Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
НазваРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
Сторінка7/14
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Тема 17. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (2 год.).

^ Лекція 1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу.
Поняття правового режиму використання та охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як об’єктів правового регулювання, використання та охорони. Законодавство про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф, його місце в системі екологічного законодавства. Правовідносини у галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та їх склад. Суверенні права і юрисдикція держави щодо охорони і використання ресурсів виключної (морської) економічної зони.

Правові форми використання, охорони і збереження природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Правові заходи щодо захисту і збереження морського середовища у виключній (морській) економічній зоні та в межах континентального шельфу. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

Особливості управління в галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Реєстрація видів діяльності у виключній (морській) економічній зоні та на та континентальному шельфі. Державний нагляд за додержанням правового режиму виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

Правова охорона виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Органи державної охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Зміст правової охорони виключної (морської) економічної зони. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

Правопорушення в галузі охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як підстави юридичної відповідальності. Особливості майнової, адміністративної відповідальності за порушення правового режиму виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Проблеми криміналізації порушень режиму виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.
^ Практичне заняття 1. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу.

1. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як складові навколишнього природного середовища та об’єкти правової охорони і використання.

2. Правові форми та види використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

3. Структурно-функціональне забезпечення охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

4. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

5. 6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.
Завдання для самостійної роботи ( год.).

1. З’ясувати особливості складу виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу згідно з чинним законодавством.

2. Провести співвідношення конституційних засад виключності права власності Українського народу на природні ресурси виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу з нормами міжнародного права.

3. Проаналізувати права та обов’язки України та інших держав у виключній (морській) економічнії зоні та на континентальному шельфі.

4. Проаналізувати проблеми делімітації виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу в умовах Чорного та Азовського морів.

5. Провести юридичну класифікацію видів використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу та вказати на її науково-практичсне значення.

6. Дослідити правовий режим територіального моря у контексті законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

7. Визначити особливості правового регулювання використання і охорони рибних та інших живих ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

8. Окреслити засади правового регулювання використання надр виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

9. Дослідити види та юридичне опосередкування функцій управління у галузі використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

10. Проаналізувати положення загальнодержавних програм у сфері охорони та використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу, визначити їх юридичне значення.

11. Визначити особливості правового забезпечення проводження з відходами у виключній (морській) економічнії зоні та на континентальному шельфі.

12. Дослідити проблеми юридичної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у виключній (морській) економічнії зоні та на континентальному шельфі.
Рекомендована література:

Основні джерела: 51, 106, 151-155, 484.

Додаткові джерела: 391.

Нормативно-правові акти: 1, 11, 28, 39, 232-234, 313.
Частина 2. Право екологічної безпеки (антропоохоронне право).

Тема 5. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки

Лекція 1. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання екологічної безпеки в Україні.

Наукові та законодавчі визначення екологічної безпеки.

Екологічні нормативи як юридичні критерії екологічної безпеки.

Поняття, методи, принципи та функції права екологічної безпеки України.

Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, його система та структура.

Екологічний ризик як умова формування правовідносин у сфері екологічної безпеки.

Правовідносини у сфері екологічної безпеки: загальна характеристика, поняття та місце в системі правового регулювання.

Види правовідносин у сфері екологічної безпеки, їх класифікація та зміст.
Практичне заняття 1. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття та ознаки екологічної безпеки

2. Предмет та методи права екологічної безпеки України.

3. Екологічний ризик у правовідносинах екологічної безпеки: визначення, правова класифікація.

4. Правовідносини у сфері екологічної безпеки: поняття, особливості, види.

5. Система права екологічної безпеки України та його місце у системі екологічного права України.
Завдання для самостійної роботи. ( __ год.)

1. Екологічна безпека – мета екологічної політики держави.

2. Системоутворюючі чинники становлення права екологічної безпеки.

3. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України.

4. Юридична природа та ознаки екологічного ризику.

5. Екологічний ризик: правові моделі кореляції та правової класифікації.

6. Екологічний ризик в регулятивних та в охоронювальних правовідносинах екологічної безпеки.

7. Поняття та особливості джерел права права екологічної безпеки України.
Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 17, 25, 26, 27, 188, 216, 230, 332, 341

Додаткові джерела: 3, 12, 35, 46, 102, 137, 174, 175, 197, 198, 282, 284, 388, 406, 413, 421, 440, 442, 452, 456, 460, 462, 463, 465, 472, 473, 479, 509

Нормативно-правові акти: 1, 14, 21, 40, 44, 45, 92, 104, 113, 116-119, 127, 147, 150, 159, 182.

Тема 6. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні (4 год.)

Лекція 1. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні

Поняття та види державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні

Співвідношення понять державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні.

Органи загальної та спеціальної компетенції державного управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки та їх повноваження.

Функції органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.
^ Практичне заняття № 1. Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні (2 год.)

1. Поняття та місце державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у системі державного екологічного управління.

2. Юридична природа та співвідношення державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Система органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Функції органів державного управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки.
Завдання для самостійної роботи (__ год.)

1. Теоретичні засади структурно-правової організації управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Органи управління загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Органи управління спеціальної компетенції та їх повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Правові засади становлення Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.
Рекомендована література:

Основні джерела: 17, 22, 23, 25, 26, 51, 152-154, 169.

Додаткові джерела: 17, 68, 129, 187, 313.

Нормативно-правові акти: 1, 21, 29-32, 35, 43, 33, 48, 57, 77, 81, 113, 147, 151, 156, 159, 161, 164, 172, 174, 181-183, 186-188, 201, 224, 231-234.
Тема 7. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. (2 год.)

Лекція 1. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Поняття зони надзвичайної ситуації та її різновидів. Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації. Порядок оголошення окремих територій зоною екологічної ситуації. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Прогнозування стихійних лих та техногенних аварій і катастроф. Попередження шкідливої дії вод. Система оповіщення про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Правові засади функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.
Практичне заняття 1. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правові засади захисту населення і територій за назвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
1. Поняття та ознаки правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації.

2. Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

4. Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

5. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Завдання для самостійної роботи (__ год.)

1. Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Система аварійно-рятувальних служб і їх повноваження в сфері захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Повноваження Державної служби медицини катастроф в сфері захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Повноваження інших органів у сфері захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (Комісії прогнозу землетрусів та оцінки сейсмічної небезпеки, Державної служби моніторингу довкілля, Системи гідрометеорологічних і геофізичних спостережень, Регіонального екологічного центру “РЕЦ- Київ” тощо).

5. Законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

6. Поняття, юридичні ознаки та види зони надзвичайної екологічної ситуації.

7. Порядок оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації.

8. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

9. Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
Рекомендована література:

Основні джерела: 2, 25, 26, 52, 54, 140, 165, 235

Додаткові джерела: 67, 75, 103, 125, 164, 215, 275, 276, 277, 313, 345, 355, 361, 375, 376, 380, 381, 384, 401, 447

Нормативно-правові акти: 1, 21, 29, 35, 48, 51, 57, 58, 81, 87, 98-107, 147, 151, 153-155, 159, 160, 163, 165, 172, 177.
Тема 8. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті (3 год.).

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті (2 год.).

Поняття екологічної безпеки в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності: юридична природа та ознаки.

Поняття та джерела екологічного ризику в процесі здійснення промислово-виробничої та транспортної діяльності.

Правові засади забезпечення екологічних вимог в процесі планування господарської діяльності.

Правове забезпечення екологічних вимог в процесі проектування промислових об’єктів.

Правове забезпечення екологічних вимог в процесі введення в експлуатацію промислових об’єктів.

Особливості юридичної відповідальності підприємств за шкоду, завдану внаслідок порушення вимог екологічної безпеки.

Правове зпбезпечення екологічної безпеки при транспортуванні небезпечних вантажів.
^ Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у промисловості та на транспорті (1 год.).

1. Організаційно-правові та законодавчі засади забезпечення екологічної безпеки при плануванні, будівництві та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

2. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та ідентифікація небезпечних факторів.

3. Відповідальність власників та користувачів об’єктів підвищеної небезпеки за порушення вимог екологічної безпеки.

4. Забезпечення екологічної безпеки на автомобільному транспорті. Порядок перевезення небезпечних вантажів.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

  1. Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки.

  2. Організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки на автомобільному, залізничному, авіаційному та трубопровідному транспорті.

  3. Забезпечення екологічної безпеки при плануванні та експлуатації магістральних трубопроводів.

  4. Законодавче регулювання та організаційне забезпечення екологічної безпеки на залізничному транспорті. Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Відповідальність перевізників та власників небезпечних вантажів за порушення вимог екологічної безпеки на залізничному транспорті.


Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 25, 26, 51, 71, 152-154, 419, 428.

Додаткові джерела: 68, 108, 114, 150, 166, 186, 338, 368, 438, 463.

Нормативно-правові акти: 21, 26, 32, 37, 52, 54, 56, 62, 72, 91, 116-118, 132, 135, 137, 171, 173, 184, 193, 206, 210, 235, 270, 284.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009
Ковальчук Т. Г. – кандидат юридичних наук, доцент, в о завідувача кафедри трудового, земельного І екологічного права
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів пк. Основні поняття програмного забезпечення пк. Представлення інформації...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 \"Правознавство\" Київ-2009 iconРобоча навчальна програма з спецкурсу корпоративне право для студентів...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка