Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”
Скачати 186.05 Kb.
НазваПрограми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”
Дата конвертації21.06.2013
Розмір186.05 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Право > Лекція


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

ЛЕКЦІЯ

з предмету: “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ”

програми військової підготовки

Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”.

Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”.

Навчальний час – 2 години.

Для особового складу офіцерів запасу з числа студентів

Київ – 2__
Зміст.

Вступ.
 1. Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців.

 2. Види юридичної відповідальності військовослужбовців.

Висновки.

Література.

 1. Конституція України.

 2. Дисциплінарний устав.

 3. І.М.Сенян. Юридична відповідальність, 1986 р.

 4. Основи законодавства України. Підручник під заг.ред.п-ка юстиції Кириленка В.І. Видав. “Нова книга”. 2002р.

 5. Статут внутрішньої служби ЗС України.

6. Військове Законодавство України. Нормативні документи.-Київ КНТ 2007р.
^

Наочне приладдя та засоби навчання.1. Слайди.

2.Полілюкс.


ВСТУП


Одним з найважливіших заходів у роботі з укріплення військової дисципліни, законності та правопорядку в ЗС України є притягнення правопорушника до юридичної відповідальності .

Своє відображення відповідальність військовослужбовців знайшла в ст. ст.26,27 Статуту ВС ЗСУ.

Згідно зі ст.26 цього статуту військовослужбовці залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законом. Крім цього, у ст. 27 визначено, що військовослужбовці на яких накладається дисциплінарне стягнення за вчинене правопорушення, не звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці порушення. За вчинення злочину військовослужбовці притягуються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

^ Юридична відповідальність, на відміну від інших, застосовується лише до тих, хто вчинив правопорушення, тобто порушив норму права, закон.

Правопорушення.

Правопорушення - це соціально-небезпечне або шкідливе, передбачене чинним законодавством, винне діяння фізичної або юридичної особи, за яке встановлена юридична відповідальність. Завжди виражається у поведінці і діях, що суперечать юридичним нормам, тобто є протиправною. Ставлення до своїх вчинків може виражатися у прямому умислі (цілеспрямованому вчиненні проступку), а може і в необережності, тобто легковажному, необачному ставленні до своїх протиправних дій та їх наслідків.

Всі правопорушення поділяються на дві групи: кримінальні злочини і проступки. Проступки в свою чергу, поділяються на: адміністративні ( військовослужбовці несуть адміністративну відповідальність крім ст 15 Кодекса України про адміністративні правопорушення); цивільно-правові, фінансові, дисциплінарні порушення трудової дисципліни, процесуальні, шлюбно-сімейні та інші. Всі правопорушення і юридична відповідальність за них закріплені в законодавстві. 1. ^ Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців.


Що ж таке юридична відповідальність? Це міра покарання правопорушника шляхом позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які йому належали до факту правопорушення, від імені держави, на підставі закону з метою попередження правопорушення в майбутньому і відновлення (чи відшкодування) втрачених суб'єктивних прав на матеріальні і духовні цінності. Юридична відповідальність полягає у застосуванні до правопорушників (фізичних чи юридичних осіб) передбачених законодавством санкцій, що забезпечуються у примусовому порядку державою.

Відповідальність юридична е правовідносини між державою в обличчі її органів (судові установи, спеціальні інспекції тощо) і правопорушником, до якого застосовують юридичні санкції з негативними для нього наслідками (позбавлення волі, штраф, відшкодування шкоди, тощо),

^ Класичними видами юридичної відповідальності за законодавством є:

-дисциплінарна;

-адміністративна;

-цивільно-правова;

- матеріальна;

-кримінальна.

Виділяють також конституційну, міжнародно-правову.

В межах цивільної відповідальності є: договірна відповідальність, позадоговірна, солідарна, субсидіарна, процесуальна. Також виділяють відповідальність фінансову, економічну, екологічну, земельну та інші.

Різні види відповідальності мають свою особливість або специфіку, різну мету і цілі, тому деталізація цього питання належить до різних галузей права. Юридична відповідальність здійснюється на засадах законності, обґрунтованості, невідворотності, індивідуалізації і справедливості.

Юридична відповідальність є важливим засобом забезпечення законності і правопорядку в країні, належної реалізації Конституції та чинного законодавства. Напрямок юридичної відповідальності стимулювання правомірної поведінки суб'єктів суспільних відносин, формування у населення поваги до закону і права є істотним фактором побудови правової держави в Україні.

^ Підставами юридичної відповідальності є:

склад правопорушення, деліктоздатніть (осудність, дієздатність) суб'єкта, його вік, наявність законодавства. Всі ці підстави взаємопов’язані і закріплені в законодавстві.

Якщо є факт правопорушення, то наступає юридична відповідальність.

Всяке правопорушення має свою структуру, яку називають складом правопорушення.

Кожне правопорушення має такий склад (елементи):

об’єкт (певні блага чи соціальні цінності, на пошкодження, позбавлення чи знищення яких спрямоване протиправне діяння. Можуть бути різні матеріальні і духовні цінності: власність, життя, державна безпека, здоров'я людини, порядок управління тощо);

об’єктивна сторона ( протиправне діяння, його шкідливий або небезпечний результат).

суб’єкт (це фізична або юридична особа, яка здатна нести юридичну відповідальність, тобто повністю деліктоздатна).

суб’єктна сторона це вина, намір (умисел) і необережність.

Усі військовослужбовці незалежно від військового звання і посади рівні перед законом і за допущені правопорушення несуть юридичну відповідальність.

Конкретні вимоги військової дисципліни закріплені Законом України "Про Дисциплінарний Статут Збройних Сип України".

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за Дисциплінарним Статутом Збройних Сил України , крім ст 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідальність цивільну (за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, шкоду тощо) - згідно з Цивільним кодексом.

Матеріальну відповідальність відповідно до “Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”, яка затверджена Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 243/95 та оголошена наказом Міністра оборони України від 14.08.95 р, № 201.

Відповідальність кримінальну - згідно з Кримінальним кодексом України (розділ 19 “Військові злочини “).

Накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення за вчинений злочин не звільняє його від кримінальної відповідальності.

Командири, які не порушили кримінальну справу за наявності ознак злочину, несуть відповідальність згідно із законом.

За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних з корупцією військовослужбовці несуть відповідальність згідно із Законом України від 05.10.95 р. №356 “Про боротьбу з корупцією".

Командири ( начальники) наділяються спеціальними повноваженнями щодо притягнення військовослужбовців до відповідальності (право призначати і проводити дізнання, службове розслідування в установлених законом випадках, право порушувати кримінальну справу, а також право приймати рішення про передачу матеріалів про правопорушення військовому прокуророві тощо).

Розгляд усіх кримінальних справ військовослужбовців здійснюється тільки військовими судами.

Розглянемо види юридичної відповідальності за законодавством.

2.Види юридичної відповідальності військовослужбовців.

^

Дисциплінарна відповідальність


Дисциплінарна відповідальність - вид юридичної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відповідати перед законодавцем за дисциплінарний проступок і зазнавати дисциплінарних санкцій, передбачених законодавством про працю.

Законність дисциплінарної відповідальності полягає насамперед у тому, що вона, по – перше, застосовується тільки за дисциплінарні проступки;

по-друге, її можуть застосовувати лише посадові особи (командир) , які наділені дисциплінарною владою;

по-третє, дисциплінарні стягнення застосовуються з дотриманням строків давності та встановлення порядку накладення стягнень;

по-четверте, за одне дисциплінарне порушення може бути накладено лише одне стягнення.

Якщо протягом року від дня накладення стягнення працівник не буде підданий новій санкції, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного покарання. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив сумлінність , то стягнення може бути зняте і до закінчення року.

Розрізняють загальну і спеціальну дисциплінарну відповідальність.

Загальну дисциплінарну відповідальність несуть відповідальні за невиконання або неналежне виконання своїх трудових обов'язків, передбачених трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

З метою підвищення відповідальності працівників певних категорій, а також відповідальності за вчинення особливо тяжких проступків нормативними актами запроваджені різні види спеціальної дисциплінарної відповідальності. Наприклад, спеціальна дисциплінарна відповідальність для державних службовців регулюється ст. 14 Закону України Про державну службу”; для суддів встановлена ст. 31 Закону Україну "Про статус суддів", адвокатів – ст.. 16. Закону України "Про адвокатуру" тощо. Встановлена для окремих категорій працівників спеціальна дисциплінарна відповідальність враховує: особливості їхньої трудової діяльності , значимість належного виконання ними трудових обов'язків для нормального функціонування тієї чи іншої галузі народного господарства, суспільства в цілому.
^ Адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності громадян за вчинені ними адміністративні правопорушення.

Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. До зазначених осіб не може бути застосовано адміністративний арешт та виправні роботи.

На загальних підставах усі ці категорії несуть адміністративну відповідальність за порушення окремих правил, а саме:

за порушення правил норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;

за порушення правил і норм санітарно – гігієнічних і санітарно – протиепідемічних;

за порушення правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів;

за порушення митних правил;

за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень пов'язаних з корупцією;

за неправомірне використання державного майна;

за невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови суду, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту чи подання прокурора;

за порушення законодавства про державну таємницю;

за контрабанду.

Органи (посадові особи) яким надано право накладати адміністративні стягнення можуть замість накладених стягнень передавати матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України, або інших утворених відповідно до законів у країни військових формувань військовослужбовцями строкової служби штраф, як адміністративне стягнення до них не застосовується, а робиться попередження.

Адміністративна відповідальність настає за правопорушення, які не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності, якщо з урахуванням характеру вчинення поступка та особи правопорушника до неї доцільно застосувати захід громадянського впливу.

До службових осіб і громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення:

- адміністративне попередження ;

-штраф;

- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

- позбавлення спеціального права ;

- виправні роботи;

- адміністративний арешт.

Перелік правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. До органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, належать:

- адміністративні комісії;

- виконкоми міських та районних Рад народних депутатів, районні (міські) суди;

- органи державних інспекцій, органи внутрішніх справ, органи державного пожежного нагляду, органи транспорту та інші.

До порушника можуть застосовуватись заходи впливу: адміністративне затримання, особистий огляд, огляд і вилучення речей та документів.

При розгляді відповідних справ складається протокол про адміністративне правопорушення.

Протокол не складається тільки в тому випадку, якщо відповідно до законодавства штраф стягується на місці вчинення правопорушення. Належно оформлений протокол надсилається органові, який уповноважений розглядати справи. Розглянувши справу орган( посадова особа) виносить відповідну постанову (рішення) на накладення відповідного стягнення, яка є обов'язковою для виконання державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами, посадовими особами та громадянами. Постанова по справі може бути оскаржена особою протягом 10 діб з моменту її винесення.

Дотримання вимог адміністративної відповідальності забезпечується судом, прокурорським наглядом, контролем з боку інших державних органів тощо.


^ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Цивільно-правова відповідальність це одна із форм державного примусу, пов'язана з застосуванням санкцій майнового характеру спря­мованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних рин­кових відносин і полягає в стягненні неустойки, штрафу або пені.

Цивільно-правова відповідальність настає при вчиненні цивільного правопорушення (проступку) за діяння в галузі договірних (купівля-продаж, поставка, майновий і житловий найм і під найм, підряд, пере­везення, зберігання тощо) і не договірних ( спадщина, дарування /без­відплатні/, відшкодування шкоди /відплатні/ майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин).

Такого роду правопорушення виражаються, як правило, в невиконанні або в неналежному виконанні зобов'язань, спричинення майнової шкоди, у заключенні протиправних угод тощо. Частіше всього цивільно-правова відповідальність реалізується шляхом розгляду позовів /спору/ народними судами по місцю мешкання громадян /військовослужбовців/. У місцевостях де не діють народні суди цивільні справи /спори/ розгля­дають військові суди.

Цивільно-правова відповідальність військовослужбовців /військових частин, з'єднань/ поділяється на: договірну і позадоговірну.

договірна відповідальність настає в разі порушення договору /найму, піднайму, поставки/.

Позадоговірна відповідальність настає у випадках вчинення шкоди чужому здоров’ю або майну військовослужбовцем, військовою частиною, коли між заподіювачем шкоди і потерпілим цивільно – правового договору не було.

^ Цивільно-правова відповідальність військовослужбовців (в/ч) настає лише за наявності певних умов:

- вини;

- протиправності дії /бездіяльності/;

- наявності майнової шкоди;

- причинного зв’язку між протиправною дією і шкодою.

Тільки сукупність зазначених умов дає підставу для притягнення військовослужбовця, військову частину до цивільно-правової
^ ВИДИ ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
При порушенні умов договору настає договірна відповідальність.

Якщо вчинена шкода особі, яка не знаходилася в договірних відносинах з заподіювачем шкоди, то має місце позадоговірна відповідальність.

Якщо в цивільно-правовому відношенні приймають декілька зобов'язаних осіб, то може мати місце дольова, солідарна або субсидіарна відповідальність.

При дольовій відповідальності кожен із зобов'язаних осіб несе відповідальність тільки в своїй частці. При солідар­ній відповідальності кредитор має право звернути стягнення на майно всіх боржників, частини їх або одного з них. Виконання солідарного зобов'язання одним із декількох боржників звільняє останніх від від­повідальності.

Солідарна відповідальність військовослужбовців настає лише у випадках, прямо передбачених законом, або договором.

Субсидіарна або додаткова відповідальність має місце при наяв­ності крім основного боржника ще й додаткового. В разі неможливості відшкодувати збитки основним боржником до відповідальності притягує­ться додатковий.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСГИНИ за зобов’язання, які виникають внаслідок скоєння шкоди.

Військова частина несе цивільно-правову відповідальність:

1. За шкоду, заподіяну неправильними діями командирів /началь­ників/ ст. 443 ЦК України/.

2. За шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок нападальнї сили чи наміру по­терпілого /ст.450 ЦК України/.

3. За збиток скоєний по вині працівників військової частини при виконанні ними своїх трудових /службових обов'язків/ /ст. 441 ЦК України/.

4. За збиток, заподіяний неправильними діями посадових осіб військової частини у галузі адміністративного .управління. /ст. 442 ЦК України/.

5. У випадку каліцтва чи іншого пошкодження здоров'я громадян, а також у випадку їх смерті (ст.455-458 ЦК України).
^ Матеріальна відповідальність.

Особи, які посягають на державну власність, недбало ставляться до озброєння, техніки та іншого військового майна притягуються до матеріальної відповідальності.

Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від дисциплінарної, цивільно-правової, кримінальної та адміністративної відповідальності.

^ Матеріальна відповідальність військовослужбовців настає за певних умов:

 1. Заподіяння прямої дійсної шкоди.

 2. Якщо шкоду заподіяно протиправною поведінкою, тобто такою яка суперечить вимогам закону.

 3. Наявністю причинного зв'язку між майновою шкодою і протиправною поведінкою особи, тобто що саме ці дії або бездіяльність військовослужбовців стали причиною шкоди.

4. Необхідно встановити вину військовослужбовця, тобто що шкоду заподіяно навмисно чи з необережності.

Для того, щоб покласти на військовослужбовця обов'язок компенсувати шкоду, необхідна наявність усіх перелічених умов.

Відсутність хоча б однієї з них звільняє військовослужбовця від матеріальної відповідальності.

Відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, яке оголошене Наказом Міністра Оборони України від 14.08. 95 року № 201 визначені підстави і порядок притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців.

За шкоду, заподіяну державі не під час виконання службових обов’язків зазначені особи несуть матеріальну відповідальність у порядку передбаченому цивільним законодавством України.

Якщо буде встановлено, що шкода спричинена дією (бездіяльністю), яка містить в собі ознаки злочину, то за матеріалами розслідування порушується кримінальна справа і, в даному разі, шкода відшкодовується в повному розмірі.

Слід пам'ятати, що матеріальна відповідальність не настає у випадках:

 • коли завдана шкода є наслідком дії непереборної сили;

 • не встановлення винної особи;

- смерті винної особи;

- коли шкоду заподіяно внаслідок виконання наказу старшого начальника або виправданого в конкретних умовах службового ризику або правомірних дій.

Про притягнення до матеріальної відповідальності винної особи командир (начальник) військової частини приймає рішення не пізніше як у місячний термін з дня закінчення розслідування, при умові, якщо вину військовослужбовця повністю доведено і особисто проведена бесіда, а також виданий наказ з зазначенням розміру суми, що підлягає стягненню.

Наказ доводиться до відома винної особи під розписку. Оскарження наказу про притягнення до матеріальної відповідальності вищому за підлеглістю командиру (начальнику) не зупиняє утримання грошового стягнення, але кожний військовослужбовець має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

^ Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, суть якого полягає в застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин державного примусу в формі покарання.

Кримінальна відповідальність виражає офіційну оцінку поведінки особи як злочину, а її самої як злочинця. Підставою для настання кримінальної відповідальності е наявність складу злочину.

Всі обставини, що можуть впливати на визначення міри відповідальності можна розділити на дві групи: обставини, які її виключають; обставини, які кримінальну відповідальність обтяжують або пом'якшують.

До обставин, які виключають кримінальну відповідальність відноситься необхідна оборона, крайня необхідність та відмова від доведення злочину до кінця.

До обставин, які обтяжують кримінальну відповідальність, відноситься скоєння злочину особою, яка раніше вже скоїла злочин, скоєння злочину групою, скоєння злочину в корисливих цілях та з інших низьких мотивів, залучення неповнолітніх до скоєння злочину, скоєння злочину з особливою жорстокістю, чи знущання над потерпілим, скоєння злочину особою, яка перебувала в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та деякі інші.

Серед обставин, які пом’якшують вину, можна назвати: скоєння злочину в стані сильного хвилювання, викликаного неправомірними діяннями потерпілого, скоєння злочину внаслідок важких особистих чи сімейних обставин, скоєння злочину неповнолітнім , скоєння злочину під тиском загрози чи спонукання до обставин, які ведуть до пом'якшення відповідальності, щире розкаяння у вчиненому злочині, явка з повинною, допомога в проведенні слідства.

Згідно зі ст. 2 КК України, кримінальній відповідальності і покаранню підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила передбачене КК суспільно-небезпечне діяння.

Особливістю кримінальної відповідальності е відповідальність неповнолітніх, які притягаються до неі з 16 років. Однак за деякі види злочинів підлітки можуть притягуватись до кримінальної відповідальності уже починаючи з 14 років. До цих злочинів відносяться: вбивство, умисне нанесення тілесних ушкоджень, які спричинили погіршення здоров’я потерпілого, крадіжка, розбій, злісне чи особливо злісне хуліганство, умисне знищення або пошкодження державного, колективного чи індивідуального майна, що призвело до тяжких наслідків. За ст. 22 КК кримінальній відповідальності підлягають особи, яким на момент скоєння злочину виповнилось 16 років. Вік неповнолітнього розглядається законом як обставина, яка пом'якшує покарання ( ст.. 66 КК ).

За ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


ВИСНОВКИ.
Виходячи із вище сказаного можна зробити наступні загальні висновки:

1. Юридична відповідальність виражає відношення в/с до прав і обов'язків, закріп­лених законами і військовими статутами та іншими правовими актами держави. Вона настає за порушення правових норм, за правопорушення і проявляється як реакція держави на протиправні дії.

2. Невиконання або порушення громадянами України, в тому числі і в/с юридичних обов'язків означає протиправність їх поведінки, ная­вність в їх діях /діяльність, бездіяльність/ складу відповідного правопорушення.

3.Командири (начальники) наділені спеціальними повноваженнями по притягненню в/с до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Не за страх а на совість викону­вати всі закони про ЗС України, піддержувати в частинах і підрозділах міцну військову дисципліну - Ваш священний обов’язок.


Схожі:

Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconПрограма бойової підготовки Механізованих підрозділів Затверджена...
Програма призначена для підготовки особового складу механізованих підрозділів. Згідно з цією Програмою здійснюється підготовка військовослужбовців...
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconКодекс України про адміністративні правопорушення та його характеристика
Відповідальність військовослужбовців, військовозов’язаних, призваних на збори, працівників органів внутрішніх справ за скоєння адміністративного...
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconЕкзаменаційних питань до заліку з навчальної дисципліни "Юридична...
Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ, адвокатів, нотаріусів
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconПерелік екзаменаційних питань з навчальної дисципліни “Юридична деонтологія”...
Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ, адвокатів, нотаріусів
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” icon1: Бойова готовність військовослужбовців
Планування бойової підготовки
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconПравова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність
...
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconПлан-конспект проведення заняття з статутів Збройних Сил України...
Зміст Військової присяги, порядок прийняття та відповідальність у випадку її порушення
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії права та держави
Навчальна дисципліна “Юридична відповідальність” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним...
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconЗакон: поняття, ознаки, види та заходи по підвищенню його ролі. Конституція...
Юридична відповідальність: поняття,ознаки, стадії, функції та види. – 2008/2011. – 30 с./32 с
Програми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність військовослужбовців ”. Заняття №1: “ Юридична відповідальність військовослужбовців ” iconПрограми військової підготовки Тема №5: Загальні засади міжнародного...
Виховувати у майбутніх офіцерів запасу почуття необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права при плануванні І веденні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка