за виконання специфічних показників діяльності кожного підрозділу.

Оплата праці працівників університету в дні відрядження здійснюється у розмірі середньої заробітної плати: до розрахунку середньої заробітної плати за останні два календарні місяці не включаються премії.
Додаток 3

до Колективного договору МНУ імені В.О.Сухомлинського
Перелік посад з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка у розмірі 7 календарних днів за кошти спецфонду:

 1. Ректор

 2. Проректори

 3. Головний бухгалтер

 4. Начальник відділу кадрів

 5. Керівник навчального відділу

 6. Керівник навчально-методичного відділу

 7. Завідувач канцелярії

 8. Водії університету

 9. Начальник відділу охорони праці

 10. Помічник ректора

 11. Директор бібліотеки
  1   2   3

Схожі:

В. О. Сухомлинського колективний договір iconКолективний договір кунцівської загальноосвітньої школи
Цей колективний договір укладено на три роки. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу І набуває чинності...
В. О. Сухомлинського колективний договір iconТема: Колективний договір. Трудовий договір
На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін
В. О. Сухомлинського колективний договір iconПрактичне заняття №7 Колективний договір
Колективний договір, угода укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем
В. О. Сухомлинського колективний договір iconКолективний трудовий договір у закладі освіти Колективний договір...
Колективний договір укладається в установах, організаціях (загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, профтехучилищах) незалежно...
В. О. Сухомлинського колективний договір iconВасиля Сухомлинського В. Кондратова Застосування комп’ютерної графіки...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
В. О. Сухомлинського колективний договір iconПроект колективний договір
Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про...
В. О. Сухомлинського колективний договір iconМиколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського...
...
В. О. Сухомлинського колективний договір iconКредитний договір
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Кредитний договір (надалі іменується "Договір") про таке
В. О. Сухомлинського колективний договір iconДоговір про надання гарантії
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про таке
В. О. Сухомлинського колективний договір iconДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах
Договір) шляхом підписання Заяви-приєднання до Договору (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, керуючись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка