Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка2/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»


п/п

ТЕМИ

Види занять, години

Лекції

Практичні та семінарські заняття

СРС

Всього
годин


1

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

2

2

2

6

2

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

2

2

2

6

3

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ

2

2

2

6

4

СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

2

2

2

6

5

ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

4

4

2

10

6

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

2

2

2

6

7

ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

2

2

2

6

8

ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

2

2

2

6

9

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

2

-

4

6

10

СУДОВІ ВИТРАТИ

2

-

4

6

11

ЗАСОБИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

2

-

4

6

12

ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ

2

4

4

10

13

ВИДИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ


2

4

4

10

14

ПОЗОВ

4

4

4

12

15

ВІДКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ В СУДІ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

2

2

2

6

16

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

2

6

2

10

17

РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

2

2

2

6

18

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

2

-

4

6

19

НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

2

2

2

6

20

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

2

2

2

6

21

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

2

2

2

6

22

КАСАЦІНЕ ОСКАРЖЕННЯ

2

2

2

6

23

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

2

2

2

6

24

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

2

-

4

6

25

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

2

2

2

6

26

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

2

-

4

6

27

НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

2

-

4

6

28

ПРОВАДЖЕННЯ У ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДАХ

2

-

4

6
РАЗОМ:

60

52

78

190


І. Програма навчальної дисципліни „Цивільний процес України”.

^ Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права України.

Поняття та сутність судової влади.

Форми захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права.

Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.

Джерела цивільного процесуального права.

Поняття цивільного судочинства (процесу). Види та стадії цивільного судочинства.

Цивільна процесуальна форма.

Предмет і система науки цивільного процесуального права.

^ Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.
Поняття та система принципів цивільного процесуального права.

Принцип законності в цивільному процесуальному праві.

Загально-правові принципи цивільного процесуального права.

Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

Галузеві принципи цивільного процесуального права.


^ Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти.
Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови їх виникнення та елементи.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.


^ Тема 4. Сторони в цивільному процесі України.
Поняття сторін у цивільному процесі.

Процесуальні права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть.

Поняття належної і неналежної сторони.

Процесуальне правонаступництво.

^ Тема 5. Треті особи в цивільному процесі.
Поняття третіх осіб у цивільному процесі. Їх види.

Треті особи, що заявляють самостійні вимоги відносно предмету спору.

Треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмету спору.

Особливості участі третіх осіб по справах про поновлення на роботі.

^ Тема 6. Участь органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб в цивільному процесі України.
Підстави та мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб.

Форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб.

^ Тема 7. Представництво в суді.
Поняття та ознаки представництва в суді.

Види представництва (законне, договірне).

Повноваження представника в суді (обсяг і оформлення).


Тема 8. Підсудність цивільних справ.
Поняття цивільної юрисдикції.

Поняття та види підсудності.

Порядок передачі справи в інший суд.

^ Тема 9. Процесуальні строки.
Поняття процесуальних строків.

Види процесуальних строків.

Обчислення процесуальних строків.

Призупинення, продовження і відновлення процесуальних строків.

^ Тема 10. Судові витрати.
Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.

Судовий збір.

Витрати, які пов’язані з провадженням по справі.

Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат.

^ Тема 11. Цивільна процесуальна відповідальність.
Поняття, передумови й притягнення до цивільної процесуальної відповідальності. Види заходів процесуального примусу.

Порядок застосування заходів процесуального примусу.


^ Тема 12. Доказування та докази в цивільному процесі.
Поняття та мета судового доказування.

Поняття судових доказів та їх класифікація.

Поняття предмета доказування. Підстави звільнення від доказування.

Обов’язок доказування та надання доказів.

Належність і допустимість доказів.

Оцінка доказів.

^ Тема 13. Засоби доказування в цивільному процесі.
Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників.

Показання свідків.

Письмові докази.

Речові докази.

Висновок експерта.

Забезпечення доказів.

^ Тема 14. Позов.
Поняття і сутність позовного провадження.

Поняття позову, його елементи. Види позовів.

Право на позов і право на подання позову. Передумови права на подання позову.

Умови реалізації права на подання позову.

З’єднання і роз’єднання позовів.

Заперечення проти позову (матеріально-правові і процесуально-правові).

Зустрічний позов.

Забезпечення і скасування забезпечення позову.

Зміни у позові.

^ Тема 15. Відкриття цивільної справи в суді.
Поняття та значення відкриття провадження по справі.

Порядок подання позову. Наслідки його недотримання.

Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви.

Прийняття позовної заяви. Підстави до відмови в прийнятті заяви.

Правові наслідки відкриття цивільної справи.

^ Тема 16. Провадження по справі до судового розгляду.
Поняття та задачі провадження по справі до судового розгляду.

Попереднє судове засідання. Процесуальні дії, які вчиняє суд в порядку підготовки цивільної справи до судового розгляду.

Призначення справи до судового розгляду.

Судові виклики та повідомлення.

^ Тема 17. Судовий розгляд.
Поняття та значення судового розгляду.

Роль судді (головуючого при колегіальному розгляді) в керуванні судовим розглядом справи.

Частини судового засідання. Підготовча частина судового засідання. Наслідки неявки в суд осіб, які викликаються у судове засідання. Відводи суддів і інших учасників процесу (підстави, порядок їх вирішення).

Розгляд справи по суті.

Судові дебати.

Винесення та оголошення судового рішення.

Фіксація цивільного процесу.

Тимчасове призупинення судового розгляду справи.

Закінчення справи без винесення судового рішення.

^ Тема 18. Рішення суду першої інстанції.
Поняття та види судових рішень.

Зміст судового рішення.

Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

Законна сила судового рішення.

Усунення недоліків судового рішення судом, який його виніс. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і арифметичних помилок.

Ухвала суду першої інстанції. Види ухвал (за змістом, формою, порядком ухвалення). Законна сила судових ухвал.

Доступ до судових рішень.

^ Тема 19. Заочний розгляд справи.
Поняття та значення заочного розгляду справи.

Умови та порядок винесення заочного рішення.

Зміст заочного рішення.

Оскарження заочного рішення.

Повноваження суду та підстави до скасування заочного рішення.

^ Тема 20. Наказне провадження.
Поняття та характерні риси наказного провадження.

Підстави для видачі судового наказу.

Поняття та сутність судового наказу.

Стадії наказного провадження.

Порядок розгляду справ наказного провадження.

Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Скасування судового наказу.

^ Тема 21. Окреме провадження.
Поняття і сутність окремого провадження. Відмінність окремого провадження від позовного та наказного провадження.

Порядок розгляду справ окремого провадження.

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Усиновлення.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Визнання спадщини відумерлою.

Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка