Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України




Скачати 52.11 Kb.
НазваТрудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України
Дата конвертації01.07.2013
Розмір52.11 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
ТРУДОВЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦЗАБЕЗП

Перелік тем курсових робіт з трудового права України:

1. Проблеми вивільнення працівників з роботи. - 2009 - 38 с.

2. Виконання рішень органів з розгляду трудових спорів. – 2007 - 35 с.

3. Гарантії для працівників при розірванні трудового договору. – 2009. – 44 с.

4. Договірне регулювання матеріальної відповідальності. – 2008/2010 - 49 с. (з додатком)/ 38 с.

5. Види та порядок надання щорічних додаткових відпусток. – 2008. – 24 с.

6. Загальний порядок розірвання трудового договору. – 2007. – 37 с.

7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. – 2007/2008. – 32 с./34 с.

8. Звільнення працівників за порушення трудової дисципліни. – 2009. – 33 с.

9.Порядок проведення атестації державних службовців. – 2009. – 27 с .

10. Зміст колективного договору. – 2005/2010 - 31 с./ 38 с.(з додатком)

11. Зміст трудового договору. – 2008. – 34 с.

12. Історія становлення та розвитку трудового права України. – 2009. – 29 с.(з 1 листопада)

13. Порядок формування кадрового резерву, перебування у кадровому резерві, правові умови та наслідки. – 2008. – 21 с.(з додатком)

14. Колективний договір як джерело трудового права. – 2009. – 38 с.

15. Колективні форми захисту трудових прав працівників. – 2008. – 37 с.

16. Компенсаційні виплати. – 2009. - 42 с.

17. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації. – 2008. – 39 с.

18. Організація охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях. – 2006. – 38 с.(з додатком)

19. Переведення працівника на іншу постійну роботу. – 2009. – 29 с.

20. Переведення працівників на іншу роботу. – 2007. – 31 с.(з додатком)

21. Поняття та види трудових спорів. – 2007/2012. – 33 с./38 с.

22. Поняття та сфера укладення колективного договору. – 2008/2008 – 25/27 (різні роботи)

23. Право на страйк. – 2006. – 31 с.

24. Правове регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів. – 2009. – 38 с.

25. Предмет трудового права України. – 2009. – 32 с.

26. Припинення трудового договору на вимогу осіб, які не є його стороною. – 2007. – 30 с.

27. Поняття, види та особливості режимів робочого часу. – 2008. – 32 с.

28. Сторони у колективному договорі. – 2007. – 27 с.(реферат)

29. Правове регулювання сумісництва. – 2008. – 26 с.

30. Правове регулювання сумісництва, заступництва і суміщення (професій) посад. – 2007/2012. – 32 с./37 с.

31. Особливості правового регулювання трудових відносин з жінками. – 2010. – 34 с.

32. Трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою. – 2010.- 43 с.

33. Поняття та види соціального партнерства. – 2010. – 33 с.

34. Правове регулювання атестації працівників. – 2010. – 32 с.

35. Правове регулювання заступництва і суміщення (професій) посад. – 2010. – 32 с.

36. Гарантії права на відпочинок. – 2010. – 34 с.

37. Право на працю та державну службу. – 2010. – 41 с.

38. Правове регулювання атестації працівників. – 2010. – 33 с.

39.Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин. – 2011. – 34 с.

40.Трудовий договір з державними службовцями. – 2011/2012. - 28 с./31 с.

41. Особливості джерел трудового права. – 2011. – 38 с.

42.Особливості методу трудового права. – 2012. -26 с.

43.Поняття та види робочого часу. – 2012. – 29 с.

44.Конституційне право на працю і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки. – 2012. – 33 с.

45.Функції трудового права. – 2012. – 29 с.

46.Локальні акти як джерело трудового права. – 2012. – 31 с.

47. Поняття та гарантії права працівників на безпечні і здорові умови праці. – 2013. – 38 с.

48. Історія становлення права на працю. – 2013. – 34 с.

49. Поняття і структура заробітної плати. – 2013. – 26 с.

50. Проблеми відшкодування моральної шкоди в трудовому праві. – 2013. – 40 с. (з додатком)

51. Правове регулювання загальних режимів робочого часу. – 2013. – 32 с.

52. Суб’єкти трудових правовідносин. – 2013. – 41 с.

53. Суб’єкти трудового права. – 2013. – 47 с.

54. Поняття колективного договору. – 2013. – 35 с.

Перелік тем готових курсових робіт з аграрного екологічного та земельного права:

1.Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції. – 2005. – 24 с.

2. Поняття та зміст екологічної безпеки. – 2007. – 34 с.

3. Поняття та види управління в сфері охорони навколишнього природного середовища. – 2009. – 41 с.

4.Право власності на природні ресурси: порівняльно-правовий аналіз українського та зарубіжного законодавства. – 2006. – 30 с.

5. Правове регулювання мисливства. – 2009. – 38 с.

6. Правові засади управління в галузі екології. – 2007. – 32 с.

7. Правове забезпечення охорони і захисту лісів. – 2009.– 31 с.

8. Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідальності. – 2009. – 37 с.

9. Конституційні засади розвитку земельного права. – 2008/2012. – 30 с./41 с.

10. Предмет та об’єкт земельного права. – 2010/2012 – 29 с./37 с.

11. Правові форми управління в галузі земельних відносин. – 2010. – 43 с.

12. Земельні правопорушення суб’єкти, об’єкти, види, зміст. – 2010. – 41 с.

13. Право власності на землі в Україні. – 2011. – 36 с. (жовта)

14.Правовий режим земель транспорту. – 2011. - 39 с.

15.Відшкодування шкоди заподіяної довкіллю порушенням екологічного законодавства. – 2011. – 43 с.

16.Поняття та зміст екологічних стандартів та нормативів

17.Право громадян на екологічну інформацію. – 2011. – 37 с.

18.Звичай в земельних відносинах. – 2011. – 26 с.

19.Договори по реалізації сільськогосподарської продукції. – 2011. – 29 с.

20. Система екологічного законодавства : історія, сучасність та перспективи розвитку. - 2013. – 36 с.

Перелік тем курсових з права соціального забезпечення:

1.Суб’єкти права соціального забезпечення. – 2007. – 34 с.

2.Джерела права соціального забезпечення України. – 2008. – 37 с.

3.Соціальний захист осіб, які необґрунтовано зазнали політичних репресій. – 2007. – 32 с.

4.Особливості методу права соціального забезпечення. – 2008/2009. - 32 с./33 с.

5.Пенсія у зв’язку з втратою годувальника. – 2008. – 31 с.

6.Поняття та види недержавного пенсійного забезпечення. – 2008 – 39 с.

7.Організаційно-правові форми соціального забезпечення. – 2009. – 40 с.

8.Система права соціального забезпечення України. – 2009. – 26 с.

9. Безробіття як соціальний ризик. – 2009. – 33 с.

10. Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. – 2009. – 26 с.

11. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. – 2009. – 29 с.

12. Об’єкти соціально-забезпечувальних відносин. – 2010. – 33 с.

13. Пенсійне забезпечення суддів в Україні. – 2009. – 37 с.(додатки 2 сторінки)

14. Правовий статус фондів недержавного пенсійного забезпечення. -2009. – 34 с.

15. Принципи права соціального забезпечення. – 2009. – 37 с.

16. Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів. – 2009. – 34 с.

17. Страховий стаж: поняття, загальна характеристика. – 2009. – 24 с.

18. Страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві. – 2009. – 34 с.

19. Малозабезпеченість як соціальний ризик. – 2010. – 29 с.

20.Соціально-забезпечувальні відносини – складова частина предмету права соціального забезпечення. – 2013. – 32 с.

Схожі:

Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconПоняття трудового права як галузі права. Принципи І джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconПерелік тем курсових робіт з трудового права України
Договірне регулювання матеріальної відповідальності. – 2008/2010 49 с. (з додатком)/ 38 с
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України icon1. Земельне право в правовій системі України 10 Тема Джерела земельного права України 16
Земельне право України. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Суми, 2010. 104 с
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconТрудове право України є однією з провідних галузей права. Трудове...
Метою вивчення курсу «Трудове право» є отримання студентами знань з основ законодавства України про працю з урахуванням особливостей...
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconПерелік питань з курсу “Трудове право” до поточного та підсумкового контролю знань студентів
Предмет трудового права: еволюція вчення; сучасне тлумачення поняття; його структура (зміст)
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України icon2. опис предмета курсу предмет: Трудове право
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України icon2. опис предмета курсу предмет: Трудове право
Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства...
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconПерелік тем курсових робіт з цивільного права
Автомобільний транспорт як об’єкт цивільних відносин. – 2007. – 41 с.(з додатком)
Трудове, земельне право та право соцзабезп перелік тем курсових робіт з трудового права України iconЦивільне, господарське, господарський процес перелік тем курсових робіт з цивільного права
Автомобільний транспорт як об’єкт цивільних відносин. – 2007. – 41 с.(з додатком)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка