План проведення практичного заняття тема №1
НазваПлан проведення практичного заняття тема №1
Сторінка1/4
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Господарсько-правових дисциплін

_________________
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 1: Теоретичні основи господарського права

З дисципліни: Господарське право

Категорія студентів: студенти 3 курсу ННІПП НАВС

Навчальні мета: Сформувати у слухачів практичні навики щодо вирішення ситуаційних завдань пов’язаних із санкцій, які можуть бути покладені на суб’єкта господарювання в разі порушення норм господарського права Виховна

^ Розвивальна мета: поглиблення обізнаності студентів у теоретичних питаннях курсу «Господарське право», опанування навиками професійного юридичного мислення.

^ Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, мультимедійний проектор (за потреби), комп*ютор з виходом до мережі Інтернет

Наочні засоби: нормативно-правові акти

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Цивільне право, податкове право, адміністративне право.

Нормативно-правові акти:


 1. Цивільний кодекс України

 2. Господарський кодекс України

 3. Податковий кодекс України

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р.

 5. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992року ( в редакції Закону України від 30 червня 1999р.)

 6. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р.

 7. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року

 8. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року.

 9. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року

 10. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996року.

 11. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”

 12. Закон України “Про акціонерні товариства» від 2008 року.

 13. Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня 1998 року, ратифікована із застереженнями Законом України від 13.07.99.

 14. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства промислової політики України 25.02.2003, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 р. за № 219/7540

 15. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду, затверджено пстановою Правління Національного банку України 30.01.2002 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2002 р.

 16. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.

 17. Постанова КМУ “Про деякі питання управління казенним підприємством” від 22 липня 1998 р.

 18. Постанова КМУ “Про створення єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” від 22 січня 1996р.

 19. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17 березня 2000 р.

 20. Постанова КМУ “Про перетворення деяких державних і казенних підприємств” від 11 липня 2002 р.

 21. Постанова КМУ “Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні” від 12 серпня 1993 р.

 22. Постанова КМУ “Про Типовий статут казенного підприємства” від 16 червня 1998 р.

 23. Постанова КМУ “Про затвердження переліку органів ліцензування” від 14 листопада 2000 р.

 24. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики “Про видачу ліцензій на право здійснення господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом” від 16.01.2002.

 25. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, затверджений спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 12/13 грудня 1994 р.

 26. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затверджено наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 р.

 27. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації, затверджено наказом Фонду державного майна та Міністерства економіки України від 25.06.01

 28. Типовий статут державного підприємства, затверджений наказами Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіну України, Фонду держмайна України від 22.04.93 року.

 29. Типовий статут казенного підприємства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р.

Література:

 1. Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів. // Право України. – 2003. -№1.- С.42-47.

 2. Вінник О. Захист суспільних інтересів у процесі здійснення підприємницької діяльності // Предпринимательство, хозяйство и право - 1997 - №9.

 3. Пономарёва Т. Как уступить долю «нужному» лицу// Юридическая практика. - 2007.-№13.

 4. Жукова Е. Проблемы выхода участника из ООО. Аспекты налогообложения при выходе участника из ООО. // Юридическая практика. - 2003.-№16. – 22 апреля.

 5. Загородний С. Банкротство по инициативе ГНАУ. // Юридическая практика. - 2003.- 10 июня.

 6. Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств // Право України. - 2003- №8.- С.70-72.

 7. Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації // Право України. - 2003- №6.- С.33-38.

 8. Мащенко І. Зміст ознаки організаційної єдності внутрішньогосподарського підрозділу підприємства. // Право України. - 2003- №8.- С.61-66.

 9. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності// Право України - 2000 - №5 - С. 33-34.

 10. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 480с.


Ситуаційне завдання №1.

Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між грома­дянами було укладено письмовий договір, який містив усі не­обхідні умови, в тому числі — строки, суму та порядок розрахун­ку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обу­мовлену договором грошову винагороду в розмірі 2000 грн., спла­тив певну суму прибуткового податку. Але після розгляду декла­рації про сукупний річний доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Питання:

1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов, підприємництвом? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Яку суму прибуткового податку сплатив Циганов ?

3. Які органи розглядають справи, пов'язані із порушенням по­рядку зайняття підприємницькою діяльністю?

^ Ситуаційне завдання №2

Державна податкова адміністрація м. Києва звер­нулась до ВАТ "Радіозавод "Маяк" з попередженням про притяг­нення ВАТ до відповідальності у зв'язку з порушенням вимог чин­ного законодавства. На думку податківців, порушення законодав­ства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

Питання:

1. Чи вважається діяльність підприємства зі здійснення авто­транспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у ситуації, що розглядається?

2. Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

3. Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?

Ситуаційне завдання №3.

На початку 2000 р. до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю було введено нового учасника — громадянина Ізраїлю, який вніс інвестицію до його статутного фонду у розмірі 100 тис. доларів США. Зважаючи на суму інвес­тиції, на зборах учасників цього громадянина було призначено на посаду президента товариства, хоча на території України він постійно не проживав, а займався налагодженням зв'язків з ізраїльськими партнерами.

Державна служба зайнятості винесла постанову про накладення на товариство стягнення у вигляді штрафу, посилаючись на відсутність дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні. Товариство оскаржило постанову до господарського су­ду, посилаючись на Конституцію України, згідно зі ст. 43 якої ко­жен має право на працю, а держава "гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності".

Питання:

1. Якими нормативними актами регламентовано необхідність отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні? На яких роботодавців поширюються ці положення?

2. Які санкції передбачено для роботодавців, які використову­ють працю іноземців без дозволу державної служби зайнятості?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Ситуаційне завдання №4.

Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайнят­тя підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа — учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?

2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служ­би?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?


______________________ _________________________________

(посада) (підпис, прізвище та ініціали)

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Господарсько-правових дисциплін

_________________
^ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 2: Суб'єкти господарювання

З дисципліни: Господарське право

Категорія студентів: студенти 3 курсу ННІПП НАВС

^ Навчальні мета: Сформувати у студентів практичні навики щодо вирішення ситуаційних завдань пов’язаних із порядком створення юридичних осіб та порядком припинення діяльності суб’єктів господарювання, вироблення у студентів навиків користування нормативно-правовими актами, які регулюють відносини суб’єктів господарювання при здійсненні господарської діяльності, та здійснення контролю за самостійним вивченням наукової, навчальної літератури, а також нормативно-правових актів.

^ Виховна мета: сприяння розвитку наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, формуванню професійних якостей юриста, розвитку професійних відносин у колективі.

^ Розвивальна мета: поглиблення обізнаності студентів у теоретичних питаннях курсу «Господарське право», опанування навиками професійного юридичного мислення.

^ Обсяг навчального часу: 6 годин

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, мультимедійний проектор (за потреби), комп*ютор з виходом до мережі Інтернет

Наочні засоби: нормативно-правові акти

Між предметні та міждисциплінарні зв’язки: Цивільне право, податкове право, адміністративне право.

^ Нормативно-правові акти:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р.

 2. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992року ( в редакції Закону України від 30 червня 1999р.)

 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р.

 4. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року

 5. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року.

 6. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року

 7. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996року.

 8. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”

 9. Закон України “Про акціонерні товариства» від 2008 року.

 10. Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня 1998 року, ратифікована із застереженнями Законом України від 13.07.99.

 11. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства промислової політики України 25.02.2003, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 р. за № 219/7540

 12. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду, затверджено пстановою Правління Національного банку України 30.01.2002 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2002 р.

 13. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.

 14. Постанова КМУ “Про деякі питання управління казенним підприємством” від 22 липня 1998 р.

 15. Постанова КМУ “Про створення єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” від 22 січня 1996р.

 16. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17 березня 2000 р.

 17. Постанова КМУ “Про перетворення деяких державних і казенних підприємств” від 11 липня 2002 р.

 18. Постанова КМУ “Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні” від 12 серпня 1993 р.

 19. Постанова КМУ “Про Типовий статут казенного підприємства” від 16 червня 1998 р.

 20. Постанова КМУ “Про затвердження переліку органів ліцензування” від 14 листопада 2000 р.

 21. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики “Про видачу ліцензій на право здійснення господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом” від 16.01.2002.

 22. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, затверджений спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 12/13 грудня 1994 р.

 23. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затверджено наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 р.

 24. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації, затверджено наказом Фонду державного майна та Міністерства економіки України від 25.06.01

 25. Типовий статут державного підприємства, затверджений наказами Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіну України, Фонду держмайна України від 22.04.93 року.

 26. Типовий статут казенного підприємства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р.

Література:

 1. Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів. // Право України. – 2003. -№1.- С.42-47.

 2. Вінник О. Захист суспільних інтересів у процесі здійснення підприємницької діяльності // Предпринимательство, хозяйство и право - 1997 - №9.

 3. Пономарёва Т. Как уступить долю «нужному» лицу// Юридическая практика. - 2007.-№13.

 4. Жукова Е. Проблемы выхода участника из ООО. Аспекты налогообложения при выходе участника из ООО. // Юридическая практика. - 2003.-№16. – 22 апреля.

 5. Загородний С. Банкротство по инициативе ГНАУ. // Юридическая практика. - 2003.- 10 июня.

 6. Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств // Право України. - 2003- №8.- С.70-72.

 7. Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації // Право України. - 2003- №6.- С.33-38.

 8. Мащенко І. Зміст ознаки організаційної єдності внутрішньогосподарського підрозділу підприємства. // Право України. - 2003- №8.- С.61-66.

 9. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності// Право України - 2000 - №5 - С. 33-34.

 10. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 480с.

Завдання на практичне заняття 1.

Ситуаційне завдання №1.

Асоціація рекламних фірм уклала договір на ор­ганізацію та проведення рекламної кампанії великого підприємства. Порушивши ряд умов договору, асоціація завдала рекламодавцеві значних збитків. Підприємство звернулося до гос­подарського суду з позовом до асоціації, вимагаючи відшкодуван­ня суми збитків. Заперечуючи проти позову, юрист асоціації за­явив, що причиною порушень умов договору став вихід із асоціації групи рекламних фірм, яким передбачалося доручити виконання договору, тому до них і слід пред'являти позов.

Питання:

1. Чи могла асоціація укладати від свого імені договір на прове­дення рекламної кампанії?

2. Хто несе відповідальність за зобов'язаннями об'єднання підприємств?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Ситуаційне завдання №2.

На загальних зборах публічного акціонерного това­риства була сформована наглядова рада у строк, передбачений статутом ПАТ. Проте група акціонерів оскаржила в суді рішення за­гальних зборів ПАТ, оскільки частина членів наглядової ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважи­ла свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в наглядовій раді.

Питання:

1. Який порядок формування органів управління ПАТ?

2. Який статус наглядової ради ПАТ? Чи є вона органом уп­равління?

3. Хто має право входити до складу наглядової ради? Чи мо­жуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи — акціонери входити до наглядової ради ПАТ?

^ Ситуаційне завдання №3.

Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмо­вив їм. посилаючись на ст. 63 Закону України "Про господарські товариства", згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється збо­рами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не мен­ше трьох осіб.

Питання:

1. Які документи подаються для державної реєстрації товарист­ва з обмеженою відповідальністю?

2. Чи правомірна відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути мінімальна кількість учасників товариства з обмеже­ною відповідальністю?

^ Ситуаційне завдання №4.

Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передба­ченого установчими документами підприємства. Петров не пого­дився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.

Питання:

1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?

2. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству?

3. До якого суду звернувся Петров? Чи виграє він справу?
Завдання на практичне заняття 2

Ситуаційне завдання №1.

Між фірмою "АСТА" (замовником) та товарист­вом з обмеженою відповідальністю "Верона" (підрядником) була укладена угода про розробку конструкторської документації. Як з'ясувалося пізніше, на момент укладення цієї угоди державну реєстрацію товариства не було здійснено, проте зобов'язання за угодою були виконані товариством після його державної реєстрації: конструкторську документацію передано замовникові на підставі відповідного акта і вартість відповідних робіт замовни­ком оплачено.

Державна податкова інспекція звернулася до суду з позовом про визнання недійсною угоди, посилаючись на укладання цієї угоди до моменту державної реєстрації товариства і вважаючи її такою, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Питання:

1. З якого моменту товариство з обмеженою відповідальністю набуває прав юридичної особи?

2. Які правові наслідки укладення угод до моменту державної реєстрації? Яке значення має в ситуації, що розглядається, факт виконання товариством угоди після державної реєстрації?

3. Яке рішення має прийняти суд?

^ Ситуаційне завдання №2.

Громадянин Павлов, маючи відповідний фах і за­реєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав до­говір із фірмою "Еко" на розробку проектної документації на об'єкт, який мав бути збудований фірмою. Податкова інспекція подала по­зов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що у Павлова немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові вона просила стягти з Павлова всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. Фірма "Еко" проти позову заперечува­ла, посилаючись на те, що договір має бути визнаний недійсним згідно зі ст. 48 Цивільного кодексу УРСР як такий, що не відповідає вимогам закону. Тому сторонам (тобто фірмі "Еко") повертаються, зокрема, всі кошти, отримані їх контрагентами за недійсною угодою.

Питання:

1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарсь­кої діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався громадянин?

2. Які наслідки настають у разі укладення угоди в межах госпо­дарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Ситуаційне завдання №3.

Приватний підприємець Грушин здійснював про­даж спортивних товарів населенню. Готівкових коштів він не прий­мав, а виписував рахунок, за яким покупець сплачував обумовлену суму через Ощадбанк. Торговий патент він не придбав. Податкова інспекція оштрафувала Грушина за те, що він здійснював торго­вельну діяльність без патенту. Грушин не погодився і звернувся до господарського суду.

Питання:

1. У яких випадках придбання патенту на здійснення торговель­ної діяльності є обов'язковим?

2. Чи мав приватний підприємець право звертатися із позовом до господарського суду?

3. Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуаційне завдання №4.

Рішенням районної податкової інспекції на спільне підприємство "Кафе "Сервіс", якому належав будинок із розташованими у ньому магазином і кафе, було накладено штрафні санкції за здійснення торговельної діяльності без патенту. Підприємство звернулося до суду із позовом про визнання недійсним рішення податкового органу. Представники підприєм­ства вважали, що звинувачення ДПІ у відсутності торгового патен­ту на кафе, яке розташоване в одному приміщенні з магазином, є безпідставним, адже магазин і кафе знаходяться в одному будинку, зареєстровані як одна торговельна точка одного суб'єкта підприємницької діяльності. Податківці позов не визнали, посила­ючись на те, що для здійснення торговельної діяльності в магазині та кафе, які займають два окремих приміщення (мають два окре­мих входи) і займають дві торговельні зали у різних частинах однієї будівлі, хоч і знаходяться в одній будівлі, слід придбати два торго­вих патенти: окремо для магазину і окремо для кафе.

Питання:

1. Яка торговельна діяльність підлягає патентуванню?

2. Чи можна вважати магазин і кафе структурними підрозділа­ми СП? Чи має це правове значення?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Ситуаційне завдання №5.

У результаті господарської діяльності із вироб­ництва взуття військова частина зазнала збитків. Майна, закріпле­ного за нею, не вистачало для розрахунку з кредиторами, тому во­ни вирішили звернутися за відшкодуванням до Міністерства обо­рони, у віданні якого знаходилась частина.

Питання:

1. Чи мала право військова частина займатися господарською діяльністю?

2. Який правовий статус майна військової частини?

3. Чи несе Міністерство оборони відповідальність за зобов'язан­нями військової частини у разі нестачі коштів у неї як суб'єкта гос­подарської діяльності?
Задвання на практичне заняття 3.

Ситуаційне завдання №1.

Українсько-бельгійське підприємство "Аґрус", за­реєстроване у 2008 р., протягом року не подавало до органів дер­жавної податкової служби податкових декларацій та інших доку­ментів фінансової звітності згідно з законодавством. Районна дер­жавна податкова інспекція подала позов до суду про скасування державної реєстрації підприємства.

Питання:

1. За яких підстав, передбачених законодавством, може здійснюватися скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи?

2. Чи має право податкова інспекція подавати позови про ска­сування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Ситуаційне завдання №2.

Товариство з обмеженою відповідальністю протя­гом року торгувало медикаментами, не придбавши при цьому ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала позов про ліквідацію товариства. Товариство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації товариства.

Питання:

1. Які підстави передбачено законодавством для ліквідації гос­подарських товариств? Чи може бути торгівля без ліцензії підста­вою для ліквідації товариства?

2. Чи мав право податковий орган подавати подібний позов?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Ситуаційне завдання №3.

Товариство з обмеженою відповідальністю в ре­зультаті невдалої операції з кредитом, отриманим в одному з ко­мерційних банків, мало заборгованість перед кредиторами у розмірі 100 тис. грн., а податкових зобов'язань — на 23 тис. грн. Передба­чаючи фінансовий крах, учасники ТОВ, в тому числі директор, вирішили ліквідувати товариство. Порадившись з юристом, на за­гальних зборах вони прийняли рішення про вихід з ТОВ усіх учас­ників одночасно і викуп їх часток власне товариством. Оформив­ши при цьому відповідний протокол і затвердивши зміни до уста­новчих документів, вони подали останні до місцевої держ­адміністрації для реєстрації змін. Але у цьому їм було відмовлено на підставі того, що законодавством не передбачено можливість виходу одночасно всіх учасників із товариства.

Питання:

1. Який порядок ліквідації господарського товариства?

2. Чи можна "позбавитися" підприємства без його ліквідації шляхом одночасного виходу всіх учасників?

3. Що станеться з товариством, з якого вийдуть усі учасники?

Ситуаційне завдання №4.

. Господарський суд м. Києва виніс постанову про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Оранта" бан­крутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатор відповідно до законодавства оголосив через засоби масової інформації умови продажу майна банкрута, а саме: склад майна, порядок продажу, умови і строки. Проте частина вимог кредиторів після продажу майна банкрута залишилась незадоволеною, що було зафіксовано у звіті ліквідатора.

Питання:

1. На яке майно банкрута може бути звернено стягнення з ме­тою задоволення вимог кредиторів?

2. Які порядок оцінки і умови реалізації майна банкрута? Чи можлива передача майна банкрута кредитору в рахунок погашення боргових зобов'язань?

3. Яка черговість задоволення вимог кредиторів передбачена чинним законодавством? Які претензії вважаються погашеними?

^ Ситуаційне завдання №5

У 2008 р. приватне підприємство було зареєстрова­не за місцем проживання засновника. Через рік воно придбало ок­реме приміщення під офіс, у якому впродовж 6-тимісячного терміну провадило свою діяльність. Довідавшись про це, представ­ники державної адміністрації, у якій було зареєстроване підприємство, скасували рішення про його реєстрацію, посилаю­чись на те, що підприємство своєчасно не повідомило орган реєстрації про зміну свого місцезнаходження. Підприємство звер­нулося до господарського суду.

Питання:

1. У якому порядку здійснюється скасування державної реєстрації у разі несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну свого місцезнаходження?

2. Чи потрібно було повідомляти орган реєстрації про зміну місцезнаходження підприємства, якщо засновник не змінював сво­го місця проживання?

3. Яке рішення має прийняти суд?

^ Методичні поради з викладання тем: звернути увагу на особливості правового статусу окремих суб’єктів господарювання, порядок їх створення та переваги тієї чи іншої форми; після розгляду основних питань теми доцільно організувати дискусію щодо найбільш проблемних питань.

^ Завдання для самостійної роботи (6 год.):

Підготуйте конспект та охарактеризуйте:

1. Організаційно-правові форми господарських товариств. 2. Особливості створення різних організаційно-правових форм господарських товариств.
______________________ _________________________________

(посада) (підпис, прізвище та ініціали)

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Господарсько-правових дисциплін

_________________

^ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
  1   2   3   4

Схожі:

План проведення практичного заняття тема №1 iconПлан семінарського заняття з історії України Тема №4
Підготовка І проведення Листопадового перевороту 1918 р у Львові. Проголошення зунр
План проведення практичного заняття тема №1 iconІнструкція до проведення практичного заняття №11
Дисципліна: «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
План проведення практичного заняття тема №1 iconМетодичні рекомендації до проведення практичного заняття
Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичних І фармацевтичних працівників
План проведення практичного заняття тема №1 iconПлан-конспект проведення лекційного заняття тема 1
Навчальна мета: Довести до студентів нормативні положення щодо організації та управління цивільною обороною в Україні
План проведення практичного заняття тема №1 iconПлан Зміст діяльності практичного психолога зі старшокласниками....
Тема Робота практичного психолога зі старшокласниками та у закладах інтернатного типу
План проведення практичного заняття тема №1 iconЛекція 6 Тема: Медіапланування
Медіа-план – це комплексний план проведення рекламних заходів, погоджених за часом, місцем та суттю. План створюється із зазначенням...
План проведення практичного заняття тема №1 iconМетодичні рекомендації до проведення практичного заняття
Професійні шкідливості при виконанні професійних обов’язків медичних І фармацевтичних працівників
План проведення практичного заняття тема №1 iconТема Пасивні операції. Операції к б. з формування ресурсної бази. План заняття
Обгрунтувати послідовність проведення розрахунків. Дати розгорнуті письмові пояснення
План проведення практичного заняття тема №1 iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: Розкрити та законспектувати питання: поняття, види абсолютних їх значення у правовій статистиці. Визначити основні...
План проведення практичного заняття тема №1 iconПлан проведення лекційного заняття тема №
Навчальна мета: Розкрити та законспектувати питання: поняття, види абсолютних їх значення у правовій статистиці. Визначити основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка