Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка8/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Задача 5.


Лукін М. звернувся в суд із заявою про визнання його батька Лукіна С. недієздатним по тим підставам, що останні два роки батько поводився дивно, у зв'язку з чим, у заявника склалося враження про його психічну неповноцінність.

Дочка Лукіна С. у суді заявила, що ніяких дивин у поведінці батька вона не зауважувала. Свідки Скосирські й Андріанова пояснили, що про вчинки Лукіна С., які ставлять під сумнів його психічну неповноцінність, їм особисто невідомо.

Рішенням місцевого суду Жовтневого району м. Донецька від 19 вересня 2009 року Лукін С. визнаний недієздатним. Свій висновок про недієздатність Лукіна С. суд обґрунтував висновком судово-психіатричної експертизи, яка була призначена не по даній справі, а по іншій справі, у зв'язку зі зверненням самого Лукіна С. у суд із заявою про розділ житлової площі до Лукіна М. (сина). При розгляді справи було з'ясовано, що при дачі висновку експертами були прийняті в увагу тільки відомості, які були надані сином Лукіним М., зацікавленим у результаті справи, у зв'язку з використанням житлової площі і майна батька.

Які процесуальні норми були порушені судом при дослідженні обставин справи?

Як здійснюється оцінка доказів?

Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним від 28 березня 1972 р.

3.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних вправ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р.
Спеціальна література


 1. Коваленко А.Г. Исследование и оценка доказательств в судебном разбирательстве / Вопросы теории и практики судебного разбирательства гражданских дел. – Саратов, 1988. – С. 25.

 2. Коваленко А.Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. – Саратов, 1989. – С. 6-9.

 3. Курс цивільного процесу: підручник /В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін..; за ред.. В.В. Комарова. – Х.: Право. – 2011.

 4. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии . – Минск, 1969. – с. 179.

 5. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. - М., 1981.

 6. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1982. – С. 20, 28-31, 69-70, 144-152.

5. Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ.посіб. (Серія: Процесуальні науки) /С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Вид-во Фурса С.Я., КНТ, 2005.
^ ТЕМА 10. ВИДИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ.
Лекція 2 години
Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта. Забезпечення доказів.

Практичне заняття (4 години).
^ 1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.


 1. Пояснення сторін і третіх осіб.

 2. Признання сторін (третіх осіб) як засіб доказування.

 3. Показання свідків.

 4. Процесуальний порядок допиту свідків.

 5. Права й обов'язки свідка.


Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою

1.Особливості показань свідків.

2. Завдання для самостійної роботи.

^ 3. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників є одним із засобів доказування. Ці пояснення мають статус доказів та умов, що сторони, треті особи та їх представники допитані як свідки та пояснення давалися за їх згодою (ст. 62 ЦПК).

Доказове значення мають лише ті пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, в яких містяться відомості про факти, що мають значення по справі.

Особливе значення пояснень сторін та третіх осіб як засобів доказування є те, що сторони (треті особи) юридично заінтересовані в результатах справи і дача пояснень – їх право, а не обов’язок. Разом з тим їх пасивність у доказовій діяльності призводить до ухвалення рішення не на користь пасивної сторони.

Є два види пояснення сторін (третіх осіб): твердження і визнання. Сутність тверджень полягає в тому, що в них містяться відомості про факти, які згідно із законом повинна доказувати сторона як суб’єкт доказування. Сутність же визнання в іншому. Визнання сторони - це таке пояснення, що містить відомості про факти, які згідно із законом повинна доказувати інша сторона.

Судове визнання стороною (третьою особою) факту може бути як усним так і письмовим.

Одним із засобів доказування в цивільному процесі – показання свідків, тобто повідомлення суду свідком відомостей (фактичних даних) про обставини, які мають значення для справи.

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст..50 ЦПК). Свідок зобов’язаний з’явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини.

Крім обов’язку дати показання свідок наділений процесуальними правами. Свідок, даючи показання може користуватися записами у випадках, якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які важко зберегти у пам’яті. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках установлених законом, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду (ч.4 ст. 50 ЦПК).

Порядок допиту свідка регулюється статтями 180-183 ЦПК України.

^ 4. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

У справі за заявою Ануфрієва про встановлення факту належності йому трудової книжки на ім'я Онуфрієва виникла необхідність допиту як свідка його дружини - Ануфрієвої.

Представник районного відділу соціального забезпечення, який приймав участь у справі, заперечував проти допиту Ануфрієвої як свідка, посилаючись на те, що вона зацікавлена в результаті справи, і тому не може допитуватися як свідок.

Як повинен діяти суд?
Задача 2.

Прудникова звернулася в суд з позовом до Степашкіна про встановлення його батьківства у відношенні дитини, що родилася від їх фактичного шлюбу. В підтвердження батьківства Степашкіна, вона просила допитати як свідків, своїх подруг Герасимову і Сарафанову, яким добре відоме їхнє інтимне життя.

Крім цього, вона просила прийняти і прослухати в судовому засіданні магнітофонний запис - її розмову зі Степашкіним, під час якої він не заперечував свого батьківства у відношенні дитини. У судове засідання вона принесла дитину і заявила клопотання про те, щоб суд оглянув дитину й установив наявність зовнішньої подібності з відповідачем.

Чи можна розглядати магнітофонну стрічку й огляд дитини засобами доказування?
Задача 3.

Єгошин подав позов проти Закірова про стягнення 2000 гр. Свою вимогу він мотивував тим, що за сумісною домовленістю вони поїхали в сільський район для закупки бичків на м'ясо. За особисті гроші Єгошин купив двох бичків за 1000 гр., за доставку він сплатив 17 гр. Після повернення вони повинні були бичків забити, а м'ясо розділити навпіл. Однак обидва бичка залишилися у відповідача; ні м'яса, ні грошей позивач від нього не одержав.

Відповідач Закіров у суді факт покупки бичків і сплати за них грошей Єгошиним визнав. Не заперечував також і факт присвоєння бичків. Але гроші, які сплатив Єгошин за бичків, він повернув йому цілком після повернення додому, що можуть підтвердити члени його родини.

Які докази повинен надати Закіров для підтвердження своїх доводів?

До якого виду признання відноситься признання відповідача?
Задача 4.

За порушення трудової дисципліни Передерій, за згодою комітету профспілки фабрики, був звільнений з роботи. Оскільки він вважав своє звільнення незаконним, то звернувся з заявою до суду про поновлення на роботі та виплату зарплати за час вимушеного прогулу, заявивши клопотання перед судом допитати свідків Дем’яна, Сніжко та директора фабрики Довбиню.

При розгляді справи Дем’ян відмовився давати свідчення, посилаючись на те, що факти, про які необхідно дати свідчення на вимогу суду, є державною та службовою таємницею, за що був оштрафований суддею. Свідок Довбиня на засідання не прийшов, але суд мав відомості про те, що повістка йому була вручена. Справа була розглянута і Передерій був поновлений на роботі з виплатою зарплати за вимушений прогул за рахунок директора заводу, який був залучений третьою особою.

Визначить предмет доказування та правильність дій суду.
Задача 5.

Костіна звернулася в суд з позовом про визнання Єршова батьком дочки Марини, яка народилася 1 травня 2010 року, обґрунтовуючи свою вимогу тим, що відповідач раніше визнавав себе батьком дитини, мав намір вступити з нею в шлюб, однак згодом відмовився записати себе батьком дитини і зареєструвати шлюб.

Відповідач позов не визнав, заявивши, що ніколи не визнавав свого батьківства й одружитися з позивачкою намірів не мав. Крім цього, він просив слухання справи відкласти для представлення відповідних доказів у підтвердження своїх заперечень. Суд, відкладаючи справу, вирішив допитати свідків, які з'явилися, з метою, щоб удруге їх не викликати.

Розглядаючи відкладену справу по суті, суд цих свідків повторно не викликав і їхні колишні показання в судовому засіданні не оголосив. Позов був задоволений, а в обґрунтування свого рішення суд, поряд з іншими доказами, посилався і на показання зазначених свідків.

Які порушення були допущені судом?
^ Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти:

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 12 червня 2009 р. № 2.

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове рішення у цивільний справі” від 18 грудня 2009. - № 9.


Спеціальна література:


 1. Гаврилова И. Выявление и устранение ошибок в свидетельских показаниях. // Соц. законность, 1984, № 9. – С. 46-48.

 2. Зайцев И. Логинов П. Показание свидетелей в гражданском судопроизводстве. // Соц. Законность. 1982, № 9 – С. 29.

 3. Захарова О.С. Докази та доказування в справах, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин: Автореф. канд. дис. - К., 1995.

 4. Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві. – Харків, 1991.

 5. Курылёв С.В. Объяснение сторон как доказательство в советском гражданском процессе. М., 1956.

 6. Текеев А. Особенности рассмотрения дел с участием несовершеннолетних // Российская юстиція. – 2003. - № 5.

 7. Треушников М.К. Объяснение сторон как доказательство по гражданским делам. // Сов. юстиция. 1981, № 20 – С. 16-17.

10.Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1982.

11. Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ.посіб. (Серія: Процесуальні науки) /С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Вид-во Фурса С.Я., КНТ, 2005.

12.Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. - К., 1991. – С. 50-81.

Заняття 2.

 1. Письмові докази та їхні види.

 2. Порядок витребування письмових доказів.

 3. Речові докази (їхня відмінність від письмових).

 4. Огляд на місці.

 5. Висновок експерта, його зміст і особливості оцінки.

 6. Забезпечення доказів.


Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Особливості письмових доказів.

2.Поняття та види експертиз у цивільному процесі.

2. Завдання для самостійної роботи.

^ 3. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

В законі передбачається, що письмовими доказами є будь-якого роду документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи (ст.. 64 ЦПК).

У науці є найбільш поширеним погляд, згідно з яким письмові докази визначаються як предмети, на яких за допомогою знаків закріплені думки, що містять свідчення про факти, необхідні для вирішення справи. Таке визначення відбиває головні ознаки письмового доказу.

У судовій практиці використовуються різні вили письмових доказів, яким притаманні певні особливості, що необхідно враховувати при їх дослідженні. Вони класифікуються за такими ознаками: за суб’єктом (джерелом) формування; за характером змісту; за формою закріплення; за засобом формування.

За суб’єктом письмові докази поділяються на офіційні та неофіційні.

За змістом письмові докази поділяються на розпорядчі й інформативні.

За формою письмові докази поділяються на прості й нотаріально засвідчені, або документи простої письмової форми і кваліфікованої письмової форми.

За засобом і характером формування письмові докази можуть бути кваліфіковані також на оригінали і копії.

^ Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи (ст.. 65 ЦПК).

Речові докази можуть підтверджувати обставини невиконання договірних зобов’язань (виготовлення або продаж речі неналежної якості), порушення права власності (знаходження речі в особи без правових підстав), заподіяння шкоди (ушкодження майна) тощо.

Зберігання речових доказів здійснюється різними засобами. Речові докази до набрання рішенням законної сили зберігаються у справі або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду; вони повинні бути докладно описані та опечатані, а в разі необхідності – сфотографовані. Суд вживає заходів для зберігання речових доказів у незмінному стані (ст.. 139 ЦПК).

^ Висновок експерта – докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки ьа обґрунтовані відповіді на питання, задані судом (ст.. 66 ЦПК).

Згідно із ст.. 143 ЦПК для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів (ч. 2 ст. 53 ЦПК).

У цивільному процесі застосовуються різні експертизи: судово-медична, судово-психіатрична, почеркознавча, товарознавча, біологічна та ін.. Предметом експертизи не можуть бути питання права.

У судовій практиці виникає необхідність проведення додаткової або повторної експертизи.

Згідно зі ст.. 148 ЦПК у цивільному судочинстві може бути призначена комісійна експертиза, яка проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань. У законодавстві передбачається можливість призначення комплексної експертизи за участю не менш як двох експертів різних галузей знань або різних напрямків однієї галузі знань.

Підставою для проведення експертизи е ухвала суду. В ухвалі про призначення експертизи вказуються: підстави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім’я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об’єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання (ст.. 147 ЦПК).
Цивільне процесуальне законодавство передбачає, що особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів (си. 133 ЦПК).

^ Забезпечення доказів – це заходи, спрямовані на збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих відомостей у подальшому може стати утрудненим або неможливим (від’їзд свідка у тривале закордонне відрядження, втрата якості речі тощо).

Згідно із ч.2 ст. 133 ЦПК способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.

Задача 1.

У позові Вільданова до універмагу про обмін черевиків, суд витребував складений до порушення справи у суді висновок експертизи бюро товарних експертиз. Даний висновок був визнаний судом обґрунтованим і позивачу відмовлено в клопотанні про призначення експертизи.

Чи правильна ухвала суду?

З чиєї ініціативи може бути призначена експертиза?
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка