Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка6/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 9. Судові витрати


 1. Поняття та види судових витрат.

 2. Судовий збір.

 3. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

 4. Звільнення від сплати судових витрат. Зменшення, відстрочення або розстрочення оплати судових витрат.

 5. Розподіл судових витрат між сторонами.Питання для самоконтролю:


 1. В чому полягає значення судових витрат?

 2. Чим відрізняється судовий збір від витрат, пов’язаних з розглядом справи?

 3. Які суб’єкти цивільного процесу несуть судові витрати?

 4. Чому судові витрати не регулюються нормами матеріального права, а процесуального?

 5. Правове регулювання сплати судового збору.

 6. Від чого залежить розмір судового збору?

 7. Як буде вираховуватися судовий збір в позовах майнового характеру?

 8. Які правові наслідки складності визначення ціни позову при поданні позовної заяви?

 9. Які процесуальні дії тягнуть за собою зміну суми судового збору?

 10. Хто сплачує судовий збір при процесуальній співучасті?

 11. Чи існують, які-небудь обмеження при визначенні судового збору?

 12. Які види витрат по цивільній справі вважаються судовими?

 13. В якому випадку свідку виплачується винагорода?

 14. Умови виплати винагороди експерту?

 15. Який суб’єкт цивільного процесу несе витрати, пов’язані з оглядом на місці?

 16. Хто несе витрати, пов’язані з розшуком відповідача?

 17. До якого виду витрат відносяться витрати по оплаті допомоги адвоката?

 18. В якому випадку на користь сторони по цивільній справі буде проводитися оплата витрат за втрачений робочий час?

 19. Які статті ЦПК передбачають правила розподілу витрат?

 20. Яка мета розподілу судових витрат?

 21. Як розподіляються судові витрати, якщо сторона звільнена від сплати витрат на користь держави?


Тести:
1. Які з вказаних ознак відображають природу судового збору, а не природу витрат, які пов’язані з розглядом справи:

а) їх розмір визначається фактично понесеними затратами учасників процесу;

б) їх розмір визначається в залежності від ціни позову.

в) вони стягуються на користь осіб, що їх понесли від сторін;

г) метою їх стягнення є повне відновлення майнового становища учасників процесу;
^ 2. Що з нижче вказаного є оподаткованою базою для визначення розміру судового збору:

а) ціна позову;

б) мінімальний розмір заробітної плати;

в) неоподаткований мінімум доходів громадян;

г) облікова ставка Національного Банку України.
^ 3. Ціна позову – це:

а) грошова сума, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача;

б) розмір судового збору, який підлягає сплаті при поданні позовної заяви;

в) сукупність всіх грошових затрат, які несуть особи, що сприяють розгляду справи;

г) грошова сума, яка повинна бути відшкодована особам, що сприяють розгляду цивільної справи тою стороною, яка програла справу.
^ 4. В якому випадку суддя буде самостійно визначати розмір ціни позову:

а) у справах, пов’язаних із захистом прав на нерухоме майно;

б) у справах, пов’язаних із захистом інтересів держави;

в) якщо має місце недоплата судового збору;

г) якщо ціна позову вочевидь не відповідає дійсності.

^ 5. Що з вказаного зумовлює доплату судового збору:

а) відстрочка сплати судового збору;

б) збільшення розміру позовних вимог;

в) зміна предмету позову у справі про встановлення батьківства;

г) розстрочка сплати судового збору.

Задачі:
1. Смирнов подав позов про зменшення розміру аліментів на 50 грн. щомісячно, які він сплачує за судовим рішенням на двох дітей. Його заробітна плата після всіх стягнень складає 800 грн.

Визначте розмір судового збору ?
2. Позивач подав позов про стягнення з відповідача 1800 грн. Суд задовольнив позов частково у розмірі 1600 грн. За ініціативою позивача була проведена експертиза, вартість якої складала 400 грн.

Як повинні розподілитися судові витрати між сторонами ?
3. Козюбра позичив Борисюку на будівництво будинку 20000 грн. з таким розрахунком, що той надасть йому для постійного проживання в цьому будинку одну кімнату розміром 16 кв.м. Угода про позику була нотаріально посвідчена. У зв’язку з невиконанням Борисюком умов договору Козюбра звернувся з позовом до суду про визнання права власності на одну кімнату або про повернення позики з доплатою 3% річних.

Визначіть ціну позову та суму судового збору.
4. Ремізов, який володів будинком на праві сумісної власності, звернувся до суду з позовом до Гитика про визнання за ним права власності на підвальну частину будинку та про знесення веранди, яка приєднувалася до цієї частини будинку. На рішення суду про відмову в позові Ремізов подав апеляційну скаргу, сплативши судовий збір, але до розгляду справи звернувся до суду із заявою про відмову від скарги та про повернення судового збору.

Яку відповідь належить дати суду Ремізову щодо повернення суми судового збору?

Література до теми:


 1. Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності до правосуддя // Університетські наукові записки. – 2005. - №3(15).

 2. Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: Автореф. – Х., 2005.

 3. Вафин М.Х. Судебные расходы по гражданским делам: Автореф. – М., 1984.

 4. Гришунова С., Арапов Н. О размере государственной пошлины // Советская юстиция. – 1983. - № 11.

 5. Грось А. Взыскание в порядке гражданского судопроизводства расходов по производству розыска // Советская юстиция. – 1982. - № 3.

 6. Диордиева О.Н. Судебные расходы как превентивные меры // Российский судья. – 2004. - № 3.

 7. Карпінська Т. В. Склад судових витрат за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Молодь у юридичній науці. Ч.3: Публічно-правові науки. – Підтом II. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005.

 8. Ковнарева Н.Р. Судебные расходы в российском гражданском процессе // Закон и право. – 2000. - № 6.

 9. Левашов А., Танцюра А. Судебные издержки: основания и порядок внесения // Бизнес Информ. – 1994. - № 19.

 10. Мосин Е.Ф. Судебные расходы юридических лиц и граждан. – СПб: ЭЛБИ, 1998. – 64с.

 11. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / Під ред. В.В. Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 928с.

 12. Прядко Д. Подав позов чи скаргу – відшкодуй витрати // Юридичний журнал. – 2003. - №8.

 13. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Исковое производство в суде общей юрисдикции: Практическое пособие. – М: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. – 190с.

 14. Треушников М.К. Виды судебных расходов в гражданском судопроизводстве // Советская юстиция. – 1975. - №16. 

 15. Хамизова Е.М. Виды судебных расходов в гражданском судопроизводстве: Учебное пособие. – Саратов: Саратовская государственная академия права, 2007. – 60с.

 16. Хейфец Б. Распределение пошлины при частичном удовлетворении иска // Социалистическая законность. – 1975. - № 7. 

 17. Хейфец Б. Распределение судебных расходов по гражданскому делу и их возмещение // Советская юстиция. – 1971.- №19.

 18. Шерстюк В.М. Расходы по оплате переводчика // Российское право. – 2002. - № 1.

 19. Якименко О. До питання про судові витрати // Право України. – 1992. - № 4.Тема 10. Позов


 1. Поняття позову та його складові елементи.

 2. Види позову.

 3. Забезпечення позову.

 4. Захист інтересів відповідача.

 5. Розпорядження позовними засобами захисту.Питання для самоконтролю:


 1. Які способи захисту порушеного чи оспорюваного права Ви знаєте?

 2. В якій частині позовної заяви відображається зміст позову?

 3. Яким чином пов’язана матеріально-правова вимога з предметом позову про визнання?

 4. Яка різниця між предметом позову та об’єктом спору?

 5. Як взаємодіють між собою підстави позову та структурні елементи матеріальної норми права?

 6. Які види підстав позову Ви знаєте ? Для якого виду позову характерний той чи інший вид підстави позову?

 7. В чому полягає практичне значення виділення складових елементів позову?

 8. Чого в позовах про визнання відсутня матеріально-правова вимога?

 9. Які підстави забезпечення позову Ви знаєте?

 10. В яких обсягах відбувається забезпечення позову?

 11. Чому законодавець не перебачив присутність осіб, які беруть участь в розгляді справи в судовому засіданні при вирішенні питання про забезпечення позову?

 12. В яких випадках використання способів забезпечення позову обмежується законом?

 13. Чим відрізняється заміна способу забезпечення позову від кількох забезпечень позову?

 14. Чи буде вважатися способом забезпечення позову внесення відповідачем грошової застави на депозит суду?

 15. В яких випадках відповідач може стягнути з позивача збитки, завдані йому забезпеченням позову?

 16. Яка різниця між необґрунтованістю та недоведеністю позовних вимог?

 17. Що таке відсутність правового обґрунтування позову?

 18. Які випадки процесуальних заперечень проти позову позбавляють позивача в майбутньому звернутися до суду з аналогічним позовом?

 19. Які передумови права на пред’явлення зустрічного позову?

 20. Назвіть процесуальні права сторін, які впливають на обсяг захисту їх матеріальних прав?

 21. В якій формі може проявлятися зміна підстави позову?

 22. Чи в будь-якому випадку зміна підстави позову тягне за собою використання іншої правової норми для правової кваліфікації спору?

 23. Які обмеження встановлені при реалізації права на зміну підстав позову?

 24. Чим відрізняється зміна предмету позову від зміни розміру позовних вимог?

 25. Чи повинен суд оцінювати причини відмови від позову?

 26. В яких випадках відмова від позову не має наслідком закриття провадження по справі?

 27. Чи можна відмовитися від позову під певною умовою?

 28. Чи зв’язаний суд визнанням позову?

 29. Чим відрізняється визнання позову від визнання факту?

 30. Чи буде укладення третейського запису в процесі вважатися мировою угодою?

 31. Чим відрізняється мирова угода від новації?Тести:
^ 1. Яким структурним елементом норми матеріального права передбачена підстава позову:

а) гіпотезою та диспозицією норми права;

б) гіпотезою норми права;

в) диспозицією та санкцією норми права;

г) диспозицією норми права.
^ 2. Негаторний позов відноситься до:

а) позовів про визнання;

б) правостворюючого позову;

в) позовів про присудження;

г) правоприпиняючого позову.
^ 3. Який з перерахованих способів не є забезпеченням позову:

а) встановлення обов’язку вчинити певні дії;

б) передача речі, яка є предметом спору на зберігання іншим особам;

в) заборона вчиняти певні дії;

г) внесення грошової застави на депозит суду.
^ 4. Яке з вказаних заперечень проти позову не забезпечує відповідача проти пред’явлення аналогічного позову в майбутньому:

а) справа не підвідомча суду;

б) між сторонами вже по даному спору є укладена мирова угода, ухвала про затвердження якої вже вступила в законну силу;

в) вимоги позивача є недоведеними;

г) справа непідсудна даному суду.
^ 5. В яких випадках укладення мирової угоди забороняється:

а) в справах про встановлення батьківства;

б) в справах про відшкодування майнової шкоди;

в) в справах про захист честі та гідності;

г) в справах про визнання права власності.

Задачі:
1. Позивач Гнатенко О. звернувся до Осипенка Д. з віндикаційним позовом. В позовній заяві він вказав, що позичив на деякий час магнітофон марки “SONI” своєму сусіду Петрову К., який його забув на дискотеці. Протягом двох тижнів Гнатенко О. у місцевій газеті давав оголошення про виплату винагороди за повернення магнітофону, але результати виявилися марними. Пізніше подібний магнітофон був виявлений у Осипенка Д., який відмовився давати пояснення з приводу даного магнітофону.

До позовної заяви було подано чек з магазину, який посвідчує купівлю магнітофону, технічний паспорт та гарантійний талон магнітофона.

Визначте вид позову та його складові елементи.
2. Під час розгляду цивільної справи про стягнення боргу за договором позики позивач Остапенко повністю відмовився від позову і суд дану відмову прийняв. Ухвалою суду провадження по справі було закрито. Через деякий час Пилипенко, що був відповідачем за позовом Остапенка передав йому суму, яку він боргував за вищевказаним договором позики. Але пізніше він почав вимагати її повернення. Неотримавши гроші він звернувся з відповідною вимогою до суду, вказавши в позовній заяві, що Остапенко відмовився від свого боргу за попередньою цивільною справою.

Як дану справу повинен вирішити суд ?
3. При розгляді судом цивільної справи про поновлення незаконно звільненого працівника представник відповідача запропонував позивачу укласти мирову угоду, згідно якої підприємство приймає позивача на попереднє місце роботи з виплатою йому заробітної плати за період його звільнення, але на другу посаду, оскільки на його колишній посаді працює інша людина. Дана пропозиція позивачем була прийнята й суд своєю ухвалою затвердив мирову угоду та закрив провадження по справі.

Дайте належну оцінку діям суду ?

Література до теми:


 1. Анисимова Л.И. Встречный иск и возражения против иска // Правоведение. – 1961. № 1.

 2. Васильева Г.Д. Доказывание фактической необоснованности иска // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. Сборник статей / Отв. ред. Волович В.Ф. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. – 263с.

 3. Васильченко М.М. Заперечення проти позову. – Харків, 1973 // http://inpos.com.ua/bib/none_002/00000001.htm

 4. Власов А. Заключение мирового соглашения в гражданском судопроизводстве // Юридическая практика. – 2007. - №34(504).

 5. Воложанин В.П., Русинова Е.Р. Изменение предмета и основания иска участниками процесса // Арбитражный и гражданский процесс. – 2002. - №5.

 6. Гурвич М.А. Право на иск / Отв. ред.: Клейнман А.Ф. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 216c.

 7. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 159с.

 8. Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. – 1996. – №7.

 9. Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже. – М.: Юрид. лит., 1964. – 132с.

 10. Луспеник Д. Новий ЦПК узаконює судову тяганину. Рекомендації, практика щодо вдосконалення кодексу // Закон і бізнес. – 2005. - №26, 27-28.

 11. Луспеник Д. Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання // Юридичний журнал. – 2007. - №10.

 12. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 156с.

 13. Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України // Юридична Україна. – 2003. - №2.

 14. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. №9.

 15. Русинова Е. Контроль суда за мировым соглашением // ЭЖ-Юрист. – 2004. – № 6.

 16. Снідевич О.С. Зміна позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин // Університетські наукові записки. – 2006. - №1(17).

 17. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права // Право України. – 2004. – № 8.

 18. Тимченко Г.П. Підстави позову в цивільному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 10.

 19. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Лекции для студентов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. – 168с.

 20. Ярков В.В. Новые формы защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) // Государство и право. – 1999. – №9.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка