Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка4/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^ ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.
Лекція (2 години)
Поняття та система принципів цивільного процесуального права. Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація. Принцип законності в цивільному процесуальному праві. Загально-правові принципи цивільного процесуального права. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права. Галузеві принципи цивільного процесуального права.
Семінар (1 година).
^ 1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.

2.Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.

3.Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України і принципів, визначених законодавством про цивільне судочинство.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1.Зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами.

2.Принцип змагальності.
^ 2. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

Принципи є найбільш узагальненою категорією науки цивільного процесуального права поряд із такими, як предмет і метод цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини тощо. І тому принципи цивільного процесуального права відбивають суттєві характеристики цивільного процесуального права як самостійної галузі права та цивільного судочинства як певної сфери правового регулювання.

Під принципами цивільного процесуального права розуміють основні ідеї, уявлення про суд і правосуддя, які закріплені у процесуальному законодавстві, в результаті чого стали його основними положеннями, якісними особливостями, котрі визначають характер цивільно-процесуального права, порядок його застосування і напрями подальшого розвитку.

У сфері цивільного судочинства виявляють свою дію і принципи закріплені в Конституції України, законодавства про судоустрій і Цивільному процесуальному кодексі. Незважаючи на те, що принципи закріплюються в різних нормативних актах, вони мають однаковий предмет правового регулювання і належать до складу принципів цивільного процесуального права.

Так, у Конституції містяться базові норми судочинства як єдині підстави правосудної діяльності всіх органів судової влади: поділ державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу й судову (ст..6); верховенство права й законності (ст..7); право на судовий захист (ст..55); неприпустимість примусу свідчити проти себе або своїх близьких родичів (ст..63); здійснення правосуддя тільки судом (ст.. 124); незалежність і підпорядкування суддів закону (ст.. 129) та ін..

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» принципами судочинства називає такі, як здійснення правосуддя в Україні виключно судами (ст..5); самостійність судів (ст..6); право на судовий захист (ст..7); право на повноважний суд (ст..8); рівність перед законом і судом (ст..9); правова допомога при реалізації права на справедливий суд (ст..10); гласність і відкритість судового процесу (ст..11); мова судочинства (ст.. 12); обов’язковість судових рішень (ст..13); право на оскарження судового рішення (ст.. 14); одноособий та колегіальний розгляд справи (ст.. 15).

У Цивільному процесуальному кодексі також закріплюються загальні принципи, специфічні для цивільного судочинства: 5); гласність та відкритість (ст..6); державна мова судочинства (ст..7); законність (ст..8); змагальність сторін (ст..10); диспозитивність цивільного судочинства (ст..11); забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судовий рішень (ст.13); обов’язковість судових рішень (ст. 14); процесуальна рівноправність сторін (ч.1 ст.31); усність (ст.6).

Принципи цивільного процесуального права класифікують за джерелами їхнього закріплення. При цьому виокремлюють конституційні принципи та принципи, закріплені в законодавстві про судоустрій і у ЦПК. Залежного від сфери правового регулювання виділяють загально правові, міжгалузеві та галузеві принципи права.

Відповідно до ролі того чи іншого принципу в здійсненні правосуддя розрізняють організаційно-функціональні та функціональні принципи цивільного процесуального права. Перша група принципів регулює організацію правосуддя і здійснює вплив на порядок його реалізації. Друга група принципів регулює в основному порядок здійснення правосуддя, тобто визначає процесуальну діяльність суду і учасників цивільного судочинства.
^ 3. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

При розгляді апеляційної скарги по справі Таранова до спадкоємців про поділ будинку, обласний суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була здійснена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні.

Новий склад суду спочатку вирішив деякі питання по іншій справі, а потім продовжив розгляд справи про поділ будинку.

Чи правильні дії суду?

Задача 2.

Тамберідзе тривалий час перебував у фактичних шлюбних відносинах з Вірною. За цей час у них народилася дитина. В зв’язку з тим, що Тамберідзе відмовився надавати кошти на утримання дитини, Вірна звернулася з позовною заявою (за місцем свого проживання) до суду про стягнення з Тамберідзе аліментів.

Оскільки Тамберідзе не володів українською мовою, якою велося провадження по справі, а відшукати перекладача не вдалося, Вірна, частково володіючи грузинською мовою, за пропозицією суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Тамберідзе. Суд, розглянувши справу, позов задовольнив. В апеляційній скарзі Тамберідзе просив скасувати рішення суду, мотивуючи це тим, що Вірна неправильно переклала зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні ним, іншими учасниками процесу, а також судом, порушивши тим самим принцип державної мови судочинства.

Дайте обґрунтовану відповідь чи вбачається наявність такого порушення при розгляді вищезазначеної справи.

Задача 3.

У місцевому суді розглядається справа за позовом Степанової до поліклініки № 9 про відшкодування шкоди завданої здоров’ю позивачки у результаті медичної помилки. У судовому засіданні позивачка заявила відвід судді по тим підставам, що він лікується у поліклініці № 9, а тому знаходиться у відповідній залежності від відповідача.

Чи є підстави для задоволення заявленого відводу?

У чому полягає принцип незалежності судів і підкорення їх тільки закону?

Задача 4.

Місцевий суд задовольнив позов Мишкіна до сільського господарства «Світанок» про стягнення 1260 гривень за виконану позивачем за договором з сільгоспом роботу по випасу скота.

Справа розглядалась судом без участі представника сільгоспу, який не був сповіщений про час розгляду справи та був допитаний судом за телефоном. Ґрунтуючись на тому, що представник відповідача за телефоном визнав заявлені вимоги, суд задовольнив позов Мишкіна, не витребувавши при цьому а ні договору, за яким позивач працював у сільгоспі, а ні довідки про те, чи належить позивачу оплата за труд і в якому розмірі.

Які принципи процесу були порушені судом?

Задача 5.

Місцевий суд прийняв до свого провадження позов Глущенка до заводу “Вулкан” про поновлення на роботі та виплату за вимушений прогул. Через три дні Глущенко звернувся із заявою до цього ж суду про відмову від позову, оскільки адміністрація заводу добровільно задовольнила його вимогу. Суд прийняв відмову від позову і провадження справи в суді закрив.

Чи законні дії суду?
Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти


 1. Конституція України // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

 3. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

 4. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

 5. Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

 6. Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України від 9 січня 2001 р. - № 11.

 7. Про застосування судами законів України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії “Перехідних положень» Конституції України від 6 липня 2001 р. - № 6.

 8. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя від 1 листопада 1996 р. № 9.Спеціальна література
1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 1970. - С. 15, 85, 116-144.

 1. Байцура А. Принципы гражданского процессуального права и их реализация // Acta facultatis juridical universitatis Comenianae. Rotnik. 1984. – Bratislava, 1987. - C. 53-54.

 2. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987. - С. 15, 34-45.

 3. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М., 1989. - С. 6-17.

 4. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. – М.: Статут, 2007.

 5. Колодий А.М. Принципы права Украины. - К., 1998.

 6. Козлов А.С. Теоретические вопросы установления истины в гражданском процессе. – Иркутск, 1980.

 7. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві. Автореф. канд. дис. – Харків, 1995. - С.9-11.

 8. Мотиевский М. Состязательная форма советского гражданского процесса // Сов. юстиция. – 1984, №12. - С. 23.

 9. Немировська О.В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці: Автореф. канд.. дис. – К., 1999. - С.8-9.

 10. Омельченко М.П. Принцип об’єктивної істини в системі принципів цивільного процесуального права України. – К., 1996. - С.14.

 11. Основные принципы гражданского процесса. Кол. авт.: М. К. Треушников, И.В. Логинов и др. - М., 1991.

 12. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві.: Автореф. канд. дис. – Харків, 2000. - С.10-11.

 13. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 1986.

 14. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. - М., 1990. - С. 4-1

 15. Тертишніков В.І. Принципи цивільного процесуального права. - Харків, 1991.

 16. Чечина Н.А. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979. – С. 52.

 17. Штефан М.И. Демократичні принципи радянського цивільного судочинства // Рад. право. – 1977. - № 7. - С. 18-22.

 18. Штефан М.И. Принципы советского гражданского процессуального права. - К.,1980.

 19. Штефан М.И., Кочерянц Р.Г. Конституційні основи правосуддя в СРСР. - К., 1982.

 20. Шутенко О.В. Проблемы диспозитивности в гражданском судопроизводстве ./О.В. Шутенко. – Х.: Новое слово, 2004.

 21. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: Юридическая литература, 1997. – С.36.

 22. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999, № 9. - С. 10-16.

 23. Ясинок М.М. Принципи усновті, безпосередності та безпреривності у цивільному судочинстві /М.М. Ясинок, В.А. Кройтор. – Х.: Еспада, 2007.

^ ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ.

Лекція (3 години)

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови їх виникнення та елементи. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.

Семінар (1 година).
^ 1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

 4. Суб’єкти цивільного процесу та їх класифікація.

 5. Правове положення суду в цивільному процесі. Склад суду.

 6. Поняття та склад осіб, які беруть участь у справі.


Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:
1.Народні засідателі, їх місце, роль та статус у цивільному судочинстві.
^ 2. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

Цивільні процесуальні правовідносини визначають роль і значення механізму застосування права на врегульовані ними суспільні відносини, розкривають соціальну спрямованість норм цивільного процесуального права, виступають процесуальним засобом судового захисту цивільних, трудових, сімейних та інших прав, державних і громадських інтересів. Вони обумовлюються дією норм цивільного процесуального права, які впливають на поведінку осіб шляхом закріплення сукупності кореспондуючих між собою суб’єктивних цивільних процесуальних прав і обов’язків суду та учасників процесу, реалізація яких спричиняє виникнення, розвиток і припинення цього виду правовідносин. Отже, цивільні процесуальні правовідносини – це врегульовані нормами цивільного процесуального права відносини, що виникають між судами як між собою, так і з учасниками процесу – громадянами і організаціями в цивільному судочинстві.

Цивільні процесуальні правовідносини - це різновид правових відносин. Їм, як і усім правовідносинам, властиве те, що вони виникають і існують на основі норм права між конкретними особами, юридично закріплюють взаємну поведінку їх учасників, забезпечені силою державного примусу.

Цивільні процесуальні правовідносини виникають на основі норм цивільного процесуального права, що містяться в різних джерелах, і існують тільки між двома суб'єктами - судом, що розглядає справу, і будь-яким іншим учасником процесу.

Специфічною особливістю цивільних процесуальних правовідносин є і те, що вони утворюють систему тісно взаємозв'язаних і взаємообумовлених, таких, що послідовно розвиваються і змінюють один одного відносин. Ця система складається з сукупності відносно самостійних правовідносин. Вони можуть відрізнятися один від одного по підставам виникнення, по суб'єктному складу, змісту і об'єкту. В той же час вони взаємозв'язані, взаємообумовлені і представляють єдину систему процесуальних відносин.

При підготовці до заняття необхідно уточнити позиції вчених при розкритті змісту передумов виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути, якщо є наступні передумови: 1) норми цивільного процесуального права; 2) правоздатність учасників процесу; 3) юридичні факти.

Цивільні процесуальні правовідносини, як і будь-які інші правовідносини, мають певну внутрішню будову. Вони складаються з трьох елементів: суб'єктів, об'єктів і змісту.

Приступаючи до вивчення питання про об'єкт цивільних процесуальних правовідносин, слід розрізняти загальний об'єкт процесуальних відносин у кожній конкретній справі і спеціальні об'єкти кожного правовідношення, узятого окремо. Визначення об'єкту процесуальних правовідносин має не лише практичне, але і практичне значення. Воно допомагає правильно встановити межі допустимої зміни предмета позову або предмета заяви; предмету доказування; співвідношення предмета позову або заяви по справі окремого провадження з предметом рішення.

Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин являється те, на що спрямовано це правовідношення.

Питання про зміст цивільних процесуальних правовідносин - одне із складних питань теорії цивільного процесуального права. У науці цивільного процесуального права немає єдиної думки відносно змісту цивільного процесуального правовідношення. Зміст цивільних процесуальних правовідносин складають суспільні процесуальні права і обов'язки учасників правовідносин, які реалізуються у формі процесуальних дій.

У цивільному процесуальному законодавстві міститься перелік учасників цивільного процесу (гл. 4 ЦПК).

Учасники цивільного процесу діляться на три основні групи: 1) суд; 2) особи, які беруть участь у справі; 3) особи, які сприяють здійсненню правосуддя. Усі вони займають різне процесуальне положення, мають різний об'єм процесуальних прав і обов'язків.

Для правильного вирішення багатьох завдань необхідно звернутися до норм матеріального права, регулюючі спірні правовідносини (Цивільного, Сімейного, Житлового, Трудового і інших кодексів).

Суд займає керівну роль будучи основним учасником цивільного процесу. Значення суду і суддів як носіїв судової влади закріплені в Конституції України (гл.), Законі України "Про судоустрій і статус суддів".

^ Особи, які беруть участь у справі, - це ті учасники процесу, які мають як матеріально-, так і процесуально-правову зацікавленість у вирішенні справи і виступають в процесі від свого імені і на захист своїх інтересів. У свою чергу вони діляться на дві великі групи.

У першу входять сторони і треті особи. Для них характерна участь в процесі на захист своїх інтересів, від свого імені, а також наявність юридичної зацікавленості (матеріально- і процесуально-правовій) у вирішенні справи. Ці учасники процесу мають найбільші права і обов'язки в процесі. Другу групу осіб, які беруть участь у справі, складають прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування, представники (ст. ст. 38, 45 ЦПК). Для них характерна наявність тільки процесуально-правовій зацікавленості у вирішенні справи, вони виступають в процесі на захист чужих інтересів і від свого імені.

^ Особи, які сприяють здійсненню правосуддя характеризуються відсутністю в справі юридичної заінтересованості, але обійтися без їх участі в цивільному процесі неможливо. Вони сприяють особам, які беруть участь у справі, в доказовій діяльності, судові – у встановленні фактичних обставин по справі. До них належать: судовий розпорядник, секретар судового засідання, свідки, експерти, перекладачі, особи, які мають письмові або речові докази, особа яка надає правову допомогу. Між такими особами і судом існують взаємні процесуальні права і обов’язки, тому вони є суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин.
^ 3. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

Сіротан звернувся з позовом до Баглія про відібрання мотоцикла, який він залишив у нього в якості застави за надану грошову позику. Як було зазначено в заяві, Сіротан повертав борг, але Баглій не бажав його приймати і не віддавав мотоцикла. Очевидцями цієї ситуації були Петренко і Земляк. У розгляді справи брав участь адвокат, інтереси Баглія захищав уповноважений комітету профспілки.

Визначить між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини по цій справі, вкажіть їх елементи.

Задача 2.

Малиновська (17,5 років) подала позов до Ковалевського про встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дочки. Позивачка зазначила, що вона перебувала з відповідачем у фактичних шлюбних відносинах, вела з ним сумісне господарство і його зарплата повністю йшла на утримання сім’ї. Про ці обставини знають свідки Чорноока і Заморій, яких вона просила викликати в судове засідання.

При розгляді справи в судовому засіданні було встановлено, що позовна заява подана неповнолітньою особою, в зв’язку з чим суд залишив її без розгляду.

Чи вірні дії суду?

Які умови є необхідними для участі громадян і організацій у процесі в якості сторони чи іншого суб’єкту процесуальних правовідносин?

Задача 3.

Андрєєв А.М., 15 років, і Гусельников К.С., 14 років, по договору найму з господарством «Світле» пасли корів. Під час перегону через полотно Одеської залізничної дороги дві корови були зарізані поїздом. Господарство “Світле” звернулося у міський суд з позовом про стягнення з Андрєєва і Гусельникова вартості корів у розмірі 1 050 грн.

Визначить осіб, які беруть участь у справі.

Задача 4.

Мирошников звернувся в суд з позовом до директора фабрики Богатова про стягнення 2675 грн. У своїй заяві позивач вказав, що як робітник консервного заводу, він повинен був вивезти з лісу для заводу 193 куб. м. дров, але частина цих дров у кількості 87 куб. м. незаконно була вивезена відповідачем для потреб фабрики. Тому позивач просив суд стягнути з Богатова вартість цих дров. Рішення суду, як відмітив позивач у заяві, йому необхідно для звіту перед своєю організацією.

Відповідач позов не визнав і пояснив, що для себе він ніяких дров не привозив, і, як директор фабрики, розпорядження про вилучення дров, які належать заводу, не давав.

Визначить сторони у цій справі.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

3.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

4.Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

5. Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.
Спеціальна література


 1. Абрамов С.Н. Стороны в гражданском процессе. В кн. Гражданский процесс. - М., 1948. - С. 97.

 2. Бігун В.А. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність іноземних осіб // Право України. – 1999. - № 10. – С.86.

 3. Бернэм У., Решетникова И.В., Ярков В.В. Судебная реформа: проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1996. – С. 104-111.

 4. Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. – Харьков, 1979.

 5. Викут М.А. Предпосылки права на участие в гражданском процессе // Правоведение. – 1967, № 3. - С.10.

 6. Викут М.А. Стороны – основные лица искового производства. - Саратов, 1968. - С. 3.

 7. Гетманцев О.О. Громадяни як сторони у цивільному процесі України: Автореф. канд. дис. – К., 1997. - С.10.

 8. Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. В 3 т. - М., 1965. Т. 3. - С. 93.

 9. Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. - Душанбе, 1962. - С. 27.

 10. Елисейкин П.Ф. Гражданское процессуальное правоотношение. – Ярославль, 1975. - С.11-12.

 11. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе – М.: Юрайт-М, 2001. – С.75-76.

 12. Заворотько П.П., Штефан М.И. Особи, які беруть участь у справі. - К., 1967. - С. 8-23.

 13. Захаров В. Процессуальные гарантии прав сторон в суде первой инстанции // Сов. юстиция. 1980, № 14. - С. 5-6.

 14. Захист цивільних прав у суді / За ред. В.В. Комарова. – Харків, 1995.

 15. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. – Саратов, 1965. - С.53

 16. Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского процессуального права. – Томск, 1983. - С. 3-165.

 17. Комаров В.В. Радченко П. І. Цивільні правовідносини та їх суб'єкти. - Харків, 1991. - С. 11, 17, 15, 18.

 18. Комиссаров К.И. К теории гражданских процессуальных отношений // Вопросы судебной защиты прав. - Свердловск, 1978. - С. 76.

 19. Курс цивільного процесу: підручник /В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

 20. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Комментарии. Образцы заявлений в суд. Нормативные акты. – Харьков, 1999.

 21. Ломоносова О., Романенко О. Правовое положение несовершеннолетних в советском гражданском процессе // Советское право. 1981, №7. - С. 45-49.

 22. Мозолин В.П. Гражданское процессуальное правоотношение по советскому праву. - М., 1954. - С. 12.

27. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. – Львов. - С. 29-185.

 1. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974. - С. 117.

 2. Цивільне процесуальне право України: підручник /за заг. ред. С.С. Бичкова. – Х.: Атіка, 2009.

 3. Чечина Н.А. Гражданские процессуальное правоотношения. - Л., 1966. - С.8, 38, 46.

 4. Шакарян М.С. Понятие субъектов гражданского процессуального права и правоотношения и их классификация. - Труды ВЮЗИ. - М., 1971.Т.17. - С.94-120.

 5. Шакарян М.С. Субъекты гражданского процессуального права. - М., 1979. - С. 3-129.

 6. Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. – М., 1983.

 7. Штефан М.Й. Цивільна процесуальна правосуб’єктність державних і громадських організацій // Проблеми правознавства. 1970, № 16. - С. 105-111.

 8. Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя. – К., 1992. - С. 13-16, 21.

 9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.

 10. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. - М., 1966. - С.5-6, 21, 77, 125.

 11. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. – Томск, 1979.

 12. Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права: дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. – С. 483-490.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка