Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка7/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 11. Судові докази


 1. Поняття та класифікація судових доказів.

 2. Предмет доказування.

 3. Загальні правила доказування.

 4. Доказові презумпції: поняття, їх функції та види.

 5. Процес доказування.

 6. Засоби доказування.Питання для самоконтролю:


 1. Яка різниця між юридичними та судовими докази?

 2. Чи вважаються одним й тим же докази та факти реальної дійсності?

 3. Яка різниця між доказами та засобами доказування?

 4. Які ознаки доказів можна виділити?

 5. Якщо засіб доказування не містить фактичних даних чи буде він мати доказове значення? Наведіть приклад.

 6. Як співвідносяться між собою фактичні дані та юридичні факти?

 7. Які Ви знаєте критерії для класифікації доказів?

 8. Чи буде достовірність непрямого доказу забезпечувати достовірність юридичного факту?

 9. Яка група фактів входить в предмет доказування?

 10. Чи будуть юридичні факти доказової презумпції входити у предмет доказування?

 11. Навіщо необхідно визначати предмет доказування?

 12. Які джерела формування предмету доказування Ви знаєте? Як вони між собою взаємодіють.

 13. Який суб’єкт цивільного процесу визначає факт як загальновідомий?

 14. Чому загальновідомі та преюдиційні факти не потрібно доводити?

 15. Якими принципами цивільного процесу регламентується доказова діяльність?

 16. Який суб’єкт цивільного процесу визначає належність доказів і чому саме він?

 17. Яким чином суд приходить до висновку про належність доказів?

 18. Якщо є декілька належних доказів, які підтверджують певний факт чи зобов’язаний суд їх всі дослідити?

 19. З яким інститутом матеріального права пов’язано правило допустимості доказів?

 20. Чи буде правило належності доказів виключати правило допустимості доказів?

 21. Яку роль виконує суд в процесі аргументування позовних вимог та заперечень проти позову?

 22. Чому в системі права закріплюються доказові презумпції?

 23. Які ознаки логічної та правової сторони доказових презумпцій Ви знаєте?

 24. В чому виражаються функції доказових презумпцій?

 25. Охарактеризуйте взаємодію загальної та спеціальної доказової презумпції.

 26. Виділіть структурні елементи доказової презумпції вини.

 27. З якою метою створений інститут судового доручення?

 28. Чи можна судове доручення оскаржити?

 29. Виключенням з якого принципу цивільного процесу буде існування інституту судового доручення?

 30. Чи можна зробити забезпечення доказів шляхом опитування сторін?

 31. Чи підлягає оскарженню ухвала суду про забезпечення доказів?

 32. Які способи дослідження доказів Ви знаєте?

 33. В чому полягає внутрішня та зовнішня сторона оцінки доказів?

 34. Хто виступає суб’єктом оцінки доказів?

 35. Чи буде преюдиційний факт оцінюватися судом?

 36. Чи може дати пояснення сторони за дорученням представник?

 37. Чи необхідно залишити пояснення сторін в чинному ЦПК України в якості засобу доказування? Аргументуйте відповідь.

 38. Які процесуальні наслідки має визнання факту?

 39. Хто виступає суб’єктом визнання факту? Чи є воно обов’язковим для правонаступника?

 40. Чи поширює свою дію правило допустимості засобів доказування на визнання факту?

 41. Визнання факту в цивільному процесі по своїй правовій природі є доказом чи засобом доказування?

 42. Які процесуальні обов’язки закріплені за свідком? Наслідки їх не виконання.

 43. В якій формі дає свої покази свідок? Вкажіть виключення із загального правила.

 44. Чи можна письмові докази віднести до особистих?

 45. Які критерії класифікації письмових доказів Ви знаєте?

 46. Який спосіб дослідження речових доказів та що його обумовило?

 47. Чи можна відносити аудіозапис та відеозапис до речових доказів?

 48. Охарактеризуйте процедуру огляду речових доказів на місці.

 49. В якому випадку речові докази повертаються не тій особі, яка їх подала до суду?

 50. Чому речові докази повертаються особам, які мають на них права після набрання законної сили судового рішення?

 51. Чи буде призначатися експертиза стосовно загальновідомих фактів?

 52. В чому полягає різниця між судовою та досудовою експертизою?

 53. Хто визначає предмет судової експертизи?

 54. Чому при ухиленні сторони від проведення судової експертизи суд має право, а не зобов’язаний використати доказову презумпцію?

 55. Що обмовило наявність у експерта процесуального права на включення у свій висновок відповідь на те питання, яке йому не було поставлено судом?

 56. Чи може бути досліджений висновок експерта через опитування самого експерта?

 57. Висновок експерта виступає первісним чи похідним доказом?

 58. Чи буде мати доказове значення спосіб проведення експертом експертизи?Тести:
1. Який доказ відноситься до особистих:

а) висновок експерта;

б) фотографія;

в) приватний щоденник;

г) заперечення проти позову.
^ 2. Які нижче вказані юридичні факти не входять в предмет доказування:

а) юридичні факти матеріально-правового характеру;

б) доказові факти;

в) презюмовані факти;

г) преюдиційні факти.
^ 3. Виділіть що відноситься до загальних правил доказування:

а) достатність доказів;

б) допустимість доказів;

в) дослідження доказів;

г) достовірність доказів.
^ 4. Яке відношення мають доказові презумпції стосовно правила розподілу обов’язків доказування:

а) є правилом оцінки доказів;

б) свідчать про перерозподіл обов’язків доказування;

в) показують на перелік фактів, які непотрібно доказувати;

в) відноситься як загальне правило до спеціального.
^ 5. Виключенням з якого принципу буде існування інституту судового доручення та забезпечення доказів:

а) принципу змагальності;

б) принципу безпосередності;

в) принципу процесуального формалізму;

г) принципу законності.

Задачі:
1. Лащенко подала позов до ТОВ “Гарант” про відшкодування завданих їй збитків у зв’язку з підпалом автомобіля, що знаходився на нічній автостоянці ТОВ “Гарант”. На підтвердження своїх вимог вона подала технічний паспорт автомобіля, договір про надання послуг автостоянки, що був укладений з ТОВ “Гарант” та складений нею розрахунок сум завданих збитків. Відповідач проти поданого позову заперечував і подав клопотання про призначення судово-пожежної експертизи, яка не була проведена, оскільки позивач забрав автомобіль зі стоянки для його продажу.
Які фактичні обставини повинна довести кожна сторона (дайте їх видову класифікацію)? Чи є в даному випадку презюмовані факти і чи може суд поставити їх в обґрунтування судового рішення? Які засоби доказування можуть бути використані в даній справ ?

2. Фермер потилиця навантажив і відправив торговій фірмі два вагони сухофруктів. На станцію призначення – Донецьк – вагони прибули зі справними пломбами, але комерційним актом була визначена нестача вантажу в 102 кг.

Торгова фірма заявила в суд позов до фермера Потилиці про стягнення вартості нестачі вантажу.

Визначте предмет доказування та засоби докази за справою.
3. Комісарова подала на АТ “Екстрім” позов про відшкодування завданих їй матеріальних та моральних збитків, мотивуючи свої вимоги тим, що на екстрім-атракціоні “Вхід до пекла”, який належить АТ “Екстрім”, здійснила стрибок із банжі-тросом з висоти 40 метрів, під час якого вдарилась обличчям об воду, внаслідок чого їй були заподіяні тілесні ушкодження. Проти відповідальних працівників екстрім-атракціона “Вхід до пекла” була порушена кримінальна справа, яка згодом, через відсутність складу злочину, була закрита. Враховуючи це, суд першої інстанції прийшов до висновку, що вина відповідача не доказана, оскільки доказів позивача, які б про це беззаперечно свідчили не має. Рішенням суду було відмовлено у задоволені позову.

Дайте оцінку діям суду? Визначіть, якими засобами доказування у цій справі можна скористатися.
4. Жидкова звернулася з проханням до Ужгородського міськрайонного суду допитати свідка Кожум’яку в порядку забезпечення доказів. При цьому вона вказала, що свідок буде виїжджати за кордон у довготривале відрядження і може підтвердити договір позики на суму 1600 грн. Суддя в своїй ухвалі пояснив, що оскільки відповідач у справі – Мафусаїл – проживає в м. Києві, то і заходи по забезпеченні доказів повинні прийматися по місцю розгляду справи.

Оцініть дії судді.

Література до теми:


 1. Адамова Е.Н. Доказательственная роль суда в гражданском судопроизводстве // Юридический вестник. – 2003. – № 2.

 2. Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. – М.: Городец, 2004. – 272с.

 3. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. – М.: Городец, 2000. – 328с.

 4. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний П.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – №3.

 5. Девицкий Э.И. О некоторых вопросах распределения обязанностей доказывания в российском гражданском процессе // Академический юридический журнал. – 2006. - №1.

 6. Кац А.М. Судебные поручения и обеспечение доказательств // Советская юстиция. – 1967. – № 3.

 7. Коваленко А.Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Монография. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. – 97с.

 8. Коваленко А.Г. Формирование предмета доказывания в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 1999. - № 2.

 9. Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам. – М.: Юрид. лит., 1978. – 103с.

 10. Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві: Текст лекцій. – Харків, 1991.

 11. Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М.: Изд-во МГУ, 1991. – 92с.

 12. Омельченко М.П. Докази і доказування як процесуальні засоби встановлення об'єктивної істини по цивільній справі. – К., 1996.

 13. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. – М.: Изд-во Норма, 2000. – 288с.

 14. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. – М.: Городец, 2000. – 368с.

 15. Смышляев Л.П. Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию в советском гражданском процессе. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 47с.

 16. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2004. – 272с.

 17. Феннич В. Роль суду у визначенні предмету доказування по цивільним справам // Теорія і практика євроінтеграційних процесів вищої освіти і науки: Науковий вісник Закарпатського державного університету. Спеціальний випуск. – Ужгород: КП “Ужгородська міська друкарня”, 2006. – 312с.

 18. Феннич В.П. Характерні ознаки доказових презумпцій, які використовуються у цивільному судочинстві // Університетські наукові записки. - №1(25). – 2008. – С.93-103.

 19. Феннич В.П. Презумпція вини як процесуальна гарантія захисту суб’єктивного права (С.321-324) // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. Праць. Частина 1 / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права. – 356с.

 20. Феннич В.П. Загальні та спеціальні доказові презумпції в цивільному судочинстві (С.217-220) // Від громадянського суспільства – до правової держави. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 24 квітня 2008 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 380с.

 21. Феннич В.П. Зміст доказових презумпцій цивільного судочинства // Науковий вісник УжНУ. Серія право. Випуск 9. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2008.

 22. Феннич В.П. Презумпція визнання факту, якщо сторона утримує та не подає на вимогу суду письмові (речові) докази // Вибрані тези учасників І Міжнародного науково-практичного форуму “Принцип верховенства права та права людини”: Наук. зб. – Київ-Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 220с.

 23. Фокина М.А. Оценка доказательств и новый ГПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. - №6.

 24. Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Наук.-практ. посіб. – К.: КНТ, 2005.- 256с.Тема 12. Порушення цивільної справи у суді


 1. Право на позов та його передумови.

 2. Право на пред’явлення позову та порядок його реалізації.

 3. Відкриття провадження у справі, матеріально-правові та процесуальні наслідки.


Питання самоконтролю:


 1. В чому полягає значення стадії порушення провадження у справі?

 2. В чому полягає матеріальне та процесуальне значення права на позов?

 3. Які виділяють передумови права на позов?

 4. Які тягне за собою процесуальні наслідки відсутності умов права на позов?

 5. Які умови реалізації права на пред’явлення позову Ви знаєте?

 6. Чи необхідно вказувати в позовній заяві правову кваліфікацію спору?

 7. Які тягне за собою процесуальні наслідки відсутність умов реалізації права на пред’явлення позову?

 8. Охарактеризуйте процедуру виправлення недоліків позовної заяви?

 9. Яка різниця між залишенням позовної заяви без руху та поверненням позовної заяви?

 10. Яка процесуальна дія говорить про прийняття позовної заяви суддею до провадження?

 11. Назвіть випадки, коли суддя відмовляє у відкритті провадження у справі?

 12. Які процесуальні та матеріальні наслідки тягне за собою прийняття позовної заяви?Тести:
^ 1. Визначіть, що відноситься до передумов права на позов:

а) процесуальна правоздатність позивача;

б) процесуальна дієздатність позивача;

в) підвідомчість спору суду;

г) підсудність справи суду.
^ 2. Відсутність передумов права на позов тягне за собою:

а) залишення позовної заяви без руху;

б) накладення процесуального штрафу на позивача;

в) відмову в прийнятті позовної заяви;

г) повернення позовної заяви.
^ 3. Що не виступає обов’язковими реквізитами змісту позовної заяви:

а) підстава позову;

б) ім’я сторін справи;

в) подання в якості додатків до позовної заяви доказів;

г) назва суду, куди подається позовна заява.
^ 4. Які види судових затрат несе позивач при поданні позовної заяви:

а) судовий збір;

б) витрати на проведення експертизи, якщо в змісті позовної заяви ставиться клопотання про її проведення;

в) витрати, пов’язані з явкою свідків до суду, якщо в змісті позовної заяви ставиться клопотання про їх виклик;

г) витрати на інформаційно-технічне забезпечення.
^ 5. Що з вказаного є матеріально-правовим наслідком відкриття провадження у справі:

а) переривається строк позовної давності;

б) між позивачем та відповідачем виникають процесуальні відносини;

в) з моменту пред’явлення позову присуджуються поточні платежі;

г) позивач втрачає право на пред’явлення позову до інших судових органів.
Задачі:
1. Подружжя Ониськіних проживало у двох кімнатній квартирі. Після розірвання шлюбу Ониськін звернувся до суду з вимогою про розподіл житлової площі та виділення йому однієї кімнати площею 12 кв.м. Місцевий суд відмовив у задоволенні даного позову, посилаючись на те, що виділенням позивачу кімнати розміром 12 кв.м. будуть порушені права відповідачки з дитиною, яким на двох залишиться кімната площею 18 кв.м. Через деякий час Ониськін знову звернувся до суду з позовом до Ониськіної про розподіл житлової площі. Позивач просив визнати за ним право на кімнату площею 10 кв.м., яка згідно з висновком експерта могла бути створена внаслідок зменшення кімнати розміром 12 кв.м. за рахунок переносу перегородки. Місцевий суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що за даним спором є рішення суду, яке вже набрало законної сили.

Визначте правильність відмови суду у прийнятті позовної заяви.
2. Карповський і Бондар пред’явили в суд позов до художньо-виробничих майстерень про стягнення авторської винагороди. Суддя залишив позовну заяву без руху, повідомивши позивачів, щоб вони подали докази які, підтверджували, що обумовлена ними робота виконана, здана відповідачу й прийнята ним. У визначений суддею строк позивачі докази не подали, в зв’язку з чим ухвалою суду позовну заяву було повернуто їм.

Визначте законність таких дій суду.
3. Позивач Панаско звернувся з позовом до Климка про повернення йому суми боргу за договором позики 1200 грн. Ще до відкриття провадження у справі відповідач переконав Панаска, що повернене йому дані кошти в найближчий час. В зв’язку з цим позивач попросив повернути йому позовну заяву. Але потім виявилося, що відповідач, віддавши тільки 200 грн. боргу іншу суму і не думав повертати у домовлений строк, в зв’язку з чим Панаско знову звернувся до суду з позовом до Климка про витребування залишеної суми боргу за договором позики. Судом дана позовна заява була прийнята, розглянута і задоволена.

Чим мав право суд розглядати такий позов? Аргументуйте відповідь.

Література до теми:


 1. Абашин Э.А. Порядок обращения в суд и принципы доказывания. – М.: Форум, 2005.

 2. Арапов Н., Беспалов А. Исправление недостатков заявления по гражданскому делу // Советская юстиция. – 1979. - №4.

 3. Аргунов В. Н. Отказ только на основании закона // Российская юстиция. – 1998. - №10.

 4. Вахитов Ш. Отказ в принятии заявления по гражданским делам // Советская юстиция. – 1983. - №20.

 5. Гурвич М.А. Право на иск. Учебное пособие / Отв. ред.: Шакарян М.С. – М., 1978. - 54c.

 6. Гурвич М.А. Право на предъявление иска в теории и судебной практике последних лет // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2006. - № 5. – СПб.: Изд. Дом СПб. гос. ун-та, 2007. – 784c.

 7. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. – Кишинёв: Штиица, 1989. – 140с.

 8. Моисеев С. В. О праве на обращение в суд // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2004. – 352с.

 9. Орлова Л.М. Как предъявить иск в суде. – Минск: БГУ, 1979. – 92с.

 10. Пушкар Е.Г. Предпосылки права на обращение в суд // Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в отдельных правовых институтах. Межвузовский тематический сборник. – Калинин: Изд-во Калин. ун-та, 1977. - 157c.

 11. Пушкар Е.Г. Правовые гарантии реализации права на судебную защиту // Актуальные проблемы формирования правового государства. Краткие тезисы докладов и научных сообщений республиканской научной конференции, 24 - 26 октября 1990 г. – Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1990. – 296c.

 12. Руденко М. Прокурор у цивільному процесі України // Юридичний журнал. – 2005. - №10.

 13. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (Організаційні і процесуальні засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320с.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка