На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв'язків людини з різними
НазваНа сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв'язків людини з різними
Сторінка38/38
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3.05 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
^

ПСИХОЛОГІЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ "ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ"


Дайте відповідь з погляду філософії, що таке спілкування, його роль у житті людини. Проілюструйте прикладами з історії людства, щодо розуміння процесу спілкування для життя суспільства.

Напишіть твір-есе "Спілкування як потреба життя".

Спостерігаючи за власним життям і життям інших, визначте можливий вплив вміння спілкуватися на становлення людини як особистості та фахівця. Проілюструйте прикладами цю залежність (кореляцію).

Виберіть особу, з якою ви часто спілкуєтеся, і спробуйте розкрити особливості її комунікативної сфери. Напишіть про це невеликий твір.

Опишіть, як відбувається спілкування на соціальних рівнях: "ін-дивід-індивід", "індивід-група", "група-соціум". Проілюструйте прикладами.

Підтвердіть або ж спростуйте твердження про те, що індивід трансформується в особистість через спілкування із собі подібними.

Як Ви поясните феномен Мауглі або Робінзона Крузо з погляду процесу комунікації?

Розкрийте та опишіть основні функції спілкування, їхній взаємовплив та взаємозалежність. Проілюструйте прикладами.

Більшість вітчизняних дослідників розмежовують поняття "спілкування" та "комунікація". А який смисл Ви вкладаєте в ці поняття, та чи є вони для вас тотожними?'

Поясніть, у чому подібність та відмінність людської мови та "мови" тварин. Наведіть вагомі докази того, що мовленнєва діяльність властива лише людині.

Чи має спілкування особливо велике значення в онтогенетичному розвитку дитини? Чи свідчить це твердження про те, що потреба у спілкуванні не є природженою?

Як Ви можете пояснити з погляду процесу спілкування виникнення у людей відчаю, нудьги та навіть депресії?

Поясніть, як Ви розумієте філософське значення висловів: "Мислити образно", "Краще один раз побачити ніж один раз почути" (Леонардо да Вінчі), "Скажи щось, щоб я тебе побачив" (Сократ).

Відомо, що на етапі початкового оволодіння мовою дитина, намагаючися задовольнити власні потреби, вимовляє певні слова, але слів не вистачає. Що приходить їй на допомогу? Проілюструйте прикладами.

Наведемо ситуацію: "Читаючи будь-яку книгу, ми спілкуємося з автором цієї книги, навіть не знаючи його, не бачачи, не контактуючи з ним отримуємо інформацію". Чи відбувається при цьому процес комунікації? Який вид спілкування проявляється при цьому?

Поясніть з позиції проксеміки поведінку людей у ситуації: "Ви заходите в громадський транспорт у час пік, багато людей, тісно, люди стоять близько один до одного, тримають малу дистанцію між собою. Дехто відхиляється, відвертається в інший бік, дивиться постійно у вікно, інший читає газету, книгу, хтось слухає музику — все це задля того, щоб уникнути прямого небажаного контакту".

Яке відсоткове співвідношення між вербальними та невербальными засобами спілкування, якщо взяти весь процес комунікації за 100 %? Поясніть це з позиції свідомого та несвідомого проявів спілкування.

Що більш інформативніше скаже про людину вияв її вербальних чи невербальних засобів? Дайте пояснення висловам: "Тремтить як осиновий листок", "Зціпив зуби", "Дивиться як кіт на сметану", "Живуть як собака з кішкою", "Ховає очі". Які емоції передає "мова тіла"?

Як можна проінтерпретувати ці жести — як відкриті чи закриті: людина при діловій розмові — піджак розстібнутий, ноги розпрямлені, руки не схрещені перед собою, вільно сидить на стільці, погляд вперед, наявний візуальний контакт?

Яку поведінку можна очікувати від людини, в інтимну зону якої різко втрутилася інша людина без її дозволу? Чи зможете Ви навести приклади професій, представникам яких дозволено втручатися в інтимну зону іншої людини? І професії, які використовують недозволені методи втручання в інтимну зону іншої людини, з певною метою?

Який вид запитань варто поставити під час бесіди з іншою людиною, щоб викликати нові запитання і вказати на невирішені проблеми або забезпечити підтримку вашої позиції шляхом мовчазного схвалення?

Спостерігаючи по телевізору політичні промови сучасних політиків, визначте як вони відрізняються від інших форм спілкування своєю емоційністю, чіткістю, насиченістю, дієвістю. Проілюструйте прикладами відмінність однієї політичної промови від іншої. В чому, на вашу думку, тут криється таємниця успішності чи неуспішності промови?

Дайте тлумачення невербально'.' поведінки людини в такому прикладі. Людина сидить під час бесіди, схрестивши руки на грудях, заложивши ногу на ногу. Долонь не було видно майже зовсім. Погляд зустрічається зі співбесідником 1/3 часу. Відповіді супроводжуються потиранням повіки та дотиком до носа.

Які стратегії поведінки в конфлікті ви знаєте? Визначте стратегію поведінки, яка вам імпонує найбільше, і обгрунтуйте свою відповідь.

Наведіть приклад конфлікту, зазначивши всі його основні елементи та фази. Визначте, на якій фазі розвитку знаходиться описаний вами конфлікт, тип конфлікту і варіанти його типології.

Виведіть основні психологічні причини і види конфліктів. Перерахуйте найбільш типові для Вас конфліктогени спілкування та конфлікттогени, на які Ви найбільш боляче реагуєте. Прослідкуйте, чи є між ними зв'язок, і якщо є, то який.

27. Опишіть будь-який конфлікт, який був у Вашому житті, визначте в ньому елементи формули конфлікту і зобразіть карту конфлікту. Намагайтесь проаналізувати, які тактики поведінки використовуються учасниками конфлікту, і відповідно, чи можна вирішити такий конфлікт. Які методи для конструктивного вирішення Ви запропонуєте?

28. Напишіть твір-есе "Мої конфліктогени спілкування" (з заповненням таблиці — див. Додаток).

29. Опишіть психологічні основи спілкування в лікувально-діагностичному закладі.

30. Охарактеризуйте комунікативну компетентність лікаря та її роль в ефективній і безконфліктній взаємодії з пацієнтом.

31. Як проявляються основні функції спілкування в системі "лікар— пацієнт". Проілюструйте прикладами.

Напишіть твір-опис на тему: "Роль психологічних особливостей особистості лікаря в лікувальній взаємодії".

Наведіть психологічні особливості проведення бесіди лікаря та пацієнта на різних етапах лікувально-діагностичного процесу.

Які можуть виникати конфлікти між особами, що задіяні в лікувально-діагностичному процесі? Способи їх вирішення та попередження конфліктів. Проілюструйте прикладами.

У чому специфіка педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу порівняно з діяльністю шкільного вчителя?

Які психологічні умови визначають ефективність діяльності викладача вищої школи?

Довести, що педагогічна діяльність викладача має творчий характер. Особливості педагогічної творчості.

Як ви вважаєте, в чому полягає проблема критеріїв оцінювання ефективності діяльності викладача вищої школи?

У чому суть суб'єкт-об'єктних стосунків між викладачем та студентом? Чому дуже шкідливе безособове ставлення викладача до студента?

Визначте та проілюструйте прикладами позицію викладача щодо студента: розуміння, визнання, прийняття.

Які стилі педагогічного спілкування є найбільш оптимальними щодо розв'язання завдання його професійної підготовки? Доведіть свою думку.

Які психологічні засоби, методи та прийоми підвищують ефективність педагогічного спілкування зі студентською аудиторією під час лекцій, семінарських занять та іспиті?

Згадайте три випадки, коли Ви допомогли комусь вирішити проблему за допомогою спілкування.

44. Як ви поясните з позиції спілкування такі приказки та прислів'я: Що маєш казати — наперед обміркуй.

Краще мочати, ніж брехати.

Мудрий не все скаже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

Слово не горобець, вилетить — не піймаєш.

Шабля ранить тіло, а слово — душу.

Слово старше за гроші.

Від солодких слів буває гірко.

Не кидай словами, як пес хвостом.

Слово до слова — зложиться мова. Напишіть коротку промову на одну з запропонованих тем: "Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати" (М. Рильський.)

"Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена" (Вольтер).

"Скажи будь-що, щоб я тебе побачив" (Сократ).

"О слів жорстока і солодка влада!" (Б. Олійник).

"Мрію я словами відмикати людське серце..."(77. Забашта).

Напишіть текст рекламного оголошення про курси, на яких навчають мовленнєвій комунікації (вкажіть, що саме тут буде вивчатися та яку користь це може принести в житті). Виберіть найбільш вдалий варіант реклами.

Які невербальні сигнали з наведених нижче слід визнати конфліктогенними, а які — синтонними: дивитися на годинник; перебирати папірці на столі; присуватися ближче до співбесідника; набирати повітря в легені для заперечення; дивитися в очі?

Складіть промову на тему: "Сучасний шлюб та його перспективи" за поданими тезами:

любов як основа шлюбу;

церковний та світський погляд на шлюб;

проблема розлучення. причини та моральні аспекти;

зміна ставлення до вільного виховання в сучасному суспільстві;

- нетрадиційні форми шлюбних відносин та ставлення до них суспільства.

48. Спробуйте виголосити промову-експромт на одну із запропонованих тем:

Проблема сучасної освіти.

Чорнобиль оселяється в кожній людині.

Що таке щастя?

Християнству дві тисячі років.

49. Уявіть, що Ви вперше виступаєте перед дитячою аудиторією. Ви старанно підготували свій урок, написавши детально конспект, і читаєте його як лекцію. Але клас абсолютно не слухає Вас: посилюється гамір, діти повністю втратили інтерес до того, що Ви читаєте. Що краще зробити — "навести порядок" і продовжувати читати свій чудово написаний конспект чи спробувати перейти до живого слова?
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Схожі:

На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\План. Спілкування: його структура, рівні, функції, основні способи...
Спілкування – це взаємодія двох або більше людей, що складається з обміну між ними інформацією пізнавального або афективно-оціночного...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\«Національні особливості ведення переговорів з іноземними партнерами»
Переговори — це засіб, взаємозв'язок між людьми, призначений для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\План. Спілкування: його структура, рівні, функції, основні способи...
Спілкування – це процес встановлення контактів між людьми, породжуваний потребами верб спільної діяльності та включає в себе обмін...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\1. Однозначні й багатозначні слова Кожне слово має одне або кілька...
Кожне слово має одне або кілька значень. Значення за­кріплюється за словом історично в процесі спілкування між людьми
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\Це такий вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один із...
Паразитизм трапляється серед різних груп організмів: тварин (найпростіші, плоскі, круглі, кільчасті черви, молюски, членистоногі),...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\1. Поняття про об’єктно-орієнтоване програмування
Задача, яка розв’язується з використанням методики ооп, описується в термінах об’єктів І операцій над ними, а програма при такому...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\Тема: комунікаційна діяльність І спілкування
«взаємодія двох чи більше людей, що складає в обміні між ними інформацією пізнавального чи афективного характеру», тобто обміні чи...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\Для кількісної оцінки взаємозв'язків найбільш часто використовується...
Суть методу кореляційно-регресійного аналізу полягає у визначенні оцінок кількісного впливу показників на досліджувану величину І...
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\Курс лекцій з дисципліни «Економетрія»
Економетрія − розділ науки, в якому вивчаються методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками
На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв\Тема Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення...
Соціальну сферу формує комплекс відносин І зв’язків, які виникають між людьми, соціальними групами та суспільством загалом, що пов’язані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка