Затверджено
Скачати 457.83 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/5
Дата конвертації27.03.2014
Розмір457.83 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра філософських та соціальних наук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост. п.___ від «___» __________2010 р)

Ректор
_______________________ А.А.Мазаракі

ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ
ПРОГРАМА ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0301 соціально-політичні науки

напрям підготовки 030102 психологія

Київ – 2010

Автор: Боровська, канд. філос. наук, доц.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № від вересня 2010 р. та на засіданні методичної комісії ФФБС 2011 р., протокол №
Рецензенти: Шкепу М.О., доктор філос. наук, професор

Ліпін М.В., кандидат філос. наук, доцент

^ ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

галузь знань 0301 «соціально-політичні науки»

для студентів напряму підготовки 030102 «психологія»

^ I. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі

В сучасних умовах зростання ролі психології в розробці теоретичних проблем людинознавства та у вирішенні буденних життєвих завдань особливої значимості набуває здатність психологічної теорії до критичного аналізу власних методологічних засад, що є нездійсненним без залучення філософської рефлексії.

^ Мета викладання навчальної дисципліни

Дисципліна „Філософія психології” спрямовує студентів-психологів на виявлення зв’язку між філософією та психологією, зокрема, між методологічними проблемами психології та філософськими принципами. Вона також сприяє формуванню здатності у студентів-психологів виявляти філософський контекст вузлових психологічних проблем, що позитивно впливає не тільки на їх загальноосвітній, але й професійний рівень.

^ Завдання навчальної дисципліни:

- розкрити генетичний зв’язок філософії та психології, роль та значення філософії у процесі формування методології конкретних психологічних теорій;

- сприяти формуванню вміння змістовного розрізнення філософських та конкретно-психологічних аспектів фундаментальних проблем, що є предметом розгляду як філософії, так і психології;

- сприяти формуванню навичок визначати сутність, співмірність та підпорядкованість методологічних проблем психології, виходячи з логіки розвитку психологічної науки.
^ Предмет навчальної дисципліни є вивчення генетичного зв’язку філософії та психології, дослідження впливу філософської методології на формування методологічних засад теоретичної психології.
^ Основні соціально-особистісні, професійні компетенції можна визначити у тому, що студенти повинні знати:

  • історію становлення психологічної проблематики в межах предметного поля філософії;

  • логіку розвитку психології як самостійної науки та формування її методологічних засад;

  • приклади практичної реалізації загально-філософських підходів та принципів в побудові конкретно-психологічних теорій;

  • сучасний стан та перспективи розвитку психологічної науки.

Вміти:

- інтегрувати одержані знання для аналізу актуальних проблем розвитку конкретно-психологічних теорій;

- самостійно аналізувати методологічні проблеми психології;

- змістовно розрізняти філософські та конкретно-психологічні аспекти фундаментальних проблем, що є предметом розгляду як філософії, так і психології;

- визначати сутність, співмірність та підпорядкованість методологічних проблем психології, виходячи з логіки розвитку психологічної науки;

- наводити приклади застосування філософської методології у конкретно-психологічних дослідженнях.
^ Місце в структурно-логічній схемі:

Для засвоєння дисципліни „Філософія психології” студент повинен мати базову підготовку з дисциплін «Філософія». Дана дисципліна також взаємопов’язана з такими суспільними та професійно-орієнтованими дисциплінами як історія психології та філософія особистості.

Дисципліна розрахована на 108 годин, 3 кредити за ECTS.

^ 1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

„Філософія психології” є складовою частиною циклу гуманітарних дисциплін для підготовки студентів-психологів, які викладаються в університеті. Ця дисципліна разом з дисципліною «Філософія» закладає методологічну основу для формування фахівця-психолога, який зможе реалізувати свої професійні знання в різних галузях промисловості, освітніх і виховних закладах, закладах охорони здоров’я та соціальної роботи.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка