Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка8/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 13. Провадження у справі до судового розгляду


 1. Сутність, значення та завдання провадження в цивільній справі до судового розгляду.

 2. Процесуальні дії по підготовці цивільної справи до судового розгляду.

 3. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 4. Призначення справи до розгляду. Судові виклики та повідомлення.Питання для самоконтролю:


 1. Чому дана частина цивільного процесу виділена в окрему стадію?

 2. Які завдання стоять перед суддею при проведенні підготовки справи до судового розгляду?

 3. Чи має право суддя робити висновок по суті спору на даній стадії?

 4. Які суб’єкти цивільного процесу можуть вступити в процесуальні правовідносини, які складають зміст стадії підготовки справи до судового розгляду?

 5. В якій формі відбувається провадження у справі до судового розгляду?

 6. В якому процесуальному документі вказуються всі підготовчі дії, які зробив суддя при підготовці справи до судового розгляду?

 7. Які процесуальні дії скоює суддя для реалізації першого завдання підготовчої стадії – уточнення обставин справи?

 8. Які процесуальні дії скоює суддя, щоби вияснити склад учасників процесу?

 9. Які процесуальні дії скоює суддя для встановлення коло доказів по справі?

 10. В чому полягає роль судді при виясненні кола доказів по справі?

 11. В чому полягає роз’яснювальна діяльність судді при підготовці справи до судового розгляду?

 12. Яким процесуальним документом оформляється закінчення стадії підготовки справи до судового розгляду?

 13. Чи входить повідомлення судом учасників процесу про час та місце розгляду справи в підготовчу стадію цивільного процесу?

 14. Яким процесуальним документом відбувається інформування учасників процесу про час та місце розгляду справи?

 15. Яка різниця між судовими викликами та судовими повідомленнями? Яким суб’єктам вони адресуються?

 16. Яким способом судові повістки направляються адресату?

 17. Хто визначає адресу тих осіб, яким направляються судові повістки?

 18. Яким чином вручаються судові повістки? Як це оформляється?

Чи буде вважатися повістка врученою якщо вона подається представнику фізичної особи, яка є стороною по справі?

 1. Які процесуальні наслідки відмови адресата від отримання судової повістки?

 2. Який механізм контролю суду за отриманням учасниками процесу повісток?Тести:
1. Чи обов’язково справи позовного провадження повинні проходити стадію підготовки справи до судового розгляду:

а) ні;

б) так, окрім справ, що пов’язані із стягненням аліментів;

в) так;

г) ні, окрім справ, що пов’язані із захистом немайнових прав.
^ 2. Якщо цивільна справа підлягає розгляду в колегіальній формі, то попереднє судове засідання проводить:

а) професійний суддя одноособово;

б) професійний суддя та два народні засідателі;

в) професійний суддя та два присяжні засідателі;

г) три професійні судді.
^ 3. Вкажіть до якого завдання підготовки справи до судового розгляду відноситься вирішення питання про виклик свідка:

а) уточнення обставин, що мають значення для справи;

б) визначення правовідносин сторін та закону, яким необхідно керуватися;

в) вирішення питання про склад учасників процесу;

г) визначення доказів, якими сторони підтверджують свої вимоги чи заперечення.
^ 4. Виділіть, який з нижче вказаних способів вручення судових повісток має презюмований характер:

а) направлення повістки рекомендованим листом на домашню адресу особі;

б) опублікування змісту судової повістки в місцевій пресі;

в) вручення судової повістки особі безпосередньо в судовому засіданні;

г) вручення судової повістки представнику особи.
^ 5. Факт неповажності причини неявки особи встановлюється судом на підставі:

а) процесуальної презумпції;

б) процесуальної фікції;

в) доказової презумпції;

г) даний факт повинен безпосередньо встановитися за допомогою доказів.

Задачі:
1. Інженер по експлуатації залізничної станції Сидоренко був звільнений з роботи у зв’язку з скороченням штатів. Вважаючи своє звільнення незаконним, він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі та виплати заробітної плати за період вимушеного прогулу. У позові Сидоренко вказав, що скорочення штатів не було проведено, штатний розклад не змінився, крім того, на його утриманні перебувають мати похилого віку і двоє малолітніх дітей.

Які процесуальні дії в попередньому судовому засіданні повинен скоїти суддя?
2. Шевчук Г. звернувся до суду з позовом до Шевчука М. Про відібрання особистих речей, незаконно отриманих відповідачем, зокрема, телевізора, золотої обручки, хутряної шапки і магнітофона – всього на суму 3500 грн. У своїй позовній заяві він одночасно просив вжити заходів по забезпеченні позову і звільнення його від сплати судового збору, посилаючись на матеріальні труднощі. У заяві свідками були вказані Радіонов та Єгоров, які проживають у м. Львові. Ознайомившись із заявою Шевчука Г., суддя наклав резолюцію про звільнення його від сплати судового збору, а секретарю дав вказівку скласти листа на адресу апеляційного суду Львівської області про допит свідків у порядку судового доручення з питань, що цікавлять суд. Крім того, відповідачеві було надіслано листа з вимогою доставити вказані речі до суду.

Дайте оцінку діям суду?

Література до теми:


 1. Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2002. - №1.

 2. Бигун В.А., Котенко В.Д. Совершенствование законодательства о возбуждении гражданского дела и подготовке его к судебному разбирательству // Пробл. государства и права Украины: Теорет. сб. тр. – К., 1992.

 3. Болтуев С.Ш. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и пути повышения ее эффективности // Проблемы теории и практики гражданско-правового регулирования. – Томск, 1987.

 4. Бондаренко Н. Визначення меж стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду (в контексті гарантій захисту прав учасників цивільного судочинства) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004.

 5. Бондаренко Н.Л. Завдання стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Київського національного університету. – 2004. - №60-62.

 6. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 2006. - №1(17).

 7. Бырдина С.В. Подготовка дела к слушанию в советском гражданском процессе. – Саратов, 1960. – 160с.

 8. Будаев Р. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству // Советская юстиция. – 1980. - № 19.

 9. Ганеев В.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – Ростов н/Д., 1998.

 10. Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 3. – Х.: Харьков юридический, 2001. – 240с.

 11. Зейкан Я.П. Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 2(36).

 12. Логинов П.В. Предварительная подготовка гражданских дел к слушанию в суде. – М., Госюриздат, 1960. – 148с.

 13. Петрова В.В. Подготовка дела к судебному разбирательству: теория и практика // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: Сб. науч. статей. – Краснодар-СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 760с.

 14. Плешанов А.Г. Воплощение основных принципов цивилистического процесса в нормах института подготовки дела к судебному разбирательству (по новому ГПК РФ) // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: Сб. науч. статей. – Краснодар-СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 760с.

 15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству / Под ред. Н.М. Гурбатова. – М.: Юрид. лит., 1977 – 367с.

 16. Пучинский В. К. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – М.: Юридическая литература, 1962. – 89с.

 17. Решетникова И.В. Концепция подготовки дела к судебному разбирательству // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: Сб. науч. статей. – Краснодар-СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 760с.

 18. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / Под ред. И.М. Гурбатова. – М., 1989.

 19. Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юрид. довідник. – К.: Софія,1994. – 96с.

 20. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2003. - № 12.

 21. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - № 9.Тема 14. Судовий розгляд


 1. Поняття, значення та порядок проведення судового розгляду.

 2. Відкладення розгляду справи.

 3. Зупинення провадження у справі.

 4. Закриття справи без винесення судового рішення.

 5. Журнал судового засідання.Питання для самоконтролю:


 1. Якими нормативними актами регламентується проведення стадії судового розгляду?

 2. В якій формі відбувається судовий розгляд справи?

 3. Які Ви знаєте особливості даної стадії цивільного процесу?

 4. Яке завдання ставиться в підготовчій частині стадії судового розгляду?

 5. З якою метою видаляються свідки із залу судового засідання?

 6. В чому полягає процесуальна дія оголошення складу суду?

 7. Яким суб’єктам цивільного процесу можна заявити відвід?

 8. Чи встановлюється відповідальність за невиконання обов’язку самовідводу?

 9. Хто з учасників цивільного процесу, який повинен заявити самовідвід разом з тим має право заявити відвід?

 10. Хто вирішує питання про відвід і як це оформляється?

 11. В чому полягає роз’яснення особам, які беруть участь в розгляді справи їх права та обов’язків?

 12. В якому випадку суд зобов’язаний відкласти розгляд справи, а в якому це тільки його право?

 13. Які процесуальні наслідки неявки в судове засідання свідків та експертів?

 14. Яке завдання ставиться перед частиною розгляду справи по суті стадії судового розгляду?

 15. З якої процесуальної дії починається розгляд справи по суті?

 16. Який перший засіб доказування суд повинен дослідити? Чому?

 17. В чому полягає встановлення порядку дослідження доказів?

 18. Який порядок допиту свідків?

 19. Яка специфіка допиту неповнолітнього свідка?

 20. Яким чином досліджуються письмові докази? Специфіка їх дослідження, якщо вони становлять особисте листування?

 21. В чому полягає дослідження речових доказів?

 22. Яким чином досліджується висновок експерта?

 23. Чи має доказове значення висновок органів державного управління?

 24. В чому полягає додаткове пояснення осіб, які беруть участь в розгляді справи?

 25. Яким процесуальним документом оформлюється завершення розгляду справи по суті?

 26. Які суб’єкти цивільного процесу мають право взяти участь у судових дебатах?

 27. Чи можна підняти питання про з’ясування нових обставин справи чи дослідження нових доказів в судових дебатах?

 28. Яка вчиняться процесуальна дія після завершення судових дебатів?

 29. Які питання повинен обговорити суд в нарадчій кімнаті?

 30. Чи може суд прийняти рішення в нарадчій кімнаті про з’ясування нових обставин справи?

 31. Яким чином приймається рішення по справі у нарадчій кімнаті?

 32. Хто з суддів, що розглядали справу голосує останнім? Чому?

 33. Яким чином оголошується рішення суду?

 34. Чи може суд постановити рішення по справі без мотивуючої частини?

 35. Чи можна зупинити провадження по справі, якщо позов був поданий недієздатною особою?

 36. Які настають матеріально-правові наслідки зупинення провадження по справі?

 37. Які Ви знаєте підстави закриття провадження по справі, що пов’язані з виникненням цивільного процесу неправомірно? Якщо дані підстави виникли під час цивільного процесу, то які процесуальні наслідки настають?

 38. Які Ви знаєте підстави закриття провадження по справі, що пов’язані з реалізацією розпорядчих прав?

 39. Які підстави залишення заяви без розгляду пов’язані з порушенням встановленого порядку подання позовної заяви?

 40. Які спільні та відмінні ознаки залишення заяви без розгляду та закриття провадження по справі?

 41. Чи буде усувати ведення журналу судового засіданні фіксування судового процесу технічними засобами?

 42. Яка інформація відображається в журналі судового засідання?

 43. Яким чином відображається в журналі судового засідання дослідження судом доказів по справі?

 44. Хто з суб’єктів цивільного процесу має право знайомитися з журналом судового засідання?

 45. В якій формі подаються зауваження на журнал судового засідання та протягом якого строку?

 46. В чому полягає значення журналу судового засідання?

 47. Які настають процесуальні наслідки відсутності журналу судового засідання по справі?Тести:
^ 1. Які етапи стадії судового розгляду в теорії цивільного процесу виділяють:

а) підготовчий етап;

б) судові дебати;

в) визначення предмету доказування;

г) оцінка судових доказів.
^ 2. Який вид юридичної відповідальності настає за невиконання суддею обов’язку заявити самовідвід:

а) кримінальна;

б) дисциплінарна;

в) адміністративна;

г) за це не передбачається настання відповідальності.
^ 3. Вкажіть підставу, що дає судді можливість винести неповне судове рішення:

а) справа розглядається у відсутності сторін, що не з’явилися у судове засідання;

б) строк розгляду справи не перевищує одного місяця;

в) складність справи;

г) якщо має місце повне визнання позову.
^ 4. Що з вказаного зумовлює відкладення розгляду справи:

а) призначення судової експертизи, дата завершення якої відома;

б) неможливість розгляду цивільної справи до вирішення питання про конституційність закону, на підставі якого вирішується справа;

в) перебування сторони, яка веде справу через представника на строковій військовій службі не за місцем проживання;

г) заміна відведеного судді.

Задачі:
1. Мироненко Ю. звернулася з позовом до Мироненка А. про поділ спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою позовну заяву залишив без розгляду. Ухвалу мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня 2009 року не з’явилися на суд без поважних причин і про причини неявки суд не повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін. В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня вона не змогла прийти до суду через хворобу, а її адвокат до суду з’явився. Стосовно неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і вона виходила з того, що за цих обставин справу буде відкладено.

Дайте оцінку діям суду.
2. Ростовцев звернувся до суду з позовом до Караєвої про визнання права на житлову площу у квартирі, яку вона займає, та про вселення його в кімнату площею 16 кв.м. У судовому засіданні в цій справі перед тим, як іти до нарадчої кімнати, секретар передав судді листа. В нарадчій кімнаті суддя ознайомився з цим листом, де повідомлялося, що на спірну кімнату ордер видано Нечаєву. Суд, враховуючи цю обставину, виніс рішення про відмову у позові Ростовцеву.

Чи правильне рішення суду?
3. Після закінчення судового засідання Збурич звернувся до судді з проханням про внесення виправлень до журналу судового засідання у зв’язку з тим, що секретар судового засідання неправильно вніс до журналу його показання як свідка. Суддя дав секретареві розпорядження внести відповідні виправлення.

Чи правильні дії судді?

Література до теми:


 1. Анисимова Л. Судебное разбирательство – основная стадия советского гражданского процесса // Советская юстиция. – 1977. - №1.

 2. Арапов Н. Судебные прения в гражданском процессе // Советская юстиция. – 1975. - №8.

 3. Білоусов Ю.В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції // Вісник Хмельницького університету управління та права. – 2004. - № 3(11).

 4. Бубнов Н., Воробьева А. О приостановлении гражданских дел // Советская юстиция. – 1982. -№18.

 5. Веливис С.И. Некоторые вопросы оставления иска без рассмотрения // Правоведение. – 1966. - №4.

 6. Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел. – М.: Госюриздат, 1958. – 199с.

 7. Давиденко Г.И. Рассмотрение гражданских дел. – К.: Политиздат Украины, 1985. – 110с.

 8. Загурський О.Б. Судові дебати – важлива необхідна стадія судового розгляду // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2002.- Вип. 8.

 9. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная форма судебных заседаний // Понятийный аппарат науки советского гражданского права и процесса и терминология законодательных актов. Сб. науч. труд. – Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1991. – 158c.

 10. Жилин Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции. Учебное пособие для работников судебной системы. – М.: Городец, 2000. – 143с.

 11. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 352с.

 12. Муравьева А.С. Проблемы судебного разбирательства // Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. – Л., 1979.

 13. Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.90.

 14. Прядко Д. Український варіант відводу судді // Юридичний журнал. – 2003. - №6.

 15. Пучинский В.К. Прекращение производства по гражданским делам // Социалистическая законность. – 1971. - №1.

 16. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. Учебное пособие. – М.: Былина, 2001. – 303с.

 17. Фурса Є. Сучасні проблеми розгляду цивільних справ у судах // Юридичний журнал. – 2002. - №1.

 18. Фурса С. Технічний запис судового засідання – нові проблеми // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2007. - №3(29).

 19. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами // Підприємство, господарство і право. – 2002. - № 7.

 20. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ // Лист Верховного Суду України від 25 січня 2006 року №1-5/45

 21. Юдушкин С.В. Ответственность за невыполнение свидетельского долга // Советская юстиция. – 1978. – № 3.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка