Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка5/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^ ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Лекція (2 години)

Поняття сторін у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть. Поняття належної і неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво.
Семінар (1 година).
^ 1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

2.Процесуальні права та обов’язки сторін.

3.Поняття процесуальної співучасті. Мета, підстави, види співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників.

4.Поняття належних і неналежних сторін. Процесуальний порядок заміни неналежної сторони. Правові наслідки заміни неналежної сторони.

5.Поняття і підстави процесуального правонаступництва. Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:
1.Підстави участі в цивільному процесі кількох позивачів і відповідачів.
^ 2. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

Сторони. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач (ст. 30 ЦПК). Їх відмінна риса - наявність між ними спору про право. Обидві сторони - суб'єкти спірного матеріального правовідношення. Їх цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність визначаються законом (ст. 28, 29 ЦПК; ст.25, 30 ЦК).

Основна ознака сторін - це те, що вони є передбачуваними суб'єктами спірного матеріального правовідношення.

Важливо знати, що у разі пред'явлення позову на захист чужих інтересів прокурором, державним органом, органом місцевого самоврядування позивачем є та особа, в чий захист пред'явлений позов.

Закон визначає процесуальні права і обов'язки сторін (ст. 27, 31 ЦПК). Об'єм і зміст їх процесуальних прав і обов'язків ширші, ніж у інших учасників процесу. Особливу увагу слід звернути на диспозитивні, тобто розпорядливі права сторін.

Важливе значення має інститут заміни неналежного відповідача (ст. 33 ЦПК). ^ Неналежна сторона - це сторона процесу, відносно якої виключається припущення, що вона є суб'єктом спірного матеріального правовідношення. Слід звернути особливу увагу на умови заміни неналежного відповідача і правові наслідки відсутності умов цієї заміни.

^ Процесуальна співучасть - це одно з ускладнень процесу по суб'єктному складу. Процесуальна співучасть - участь в одному процесі декількох позивачів або відповідачів, права і обов'язки яких не виключають один одного.

Процесуальна співучасть може бути як на стороні позивача, так і відповідача. Важливо знати підстави співучасті, а також види співучасті (обов'язкове і факультативне).

Інститут процесуального правонаступництва регламентується ст.37 ЦПК. ^ Процесуальне правонаступництво - це заміна однієї із сторін процесу іншою особою правонаступником відбувається в тих випадках, коли права і обов'язки одного з суб'єктів спірного матеріального правовідношення через певні обставини переходять до іншої особи яке раніше не брало участі в процесі.

Необхідно знати, що основою процесуального правонаступництва є правонаступництво в матеріальному виді.

Важливо знати, чим відрізняється процесуальне правонаступництво від заміни неналежного відповідача.
^ 3. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

У зв’язку з тим, що наймачі житлового приміщення Казанцев та його дружина Белякова систематично порушували правила проживання, інші наймачі житлового приміщення Шимановський і Садіров, які проживали у цій же квартирі, звернулися з позовом про виселення подружжя.

Чи є у даному випадку співучасть і на якому боці?

До якого виду віднесена ця співучасть?

Чи можлива участь у цій справі житлового органу і яке буде його процесуальне становище?

Задача 2.

Філіпова подала позов про виселення свого чоловіка Фількіна у зв’язку з неможливістю сумісного проживання.

Приморський районний суд м. Одеса позов задовольнив. Апеляційний суд Одеської області скасував рішення суду і справу передав на новий розгляд. При новому розгляді справи позивачка у судове засідання не з’явилась, вона померла.

За клопотанням представника позивачки суд постановив ухвалу про заміну сторони правонаступником – дочкою Філіпової.

Чи вірна ухвала суду?

Задача 3.

Комбінат Будіндстрой подав позов в суд до Зайко про виселення з відомчої двокімнатної квартири як тимчасового мешканця без надання іншої житлової площі. В заяві було зазначено, що основним наймачем цієї квартири був Нуждов, який проживав із дружиною Нуждовою і нерідним сином Зоряновим. Зайко була зареєстрована у квартирі як тимчасовий мешканець по догляду за Нуждовою, яка цього року померла; помер і її чоловік. Зорянов, син Нуждової, хворий і перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні. Суд позов задовольнив.

Чи законне його рішення. Визначить сторони по справі.

Задача 4.

Луговська звернулась в суд з позовом до Спецбудуправління № 7 тресту Одестехбудівництво про відшкодування шкоди, заподіяної втратою годувальника. Призначена пенсія у зв’язку зі смертю годувальника не компенсує повністю заподіяної шкоди.

В стадії підготовки справи до судового розгляду суддя отримав дані про те, що чоловік позивачки, який працював у відповідача водієм, разом з робітником цієї ж організації Єрохіним знаходились у службовому відрядженні. 24 січня 2010 р. між ними виникла бійка, під час якої Єрохін наніс Луговському смертельне ножове поранення.

Хто і в якій якості повинен прийняти участь у справі?

Задача 5.

Шофер сільгоспу ім. Фрунзе Осіпов, перебуваючи у нетверезому стані та користуючись відсутністю охоронця, взяв з гаража закріплену за ним машину і вирішив покататися. По дорозі він скоїв зіткнення із легковою машиною, яка належала м’ясокомбінату. Нанесена шкода виразилася у сумі 2 475 грн. У зв’язку з чим, м’ясокомбінат звернувся до суду з позовом до сільгоспу ім. Фрунзе про відшкодування шкоди. Осіпов був викликаний до суду у якості свідка, та був виведений з зали суду. Після заслуховування пояснень сторін і допиту його як свідка, суд виніс ухвалу про притягнення Осіпова у якості співвідповідача. На прохання про ознайомлення зі справою суд відмовив йому.

Чи вірні дії суду про притягнення Осіпова як співвідповідача?

Які зроблені помилки?

Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

4.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

5.Кримінальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131

6.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27березня 1992 р. № 6.

7.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992 р. № 14.
Спеціальна література 1. Васильєв С.В. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, нанесеної при виконанні трудових обов’язків // Право України. – 1996, № 6.

 2. Громашина Н.А. Процессуальное соучастие. – М., 1988.

 3. Курс цивільного процесу: підручник/В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

 4. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

 5. Цивільне процесуальне право України: підручник /за заг.ред. С.С. бичкова. – К.:Атіка, 2009.

 6. Цивільний процес України. Академічний курс: підручник /за заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: КНТ, 2009. – (Процесуальні науки).

 7. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М.: Госюриздат, 1960. – С.56.

 8. Шакарян М.С. Соучастие по советскому гражданскому праву. М., Труды ВЮЗИ, 1975. – Т.38.

 9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.

^ ТЕМА 5. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Лекція (4 години)

Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Їх види. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Особливості участі третіх осіб по справах про поновлення на роботі.
Практичне заняття (2 години).
^ 1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.
Заняття 1.

 1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі України. Їх види.

 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

 3. Підстави і процесуальний порядок вступу їх до справи.

 4. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

 5. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору від співпозивачів.


Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1.Мета участі третіх осіб у цивільному процесі.

2. Завдання для самостійної роботи.

Скласти проект ухвали суду про залучення в якості третьої особи.

^ 3. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

Треті особи в цивільному процесі відносяться до тієї ж групи осіб, що беруть участь в справі, що і сторони (позивач і відповідач). Їх правове положення характеризується тим, що вони, як і сторони мають і матеріально-правову, і процесуально-правову зацікавленість в результаті справи. Виступають в процесі від свого імені і в захист своїх інтересів.

На відміну від сторін треті особи ніколи самі не є ініціаторами порушення цивільної справи, тому вони не беруть участь у формуванні первинного матеріального спірного правовідношення.

Закон розрізняє два види третіх осіб: треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 34 ЦПК), і треті особи, які не заявляють самостійних щодо предмета спору (ст. 35 ЦПК). Відмінність від їх полягає у тому, що вони займають відмінне процесуальне положення, яке обумовлює порядок їх вступу до процесу і підстави вступу і участі в процесі.
^ 4. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

Гусєв на прохання свого товариша Малигіна позичив для нього у Бойцова 2 000 гривень строком на сім місяців. Коли строк закінчився Бойцов подав позов до Гусєва про повернення боргу. Гусєв позов не визнав і просив залучити до участі в справі Малигіна, тому що як раз він і порушив права позивача.

В якості кого Малигін буде брати участь у справі?

Задача 2.

Подружжя Сергієнко купили в магазині “Музика” піаніно з розстрочкою платежу. Виплати проводилися із зарплати чоловіка, а зобов’язання в магазині було оформлено на дружину. Через деякий час у сім’ї виник розлад. Між подружжям виник спір щодо піаніно, який був переданий на розгляд суду. Встановивши, що розстрочка магазину була виплачена лише на суму 40% вартості піаніно, суд повідомив магазин про наявність цієї справи в його провадженні. Магазин звернувся до суду з заявою про допуск його до участі у справі.

Визначте процесуальну правосуб’єктність магазину “Музика”.

Задача 3.

Агент з постачання заводу “Електро” Долата одержував на залізничній станції Петрівка будівельний ліс, який прибув для заводу з Коростенського ліспромгоспу. Вантажні роботи проводило спеціальне вантажне управління № 6 Південно-Західної залізниці. Кранівник, який подавав ліс на автопричіп, не побачив потяг (який належав депо), що під’їжджав збоку, і при різкому повороті праворуч вдарив краном у паровоз, внаслідок чого кран зійшов з рейок і впав. При падінні крана стрілкою частково зачепило кабіну автомашини, що рухалась і де сидів Долата, і нанесла останньому тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок чого він став інвалідом 2 групи. Автомашину заводу спорядило автопідприємство № 8.

Визначить сторони та третіх осіб у справі, коли в інтересах Долата позов подав профкомом автопідприємства № 8.

Задача 4.

Районне виробниче об’єднання “Хімія” подало до суду позов про виселення Дукаєвої з службової квартири. Ця квартира була виділена чоловікові відповідачки Моргуну, який працював начальником виробничого відділу. Подружжя вселилось у квартиру без видачі їм ордера. Через деякий час шлюб між ними був розірваний і Моргун виселився з квартири. В квартирі залишились проживати Дукаєва і брат Моргуна Петро – інвалід 1 групи, опікуном якого він був.

Визначте осіб, які мають право брати участь у цій справі.

Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

4.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. № 5;

5.Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок” від 4 жовтня 1992 р. № 9.
Спеціальна література


 1. Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. - М., 1991.

 2. Ильницкая М.М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. – М., 1962. – С. 72-73.

 3. Курс цивільного процесу: підручник/В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

 4. Сибилёв Д.М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве /Д.М. Сибилев. – Харьков: Легас, 2001.

 5. Цивільний процес України. Академічний курс: підручник /за заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: КНТ, 2009. – (Процесуальні науки).

 6. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

 7. Шакарян М. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. - М., 1990.

 8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.


Заняття 2.

 1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

 2. Підстави і процесуальний порядок вступу їх у процес.

 3. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

 4. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору від співпозивачів, співвідповідачів та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

 5. Особливості участі третіх осіб по справам про поновлення на роботі.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1. Особливості участі третіх осіб по справам про поновлення на роботі.

^ 2. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
3. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

З гардеробу інституту була вкрадена чоловіча куртка, яка належала Вороніну. У відшкодування пропажі адміністрація інституту сплатила потерпілому 1753 грн. Через два місяці куртка була найдена у Спиридонова. Останній повернути її відмовився, пояснивши, що цю куртку він придбав у комісійному магазині.

Куртку в комісійний магазин здав Антонов.

Хто, до кого і з якими вимогами може подати позов?

Чи можлива участь у справі Антонова?
Задача 2.

Яковлєва подала позов про виселення з квартири через неможливість спільного проживання свого сусіда Громова. Довідавшись про це, у суд з'явилася дружина Громова. Громова попросила ознайомити її з матеріалами справи, заявивши, що хоче вступити в процес як третя особа на стороні відповідача.

Чи підлягає задоволенню її прохання?
Задача 3.

Копильцова працювала в бухгалтерії тресту їдалень касиром. Наказом директора тресту їдалень Кудряшова, вона була звільнена від роботи на підставі невиконання своїх обов'язків. Вважаючи звільнення незаконним, Копильцова звернулася в суд з позовом про поновлення її на колишній посаді. При цьому вона вказала, що причиною звільнення послужило неприязне відношення до неї з боку Кудряшова, на адресу якого вона неодноразово виступала з критикою на зборах. Копильцова також просила стягнути 335 грн. за 7 днів вимушеного прогулу.

У судовому засіданні була встановлена незаконність звільнення позивачки. Київський районний суд м. Одеси визнав винним Кудряшова в цьому звільненні і виніс рішення - позов Копильцової цілком задовольнити. У резолютивній частині судового рішення зазначено: «Відновити Копильцову на посаді касира тресту їдалень. Стягнути з Кудряшова 335 грн. на користь Копильцової». Кудряшов у судове засідання не викликався.

Які помилки допущені судом при вирішенні справи?
Задача 4.

Захаров Ю.І. за рішенням Суворовського районного суду м. Одеси виплачує аліменти на користь Захарової А.М. на виховання трьох дітей у розмірі 1/2 частини зарплати. Яковлєва З.С., з якою він перебуває у фактичному шлюбі в даний час, звернулася в суд з позовом про стягнення аліментів із Захарова на виховання двох дітей, батьком яких в органах РАЦСу записаний відповідач.

Дана справа розглядалась без повідомлення Захарової А.М. і суд позов Яковлєвої задовольнив.

Які помилки допущені судом при розгляді справи?
Задача 5.

У Малиновський районний суд м. Одеси звернулася Герасімова, верстатниця Одеського держпромкомбінату, з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітної платні за один місяць вимушеного прогулу. У позовній заяві вона вказала, що звільнена з роботи директором держпромкомбінату Бурдиним за скороченням штатів. Звільнення її не було погоджено з місцевим комітетом профспілкової організації, крім цього вона вагітна (тривалість 3 місяці). Одночасно вона просила притягнути Бурдиного до матеріальної відповідальності.

Вкажіть з чиєї ініціативи й у якому порядку Бурдиний може бути притягнутий до матеріальної відповідальності.
Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

4.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. № 5;

Спеціальна література

 1. Аргунов В. Н. Об основаниях участия в гражданском процессе третьих лиц без самостоятельных требований // Сов. юстиция. 1983, № 23.- С.30

 2. Кнышев В., Тружников Н. Привлечение в процесс третьих лиц по делам о восстановлении на работе // Сов. юстиция. 1982, № 14. – С.20.

 3. Шакарян М.С. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора // Сов. юстиция. 1966, № 19. – С. 19.

 4. Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя. – К., 1992. – С. 31.

 5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка