Вчення про юридичну особу
НазваВчення про юридичну особу
Дата конвертації04.07.2013
Розмір35.5 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


Вчення про юридичну особу

Питання про те, хто чи що є носієм властивостей юридичної особи, тобто субстратом юридичної особи є дуже важливим i дискусійним в науці цивільного права. У залежності від відповіді на питання про те, що розуміється під поняттям юридичної особи, рiзнi тeopii юридичної особи можна розділити на дві великі групи: концепції, що заперечують існування реального суб’єкта з властивостями юридичної особи, i концепції, що визнають існування носія таких властивостей.

До першої групи відноситься концепція Савiньї, що стала однієї з перших фундаментальних теорій юридичної особи i отримала назву «теорії фікції». По поглядах Савiньї, властивостями суб’єкта права (свiдомiстю, волею) у дійсності володіє тільки людина. Законодавець з практичною метою, прибігаючи до юридичної фікції, створює вигаданого суб’єкта права, що існує лише як абстрактне поняття для умовної "прив'язки" до нього суб’єктивних прав i обов’язків, які в дійсності або належать його учасникам - конкретним фізичним особам, або залишаються безсуб’єктними.

Теорія «персоніфікованої цiлi», запропонована Бринцем, схожа з«теорією фікції». Вона заперечує існування реального суб’єкта, що володіє властивостями юридичної особи. Бринц доводив, що права i обов'язки можуть як належати конкретній людині (суб’єкту), так i слугувати лиш певній меті (об’єкту). В цьому другому випадку суб’єкт права взагалі не потрібен, так як його роль виконує відокремлене з цією метою майно (в тому числі вiдповiдає за борги, зробленi для досягнення вiдповiдної цiлi). Оскільки метою інституту юридичної особи є лиш керування майном, то i юридична особа є не що інше, як саме це персоніфіковане майно, юридична фікція, створена для спрощення його використання.

Друга група теорій юридичної особи виходить з тези про реальність існування юридичних ociб. При цьому основоположник «органічної теорії» Гірке ототожнював юридичну особу з людською особистістю, приймаючи його як деяку союзну особистість (тiлесно-духовний організм), соціальний організм, вiдмiнний від суми людей, що беруть участь у союзі.

Саллейль, що розробив «реалістичну теорію» юридичної особи, також заявляв про реальність існування юридичних ociб як особливих суб’єктів права, що не співпадають зi сумою індивідів, уникнув при цьому від бiологiзації юридичних ociб, що притаманне поглядам Гiрке.

Теорія Iєринга сполучає у собі тези про фіктивність самої юридичної особи з визнанням реальності груп людей, що за ним стоять. Iєринг стверджував, що юридична особа - це не більш ніж курйоз. А оскільки право - це система захищених законом інтересів, то законодавець дає правовий захист окремим групам людей, дозволяючи їм виступати зовні як єдине ціле, що однак не означає створення нового суб’єкта права.

У радянський період виник також ряд теорій. «Теорія колективу», запропонована академіком А. В. Венедиктовим, виходить з того, що носіями правосуб’єктності державної юридичної особи є колектив робітників та службовців підприємства, а також всенародний колектив, організований у соціалістичну державу. Подiбнi погляди висловлювали С.Н. Братусь, О.С. Йоффе i В.П. Грiбанов.

«Теорія держави», розроблена C.I. Аскназiєм, ґрунтується на положенні про те, що за кожним державним підприємством стоїть власник його майна - сама держава. Отже, людський субстрат юридичної особи не можна зводити до трудового колективу даного підприємства.

Державна юридична особа - це сама держава, що діє на визначеній ділянці відносин. Ця теорія спрямована на державних юридичних ociб.

«Теорія директора», найбільше повно досліджена в роботах Ю.К. Толстого, що виходить з того, що головна мета наділення організації правами юридичної особи - це забезпечення можливості її участі в цивільному обороті. Саме директор уповноважений діяти від iменi організації в сфері цивільного обороту, тому він i є основним носієм юридичної особистості державної юридичної особи.

Теорія персоніфікованого (цільового) майна виходить з того, що головною функцією юридичної особи є об’єднання різного майна у єдиний комплекс i керування цим майновим комплексом. У силу цього законодавець i персоніфікує його, наділяючи правами юридичної особи. Найбільш активними прихильниками цієї теорії є С.Н. Ландкоф, Ф. Вольфсон, Е.А. Суханов.

Теорія соціальної реальності відмовилася від спроби виявити людський субстрат юридичної особи. Її прихильники, до яких відносяться Д.М. Генкин, Б.Б. Черепахин, обмежилися лише констатацією того, що юридична особа - це соціальна реальність.

Теорія соціальних зв’язків пояснює юридичну особу, як систему істотних соціальних взаємозв’язків, за допомогою яких люди (чи їxнi групи) поєднуються для досягнення поставлених цілей у єдине структурно i функціонально диференційоване соціальне ціле. Автором цієї концепції є О.А. Красавчикiв.

Теорія організації, запропонована А.А. Пушкіним, виходить з того, що сутність юридичної особи можна визначити тільки через поняття організації як соціального осередку, створюваної людьми й іншими органiзацiями на визначених умовах i для досягнення визначеної мети.

Необхідно відзначити, що теорія організації сьогодні визнана офіційною наукою цивільного права України. З поняття юридичної особи як організації виходить i діюче цивільне законодавство.
Література: .

  1. Гражданское право. Учебник под ред. проф. Е.А.Суханова, т.1,М.,2000.

  2. Гражданское право. Учебник под ред. проф. А.П. Сергеева, Ю.К. Толостого, т.1,М.,1998.
Схожі:

Вчення про юридичну особу iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей...
...
Вчення про юридичну особу iconЗвернення щодо ветування Закону України "Про документи, що посвідчують...
Звернення щодо ветування Закону України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" (№8507)
Вчення про юридичну особу iconЦе система загальних знань про юридичну науку та практику, про вимоги...
Основним змістом юридичної деонтології є знання про вимоги до професійних та особистих якостей юриста. Юридична деонтологія
Вчення про юридичну особу iconНемає поганої погоди, є поганий виряд…
Документ, що посвідчує особу (паспорт, учнівський квиток, свідоцтво про народження)
Вчення про юридичну особу iconПоняття про документ. Класифікація документів. Документ
Документи відповідно до чинного законодавства мають юридичну силу та оформлюються у встановленому порядку
Вчення про юридичну особу iconЛекція №1 тема: «Предмет, завдання І методи патоморфології. Поняття...
Патологія вчення про закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби
Вчення про юридичну особу iconАнкета учасника курсу
Звідки ви довідалися про курс? (вказати джерело: сайт, назву розсилки або особу, яка рекомендувала)
Вчення про юридичну особу iconАнкета учасника тренінгу
Звідки ви довідалися про тренінг? (вказати джерело: сайт, назву розсилки або особу, яка рекомендувала)
Вчення про юридичну особу iconЗнати у період збирання інформації, але до початку її використання,...
...
Вчення про юридичну особу iconТема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка