Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
Сторінка9/14
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Антропоохоронне право (право екологічної безпеки)

 1. Екологічна безпека - мета екологічної політики держави та складова національної безпеки України.

 2. Доктринальні підходи до визначення поняття „екологічна безпека” в спеціальній та еколого-правовій літературі.

 3. Поняття екологічної безпеки за чинним законодавством України, співвідношення понять „довкілля” та „навколишнє природне середовище”.

 4. Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України.

 5. Право екологічної безпеки України як комплексна галузь права: поняття та принципи.

 6. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України та його взаємозв’язок з іншими галузями права України.

 7. Система та структура права екологічної безпеки України.

 8. Юридичні критерії екологічної безпеки: доктринальні підходи та нормативне закріплення.

 9. Роль екологічного ризику в формуванні абсолютних правовідносин екологічної безпеки.

 10. Юридична природа і ознаки екологічного ризику.

 11. Екологічний ризик: правові моделі кореляції та правова класифікація.

 12. Поняття правовідносин екологічної безпеки та їх місце в системі правового регулювання.

 13. Характеристика правовідносин екологічної безпеки: види, склад та особливості.

 14. Управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у системі екологічного управління: поняття, специфічні ознаки, види та правові форми.

 15. Система та повноваження органів державного управління та регулювання спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 16. Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.

 17. Характеристика правових форм самоврядного забезпечення екологічної безпеки.

 18. Законодавчі засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 19. Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 20. Правові засади функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

 21. Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

 22. Інформування про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

 23. Законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації

 24. Поняття зони надзвичайної екологічної ситуації та її різновидів.

 25. Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації.

 26. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

 27. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 28. Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

 29. Правові засади екологічної безпеки в промисловості.

 30. Загальна характеристика Закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

 31. Поняття об’єкта підвищеної небезпеки та порядок його ідентифікації.

 32. Вимоги по забезпеченню екологічної безпеки, що ставляться до власників об’єктів підвищеної небезпеки.

 33. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в промисловості.

 34. Правові засади екологічної безпеки на транспорті.

 35. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті.

 36. Нормативно-правові приписи, що закріплюють вимоги екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України.

 37. Правові ознаки пестицидів і агрохімікатів.

 38. Порядок застосування пестицидів та агрохімікатів, що становлять підвищенну екологічну небезпеку.

 39. Діяльність органів державної влади в сфері забезпечення екологічної безпеки при застосуванні пестицидів та агрохімікатів.

 40. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства про пестициди та агрохімікати.

 41. Правові засади екологічно безпечного використання ядерної енергії.

 42. Правова регламентація відносин щодо безпечного використання ядерної енергії.

 43. Загальна характеристика Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

 44. Основні правові вимоги по забезпеченню харчової безпеки.

 45. Сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів як одна з основних юридичних вимог до забезпечення харчової безпеки.

 46. Правова регламентація застосування ГМО в продуктах харчування.

 47. Основні правові заходи по забезпеченню фармацевтичної безпеки.

 48. Основні правові умови, вимоги та правила щодо екологічно безпечного поводженняи з відходами.

 49. Правові вимоги екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.

 50. Юридичні ознаки відходів та їх класифікація за ступенем небезпечності для довкілля і здоров’я людини.

 51. Особливості спеціальної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з небезпечними відходами.

 52. Міжнародні нормативно-правові акти в сфері поводження з відходами та їх роль у розвитку національного законодавства.


Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)

 1. Поняття міжнародного екологічного права та етапи його формування.

 2. Розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі охорони довкілля.

 3. Об’єкти міжнародного екологічного права: поняття та їх класифікація.

 4. Природні об'єкти, що є загальною спадщиною людства

 5. Унікальні біологічні комплекси як об’єкти міжнародного екологічного права.

 6. Національні природні ресурси як об’єкти регулювання та охорони засобами міжнародного екологічного права.

 7. Суб'єкти міжнародного екологічного права. Україна як суб'єкт міжнародного екологічного права: генеза становлення та значення у сучасних умовах.

 8. Джерела міжнародного екологічного права: поняття, види та характеристика.

 9. Механізм дії джерел міжнародного екологічного права

 10. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного екологічного права.

 11. Міжнародний договір в системі джерел національного екологічного права.

 12. Міжнародні екологічні угоди, стороною яких є Україна.

 13. Загальні та спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення.


3.3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 3.
Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді.
1. Предметом природоохоронного права є:

А. Відпочинок у національному парку

Б. Внутрішньогосподарський землеустрій у сільськогосподарському угідді

В. Комплексна забудова мікрорайону міста

Г. Встановлення охоронних обмежень за договором із власником земельної ділянки
2. Лікувально-оздоровчими зонами є:

А) території, на яких розташовані лікувальні заклади державної форми власності

Б) території, які мають виражені природні лікувальні фактори, сприятливі для лікування і оздоровлення людей.

В) території, що мають природні властивості, сприятливі для відпочинку та оздоровлення.

Г) перша та друга зони округу санітарної охорони курортів
3. До складу екологічної мережі не належать:

А) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

Б) землі водного фонду;

Г) особливо цінні сільськогосподарські угіддя;

Д) територіальне море.
4. Екологічна безпека становить:

А) об’єкт права екологічної безпеки;

Б) предмет права екологічної безпеки;

В) підставу виникнення правовідносин в сфері забезпечення екологічної безпеки;

Г) мету державного-правового регулювання.
5. Об’єктом антропоохоронних відносин є:

А) екологічна безпека;

Б) людина;

В) природні ресурси;

Г) правовий режим територій, що зазнали негативних змін внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій.
6. До органів державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки спеціальної компетенції не відноситься:

А) Міністерство охорони здоров’я України;

Б) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

В) Міністерство внутрішніх справ України;

Г) Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильського катастрофи.
7. Зона надзвичайної екологічної ситуації це:

А) територія України, на якій виникла техногенна аварія, катастрофа чи природне стихійне лихо;

Б) окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація;

В) окрема територія України, на якій відбулися негативні зміни в навколишньому природному середовищу;

Г) територія, визначена спеціальним рішенням Кабінету Міністрів, із обмеженим режимом в'їзду-виїзду та перебування.
8. Відповідно до Закону України „Про об'єкти підвищеної небезпеки” об’єкт визнається об'єктом підвищеної небезпеки в залежності від критерію :

А) виду діяльності, що здійснюється;

Б) кількості працівників, які працюють на об’єкті;

В) кількості порогової маси небезпечних речовин;

Г) результатів екологічної експертизи об’єкту.
9. В Законі України „Про відходи” небезпечними визначаються:

А) відходи, щодо яких прийнято рішення Кабінетом Міністрів України про віднесення до небезпечних;

Б) відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

В) відходи промислового виробництва;

Г) відходи, що мають такі властивості, які погіршують стан здоровя людини.
10. Міжнародне екологічне право це:

А) система міжнародних договорів з питань охорони навколишнього природного середовища, ратифікованих ВР України;

Б) система принципів міжнародного співробітництва та засобів політичного впливу у сфері охорони навколишнього середовища;

В) система міжнародних відносин у сфері використання та відтворення природних результатів, охорони навколишнього природного середовища;

Г) система принципів та норм, що врегульовують міжнародні зносини у сфері сфері використання та відтворення природних результатів, охорони навколишнього природного середовища.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.


 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 36. - Ст. 340.

 4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 21. Ст. 170.

 5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 48. - Ст. 252.

 6. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 22-23. Ст. 198.

 7. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - N 14. - Ст. 97.

 8. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - N 42. - Ст. 2641.

 9. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- N 6. - Ст. 223.

 10. Закон України Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 30. - Ст. 201.

 11. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 21. - Ст. 152.

 12. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст. 502.

 13. Закон України “Про екологічну мережу України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 45. - Ст. 502.

 14. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 47. - Ст. 405.

 15. Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 12. - Ст. 442.

 16. Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 50. - Ст. 435.

 17. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - N 36. - Ст. 1196.

 18. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець” від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N18. - Ст. 139.

 19. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 27. - Ст. 1112.

 20. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

 21. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 22. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.

 23. Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5 – 6. – Ст. 53.

 24. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 25. Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - N 45. - Ст. 1837.

 26. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №. 52. – Ст. 683.

 27. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 28. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 17. - Ст. 717.

 29. Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.

 30. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

 31. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня. .

 32. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

 33. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка