Первомайський медичний коледж
Скачати 469.67 Kb.
НазваПервомайський медичний коледж
Сторінка1/4
Дата конвертації03.07.2013
Розмір469.67 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4МОЗ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Цикл природничо – наукових дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ
НА ТЕМУ :
«РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ».
ПРЕДМЕТ : фізіологія

людини

Курс – 2

Семестр – 1

Спеціальність -51201010 .

Кількість годин – 2 .

ПІДГОТУВАЛА : викладач

фізіології Павлик О. А.

Розглянуто і схвалено

на засіданні методичної комісії

природничо – наукових дисциплін

Протокол № _______від_____2011

Голова циклової комісії _________

/Чеботар І.П. /
І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ .

Система кровообігу є чи не найголовнішою системою людського організму . Саме завдяки ній всі органи і системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень і виділяють назовні продукти обміну , які є токсичними для організму . Система кровообігу також розносить по організму гормони , які здійснюють ендокринну регуляцію діяльності організму .

Найважливішими складовими ССС є серце і судини. Функціональний стан перерахованих структур ССС залежить від регуляторних механізмів їх діяльності.

Оптимальна взаємодія центральних і місцевих механізмів регуляції системи кровообігу забезпечує задоволення потреб як цілісного організму, так і окремих його складових.

Знання механізмів регуляції роботи серця дозволить визначити і оцінити параметри роботи серця та визначити відхилення від нормальних показників в разі серцево – судинної патології.
^ II. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ .
А) проаналізувати зв`язок між будовою серця та його властивостями(В ІІ),

Б) розкрити на основі системного підходу закономірності роботи серця як центрального органу системи кровообігу( В ІІ) ,

В) обгрунтувати зв`язок між роботою провідної системи серця та зубцями ЕКГ (ВІІ)

Г) охарактеризувати нервово – гуморальну регуляцію роботи серця та саморегуляцію(В ІІ)

^ Ш. ВИХОВНІ ЦІЛІ .

На матеріалі теми розвинути :

А) уявлення про вплив зовнішніх подразників роботу серця,

Б) почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій, які базуються на глибоких знаннях фізіології,

В) розвинути у студентів клінічне мислення, вміння пов`язати матеріал теми з клінічними дисциплінами .

^ IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Попередні ( забезпе-

чуючі) дисципліни.
А) біологія
Б) хімія .
В) фізика .


Г) Анатомія людини

Еволюційний розвиток ССС


1.Будова і властивості складних білків та жирів.

2. Хімічні властивості катіонів і аніонів.

1. Поняття «проникненість мембран» ,

2. Поняття «дифузія» ,

« осмос», градієнт концентрації.

1.Будова серця.

2. Збудливі тканини та їх особливості будови.


Пояснити значення пояси у ссавців

4-х камерного серця.
Пояснити властивості білкових і жирових сполук та їх значення в будові клітинної мембрани, а також властивості йонів.

Пояснити поняття дифузії , осмосу та градієнту концентрації та їх значення в транспорті речовин через клітинну мембрану.

Пояснити зв`язок між будовою і функціональними можливостями збудливої тканини.Особливості будови серця як насоса ССС.

2.

Наступні дисципліни.

Всі клінічні дисципліни.

Патологічні зміни в будові і функціях серця при серцево – судинній патології.

Вплив лікарських препаратів на ССС.

Пов`язати зміни , які відбуваються при хворобах ССС з будовою і функціями серця.

Пояснити дію лікарських препаратів на роботу серця.

3.

Внутрішньопредметна інтеграція.

1.Збудливі тканини.

2.Фізіологія судинної системи.

3.Обмін речовин і енергії.

4.Фізіологія дихання.

Значення ССС для роботи організму в цілому та кожної системи зокрема

Пояснити значення ССС для роботи організму в цілому та кожної системи зокрема
^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ .П/П

Основні етапи

лекції та

її зміст .

Цілі в

рівнях

абстрак-

ції

Тип лекції.

Засоби активізації

студентів.

Матеріали

методичного забезпечення .

Розподіл

часу.

1.

2.

3.


Підготовчий етап.

Визначення актуальності теми, навчальних цілей, мотивації.
Основний етап.

Викладення лекційного матеріалу за планом:

1.Будова серця, його функції.

2.Автоматизм серця, ритму. Провідна система, її функціональні особливості, швидкість проведення збудження структурами серця. Механізм скорочення та розслаблення кардіомицитів.

3.Нагнітальна функція серця. Серцевий цикл, його фазова структура.. Робота серця.

4. Регуляція серцевої діяльності: міогенна, нервова, гуморальна.
Заключний етап

1) резюме лекції, загальні висновки,

2) відповіді на можливі запитання,

вирішення тестів, ситуаційних завдань,

3) завдання для самопідготовки .ІІ

ІІ

ІІ

ІІМіждисциплінарна лекція .
Засоби наочності :

мультимедійне забезпечення,

таблиці , муляжі , роздатковий

матеріал .
Питання , тести,

проблемні і

ситуаційні задачі .
Навчальна література,

завдання , питання .
^ Домашнє завдання

Я. І. Федонюк

« Анатомія та фізіологія з патологією»

5 %

( 5 хв ) .

90 %

(70 хв ).

5 %

( 5 хв) .^ VI. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

( розгорнутий конспект ) .
Система кровообігу є чи не найголовнішою системою людського організму . Саме завдяки ній всі органи і системи організму отримують необхідні поживні речовини та кисень і виділяють назовні продукти обміну , які є токсичними для організму . Система кровообігу також розносить по організму гормони , які здійснюють ендокринну регуляцію діяльності організму .

Найважливішими складовими ССС є серце і судини. Функціональний стан перерахованих структур ССС залежить від регуляторних механізмів їх діяльності.

Оптимальна взаємодія центральних і місцевих механізмів регуляції системи кровообігу забезпечує задоволення потреб як цілісного організму, так і окремих його складових.

Знання механізмів регуляції роботи серця дозволить визначити і оцінити параметри роботи серця та визначити відхилення від нормальних показників в разі серцево – судинної патології.
Отже, на сьогоднішній лекції ми розглянемо такі питання:

1.Загальна характеристика системи кровообігу, її роль в організмі.

2. Будова серця, його функції.

3.Автоматизм серця, ритму. Провідна система, її функціональні особливості, швидкість проведення збудження структурами серця. Механізм скорочення та розслаблення кардіомицитів.

4.Нагнітальна функція серця. Серцевий цикл, його фазова структура.. Робота серця.

5.Регуляція серцевої діяльності: міогенна, нервова, гуморальна.
І. Загальна характеристика системи кровообігу, її роль в організмі.

Кровообіг - це рух крові по замкнутій системі кровоносних судин, що забезпечує обмін речовин між тканинами і зовнішнім середовищем, бере участь у регуляції функцій організму та підтриманні гомеостазу. Система кровообігу водночас із нервовою системою поєднує різні функціональні системи в цілісний організм.


  1. ^ Будова органів кровообігу


Система кровообігу складається із серця та кровоносних судин і являє собою замкнуту систему. Серце –це центральний орган кровообігу, який виконує функцію насосу( тобто, перекачує кров з великого кола кровообігу в мале). Кровоносні судини представлені артеріями, що несуть кров від серця, венами, по яких кров тече до серця, і мікроциркуляторним руслом, яке розташоване між артеріями й венами . Кровообіг здійснюється по 3-х колах кровообігу:

  • Великого кола ( обмінного),

  • Малого кола ( легеневого),

  • Серцевого кола.Мале, або легеневе, коло кровообігу служить для насичення крові киснем і виділення із організму СО2. Починається у правому шлуночку серця легеневим стовбуром, що ділиться на праву і ліву легеневі артерії, які в легенях розділяються на артерії відповідно до бронхіального дерева і далі переходять у капіляри. У цих капілярах, які обплітають альвеоли ле­генів, кров віддає вуглекислоту і збагачується киснем, а потім надходить у вени, що несуть уже артеріальну кров. При виході із кожної легені вони формують по дві легеневі вени, які впадають у ліве передсердя. Із лівого передсердя збагачена киснем кров надходить до лівого шлуночка, де почи­нається велике коло кровообігу.
Велике коло кровообігу служить для постачання усім органам і ткани­нам кисню та поживних речовин. Починається з лівого шлуночка серця аортою, яка ділиться на артерії, що поступово розгалужуються і перехо­дять у тканинах у судини мікроциркуляторного русла. Потім кров надхо­дить у вени, що зливаються у два великих стовбури - верхню і нижню по­рожнисті вени, які впадають у праве передсердя, де і закінчується велике коло кровообігу.
Доповненням до великого кола є трете (серцеве) коло кровообігу.

Воно починається вінцевими (коронарними) артеріями серця і закінчуєть­ся венами серця. Вени зливаються у вінцевий синус, який впадає у праве передсердя. Найдрібніші вени відкриваються безпосередньо в порожнину правого передсердя і шлуночка
^ КРОВООБІГ СЕРЦЯ


Вінцеві судини. Серцевий м'яз, ритміч­но скорочуючись протягом усього життя, потребує значного кровопостачання, яке здійснюється через дві вінцеві артерії, що відходять від цибулини аорти. На відміну від судин більшості органів тіла, артерії і вени серця розміщені на його поверхні. Таким чином запобігається перетискання цих судин під час скорочення міокарда. Лише дрібні артерії, вени й капіляри про­ходять у товщі міокарда і зазнають корот­кочасного стиснення, що зумовлює змен­шення вінцевого кровообігу під час систо­ли серця. Не вся кров з вінцевих артерій потрапляє до вінцевої пазухи і надходить до правого передсердя. Певна її частина (10-20 %), переважно від міжшлуночкової перегородки через щілиноподібні вену­ли — найменші вени серця (судини Тебезія), потрапляє безпосередньо до правого шлуночка.
^ Кровопостачання міокарда здійснюється від правої та лівої коронарних артерій, які лежать на поверхні. Безпосередньо серцевий м'яз кровопостачається через маленкі пенетруючі артерії. І тільки 75 - 100 мкм ендокарда отримує все необхідне прямо з крові з порожнин серця. Ліва коронарна ар­терія кровопостачає передню та латеральну частини лівого шлуночка, пра­ва - правий шлуночок та задню частину лівого шлуночка.

Відтік крові на 90% обумовлений відтоком з лівого шлуночка (складає основну масу міокарда).Частина крові від лівого шлуночка відтікає в коронарний синус (75% коронарного кровообігу), який потім впадає в праве передсердя. Майже вся венозна кров від право­го шлуночка через маленькі передні серцеві вени потрапляє прямо в праве передсердя. Невелика частина венозної крові через вени Те-безія, які відкриваються в усі порожнини серця, відтікає безпосе­редньо у кров.

^ Кровопостачання серця відбувається в діастолу, тому що в систолу артерії перетискуються, і кровотік у них припиняється. Тільки в субепікарді кровообіг зберігається. Тому зі збільшенням час­тоти скорочень час кровопостачання зменшується. До того ж внаслі­док сильнішого скорочення лівої половини відбувається перероз­поділ до правих частин міокарда. Напруження наростає від зовнішніх шарів міокарда до внутрішніх, тому найбільш уразливим є ендокард. Вже в нормі в коронарних судинах екстрагується близько 70% кисню. Це значно більше, ніж в інших ділянках (близько 1/3). Вважають, що верхівка серця навіть у нормі знаходиться в стані загрози розвитку ішемії.

На 70% серцевий м'яз отримує енергію з жирних кислот. При іше­мії анаеробний гліколіз може дати лише невелику кількість енергії у поршнянні з величезною її потребою серцем. До того ж потрібні також великі кількості глюкози. Накопичення великої кількості молочної кислоти в тканинах викликає її секрецію, що є причиною болю. При ішемії' АТФ деградує до АМФ, АДФ та аденозину. Клітинні мембра­ни проникні для аденозину, і він виходить в циркулюючу кров. Це призводить до розширення коронарних судин, але одночасно і до йо­го втрат. За 30 хв суворої племії він може бути повністю втрачений. Синтез його відбувається повільно - 2 % за годину. Це ще більше по­рушує коронарну регуляцію.
Через вінцеві судини людини у стані спокою проходить 60-80 мл крові за 1 хв на 100 г маси серця. Якщо маса серця людини становить близько 300 г (0,4-0,5% маси тіла), його кровопостачання становить 200-250 мл/хв, тобто 3-5 % хвилинного об'єму крові. При цьому сер­це поглинає 10-12 % кисню, споживаного організмом. У активному стані організму (фізичне навантаження, емоційне напру­ження, стрес) вінцевий кровотік зростає до 300-500 мл/хв, а в деяких випадках може досягати 3 л/хв.
ІІ. Будова серця, його функції.

Серцевий м’яз, його будова, функції. Фізіологічні властивості міокарда та їхні особливості.

Серце - порожнистий м'язовий орган, розташований асиметрично в се­редньому середостінні. Значна частина його зміщена вліво від серединної лінії. Серце людини має груднинно-реберну (передню), діафрагмальну (ниж­ню) та легеневі поверхні.Серце має чотири камери: два передсердя (ліве і праве) і два шлуноч­ки (лівий і правий). Між передсердями і шлуночками розташовані передсердно-шлуночкові (атріовентрикулярні) перегородки. У них наявні передсердно-шлуночкові отвори, по краях яких розташовані клапани, утво­рені складками ендокарда. В основі клапанів знаходиться щільна волок­ниста сполучна тканина: правий складається з трьох стулок, а лівий - з двох (або мітральний клапан). До вільних країв стулок клапана прикріплюються сухожильні нитки, які своїми протилежними кінцями приєднані до верхівок сосочкових м'язів, що виступають із стінки шлуноч­ка. Сухожильні нитки і сосочкові м'язи не дозволяють вивертатися стул­кам клапана в передсердя під час скорочення шлуночка.

З правого шлуночка виходить легеневий стовбур. З лівого шлуночка кров викидається в отвір аорти.
  1   2   3   4

Схожі:

Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
«Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та проведення збудження»
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Без знання закономірностей діяльності основних структур переднього мозку І мозочка не можна зрозуміти механізм регуляції функцій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Завдяки цим властивостям нервова тканина регулює діяльність інших тканин, органів І систем органів організму, здійснює їхній зв'язок...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Спинний мозок у цнс є першим рівнем регуляції фізіологічних функцій. Центри головного мозку в більшості випадків здійснюють свій...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Недарма в медицині вивченню ендокринних залоз присвячений цілий розділ ендокринологія ( тобто наука, яка вивчає діяльність ендокринних...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І газів по організму І належить до його внутрішнього середовища. Завдяки чітко врегульованій постійності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого є мовна форма відображення зовнішнього світу. Розрахунки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Це обумовлено наявністю у крові лейкоцитів та імунних тіл, які знешкоджують мікроби та їх отрути, руйнують чужорідні білки та наявності...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Кров є засобом транспорту речовин І разом із лімфою та міжклі­тинною рідиною належить до внутрішнього середовища організму. Завдяки...
Первомайський медичний коледж iconПервомайський медичний коледж
Система кровообігу забезпечує обмін газів І різних речовин між зовнішнім середовищем І тканинами організму. Завдяки руху крові по...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка