Економіко-правовий факультет
НазваЕкономіко-правовий факультет
Сторінка5/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

 • Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Закон України від 30 червня 1993 р.

 • Про боротьбу з корупцією. 3акон України від 5 жовтня 1995року.

  Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України. Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року.

  1. Дисциплінарний статут прокуратури України.

  2. Порядок та умови державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року .

  3. Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України. Постанова Верховної України від б листопада 1991 року.

  4. Положення про класні чини працівників органів прокуратури України.

  5. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України. Наказ Генерального прокурора України від 5 жовтня 1998року.

  6. Про Положення про атестування прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України. Наказ Генерального прокурора України від 9 вересня 1998року.

  7. Положення про атестування прокурорсько-слідчих праців­ників органів прокуратури України.

  8. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Наказ Генерального прокурора України від 4 жовтня 1998 року .

  9. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. Наказ Генерального прокурора України від 7 жовтня 1999року.

  10. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Наказ Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 року.

  11. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією. Наказ Генерального прокурора України від 23 квітня 1997року.

  12. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами охорони державного і митного кордонів України. Наказ Генерального прокурора України від 5 квітня 2000 року .

  13. Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності участі прокурорів у кримінальному судочинстві. Наказ Генерального прокурора України від 30 жовтня 1998року.

  14. Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громадян і держави у судах. Наказ Генерального прокурора України , від28жовтня 1998року.

  15. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному судочинстві. Наказ Генеральної прокуратури України від 4 квітня 1996року.

  16. Про підслідність кримінальних справ військовим прокуратурам. Наказ Генеральної прокуратури України від 5 серпня 1994року.

  17. Про організацію роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури. Наказ Генерального прокурора України від 18 березня 1997року.

  18. Угода про правову допомогу та співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Литовської Республіки від 8 грудня 1992 року.

  19. Угода між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Російської Федерації про правову допомогу і співробітництво від21 травня 1993року.

  20. Права людини. Міжнародні угоди України. декларації, документи. - К.. 1992.

  21. Прокурорський нагляд в Україні / Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин В.А. – К.: Атіка, 2004.

  22. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства . – Одеса: Юрид. літ. – 2002.

  23. Михайленко О.Р. Прокуратура України. – К.: Хрінком Інтер. – 2005.

  24. Косюта М.В. Прокуратура України. Навч. пос. – Одеса: Юрид. літ. – 2004.

  25. Сухонос В.В., Лакизюк В.П., Грицаєнко Л.Р., Руденко М.В. прокуратура України. – Суми: Університетська книга. – 2005.

  26. Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні. – Суми. Університетська книга. – 2004.

  27. Долежан В.В. Компетенция и функции прокуратуры в Украине // Введение в украинское право. – Одесса: 2005. – С. 539-563.

  28. Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе контроля Российской Федерации / Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 2000.

  29. Біденко М. Місце і роль прокуратури у системі органів влади // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 7.

  30. Голошина М. Минуле, сьогодення та майбутнє органів військової прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. - №5. – с. 3-8.

  31. Грошевий Ю.М. Органи конституційного контролю і нагляду (контрольно-наглядова влада) // Актуальные проблемы государства и права, вып. 3. – Одесса, 1996.

  32. Грошевий Ю.М., Давиденко Л.М. Зеленецький B.C. та ін. "Закон України "Про прокуратуру": яким йому бути? // Питання конституційно - правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності. Харків, 1999.

  33. Давиденко Л., Давиденко В. Прокурорський нагляд за виконанням вимог закону // Вісник прокуратури. – 2006. - №5. – С.30 – 34.

  34. Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. – М., 2001.

  35. Долежан B.B. Концептуальні проблеми визначення функцій прокуратури у процесі судово-правової реформи // Актуальні проблеми держави і права, вип.19. – Одеса, 2003.

  36. Долежан В.В. Вплив прокурора на поведінку посадових осіб / Вісник прокуратури. – 2006. - №4. – С. 31-38

  37. Долежан В.В., Косюта М.В. Перспективи розвитку прокуратури України як системи органів правозахисту // Акт. проблеми держави і права, вип. 20. - Одеса, 2004.

  38. Долежан В.В., Полянський Ю.Є. Конституційна реформа і функції прокуратури // Прокуратура, людина, держава. - 2004.- № 12

  39. Європіна І. Координаційна діяльність прокуратури // Прокуратура, людина, держава. - 2005.- № 8.

  40. Ківалов С.В., Деякі питання судово-правової реформи // Вісник прокуратури. - 2000. - № 1.

  41. Клочков В. Історія прокуратури України. – К., 2004.

  42. Корж В. Відношення прокурора з органами державної влади, управління та контролю // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 6.

  43. Корнякова Т.В. Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія. - Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Одеса: 2004.

  44. Корнякова Т.В. Трансформування та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян // Прокуратура, людина, держава, -2005. - № 5.

  45. Косюта М.В. Додержання законів у сфері економіки України: актуальні проблеми прокурорського нагляду / Одеса: Юрид. літ., 2000.

  46. Косюта М.В. Прокуратура України. Навч. пос. - Одеса: Юрид. літ. - 2003.

  47. Лакизюк В., Михайленко П. Прокуратура України: витоки, розвиток, персоналії та правове регулювання // Вісник прокуратури, - 2000.- № 2.

  48. Литвак О.М., Шумський П.В. Функції прокуратури України. - Хмельницький. -1998.

  49. Маршунов М.Н. Комментарий к Закону о прокуратуре Российской Федерации, - М.: 2001.

  50. Медведько О. Європейське майбутнє прокуратури України у світлі конституційних змін // Вісник прокуратури. – 2006. - №4. – С. 3-8.

  51. Мельников В.Н. Прокурорская власть // Гос. и право. - 2002. - № 2.

  52. Меморандум про домовленість генеральних прокурорів 11 європейських країн (членів Ради Європи), представлених на зустрічі в Каста-Пап’єрниці 7-9 грудня 1999, року // Вісник прокуратури. – 2001. - № 1.

  53. Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури. - Донецьк: 2001.

  54. Мичко М.І. Загальні принципи взаємовідносин прокурорів з державними та громадськими організаціями // Проблеми права та правоохоронної діяльності. Сб. наук. статей. - Донецьк: 2000.

  55. Мичко М.І. Прокуратура європейських держав постсоціалістичної системи. - Донецьк: 2001.

  56. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пос. для прок. службы. - М.: 1889.

  57. Мыцыков А.Я. Прокурорский надзор за исполнением законов (возможности и пределы) Прокурорск. и следств. практика. - 1998. - № 3.

  58. Мычко М.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. - Донецк: 1999.

  59. Назаров С.Н. Прокурорский надзор в Российской Федерации. - М.: І998.

  60. Полянский Ю. Проект Конституции Украины о прокурорском надзоре // Юрид. вестник. - 1996. - № 1.

  61. Полянский Ю.Е. Об упразднении некоторых функций прокуратуры // Юридична освіта, держава. Наук. збірник. - Одеса: 1997.

  62. Полянський Ю. Є. Проблеми і тенденції розвитку прокурорського нагляду в Україні // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. - Харків: 1998.

  63. Полянський Ю.Є. Долежан В.В. Ще раз про «незаперечність» конституційного статусу Генерального прокурора України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №11. – С. 32-37.

  64. Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Правова політика держави та діяльність судів і правоохоронних органів // Актуальні проблеми політики. - Вип.24. – Одеса: 2005.

  65. Потебенько М.О. Парламентаризм і прокуратура: деякі аспекти проблеми // Парламентаризм в Україні: теорія і практика. Матеріали міжн. наук.-практ. конф… - К.: 2001.

  66. Прокуратура в правовом государстве // Многосторонняя встреча, организованная Советом Европы совместно с прокуратурой Российской Федерации. – М.: 1997.

  67. Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. - К.: Атіка. – 2004.

  68. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Марочкін І.Є. Грошевий Ю.М., Черв’якова О.Б. Прокурорський нагляд в Україні. - Донецьк, 1999. - 256 с.

  69. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Нор В.Т., Береський Я.Г., Когутич І.Т. та ін. - Львів: Тріада, 2002.

  70. Рекомендація R/2000/19 Комітету Міністрів держав - членів Ради Європи "Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства // Вісник прокуратури. – 2001. - № 2.- С. 71-77.

  71. Рудейчук В. До питання про прокурорську владу // Вісник прокуратури. - 2003.- № 12. - С.30-35.

  72. Становление правового государства в Российской Федерации и функции прокуратуры. Круглый стол. - Гос.и право. № 1994. - № 5.

  73. Стуканов А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации // Правоведение. - 2000. - № 5.

  74. Судебные и правоохранительные органы Украины. Учебн. пос. - Харьков: Одиссей, 2002.

  75. Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. – 2000. - № 6.

  76. Таранушич С. Становления та розвиток прокуратури в Україні // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 9.

  77. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади прокурорського нагляду на сучасному етапі // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. - К.: 1996.

  78. Бандурка О.Д. Основи управління в органах внутрішніх справ: теорія, досвід, шляхи удосконалення. - Харків,1996.

  79. Шумський П.В. «Прокуратура України». - Вентурі, К.,1998.

  80. Правоохоронні органи України: курс лекцій/ А.П.Гель, Г.С.Семаков, Д.П.Цвігун.-К.:МАУП,2000.-240с.-Бібліогр.:с.228-231.

  81. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./ В.С. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т.Білоус, С.Е. Демський та ін.;Відп. Ред. Я. Кондратьєв. - К.: Юрінком Інтер, 2002.-230с.-Бібліогр. С.294-305

  82. Руденко М. Прокуратура у світлі реалії положень Конституції України // Право Украіни.-1996.-№11 -С.25.

  83. Назаренко Е. До питання про Конституційну реформу державної влади України // Право України. - 1996.-№10.-С.9.

  104. Бандурко О. Прокуратура: думки про її реорганізацію / Право України.-1995.-№8 -С.40.

  105. Ворзінов Г. Проблеми розвитку прокуратури України в умовах формування правової держави//ПравоУкраїни.-1996.-№І1.-С.37.

  106. Гусаров В.. Руденко Н. Становлення і розвиток української моделі прокурорського нагляду на сучасному етапі//Право України.-1996.-№1.-С.43.

  107.Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие.-Х.: «Одиссей»,2002.- 320с. .

 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Економіко-правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
  Блохін Ю. В к мед н., доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
  Економіко-правовий факультет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
  Бобкова А. Г., Валітов С. С., Гринюк Р. Ф., Малига В. А., Моісєєв О. М., Янкова О. С., Петренко Г. О
  Економіко-правовий факультет iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
  Донецька обласна громадська організація та Донецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим...
  Економіко-правовий факультет iconМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
  Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»...
  Економіко-правовий факультет iconМаріупольський державний університет Економіко-правовий факультет...
  Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного...
  Економіко-правовий факультет iconНаціональний університет
  Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Економіко-правовий розвиток
  Економіко-правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
  Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
  Економіко-правовий факультет iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
  Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
  Економіко-правовий факультет icon3. правовий статус засуджених
  За характером правового регулювання виділя­ють загальний, галузевий І спеціальний правовий статус фізичної особи. Загальний правовий...
  Економіко-правовий факультет iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
  Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2015
  звернутися до адміністрації
  skaz.com.ua
  Головна сторінка