Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка9/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Задача 2.

Виноробне підприємство ”Наддніпрянське” заявило позов до суду про стягнення з колишнього завідуючого складом готової продукції Постолаті вартості 9 тонн вина, якого не вистачало. Позовна заява не була оплачена судовим збором, оскільки, як зазначив позивач, “проти відповідача порушувалася кримінальна справа, яка потім була закрита за недоцільністю”. У судовому засіданні відповідач просив призначити експертизу для встановлення природної втрати в процесі зберігання й розливу вина за 10 років, оскільки такі розрахунки ніколи ніхто не проводив, інвентаризація проходила формально, про що стверджують свідки Петровська та інші. Беручи до уваги, що вино не належить до речовин, які швидко випаровуються, суддя відмовив відповідачу в клопотанні. Справа була розглянута і позов комбінату був задоволений.

Чи правильна відмова суду в призначенні експертизи? Які докази мусять подати сторони по цій справі?

Задача 3.

Щербань заявив позов до Георгадзе про стягнення 19 тисяч гривень, які, як він зазначив, відповідач ніяк не хоче повернути за куплену в нього автомашину “Лада”. У своєму поясненні до суду відповідач зазначив, що вартість машини їм була сплачена в місті Тбілісі, куди вони спеціально їздили з позивачем (де йому рідні позичили частину грошей) і додав до цього документ грузинською мовою, як він стверджував, нотаріально завірену розписку про одержання Щербанем усіх грошей.

У судовому засіданні позивач оспорював достовірність цього документу, заявляючи, що він фальшивий.

Як мусить реагувати суд на цю заяву? Які докази належить надати сторонам у цій справі?

Задача 4.

Чи правильно поступив суд, який:

А) у справі про поділ житлового будинку, що мав дві кімнати 12,8 кв. м. і 22 кв. м., кухню та дві рівнозначні комори, на прохання позивача, незважаючи на висновок Бюро технічної інвентаризації про можливий оптимальний варіант поділу на 2 частини, призначив місцевий огляд;

Б) допустив як засіб доказування прослуховування в судовому засіданні запису на магнітофонній плівці обставини укладеного договору обміну речами між сторонами, спір з якого був предметом розгляду суду;

В) на підтвердження договору займу між сторонами допустив письмові свідчення;

Г) відмовив у позові Петрову до Петрової про визнання права на частину житлоплощі в двокімнатній квартирі, яка необхідна позивачу для проживання з новою сім'єю, посилаючись на те, що таке визнання суперечило б принципам моралі.

Чи може суд при оцінці доказів керуватися моральними нормами?

Д) у справі про відшкодування шкоди, завданої на виробництві, визнав сумісну вину сторін і відповідно до цього вирішив справу, не прийнявши до уваги вироку суду у кримінальній справі, за яким з приводу цього нещасного випадку була повністю визнана вина адміністрації, а інженер з техніки безпеки організації був засуджений до виправно-трудових робіт.

Чи має принципове значення для суду рішення і висновок інших органів держави?

Є) на клопотання відповідача про призначення експертизи в справі за позовом про відшкодування вартості нестачі та псування товарів на складі, де він працював комірником, суд в ухвалі зазначив, що пояснення відповідача щодо усушки борошна і цукру та зіпсування і знищення гризунами (мишами, щурами) інших продуктів, що зазначені в описі, мають несерйозний характер і не можуть бути взяті судом до уваги для призначення експертизи.
Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

4.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. № 5;
Спеціальна література:

5.Гріненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. 1997, № 3.

6. Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам. – М., 1978. - С. 10.

7.Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві. – Харків, 1991.

8.Омельченко М.П. Докази і доказування як процесуальні засоби встановлювання об‘єктивної істини по цивільній справі. – К., 1996.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ 1


  1. Конституція України про право громадян на судовий захист. Форми захисту порушених, невизнаних і оспорюваних прав, свобод і інтересів фізичних осіб, юридичних осіб і держави.

  2. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права.

  3. Наука цивільного процесуального права, її предмет і система.

  4. Поняття цивільного процесу (судочинства).

  5. Стадії цивільного процесу.

  6. Поняття принципів цивільного процесу і їх система.

  7. Конституційні принципи цивільного процесуального права.

  8. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

9. Галузеві принципи цивільного процесуального права.
10.Джерела цивільного процесуального права.

11.Дія норм цивільного процесуального права в часі, в просторі і по колу осіб.

12.Співвідношення цивільного процесуального права з кримінально-процесуальним правом і іншими галузями права.

13.Поняття і підстави виникнення цивільних процесуальних

правовідносин.

14.Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

15.Субъекты цивільних процесуальних правовідносин, їх

класифікація.

16.Роль суду в цивільному процесі. Склад суду. Правове положення

суду.

17.Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі.

18.Поняття сторін в цивільному процесі і їх процесуальні права.

19.Види сторін, їх ознаки.

20. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна

процесуальна дієздатність.

21.Поняття і види співучасті в цивільному процесі. Правове положення співучасників.

22.Поняття належної і неналежної сторони. Порядок заміни неналежного відповідача.

23.Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок

вступу до цивільного процесу і правове положення правонаступника.

24.Поняття третіх осіб в цивільному процесі, їх види.

25.Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, їх права і обов'язки, відмінності від співпозивачів.

26.Треті особи, що не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, їх права і обов'язки.

27.Особливості участі третіх осіб у справах про відновлення на роботі.

28.Поняття і види судового представництва.

29.Особи, які не можуть бути представниками в суді.

30.Оформлення повноважень і порядок допуску представників до участі в судочинстві.

31.Повноваження представника в суді.

32.Підстави і форми участі органів і осіб, яким законом надано право захисту прав, свобод і інтересів інших осіб, їх права і обов'язки.

33.Склад осіб, які сприяють здійсненню правосуддя по

цивільним справам.

34.Поняття і види судових витрат в цивільному процесі.

35.Розподіл судових витрат.

36.Звільнення від судових витрат.

37.Поняття процесуальних строків (значення і види).

38.Обчислення процесуальних строків. Порядок продовження і відновлення пропущеного процесуального строку.

39.Поняття і мета судового доказування.

40 .Розподіл між сторонами обов'язку доказування.

41. Поняття предмету доказування і його визначення.

42.Факти, що не підлягають доказуванню.

43.Поняття судових доказів і їх ознаки.

44.Класифікація доказів: первинні і похідні, прямі і непрямі, усні і письмові, особисті і речові.

45.Належність і допустимість доказів.

46.Судові доручення, порядок їх дачі і виконання.

47.Види засобів доказування. Пояснення сторін і третіх осіб.

48.Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідка. Права і обов'язки свідка.

49.Письмові докази їх види, порядок отримання, збирання.

50. Речові докази. Порядок їх надання і збирання.

51.Експертиза і порядок її призначення і провадження.

52.Оцінка доказів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка