Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти
Скачати 29.15 Kb.
НазваЛекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти
Дата конвертації10.07.2013
Розмір29.15 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Психологія > Лекція
Лекція 5

Тема: Психічний розвиток немовляти
план:


 1. Психічний розвиток немовляти. Пренатальний розвиток. Криза „дня народження”. Анатомо-фізіологічні особливості та функціонування мозку дитини в період новонародженості.

 2. Структура періоду немовляти. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність і новоутворення періоду немовляти.

 3. Криза 1 року, її симптомокомплекс, місце в системі вікової періодизації.

Основні поняття: Харчове, слухове та зорове зосередження, конвергенція очей, акт хапання, предметні дії, лепет, маніпулювання предметами, наочно-дійове мислення, мотивуючі уявлення, мовне спілкування, емоційне спілкування, акт орієнтації в предметах, „комплекс пожвавлення”; криза ”дня народження”; криза 1 року; продуктивна діяльність – спосіб пізнання навколишньої дійсності, спрямований на отримання певного нового результату; репродуктивна діяльність; симптомокомплекс кризи 1 року.
Рекомендована література

Основна:

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр „Академия”, 1999. – С.373-429.

 2. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Гамезо и др.—М.: Просвещение, 1984. – С.64-70.

 3. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – С.34-40.

 4. Мухина В. С. Возрастная психолоrия. Феноменолоrия развития : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С.Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – С. 98-118.

 5. Немов P.C. Психология в 3-х книгах. Психология образования. – 6-е изд. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ «ВЛАДОС», 2006. – Кн. 2. – 568с.

Додаткова:

    1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов. — 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 320 с.

    2. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256с.

    3. Выготский Л.С. Кризис первого года жизни // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. – Т.4. – С. 244-269.

    4. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку. -К, 1978. - 165 с.

    5. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов/А. А. Алексеев, И. А. Архипова, В. Н. Бабий и др.; Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.

    6. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. – Издание 2-е, дополненное. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 304 с.

    7. Элъконин Д.Б. Детская психология (развитие ребёнка от рождения до семи лет). – М., 1960. – С. 93-293.

Завдання для самоаналізу та самоперевірки:

 1. Що є найбільш характерним для розвитку дитини впродовж першого року життя?

 2. Назвіть основні психологічні новоутворення малюка.

 3. Охарактеризуйте пренатальний розвиток.

 4. Що таке криза „дня народження”.

 5. Укажіть структуру періоду немовляти.

 6. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність і новоутворення періоду немовляти.

 7. Розкрийте кризу 1 року, її симптомокомплекс, місце в системі вікової періодизації.

Схожі:

Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція 7 Тема: Психічний розвиток у дошкільному дитинстві
Анатомо-фізіологічні особливості та їх вплив на психічний розвиток. Психологічні передумови переходу в друге дитинство. Соціальна...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція для студентів медичного факультету на тему “Корекція харчування та прикорм
Актуальність теми. Грудне молоко є природним продуктом, який повністю відповідає фізіологічним потребам дитини, але й забезпечує...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconАнатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Нервово-психічний розвиток дитини
Рівень нервово-психічного розвитку відображає дозрівання нервової системи (НС). Здорова дитина, яка знаходиться в оптимальних умовах...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція 3 Тема : Рекламне дослідження ринку
Рекламний бізнес у нашій країні наполегливо претендує на самостійну галузь економіки, розвиток якої є найдинамічнішою в Європі
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconПлан. Поняття віку. Критерії вікової періодизації*. Поняття провідного...
Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких нео­боротна й передбачувана. Кожен період (вік) — своєрідний...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція 45-48. Мультимедійні технології
Розвиток електроніки забезпечив нові засоби зберігання І накопичення інформації – механічний, магнітний І оптичний запис. Поява І...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція 5 Тема : ‘’Розвиток фізичної культури І спорту в Україні”
Мета лекції: ознайомити студентів з витоками, розвитком фізичної культури та спорту в Україні
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція №5 Тема лекції: Емоції. Воля. Формування І розвиток особистості
Властивості емоцій: якісні характеристики емоцій; кількісні характеристики емоцій; властивості емоцій: фізіологічні механізми емоцій;...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Знати: суть категорії “зовнішній розвиток підприємства”, сценарії зовнішнього розвитку підприємства, поняття прямої та зворотної...
Лекція 5 Тема: Психічний розвиток немовляти iconЛекція №1 Лекція №1 Тема
Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально освіт навч. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392с.: іл. Ч...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка