Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка9/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 15. Розгляд справ окремого провадження


 1. Поняття та загальна характеристика розгляду справ окремого провадження.

 2. Визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним.

 3. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 4. Встановлення фактів, які мають юридичне значення.Питання для самоконтролю:


 1. В чому полягає значення окремого провадження по цивільним справам?

 2. Які способи встановлення юридичних фактів Ви знаєте?

 3. Які юридичні факти підтверджуються в судовому порядку? Чому?

 4. Яка відмінність між позовним та окремим провадженням?

 5. Чи відбувається захист суб’єктивних прав в окремому провадженні?

 6. Що виступає предметом судової діяльності в справах окремого провадження?

 7. Чи властиве справам окремого провадження безспірних характер?

 8. Які справи окремого провадження Ви знаєте? Чи є даний перелік вичерпним?

 9. Які процесуальні інститути позовного провадження характерні при розгляді справ окремого провадження?

 10. Яке місце займає дієздатність громадян в його правовому статусі?

 11. Чи існує адміністративний порядок визнання громадянина недієздатним або обмеженим в дієздатності?

 12. Вкажіть коло суб’єктів, які можуть порушити питання визнання громадянина недієздатним чи обмеженим в дієздатності?

 13. Який правовий статус будуть мати повнолітні члени сім’ї громадянина, стосовно якого була порушена дана категорія справи за заявою прокурора?

 14. Визначіть родову та територіальну підсудність справи, за якою вирішується питання визнання громадянина недієздатним чи обмеженим в дієздатності?

 15. Які вимоги ставляться до заяви, якою порушується дане провадження?

 16. В чому полягають підготовчі дії по даній категорії справи?

 17. Чи зобов’язаний суд призначити експертизу в справі про визнання громадянина обмежено дієздатним?

 18. Чи має право суд призначити експертизу тільки на підставі однієї заяви, якою було порушено провадження по даній категорії справи?

 19. В якому випадку експертиза по справі про визнання громадянина недієздатним чи обмежено дієздатним буде проводитися в примусовому порядку?

 20. Чи може експертиза прийти до висновку про недієздатність громадянина?

 21. Який склад суб’єктів має бути обов’язково наявним при розгляді справи в порядку глави 34 ЦПК?

 22. Який правовий статус громадянина, щодо якого порушується справа про визнання його недієздатним?

 23. Яким чином розподіляються судові витрати, якщо суд не задовольнить заяву по справі при визнанні громадянина недієздатним?

 24. Чи вступає в силу рішення суду по даній справі негайно?

 25. Чи може суд в справі про визнання громадянина обмежено дієздатним вказати щодо яких прав відбувається поразка або призначити піклувальника?

 26. Визначіть підвідомчість та підсудність справи щодо встановлення фактів, які мають юридичне значення.

 27. Які юридичні факти не встановлюються в судовому порядку?

 28. Чому необхідно вказувати мету встановлення факту?

 29. Які вимоги ставляться до рішення суду по даній категорії справи?

 30. Як розподіляються судові витрати при розгляді справи про встановлення юридичних фактів?Тести:
1. На підставі якого критерію проводиться розмежування між справами окремого провадження та справами позовного провадження:

а) справи окремого провадження розглядаються в заочному порядку;

б) у справах окремого провадження відсутній спір про право;

в) справи окремого провадження розглядаються за спрощеною процедурою;

г) рішення у справах окремого провадження не можна оскаржувати в апеляційному та касаційному порядку.
^ 2. Вкажіть, які з нижче вказаних категорій справ розглядаються в порядку окремого провадження:

а) розірвання шлюбу;

б) визнання недійсним цивільно-правового договору;

в) визнання спадщини відумерлою;

г) встановлення батьківства.
^ 3. Які з нижче вказаного переліку категорій справ окремого провадження не можуть бути розглянуті в колегіальній формі:

а) визнання особи обмеженою в дієздатності;

б) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

в) оголошення особи померлою;

г) розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю.
^ 4. Які з вказаних прав позивача не характерні для заявника у справах окремого провадження:

а) право на укладення мирової угоди;

б) право на передачу справи на вирішення третейському суду;

в) право на призначення експертизи;

г) право на оскарження судового рішення.
^ 5. За якими правилами розглядаються справи окремого провадження:

а) за загальними правилами позовного провадження із винятками, що встановленні для справ окремого провадження;

б) за загальними правилами наказного провадження із винятками, що встановленні для справ окремого провадження;

в) за загальними правилами цивільного судочинства із винятками, що встановлені для справ окремого провадження;

г) справи окремого провадження розглядаються за самостійними правилами, що передбачені в ЦПК України для даного виду цивільних справ.

Задачі:
1. Профспілковий комітет заводу «Механізатор» звернувся до суду із заявою про визнання Прохорова обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями. У заяві було вказано, що Прохоров неодноразово приходив на роботу у нетверезому стані і його дружина зверталася до профспілкового комітету з проханням застосування до Прохорова заходів громадського впливу у зв’язку з тим, що він зловживає спитрними напоями. Суд розглянув заяву і виніс рішення визнати Прохорова обмежено дієздатним, встановити над ним піклування, піклувальником призначити Морозова, начальника цеху, де працює Прохоров.

Дайте оцінку діям суду.
2. Горіна звернулася до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що у липні 2009 року померла її рідна сестра Солодова і відкрилася спадщина на частину житлового будинку. Спадкоємців першої черги немає. Оскільки у свідоцтві Солодкової та Горіної різні записи про прізвища та по батькові, заявниця не може отримати в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину. Суд заяву задовольнив, незважаючи на те, що спадщина була вже отримана територіальною громадою.

Дайте оцінку діям суду.

Література до теми:


 1. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 2007. - №1(21).

 2. Букшина С. Эмансипация: проблемы и перспективы // Хозяйство и право. – 1999. - №7.

 3. Гузь Л.Е. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. – Х.: Полиграфист, 2007. – 703с.

 4. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.

 5. Денисова Е.И. В делах особого производства нет спора о праве // Вестник Омского университета. – 2005. - № 2(3).

 6. Захарова О.Б. Лишение и ограничение дееспособности гражданина // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - №4.

 7. Золотухин А.Д. Судопроизводство об установлении фактов, имеющих юридическое значение, как исключительная категория особого вида судопроизводства // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2004. - №4.

 8. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Учебное пособие. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1987. – 68c.

 9. Кайгородов В., Чуркин В. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Советская юстиция. –1981. - №22.

 10. Килимник Е. Понятие особого производства в гражданском процессе // Закон и бизнес. – 1999. - №11.

 11. Логинов Н.О делах неискового производства // Правоведение. – 1999. - №9.

 12. Орлова О.Б. Признание гражданина недееспособным: Судебно-психиатрическая экспертиза // Вестник Пермского университета. – 2008. - №6.

 13. Про судову практику в справах про встановлення фактів, які мають юридичне значення // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95р.

 14. Сторожкова Е.Ч. Признаки особого производства и его отличие от других видов гражданского судопроизводства // Проблемы российской государственности: вопросы истории, теории, практики: Сборник научных трудов. – М.: Юрист, 2004. – 233с.

 15. Трубников П.Я.Судебное рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Советское государство и право. – 1985. - №12.

 16. Удальцова И.В. Проблема судебного признания гражданина ограничено дееспособным или недееспособным: Учебн. Пособие. – Харьков, 1999.

 17. Фурса С. Участь зацікавлених осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення (з точки зору можливості порушення ними спору про право) // Право України. – 1997. – №2.

 18. Фурса С.Я. Окреме провадження в цивільному процесі України: Навч. Посібник. – К.: Полиграф центр, 1999. – 303с.

 19. Фурса С.Я. Безвісна відсутність і відсутність відомостей про особу // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. - №4(6).

 20. Чечот Д.М. Неисковые производства. – М.: Юрид. лит-ра, 1973. – 168с.

 21. Чорна Ж.Л. Надання фізичній особі повної цивільної дієздатності // Університетські наукові записки. – 2007. - №2(22).

 22. Ясинок, М. Режим окремого проживання подружжя – новий вид справ у окремому провадженні // Право України. – 2008. - №5.Тема 16. Оскарження рішень та ухвал суду в касаційному порядку


 1. Поняття та завдання касаційного провадження.

 2. Порушення розгляду справи в суді касаційної інстанції.

 3. Процесуальний порядок вирішення судом касаційних скарг.

 4. Повноваження суду касаційної інстанції.

 5. Підстави до скасування рішення та ухвал суду.

 6. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції.Питання для самоконтролю:


 1. В чому полягає значення касаційного перегляду судових постанов?

 2. Які завдання касаційної інстанції виділяють?

 3. Яка відмінність між апеляційним та касаційним оскарженням судових постанов?

 4. Назвіть суб’єктів права на касаційну скаргу.

 5. Виділіть умови реалізації права на касаційне оскарження.

 6. Вкажіть строки здійснення касаційного оскарження.

 7. Що виступає об’єктом касаційного оскарження?

 8. Яка форма реалізації права на касаційне оскарження?

 9. В якому випадку непотрібно подавати касаційну скаргу для оскарження рішень та ухвал суду в касаційному порядку?

 10. Які розпорядчі повноваження особа, яка подала касаційну скаргу стосовно останньої може реалізувати?

 11. Охарактеризуйте підготовчі дії суду касаційної інстанції та вкажіть строк їх проведення.

 12. В якій формі відбувається підготовка справи до касаційного розгляду?

 13. Які судові органи в Україні виступають судом касаційної інстанції?

 14. Які умови призначення справи до розгляду судом касаційної інстанції?

 15. Визначіть межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

 16. Чи має право суд касаційної інстанції встановлювати нові обставини справи або досліджувати нові докази по справі?

 17. В якому випадку суд касаційної інстанції зможе вийти за межі касаційної скарги?

 18. Якого плану рішення суд касаційної інстанції може прийняти.

 19. Виділіть підстави та умови для направлення справи на новий розгляд в суд апеляційної інстанції?

 20. Чи може суд касаційної інстанції при направленні справи на новий розгляд вирішити питання про достовірність доказів ? Обґрунтуйте відповідь.

 21. В яких випадках суд касаційної інстанції буде приймати ухвалу, а в яких – рішення?

 22. Охарактеризуйте структуру рішення суду касаційної інстанції.

 23. З якого моменту рішення або ухвала суду касаційної інстанції вступає в законну силу?Тести:
^ 1. Що з вказаного відображає юридичну природу касаційного способу оскарження рішень та ухвал суду, а не апеляційного:

а) оскаржуються рішення та ухвали суду, що не вступили в законну силу;

б) оскаржуються рішення та ухвали суду апеляційної інстанції;

в) перевіряється фактична сторона цивільної справи;

г) рішення та ухвали суд переглядаються Верховним Судом України.
^ 2. Вкажіть строк реалізації права на касаційне оскарження рішення суду:

а) двохмісячний строк;

б) шестимісячний строк;

в) на протязі року;

г) на протязі 10-ти днів подається касаційна заява, а від дати її подання – на протязі 20-ти днів подається касаційна скарга.
^ 3. Чи зв’язаний суд касаційної інстанції межами позовної заяви:

а) ні;

б) так, окрім випадку неправильного застосування норм матеріального права;

в) так, окрім випадку, якщо суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не брали участь у розгляді справи;

г) так.
^ 4. Які з вказаних порушень норм процесуального права є обов’язковою підставою для направлення справи на новий розгляд:

а) рішення підписано не тими суддями, що розглядали справу;

б) у цивільній справі відсутній журнал судового засідання;

в) цивільна справа була розглянута з порушенням правил підсудності;

г) рішення у цивільній справі було винесено з порушенням таємниці нарадчої кімнати.
^ 5. Якими з вказаних способів не можна переглянути рішення касаційної інстанції:

а) оскарження рішення за нововиявленими обставинами;

б) оскарження рішення до міжнародного суду, юрисдикція якого є обов’язкова для України;

в) оскарження рішення в апеляційному порядку;

г) оскарження рішення за винятковими обставинами.

Задачі:
1. Ужгородська міська рада подала позов до Вавилової про визнання права власності на спадкове майно та до 5-ї нотаріальної контори про анулювання свідоцтва про право власності. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду дані позови були задоволені. Ухвалою апеляційного суду Закарпатської області рішення суду першої інстанції залишено без змін. В касаційній скарзі Вавилова вказала, що суд першої інстанції не вияснив всіх фактичних обставин справи і тому просить вказані рішення та ухвалу скасувати і направити справу на новий розгляд в суд першої інстанції.

Яке рішення повинен прийняти суд касаційної інстанції? Обґрунтуйте відповідь.
2. При поданні касаційної скарги Потоповим Судова палата по цивільним справам Верховного Суду України винесла ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, оскільки касатор в ній не вказав обставини справи і запропонувала протягом 5-ти днів виправити вказані недоліки. У визначений строк заявник не справився із завданням, а тому була винесена ухвала про повернення касаційної скарги.

Дайте оцінку діям суду касаційної інстанції.
3. При поданні касаційної скарги Молтіховим Опанасенко, як третя особа, яка виступала на його стороні подав заяву про приєднання до касаційної скарги в межах встановленого 10-ти денного строку. Але ще до завершення строку на касаційне оскарження Молтіхов відкликав свою скаргу, що було оформлено ухвалою про її повернення. Одночасно суд касаційної інстанції запропонував Опанасенку подати для касаційного оскарження належно оформлену скаргу згідно вимог ст.326 ЦПК та сплатити судовий збір. На думку Опанасенка для касаційного провадження достатньо його заяви про приєднання до касаційної скарги Молтіхова.

Хто правий в даній ситуації? Обґрунтуйте відповідь.

Література до теми:


 1. Абрамов Н. Кассационный Суд: “за” и “против” // Юридическая практика. – 2003. - №47. – С.24-25.

 2. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. – М.: Городец, 2006. – 304с.

 3. Гаркуша Ю., Ігнатенко В. Окремі повноваження судді-доповідача потребують перегляду // Юридичний журнал. – 2008. - №12.

 4. Гузь Л.Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория и практика применения судами первой, апелляционной и кассационной инстанции. – Харьков: Харьков Юридический, 2003. – 248с.

 5. Дем’янова О.В. Система оскарження судових рішень за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Судова апеляція. – 2006. - №4.

 6. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в граж­данском процессе. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1985.

 7. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 400с.

 8. Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. – М.: Юрид. лит-ра, 1980. – 208с.

 9. Лобода Ю. про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному та господарському процесі // Юридичний журнал. – 2006. - №2.

 10. Никоноров С.Ю. Задачи и цели стадии проверки судебных постановлений в порядке надзора в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - №2.

 11. Погасій І. Проблеми касаційного оскарження // Юридичний журнал. – 2004. - №8.

 12. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. - №3.

 13. Сердюк В. Право на оскарження судового рішення в аспекті розгляду справ Верховним судом України // Юридична Україна. – 2006. – №8.

 14. Шевчук В.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільно-процесуального законодавства). – К.: Юридична книга, 2003. – 80с.

 15. Шевчук П. Касаційне оскарження судових рішень в цивільних справах // Урядовий кур’єр. – 22 травня 2003. – С.16.

 16. Шишкін В.І., Куйбіда Р.О. Перегляд і оскарження судових рішень в Україні. – К.: Факт, 2003. – 128с.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка