План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду
Скачати 283.27 Kb.
НазваПлан. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду
Сторінка1/5
Дата конвертації20.06.2013
Розмір283.27 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5

ТЕМА 6: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ

План.


1 заняття.

 1. Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 2. Предмет і межі нагляду.

 3. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 4. Види нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 5. Методика прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 6. Організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 7. Прокурорські перевірки додержання і застосування законів.


2 заняття.

8. Окремі методики проведення певних видів прокурорських перевірок щодо додержання і застосування законів.

А. Методика прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

Б. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням за додержанням законодавства про адміністративні правопорушення.

В. Методика проведення прокурорських перевірок у сфері захисту прав дітей.

Г. Методика проведення прокурорських перевірок додержання і застосування екологічного законодавства.

Д. Методика проведення прокурорських перевірок законності правових актів.

Е. Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства про власність.

Є. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням податкового законодавства.
^

Нормативний матеріал:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

 2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).

 3. Наказ Генерального прокурора України №3 гн від 07.11.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».

 4. Наказ Генерального прокурора України №16 гн від 01.11.2012 року «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей».

 5. Інструкція «Про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України», затверджена Наказом Генерального прокурора України №9гн від 21.06.2011 року (зі змінами та доповненнями) .

 6. Наказ Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 року №16 “Про зміни в організації прокурорського нагляду за додержанням адміністративного законодавства”.

 7. Наказ Генерального прокурора України №3/2гн від 4 жовтня 2011 року «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин».

 8. Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затверджене Наказом Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012 року.^

Обов’язкова спеціальна література:


 1. Бережный А.В., Долежан В.В. Акты прокурора по общему надзору: учебное пособие. – Харьков, 1983.

 2. Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору: вопрсы общей методики. – М., 1974.

 3. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.

 4. Галюк В. Правові основи прокурорського нагляду за додержанням органами виконавчої влади і місцевого самоврядування земельного законодавства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 43-49

 5. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади в системі органів влади // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6.

 6. Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури. – 2008. – №12.

 7. Корнякова Т. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.

 8. Красноокий О. Встановлення правопорушень при здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів з питань прав громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №11.

 9. Мичко М. До питання про загально-наглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – №4.

 10. Попов Г. Організація роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2. – С.39-43.

 11. Рудейчук В. Суть прокурорського нагляду // Вісник прокуратури – 2003. – №4.

 12. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – №6.

 13. Руденко М., Стось С. Концептуальна сутність прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2.

 14. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.; За ред. проф. В.Т. Нора – К.: Атіка, 2004.

 15. Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури – 2006. – №9.


Додаткова спеціальна література:


 1. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. – №11.

 2. Бабенко В.І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. – К., 2005.

 3. Давиденко Л., Черв’якова О., Марочкін І. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє // Право України. – 1996 – №10.

 4. Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Монография. – Л., 1990.

 5. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.

 6. Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами // Право України. – 1999. – №1.

 7. Суботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду до представництва інтересів громадян та держави в суді // Право України. – 1998 – №5.

 8. Черв’якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органи місцевого самоврядування // Право України. – 1999.–№1.

 9. Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. Учебное пособие. – М., 1999.

 10. Шумський П. Досвід наглядної діяльності прокуратури за додержанням законодавства // Право України. – 1991. – № 1.

 11. Шумський П. Роль прокуратури в захисті прав людини // Право України. – 1997 – №3.
^

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:


До заняття №1.

 1. Які завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів?

 2. Виконання яких законів не входить у предмет нагляду прокуратури за додержанням і застосуванням законів?

 3. Чи відносять виконання законів громадянами до предмету нагляду за додержанням і застосуванням законів?

 4. Які заходи реагування передбачено законодавством України на випадок виявлення порушення законів у ході проведення прокурорської перевірки?

 5. Що є предметом перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?

 6. Які обставини можуть вплинути на рішення прокурора звернутись у суд із заявою на правовий акт, що суперечить закону?

 7. Які є види нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?

 8. Що включає методика нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?

 9. Що включає організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів?

 10. Що таке прокурорська перевірка додержання і застосування законів?

 11. Які існують види прокурорських перевірок додержання і застосування законів?

 12. Які вимоги до проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів?

 13. Чи вправі прокурор проводити перевірки в порядку нагляду на підприємствах, установах і організаціях, тоді коли у нього відсутня інформація про порушення там законів?

 14. Що може слугувати приводом для перевірки прокурором додержання законів на піднаглядному об’єкті?

 15. Хто вправі прийняти постанову про проведення перевірки?

 16. Який документ, складається за результатами прокурорської перевірки при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?

 17. В якому порядку розглядаються скарги на постанови прокурорів про проведення перевірки?

 18. Протягом якого строку постанови прокурора про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів вносяться до Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України?


До заняття №2.

 1. У чому полягають особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні?

 2. У чому полягає робота із зверненнями громадян.

 3. Які строки розгляду звернень громадян прокурором?

 4. Як часто прокурор проводить особистий прийом громадян?

 5. У чому суть ініціативної перевірки виконання і додержання законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

 6. Назвіть приводи і підстави перевірки проведення прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону власності.

 7. Які особливості проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

 8. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

 9. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

 10. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

 11. Які рішення може прийняти прокурор за результатом проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

 12. Назвіть об’єкти прокурорської перевірки за додержанням законодавства про адміністративну відповідальність.

 13. Які приводи прокурорської перевірки додержання податкового законодавства?

 14. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

 15. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

 16. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

 17. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

 18. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

 19. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

 20. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки законності правових актів?

 21. У чому полягає робочий етап проведення перевірки законності правових актів?

 22. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки законності правових актів?
^

Задачі і завдання.До заняття №1.

1. З опублікованих у місцевій пресі матеріалів прокурору Шевченківського району м. Львова стало відомо про факти порушення фінансової дисципліни на кондитерській фірмі "Світоч". З метою перевірки цих даних прокурор виніс вимогу про проведення на цьому підприємстві бухгалтерської ревізії, яку скерував для виконання у територіальні органи ДФІ.

^ 1. Проаналізуйте законність дій прокурора району.

2. Які дії необхідно виконати у разі, коли прокурор дійде висновку про потребу в проведенні на цьому підприємстві перевірки додержання законодавства щодо охорони власності?

^ 3. Складіть письмовий план виконання такої перевірки.
2. Здійснюючи у жовтні місяці перевірку додержання законів у сфері адміністративної діяльності Личаківського РВ ЛМУ УМСУ за минулий місяць про застосування заходів адміністративного впливу, прокурор Шевченківського району м. Львова виявив три постанови, складені інспекторами ВДСБЕЗ, якими громадяни були незаконно притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того, прокурором виявлено два протоколи складені із порушенням вимог ст. 255-257 КУпАП за результатами розгляду яких Личаківським районним судом м. Львова та Тернопільским міськрайонним судом винесенні незаконні постанови про притягнення громадян до адміністративної відповідальності.

На ці правопорушення прокурор відреагував шляхом внесення одного подання на ім’я начальника ВДСБЕЗ Личаківського РВ ЛМУ УМСУ про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень.

^ 1. Чи правильно діяв прокурор в описаній ситуації?

2. У чому особливості виконання прокурорських перевірок за додержанням адміністративного законодавства?

^ 3.Складіть письмові проекти актів прокурорського реагування, які можуть бути внесені у цій ситуації.
3. 12 жовтня 2012 року прокурор Залізничного району м. Львова перевіряв додержання законодавства про працю на Львівському хлібозаводі № 1. У ході перевірки був виявлений наказ директора хлібозаводу від 10 травня 2011 року, яким робітникові заводу Петрику за запізнення на роботу була оголошена сувора догана.

^ 1. Чи має місце в описаній ситуації порушення закону ? (Зверніть увагу на відповідні положення Кодексу законів України про працю).

2. Якщо порушення мало місце, тоді назвіть яким правовим актом повинен на нього реагувати прокурор.

^ 3. Складіть у письмовому вигляді проект цього акту прокурорського реагування.
До заняття №2.
4. Ознайомтесь із нижченаведеним актом прокурорського реагування:
^ АТЗТ “РАЙДУГА”
ПОДАННЯ

про усунення порушень господарського законодавства

Згідно даних ДП “Львівтрансгаз” за спожитий Вашим підприємством природний газ станом на 01.03.2001 року рахується заборгованість в сумі 245,5 тис. грн.

Несвоєчасна проплата за спожитий природний газ є грубим порушенням Закону України “Про енергозбереження”, статті 161 ЦК України, загальних умов виконання зобов'язань.

Враховуючи, що ці порушення законодавства мають очевидний характер і завдають суттєву шкоду інтересам держави, приводять до зменшення закупівлі газу, керуючись ст. 33 Закону України “Про прокуратуру”, –

прошу:

Негайно усунути порушення закону, погасити заборгованість за спожитий газ в сумі 245,5 тис.грн.

Подання підлягає негайному виконанню, про що письмово повідомити прокуратуру міста.

Подання оскарженню не підлягає.
Старший прокурор прокуратури м. Львова

старший радник юстиції _________
Завдання. Проаналізуйте подання на предмет його відповідності чинному законодавству (форми, підстав, обґрунтованості).
5. Ознайомтесь із нижченаведеним актом прокурорського реагування:

Президенту ВТГО концерн “Сіменс”

69038, м. Львів, вул. Ярошинська, 2
ПОДАННЯ

про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли
Спеціалізованою природоохоронною прокуратурою у Львівській області із залученням фахівців державного управління екологічної безпеки проведено перевірку щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства концерном “Сіменс”.

Перевіркою встановлено, що територія колишньої військової частини А – 2196 по вул. Городній 187, переданої в Держлісфонд лісництва, незаконно знаходилась в користуванні концерну “Сіменс”. Крім цього, на лісовій площі, яка прилягає до будівель, що залишились від військової частини, проводилось складування будівельних матеріалів, що призвело до погіршення санітарного стану лісу та умов його відтворення і нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.

Вищенаведене є порушенням вимог ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. 86 Лісового кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”,

наказую:

1. Відшкодувати нанесені державі матеріальні збитки внаслідок незаконної експлуатації вищезгаданої території в сумі 1190 грн., перерахувавши їх на р/р №°000141108 МФО 325019 Державного управління екологічної безпеки до 20 січня 2001 року.

2. Негайно припинити експлуатацію території колишньої в/ч А– 2196, яка належить лісництву.

3. Подання підлягає розгляду та виконанню у п’ятиденний строк, про що повідомити природоохоронну прокуратуру у Львівській області.

^ Прокурор міжрайонної природоохоронної прокуратури

старший радник юстиції ________ /Давиденко А./
Примірник подання одержав. Мені роз’яснені його суть та право на оскарження вищестоящому прокурору.
“__”______ 2013 р.
Завдання: Проаналізуйте подання на предмет відповідності його чинному законодавству.

^ 6. Складіть акти прокурорського реагування за запропонованою фабулою (описом деліктних ситуацій):
Генеральний директор ВАТ “Миколаїв-цемент” видав наказ наступного змісту:

“Працюючим пенсіонерам ВАТ в залежності від віку скоротити робочий день:

Пенсіонерам, які працюють після виходу на пенсію до одного року, дозволити працювати по графіку для працюючих по 5-тиденному робочому тижню;

Пенсіонерам , які працюють після виходу на пенсію від одного до двох років, від двох до трьох років, від трьох до п'яти років, відповідно 75%, 50% та 25% робочого часу від графіку для працівників пенсіонерів;

Праця пенсіонерів більше п'яти років після виходу на пенсію не дозволяється”.

Внаслідок видання такого наказу громадянину В. спричинено матеріальну шкоду в сумі 438 грн., С. в сумі 1350 грн., а робітника Д. звільнено з роботи в зв'язку з відмовою виконання вказаного наказу.
7. До прокурора Сколівського району звернулася під час особистого прийому із усною заявою громадянка Свірідова П.Г. про те, що головний бухгалтер сільської ради Степанова Д.Р. щомісячно забирає з її заробітної плати половину окладу, а впродовж червня-вересня 2012 року взагалі не видавала їй заробітну плату, розписуючись за громадянку Свірідову П.Г. у зарплатних відомостях. Під час прокурорської перевірки бухгалтер сільської ради Степанова Д.Р. пояснила, що вона є матірю громадянки Свірідової П.Г., виховує двох її неповнолітніх дітей, і гроші із заробітної плати забирає на утримання дітей громадянки Свірідової П.Г., яка не проживає із дітьми і жодної участі у їх утриманні і вихованні не бере.

^ 1. Що є предметом прокурорських перевірок додержання прав і свобод дітей?

2. Чи були у наведеній ситуації підстави для прокурорської перевірки?

3. Яке рішення має прийняти прокурор за результатами перевірки?
  1   2   3   4   5

Схожі:

План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconСтановлення та розвиток прокурорського нагляду за додержанням І застосуванням...
У російській імперії прокуратуру було створено Указом Імператора Петра І від 12 січня 1722 року
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconЗміст : Вступ Розділ I. Загальні засади прокурорського нагляду за...
Сутність нагляду, його завдання І значення в механізмі забезпечення конституційних прав І свобод людини
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconТестові завдання з прокурорського нагляду для студентів 6 курсу заочної...
...
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок з...
Кафедра представництва інтересів громадян І держави в суді та нагляду за додержанням І застосуванням законів
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни „Прокурорський...
Правове регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що проводять досудове розслідування
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconЗаконом України"Про прокуратуру" (ст. 44) визначено предмет прокурорського нагляду
«Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях»
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconНачальнику відділу нагляду за додержанням законів органами сбу, державної...
Сбу, державної митної служби та державної прикордонної служби при провадженні орд, дізнання та досудового слідства управління нагляду...
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconМетодичні рекомендації організація представницької діяльності
Головного управління Натрус О. П., старшим прокурором організаційно-методичного відділу Головного управління Губською А. В., старшим...
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду icon4. суб’єкти кримінального
Формою нагляду прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування є
План. 1 заняття. Суть та завдання нагляду за додержанням І застосуванням законів. Предмет І межі нагляду iconЗатверджую” Проректор Академії з навчальної роботи
Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка