ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14
НазваІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14
Сторінка9/30
Дата конвертації06.07.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
^

Правопис іншомовних префіксів


Правопис слів іншомовного походження з часткою пери- треба тільки запам‘ятовувати (перископ, периметр, перифраз, периферія, перитоніт).

Слід пам‘ятати, що в іншомовних префіксах (іноді їх називають частками) анти-, деци- завжди пишеться літера –и незалежно від наступної голосної чи приголосної (антиісторичний, антиоксидант, децидуїт, дециампер). Префікс квазі- завжди зберігає кінцеву –і: квазіоптика, квазівипромінювання.

Треба розрізняти значення іншомовних префіксів де- (дез-), дис-, ди-.

Префікси де-(дез-) вживаються для передачі значення знищення, усунення дії чи наслідку дії, скасування дії: деіонізація, декомпенсація, дециклізація, деградація.

Префікс дис- виражає значення порушення, розладу: дисгармонія, дискомфорт, дисфункція, дискваліфікація.

Префікс ди- зі значенням двічі вживається перед наступним приголосним: диполярний, дипропілртуть, диморфний, але перед наступними голосними вживається префікс ді-: діоксан, діоксид, діамол, діацетилен.
Рекомендована література до теми

1. Безпояско О. Іншомовні префікси в українській мові // Українська мова та література в школі. – 1979. – № 7. – С. 28-32.

2. Український орфографічний словник / О. М. Улищенко, Н.С. Хрущова / За ред.А.О. Свашенко. – Х.: Прапор, 1999. – 846 с.

3. Український правопис /НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т української мови. – К.: Наук. думка, 2000. – С. 23-24.

^

V. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ-ТЕРМІНІВ


У давнину всі слова писали в один ряд, іноді не завжди вичленовуючи речення. Роздільно їх почали писати лише у XVIII столітті. У сучасній українській мові слова прийнято писати разом, окремо або через дефіс. Окремо пишуться всі самостійні та службові слова. Однак слід розрізняти слова і схожі словосполучення (напам’ять і на пам'ять, проте і про те).
^ Через дефіс пишуться:

1. Складні іменники, що означають одне поняття і складаються з двох і більше самостійно вживаних іменників (незалежно від того, чи в даному слові відмінюються всі іменники, чи тільки останній), а також похідні від них слова: вакуум-фільтр, дельта-імпульс, дизель-мотор, генерал-майор-інженер, прем’єр-міністр, лікар-еколог, прем’єр-міністр.

2. Складні одиниці виміру: мегават-година, тонно-кілометр, людино-день.

3. Складні прикметники, утворені від двох і більше слів, що перебувають у сурядному зв’язку (між ними можна умовно поставити сполучник і): квадратно-гніздовий, науково-технічний, азотно-фосфорно-калійний, білково-вітамінно-мінеральний, фізико-математичний, фінансово-економічний.

4. Складні іменники і прикметники, утворені поєднанням двох іменників чи прикметників з протилежним значенням: купівля-продаж, окислювально-відновний, опукло-ввігнутий, постачальницько-збутовий.

5. Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, що означають якість з додатковим відтінком, відтінки кольорів: кисло-солодкий, гіркувато-солоний, лимонно-жовтий, синювато-блакитний, сніжно-білий (але білосніжний).

6. Слова, першою складовою частиною яких є іншомовні елементи віце-, екс-, обер-, унтер-, лейб-, штаб-: віце-президент, екс-чемпіон, штаб-квартира.

7. Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами (20-річний, 9-поверховий), порядкові числівники, написані цифрами й літерами (7-й, 11-го, 30-тисячний), абревіатури з належними до них цифрами (М-24, ТУ-154).

8. Слова, перша частина яких військово-, воєнно-: військово-спортивний, воєнно-стратегічний, але: військовополонений, військовозобов‘язаний.

9. Перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), коли далі йде слово з такою ж другою частиною: радіо- і телепрограми, процентно- і безпроцентновиграшний.

10. Географічні назви з частинами західно-, східно-, південно-, північно- та назви проміжних сторін світу: південно-східний вітер, Південно-Африканська Республіка, норд-вест, але: частини Ново-, Старо-, Верхньо-, Нижньо-, Мало-, Велико- у географічних назвах пишуться разом: Новомосковськ, Верхньодніпровськ, Маломихайлівка.
^ Разом пишуться:

1. Складноскорочені слова всіх типів і похідні від них: автотранспорт, автотранспортний, профспілка, профспілковий, медінститут, медінститутський.

2. Складні іменники, утворені від двох іменникових основ за допомогою сполучної літери, а також співвідносні з ними прикметники: атомохід, змієподібний, волевиявлення, самовчитель, вищезгаданий, шлакоблок, Кіровоград, кіровоградський.

3. Складні іменники, утворені з трьох і більше компонентів, один з яких стосується решти складових частин: водогазонепроникний, електросвітловодолікарня, звукосвітлометричний, нафтогазоподібний, термогідродинаміка.

4. Складні прикметники, утворені від підрядних словосполучень (від одного слова до іншого можна поставити питання): сільськогосподарський (від сільське господарство), болезаспокійливий, вогнетривкий, машинобудівний, правобережний.

5. Складні прикметники, що вживаються як терміни і утворюються з двох чи трьох основ: теплоізоляційний, індоєвропейський, спинномозковий.

6. Складні іменники й прикметники, першою частиною яких є кількісний числівник, що не позначається цифрою: двоскладовий, п’ятирічка, семиразовий, сімсотп’ятдесятиріччя, стоклітковий.

7. Складні кількісні числівники: п'ятнадцять, триста (складені кількісні числівники пишуться окремо: тисяча дев’ятсот сімдесят сім).

8. Складні порядкові числівники і подібні до них прикметники; останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний тощо: дев’ятисотий шістдесятип’ятимільйонний, багатотисячний.

9. Складні слова з напів-, пів-, полу-, спів-: напіввідчинений, напіврідкий, полудень, співдружність. Але у власних назвах частина пів- пишеться через дефіс: пів-України, пів-Києва, пів-Європи.

10. Префіксальні слова, в тому числі з іншомовними префіксами а-, анти-, архі-, інфра- , контр-, ультра-, авіа-, авто-, аеро-, біо-, вело-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, ізо-, квазі-, космо-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, мульти-, нео-, палео-, радіо-, соціо-, стерео-, теле-, фоно-, термо-, тощо та із спорідненими з ними елементами пан-, пост-, квазі-, псевдо- та ін: анормальний, інфрачервоний, панамериканський, квазіоптика.

УВАГА! Якщо перша частина складного прикметника – прислівник, то він може писатися разом або окремо, в залежності від його самостійності: давновідомий і давно відомий.

Порівняймо:

Всесвітньо-історичний всесвітньо відомий

Соціально-політичний соціально активний

Соціально-економічний соціально небезпечний

Суспільно-побутовий суспільно корисний
Рекомендована література до теми

1. Український орфографічний словник /О. М. Улищенко, Н. С. Хрущова / За ред.А.О. Свашенко. – Х.: Прапор, 1999. – 846 с.

2. Український правопис /НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т української мови. – К.: Наук. думка, 2000. – С.29-42.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Схожі:

ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconПравопис
...
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconЦя книга розміщена на сайті
«Український правопис. Проект найновішої редакції» Інституту української мови нан україни (1999)
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconЮ. В. Громик український правопис
В. П. Шульгач, доктор філологічних наук, завідувач відділу ономастики Інституту української мови нан україни
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconТема. Культура усного професійного мовлення (практ заняття №11)
Повторіть правопис слів з ненаголошеними «е» та «и» І спрощеннями, підготуйтеся до словникового диктанту
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconПравопис часток "НЕ" І "НІ"
У префіксі недо-, який вказує на неповну ознаку або дао: недорід, недолік, недостача, недоконаний, недоспілий, недорозвинений, недобачати,...
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconІмунітет, філософія, радіус, мрія, холодний, саджати, гріх, інститут,...
Синоніми як спосіб досягнення точності та виразності ділового мовлення. Використання іншомовних слів у діловому мовленні
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconТермін у системі фахового мовлення (математики)
Завдання Із фахової літератури випишіть 5–10 термінів іншомовного походження та з «Словником іншомовних слів» поясніть їх значення....
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconТема 2 Політичні особливості І наслідки передування українських земель...
Захоплення українських земель литовськими І польськими феодалами (друга половина ХІV ст.)
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconПлан: Неолітична революція та її вплив на розвиток населення України....
Велика Скіфія – кочова протодержава на українських землях (VІІ ст до н е. – ІІІ ст н е.)
ІV. правопис префіксів 13 Правопис українських префіксів 13 Правопис іншомовних префіксів 14 iconМісце лексичних запозичень в сучасній українській мові удк 811. 161. 2’ 373. 45 В. В. Витнова
Розглянуто проблему функціонування іншомовних лексичних запозичень в українському мовному середовищі. Визначено доцільність використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка