Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 "початкове навчання та сімейне виховання"
Скачати 30.14 Kb.
НазваПрограма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 "початкове навчання та сімейне виховання"
Дата конвертації05.07.2013
Розмір30.14 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 6.010102 "ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ ТА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ"
Розділ III. ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ III КУРСУ
Ознайомлювальна практика проводиться у VI семестрі протя­гом 2 тижнів. Здійснюється у школах м. Чернігова у групах подов­женого дня.

3.1. Мета ознайомлю вальної практики

 • ознайомитись з особливостями навчально-виховної діяльнос­ті вихователя в позаурочний час в групах подовженого дня;

 • ознайомитись з педагогічним досвідом вихователя у групах подовженог о дня;

 • визначити особливості групової та індивідуальної роботи в групах подовженого дня;

 • визначити шляхи удосконалення групової та індивідуальної роботи в групах подовженою дня.

3.2. Завдання педагогічної практики

 • поглибити і закріпити теоретичні знання з удосконалення групової та індивідуальної роботи в групах подовженого дня;

 • опанувати основами планування навчально-виховної роботи вихователя у і руні подовженого дня;

 • ознайомитись з формами та методами роботи вихователя в групі подовженого дня;

 • вміти спостерігати і аналізувати міжособистісні стосунки вихователя і учня; учня і колективу;

 • оволодіння навичками аналізу різноманітних навчально - виховних ситуацій;

 • навчитися складати психолого-педагогічну характеристику на учня;

 • розвивати і закріплювати у студентів інтерес до педагогічної професії, до особливостей роботи сімейного вихователя (гу­вернера), стимулювати прагнення до вивчення спеціальних та педагогічних дисциплін і розвитку своїх педагогічних зді­бностей;

 • прищеплювати майбутнім фахівцям навички уважного ставлення до дитини з урахуванням індивідуальних особливостей її розв­итку, атмосфери у сім'ї;

 • навчити студентів, спираючись на знання з методики сімей­ного виховання, педагогіки, психології, проводити навчально – виховну роботу з учнями з урахуванням їх вікових та ін­дивідуальних особливостей.

3.3. Зміст педагогічної практики

 • проведення занять з підготовки домашньої роботи дітьми у групах подовженого дня,

 • визначення об’єкта психолого – педагогічного спосте­реження;

 • проведення заходів по організації ігрової діяльності учнів в позаурочний час;

 • проведення виховного заходу за планами роботи вихователя (або власного);

проведення виховних бесід і учнем, що є об’єктом психолого -педагогічного спостереження;

відвідування виховного заходу учителя або вихователя, ана­ліз його впливу на учнів.

3.4. Форми контролю

Методичне керівництво і виконання програми практики забез­печує кафедра естетичного виховання.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, вчителі шкіл та інших навчально-виховних за­кладів освіти, які здійснюють контроль.

Підсумкова форма контролю - атестація.

3.5. Форми звітної документації про педагогічну практику

  1. Характеристика особистості учня:

 • психолого-педагогічна характеристика на учня;

 • характеристика навчальних проблем учня;

 • визначення соціального статусу учня в дитячому колективі.

 1. Опис методів, прийомів, застосованих в навчальній роботі з учнем.

 2. Перелік та опис ігор, які проводились з учнями.

 3. Опис заходу або сценарій виховного заходу, проведеного за планом роботи вчителя, вихователя (або власного).

 4. Перелік індивідуальних бесід виховного характеру.

 5. Зразки наочностей.

 6. Характеристика педагогічної роботи студента-практиканта згідно завдань педагогічної практики за підписами виховате­ля та керівника освітнього закладу.

Схожі:

Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма педагогічної практики студентів 5-го курсу (спеціалісти) денної форми навчання
Розвинути вміння використання різноманітних технологій та методик викладання навчальних предметів, застосування новітніх науково-технічних...
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма виробничої практики для студентів III курсу коледжу за спеціальністю “Фінанси І кредит”
Вона призначена для студентів спеціальності “Фінанси І кредит”, викладачів керівників практики. Програма є документом, що визначає...
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма технологічної практики для студентів III курсу спеціальності...
Методичні вказівки до виконання технологічної (виробничої) практики для студентів III курсу спеціальності «Професійна освіта» „Механізація...
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconЛекція №8 тема: рухові дії як предмет навчання з дисципліни „Теорія...
Теорія І методика фізичного виховання” для студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconРоботи
Тематика курсових робіт з педагогіки для студентів спеціальності «Початкове навчання»
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconМетодичні рекомендації до організації І проведення педагогічної практики...
Методичні рекомендації до організації І проведення педагогічної практики з іноземної мови (англійської) для студентів денної та заочної...
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма І орієнтовні завдання суспільно-педагогічної практики студентів...
Студенти ІІ курсу поглиблюють знання, вдосконалюють уміння І навички, набуті ними під час навчання на І курсі. Поряд з цим, вони...
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма державного екзамену з теорії І практики навчання І виховання...
Державний екзамен з теорії І практики навчання І виховання з методикою викладання дисциплін з трудової підготовки
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма практики для студентів 3-го курсу перезатверджено кафедрою...
...
Програма педагогічної практики студентів III курсу факультету початкового навчання спеціальності 010102 \"початкове навчання та сімейне виховання\" iconПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Міністрів України від 14 березня 2007 р. №443 в редакції від 06. 11. 2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка